PRVA KORIZMENA NEDJELJA – OGLASI – MARUŠEVEC

01.03.2020. PRVA KORIZMENA NEDJELJA – Sv. Zoran
07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + 1. Barica, Dragutin i Andrija Herceg, Helena i Dragutin Blaži, Stjepan Kušter, Terezija Horvat, Jelena Jurgec, Petar Strunje, Slavko, Nada, Mijo i Cecilija Herceg te Stjepan, Stanko i Marija Ivančević – daje Darko

2. Ivančević  Ljuba(ž) i Marko, Ivanka(ž) Merz, Martinčević Vlado i Rok

10.00.h. – Maruševec – Križni put – predvode bračni parovi naše župe

11.00.h. – Maruševec + 1. Franjo, Josip i Jaga Hanžek, Branko Mesec – daje ob. Hanžek

2. Ivan Koren – daje supruga Štefanija

3. Martin Mezak

Odmah iza mise bit će roditeljski sastanak za prvopričesnike!

02.03.

Ponedjeljak

(Lju.)

Sv. Ines 16.00 -17.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

17.00.h. – Maruševec + Marijan i Tomo te Stanko i Cirila(ž) Kolar – daje Marija

 

03.03.

Utorak

(Lju.)

Sv. Marin 16.00 -17.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

17.00.h. – Maruševec + Stjepan i Slavko Martinčević te Makovec Pavao i Mladen – daje Dragica Martinčević

04.03.

Srijeda

(Lju.)

Sv. Miro 16.00 -17.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

17.00.h. – Maruševec + Zvonimir i Vjera Marčec – daju Kristina i Monika

05.03.

Četvrtak

(Lju.)

  Sv. Vedran 16.00.h. – Druškovec – vjeronauk za krizmanike

17.00.h. – Maruševec – na nakanu

17.30.h. – 18.30.h. – župnik je u uredu

06.03.

Petak

(Lju.)

 

Sv. Viktor

08.00.h – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

11.30.h. – Druškovec – vjeronauk za prvopričesnike

16.00.h. – Maruševec – križni put

16.30.h. – Maruševec + 1. Mladen Marčec, Vika i Ivan Blažunaj – daje supruga s djecom

2. Na čast i zahvalu Božanskom Milosrđu

17.00.h. – Maruševec – vjeronauk za krizmanike

17.00.h. – Jurketinec – križni put

07.03.

Subota

(Lju.)

Sv. Eugen 07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – Maruševec – vjeronauk za prvopričesnike

08.03.

Nedjelja

(Lju.)

DRUGA KORIZMENA NEDJELJA –

Sv. Ivan

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec +

10.00.h. – Maruševec – Križni put – predvode bračni parovi naše župe

11.00.h. – Maruševec + 1. Gustav, Marija i Ema Kolenko, Andrija, Anđela, Veronika i Štefica Mikac – daje ob. Mikac

2. Kristijan, Marko, Barbara, Valent i Paula(ž) Kolar te Juraj Eršegović – daje Vladimir Kolar

3. Šumiga Boris, Veronika i Ivan te ob. Pižeta – daje Božica

4. Juraj i Katarina Gašparić – daju ob. Gašparić i Kolarek

5. Peharda Dragutin – daje supruga

·       ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite u uredovno vrijeme!

·       CARITASOVE KUTIJICE su ispred oltara, tko želi može se kroz korizmu odreći nečega te na taj način pomoći bližnjima! Kutijice će se prikupljati na cvjetnu nedjelju!

SEDMA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

23.02.2020. SEDMA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Romana
07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec + Vjekoslava i Ivan Kunić te Draga(ž), Lončar Barbara, Brlenić Ana i Evačić Ivan – daje ob. Havaić

11.00.h. – Maruševec + 1. Marica, Ivan i Tomica Jambrešić te Dragutin i Vika – daje Anica Vincek

2. Kata Jurić – Marijanