22. NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI MARUŠEVEC

30.08.2020. DVADESET I DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Gaudencije
07.30.h. – Maruševec

09.30.h. – Druškovec + Josip, Margareta i Franjo Varga, Blaž i Štefanija Vuglovečki te Olga i Franjo Lopatni

11.00.h. – Maruševec + 1. Vilko Mavrek, rod., i ob., Mavrek, Juraj i Draga(ž) Korpar, ob. Korpar, Anka Posavec, Marija i Stjepan Šafar, Franjo i Gabrijela Kučar te Tomo i Dragica Oreški – daje Jagica Mavrek

2. Ob. Vukelja i Štrkalj – daje Mare

17.00.h. – Maruševec – vjenčanje i krštenje

31.08.

Ponedjeljak

(Ze.)

 

Sv. Rajmund

ŽUPNIKA NEMA
01.09.

Utorak

(Ze.)

Sv. Viktor ŽUPNIKA NEMA
02.09.

Srijeda

(Ze.)

Sv. Ingrid ŽUPNIKA NEMA
03.09.

Četvrtak

(Bi.)

  Sv. Grgur ŽUPNIKA NEMA
04.09.

Petak

(Ze.)

Sv. Rozalija ŽUPNIKA NEMA
05.09.

Subota

(Ze.)

Sv. Teodor ŽUPNIKA NEMA
06.09.

Nedjelja

(Ze.)

DVADESET I TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Magnus 07.30.h. – Maruševec

09.30.h. – Jurketinec + Slavko, Josip i Draga(ž) Klen te Josip i Ljubica Maruševec – daje ob. Klen

11.00.h. – Maruševec + 1. Ivan i Damir Sobota – daje ob. Patrčević

2. Marija i Stjepan Makovac-Jež – daju kčeri

3. Ob. Štrlek, Peharda, Podbojec, Špoljar, Tot, Cingesar, Bosilj i Jakopanec – daju Josip i Terezija Štrlek

4. Ivica i Ema Breški, Josip, Vika i Vladimir Križnjak, Cvetko, Franca(ž), Tomo i Ivan Varga – daje ob. Varga

5. Hrgarek Dragica, Slogar Marija, Hrgarek Bara i Jeronim, Lovrenčić Mirko, Andrija, Vlado, Cirila(ž) i Vilko – daje ob. Hrgarek

6. Zlatica, Vilko i Josip Horbec te ob. Bregović – daje ob. Horbec

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·         ISPOVIJED ĆE SE ODRŽAVATI U CRKVI KOD OLTARA SV JOSIPA UZ PREPORUČENI RAZMAK! TE TKO IMA POTREBU NEKA DOĐE PRIJE SV. MISA!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE PREPORUČA NOŠENJE MASKI!

·         VIDIMO DA SE SITUACIJA SA COVID-OM 19 SVE VIŠE I VIŠE KOMPLICIRA! MOLIM VAS KOD DOLASKA U CRKVU DA STAVLJATE I NOSITE MASKE, RADI NAŠE SIGURNOSTI ! HVALA!

·         28.08.2020. – ŽUPNIK JE BIO NA TESTIRANJU ZBOG KONTAKTA SA PREČ. VALENTOM POSAVEC; TEST JE POKAZAO DA JE ŽUPNIK NEGATIVAN NA COVID-19 TE ĆE RADI VAŠEGA ZDRAVLJA BITI U SAMOIZOLACIJI DO 5. RUJNA 2020., KADA ĆE SE PONOVO TESTIRATI

DVADESET I PRVA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

23.08.2020. DVADESET I PRVA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Ruža
07.30.h. – Maruševec

09.30.h. – Jurketinec + Slava i Franjo Šimunić te Juraj Korpar – daje Viktorija

11.00.h. – Maruševec + 1. Josip Tomek-Hudek, rod., Tomek-Hudek, Martin Basarić, Mladen Županić, Ema, Stanko i Mirko Hrgarek, Vladimir Štibrić te Marija i Đuro Valentak – daje Karlo

2. Vera i Janko Kolenko, Marija i Ivan Kapljić, Josip Kanjir i ob. Kanjir, te ob. Izidora Cupar – daje obitelj

3. Štefanija i Slavko Horbec, ob. Horbec, Cerjan, Novak, Barica Gonzi te Franjo Novak – daje Vera Kolarić

4. Andrija, Antun i Stanko Mihalić, Josip Novoselec, Magdalena i Dragan Deduš, Franjo, Zdenka, Emilijo(M), Ivica, Verona i Dragan Cerjan te ob. Kumrić, Kolenko, Žlibar i Kralj – daje Ljiljana

5. Josip i Stanka(ž) Buden, ob. Buden, Tomo i Agata Šimek, ob. Šimek, Slavko Žiher, ob. Žiher, Mato Lončar, ob. Lončar, Eva i Tomo Ivančević, Marko Jambrešić, ob. Jambrešić, Pajtak Josip,ob. Pajtak te Andrija Špoljar i ob. Špoljar – daje Barica Šimek

6. Kraljić Tomo, rod., i braća Kušter – daje Barbara Kraljić

7. Dragutin Možanić, ob. Možanić, ob. Stjepana Grahek, ob. Dragana Zrinski i Jura Novak – daje Franciska Možanić

8. Antun i Jaga Maruševec te Veronika i Stjepan Horvat

24.08.

Ponedjeljak

(Cr.)

 

Sv. Bartol

16.00.h. – 17.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

18.00.h. – Maruševec  + Ema i Juraj Matijašec te ob. Ivana Matijašec i Ivica Foder – daje sin

25.08.

Utorak

(Ze.)

Sv. Ljudevit 16.00.h. – 17.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

18.00.h. – Maruševec  + 1. Andrija Posavec, ob. Posavec i Filipek te Slavko Kovačić – daje Vera Posavec

2. Marija Kump – daje sin Bogomil

26.08.

Srijeda

(Ze.)

Sv. Aleksandar 07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

27.08.

Četvrtak

(Bi.)

  Sv. Monika 07.30.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

28.08.

Petak

(Bi.)

Sv. Augustin 17.00.h. – Maruševec – vjenčanje

18.00.h. – Maruševec  + Makovec Slavko i Fanika Peruničić – daje Nadica Makovec

29.08.

Subota

(Cr.)

Mučeništvo Sv. Ivana Krstitelja 07.00.h. – Maruševec + Ob. Gredelj, Žugec, Novak, Masten i Črnila – daje ob. Žugec

08.30.h. – 09.30.h. – Maruševec – župnik je u uredu

17.00.h. – Maruševec – vjenčanje i krštenje

30.08.

Nedjelja

(Ze.)

DVADESET I DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Gaudencije 07.30.h. – Maruševec

09.30.h. – Druškovec + Josip, Margareta i Franjo Varga, Blaž i Štefanija Vuglovečki te Olga i Franjo Lopatni

11.00.h. – Maruševec + 1. Vilko Mavrek, rod., i ob., Mavrek, Juraj i Draga(ž) Korpar, ob. Korpar, Anka Posavec, Marija i Stjepan Šafar, Franjo i Gabrijela Kučar te Tomo i Dragica Oreški – daje Jagica Mavrek

2. Ob. Vukelja i Štrkalj – daje Mare

17.00.h. – Maruševec – vjenčanje i krštenje

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·         ŽENIDBENI NAVJEŠTAJ: Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti: 1. Antonio Maruševec, sin Ivana i Jasne r. Horvat, rođ., 13.10.1990., u Varaždinu iz Selnika 134, Župa Maruševec i Iva Fajt, kći Zvonimira i Snježane r. Novak, rođ., 08.04.1994., u Varaždinu iz Bartolovca, Varaždinska 50, Župa Bartolovec. Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti 05.09.2020., u Bartolovcu! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!

·         2. Karlo Bahun, sin Dragutina i Marine r. Kovačić, rođ., 23.07.1989., u Varždinu iz Jurketinca 12, Župa Maruševec i Andreja Koren, kći Dragutina i Branke r. Lonjak, rođ., 23.10.1990., u Varaždinu iz Cargovca, Varaždinska 4, Župa Vidovec. Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti 26.09.2020., u Vidovcu! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!

·         ISPOVIJED ĆE SE ODRŽAVATI U CRKVI KOD OLTARA SV JOSIPA UZ PREPORUČENI RAZMAK! TE TKO IMA POTREBU NEKA DOĐE PRIJE SV. MISA!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE PREPORUČA NOŠENJE MASKI!

·         VIDIMO DA SE SITUACIJA SA COVID-OM 19 SVE VIŠE I VIŠE KOMPLICIRA! MOLIM VAS KOD DOLASKA U CRKVU DA STAVLJATE I NOSITE MASKE, RADI NAŠE SIGURNOSTI ! HVALA

DVADESETA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

16.08.2020. DVADESETA  NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Rok
07.00.h. – Maruševec

08.00.h. – Druškovec

11.00.h. – Druškovec + 1. Zvonko, Stjepan  i Anka Belcar, Vinko, Anka, Stjepan i Ivan  Martinčević, Martin i Kata Kolar, Stanko Petak, Dino, Ljubica i Josip Mikulan te Franjo, Rozika i Pepo (M) Kraš

2. Franjo, Kata i Andrija Belcar, Ema i Rok Martinčević, Marija, Mirko, Miroslav, Pavao i Josip Šipek te Jelica i Ivan Škrinjar

3. Martinčević Zvonko, Marija, Marko , Viktorija, Ivka i Mirko – daje sin Damir

4. Franjo, Tereza, Stjepan, Dragan, Josipa(ž), Josip i Ana Kokotec, Dragutin, Bara, Štefanija i Bojana(ž) Kovačić, Slavko i Kata Kolačko, te Franjo i Ljubica Dukarić – daje Andrija Kokotec

5. Na čast sv. Roku – daje ob. Posavec

6. Franjo i rod. Posavec – od ob. Posavec

7. Martin, Josipa(ž), Josip i ob. Martinčević – Gregurin, Andrija, Zita(ž), Ivica i Zvonko Martinčević, Ignac, Verona, Darko, Ivan  i Rok Belcar i ob. Belcar te Vera Martinić – daje Barica

8.  Na čast Majci Božjoj Bistričkoj i sv. Roku, Ćiril i Kata(ž) Posavec i rod., Josip Pintarić i rod., vlč. Martin Mezak

9.  Dražen i Mato Petriš, Bruno Filipović, Ljubica(ž) i Filip Posavec

10. Stjepan Petrinjak i rod., Slavko i Draga(ž) Herceg te Juraj Šagi – daje Vikica

11. Marija, Ivanka, Viktorija i Slavko Hrkač, Štefanija Papel, ob. Sraga, Marčec i Kozina – daje Ivan

12. Dragutin i Agata Martinčević – daje sin Josip s obitelji

13. Stjepan Prekupec i rod. Prekupec, Stjepan Šincek i ob. Šincek te Jela Fadiga

Koncelebrirano misno slavlje nam predslavi i propovijeda vlč. Mišel Kovačević!

Nakon misnog slavlja Kuburaška udruga iz Maruševca će zapucati kao i svake godine!

17.08.

Ponedjeljak

(Ze.)

 

Sv. Slobodan

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

18.08.

Utorak

(Ze.)

Sv. Jelka 07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

19.08.

Srijeda

(Ze.)

Sv. Timotej 07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

20.08.

Četvrtak

(Bi.)

  Sv. Bernard 16.00.h. – 17.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

18.00.h. – Maruševec  + 1. Marčec Marija i Stjepan Martinčević – daje ob. Hainž

2. Stjepan i Marija Kušter i ob. Kušter – daje Danica i ob.

21.08.

Petak

(Bi.)

Sv. Pio X.  16.00.h. – 17.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

18.00.h. – Maruševec  + 1. Dalibor Ivko – daju roditelji

2. Vrabec Danica, Klepač Katica i Tomo – daju kćeri Ivana i Vesna sa zetovima i unucima

22.08.

Subota

(Bi..)

Bl. Djevica Marija

Kraljica

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

10.00.h. – Maruševec – krštenje

23.08.

Nedjelja

(Ze.)

DVADESET I PRVA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Ruža 07.30.h. – Maruševec

09.30.h. – Jurketinec + Slava i Franjo Šimunić te Juraj Korpar – daje Viktorija

11.00.h. – Maruševec + 1. Josip Tomek-Hudek, rod., Tomek-Hudek, Martin Basarić, Mladen Županić, Ema, Stanko i Mirko Hrgarek, Vladimir Štibrić te Marija i Đuro Valentak – daje Karlo

2. Vera i Janko Kolenko, Marija i Ivan Kapljić, Josip Kanjir i ob. Kanjir, te ob. Izidora Cupar – daje obitelj

3. Štefanija i Slavko Horbec, ob. Horbec, Cerjan, Novak, Barica Gonzi te Franjo Novak – daje Vera Kolarić

4. Andrija, Antun i Stanko Mihalić, Josip Novoselec, Magdalena i Dragan Deduš, Franjo, Zdenka, Emilijo(M), Ivica, Verona i Dragan Cerjan te ob. Kumrić, Kolenko, Žlibar i Kralj – daje Ljiljana

5. Josip i Stanka(ž) Buden, ob. Buden, Tomo i Agata Šimek, ob. Šimek, Slavko Žiher, ob. Žiher, Mato Lončar, ob. Lončar, Eva i Tomo Ivančević, Marko Jambrešić, ob. Jambrešić, Pajtak Josip,ob. Pajtak te Andrija Špoljar i ob. Špoljar – daje Barica Šimek

6. Kraljić Tomo, rod., i braća Kušter – daje Barbara Kraljić

7. Dragutin Možanić, ob. Možanić, ob. Stjepana Grahek, ob. Dragana Zrinski i Jura Novak – daje Franciska Možanić

8. Antun i Jaga Maruševec te Veronika i Stjepan Horvat

·        ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·        ISPOVIJED ĆE SE ODRŽAVATI U CRKVI KOD OLTARA SV JOSIPA UZ PREPORUČENI RAZMAK! TE TKO IMA POTREBU NEKA DOĐE PRIJE SV. MISA!

·        NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE PREPORUČA NOŠENJE MASKI!

·        ČESTITAM SVIMA NAMA BLAGDAN SV. ROKA DA NAS ŠTITI ČUVA I PAZI KROZ OVOZEMALJSKI ŽIVOT POSEBICE U OVO VRIJEME PANDEMIJE COVID-A 19! TE DA PO PRIMJERU NJEGOVA ŽIVOTA ZNAMO LJUBITI BOGA I BLIŽNJE!

DEVETNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

09.08.2020. DEVETNAESTA  NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Edita
07.30.h. – Maruševec – župna misa Za vrijeme mise blagoslovit ćemo križ kojeg smo postavili pokraj krstionice a dar je obitelji Podbojec Vlade iz Maruševca!

09.30.h. – Jurketinec +

11.00.h. – Maruševec + 1. Pepica i Vilko Breški te Franca (ž) i Ignac Šimek – daje ob. Šimek

2. Tomo, Slavica i Jakob Buhin, Dragica i Josip Gradiček, Bara i Janko Danko, Štefica Hlevnjak te Slavko i Rezika Kresonja – daje Marija Buhin

3. Danko Andrija i Terezija, Tomašek Josip – daje Bara

4. Ivan i Marija Rušec-Đurin – daju djeca i obitelj

10.08.

Ponedjeljak

(Cr.)

 

Sv. Lovro

16.00.h. – 17.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

18.00.h. – Maruševec  + Marija, Ivan i Vika Jambrešić – daje ob. Zgrebec

 

11.08.

Utorak

(Bi.)

Sv. Klara 16.00.h. – 17.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

18.00.h. – Maruševec + Josip Dukarić, ob. Dukarić te Vika i Vinko Podbojec – daje obitelj

12.08.

Srijeda

(Ze.)

Sv. Ivana 16.00.h. – 17.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

18.00.h. – Maruševec + Juraj Makovac, Stjepan, Marija, Ljubica i August Cmrečak – daje supruga

13.08.

Četvrtak

(Ze.)

  Sv. Poncijan 08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

17.30.h. – Druškovec – prilika za sv. Ispovijed

18.00.h. – Druškovec – na nakanu

14.08.

Petak

(Cr.)

Sv. Maksimilijan  08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

17.30.h. – Druškovec – prilika za sv. Ispovijed

18.00.h. – Druškovec – na nakanu

15.08.

Subota

(Bi..)

VELIKA GOSPA

Uznesenje bl. Djevice Marije

Sv. Marija

07.30.h. – Maruševec – župna misa

11.00.h. – Maruševec + 1. Čedomir, Dragutin i ob. Klepač, Međeral, Vučković i Vlado Šac – daje ob. Međeral

2.Vjera i Zvonimir Marčec – daju Kristina i Monika

3. Josip Korpar, Marijan Matišić, ob. Papec, Korpar i Kundija – daje Stjepan Korpar

4. Mesec Branko i Katarina – daju kći i sin

15.00.h. – Maruševec – vjenčanje i  krštenje

16.00.h. – Maruševec – krštenje

17.30.h. – Druškovec – prilika za sv. Ispovijed

18.00.h. – Druškovec – 1. Bojana(ž), Dragutin i Bara Kovačić, Stanko, Stjepan i Verona Eršegović te Stanko i Ema Posavec – daje ob. Kovačić

2.  Ana(ž) i Andrija Vajdić, ob. Kokotec-Lovrek,ob. Barlafa –  daje obitelj Lončar

3.  Stanko, Josipa(ž), Ivica, Slavko i Andrija i ob. Martinčević, Alojz, Milka(ž), Dragan, Stjepan, Josip i Ana(ž) i ob. Kokotec, Belcar Bara(ž) i ob.

4.  Stjepan, Slavko, Ivan, Milka(ž), Ema(ž) i Antun Martinčević, Ljubica(ž) i Martin Breški, Anđela(ž) i Stjepan Posavec-Kovač,Veronika(ž) i Dragan Lončarić, Micika(ž) i Slavko Eršegović, Vinko Bančić, Marica(ž), Vladimir i Damir Bunić, Josip i Slava(ž) Pajtak, Mladen i Pavao Makovec

5. Bančić Stjepan, Eršegović Stanko i Božica Ražnjević – daje Đurđica Bančić

16.08.

Nedjelja

(Ze.)

DVADESETA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Rok 07.00.h. – Maruševec

08.00.h. – Druškovec

11.00.h. – Druškovec + 1. Zvonko, Stjepan  i Anka Belcar, Vinko, Anka i Stjepan Martinčević

2. Franjo, Kata i Andrija Belcar, Ema i Rok Martinčević, Marija, Mirko, Miroslav, Pavao i Josip Šipek te Jelica i Ivan Škrinjar

3. Martinčević Zvonko, Marija, Marko , Viktorija, Ivka i Mirko – daje sin Damir

4. Franjo, Tereza, Stjepan, Dragan, Josipa(ž), Josip i Ana Kokotec, Dragutin, Bara, Štefanija i Bojana(ž) Kovačić, Slavko i Kata Kolačko, te Franjo i Ljubica Dukarić – daje Andrija Kokotec

5. Na čast sv. Roku – daje ob. Posavec

6. Franjo i rod. Posavec – od ob. Posavec

7. Martin, Josipa(ž), Josip i ob. Martinčević – Gregurin, Andrija, Zita(ž), Ivica i Zvonko Martinčević, Ignac, Verona, Darko, Ivan  i Rok Belcar i ob. Belcar te Vera Martinić – daje Barica

8.  Na čast Majci Božjoj Bistričkoj i sv. Roku, Ćiril i Kata(ž) Posavec i rod., Josip Pintarić i rod., vlč. Martin Mezak

9.  Dražen i Mato Petriš, Bruno Filipović, Ljubica(ž) i Filip Posavec

10. Stjepan Petrinjak i rod., Slavko i Draga(ž) Herceg te Juraj Šagi – daje Vikica

Koncelebrirano misno slavlje nam predslavi i propovijeda vlč. Mišel Kovačević!

Nakon misnog slavlja Kuburaška udruga iz Maruševca će zapucati kao i svake godine!

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·         TRODNEVNICA UOČI BLAGDANA SV. ROKA: misna slavlja su  u 18.00. h., koja će predslaviti župnik Krunoslav Milovec, a pjevanje predvodi gđa. Marijana Gašparić sa Žvs. Sv. Jurja iz Maruševca, sa zborom odraslih iz Maruševca  sa zborom mladih iz Maruševca  pod vodstvom  g. Kristijana Cesar te sa pjevačima iz Druškovca pod vodstvom Nadice Martinčević!

·         SAKRAMENAT SV. ŽENIDBE:  žele sklopiti: 1. Mario Mihalinec, sin Antuna i Verice r. Martinčević., rođ. 13.03.1987., u Varaždinu iz Novaki 121, Župa Maruševec i Daniela Koščec, kći Dragutina i Eme  r. Posavec – Kovač., rođ. 21.11.1983. u Immenstadt  iz Koškovec  26., Župa Maruševec. Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti 30.08. 2020., u Maruševcu! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!

2.  Igor Delija, sin Ivana i Štefice r. Špičko., rođ. 25.09.1996., u Varaždinu iz Veternica 60, Župa Mihovljan  i Irina Vugrinec, kći Vlada i Viole  r. Jevgenjevne -Basanove., rođ. 01.11.1998. u Varaždinu  iz Grede 133 ., Župa Maruševec. Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti 28.08. 2020., u Maruševcu! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!

·         MINISTRANTI KOJI ŽELE MOGU MINISTRIRATI!

·         ISPOVIJED ĆE SE ODRŽAVATI U CRKVI KOD OLTARA SV JOSIPA UZ PREPORUČENI RAZMAK! TE TKO IMA POTREBU NEKA DOĐE U NAVEDENO VRIJEME KADA NA ŽUPNOM LISTIĆU PIŠE DA SE ISPOVIJEDA!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE PREPORUČA NOŠENJE MASKI!

OSAMNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

02.08.2020. OSAMNAESTA  NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Euzebije
07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + 1. Martinčević – Mikić Andrija, Milak Stjepan te Šincek Stjepan i Jaga te Martinć Vera

2. Ivica, Andrej i Vladimir Jurgec te Ilija Antunović – daje Zorica Jurgec

11.00.h. – Maruševec + 1. Gašparić Josip, Alenka, Marija i Stjepan te Jurgec Štefanija, Slavko i Stjepan – daje Slavica

2. Hainž Marija i Andrija, Leskovar Ana i Stjepan i Marko Klapša – daje ob. Hainž Mirka

3. Tomo, Zlata i Juraj Makovec, ob. Kapljić, Andrija i Anđela Peharda te Špoljar Anka i Stjepan – daje Marija

4. Ivan Krobot, Vinko, Anđela, Rok i Kata Kolenko, Stjepan i Anka Banec, ob. Banec,  Višnja, Ljuba i Tomo Peharda, Juraj i Anka Špoljar, Stjepan Lončar i ob. Bingula – daje obitelj

5. Vika i Mirko Hainž, Ivan Ivko, Stjepan Martinčević i Marija Marčec – daje ob. Hainž

6. Ivan, Jaga, Dragutin, Štefanija i Bara Cmuk te Marija Mežnarek – daje Emilija

7. Jaga, Mijo, Josip i Josipa Maruševec, Julijus i Anđela(ž) Hanžek, Mijo i Kata Pintarić – daje Draga

8. Ob. Cmuk, Mežnarek i Štrlek – daje ob. Štrlek

03.08.

Ponedjeljak

(Ze.)

 

Bl. Augustin Kažotić

07.00.h. – Maruševec + 1. Posavec Dragutin, Juraj i Katica Prešovar, Franjo, Anđela, Mario i Ivan Bahun, Mato i Verona Peharda te Juraj, Milka i Josip – daje Zlata

2. Marija, Petar i Stjepan Štefičar – daju sinovi Josip i Ivan

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

19.00.h. – Vidovec

04.08.

Utorak

(Bi.)

Sv. Ivan Marija Vianney 16.00.h. – 17.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

18.00.h. – Maruševec +  Slavica, Stanko, Ana i Andrija Patrčević te Nikola i Ljubica Jergović, Dora i Antun Stolnik te Ana i Stevo Simić – daje ob. Patrčević

2. na jednu nakanu

3. Anka Stolnik – daje obitelj

05.08.

Srijeda

(Ze.)

Sv. Snježana

DAN POBJEDE I DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI, DAN HRVATSKIH BRANITELJA

07.30.h. – Maruševec – Za sve poginule i preminule branitelje

08.30.h. – Maruševec – Mimohod oko crkve do spomenika, polaganje vijenaca, kratki govor, otkrivanje i blagoslov panela o Domovinskom ratu!

Pozivaju se svi ljudi da dođu na misno slavlje te na taj način molimo i pokažemo zahvalnost našim Hrvatskim braniteljima

06.08.

Četvrtak

(Bi.)

  Preobraženje Gospodnje 07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

07.08.

Petak

(Ze.)

Sv. Albert 07.00.h. – Maruševec – na nakanu

17.00.h. – 18.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

19.00.h. – Vidovec

08.08.

Subota

(Bi..)

Sv. Dominik 07.00.h. – Maruševec – na nakanu

15.00.h. – Maruševec – krštenje

16.00.h. – Maruševec – krštenje

09.08.

Nedjelja

(Ze.)

DEVETNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Edita 07.30.h. – Maruševec – župna misa

Za vrijeme mise blagoslovit ćemo križ kojeg smo postavili pokraj krstionice a dar je obitelji Podbojec Vlade iz Maruševca!

09.30.h. – Jurketinec +

11.00.h. – Maruševec + 1. Pepica i Vilko Breški te Franca (ž) i Ignac Šimek – daje ob. Šimek

2. Tomo, Slavica i Jakob Buhin, Dragica i Josip Gradiček, Bara i Janko Danko, Štefica Hlevnjak te Slavko i Rezika Kresonja – daje Marija Buhin

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·         SAKRAMENAT SV. ŽENIDBE:  žele sklopiti: Krunoslav Mesec, sin Željka i Vere r. Belcar., rođ. 09.07.1984., u Varaždinu iz Novaki 117, Župa Maruševec i Jelena Vincek, kći Andrije i Dragice r. Sodar., rođ. 27.03.1993. u Varaždinu iz Druškovec 31.A., Župa Maruševec. Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti 29.08. 2020., u Maruševcu! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!

·         MINISTRANTI KOJI ŽELE MOGU MINISTRIRATI!

·         CARITASVE KUTIJICE MOŽETE DONOSITI NA MISNA SLAVLJA TE IH STAVITI ISPRED OLTARA!

·         ISPOVIJED ĆE SE ODRŽAVATI U CRKVI KOD OLTARA SV JOSIPA UZ PREPORUČENI RAZMAK! TE TKO IMA POTREBU NEKA DOĐE U NAVEDENO VRIJEME KADA NA ŽUPNOM LISTIĆU PIŠE DA SE ISPOVIJEDA!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE PREPORUČA NOŠENJE MASKI!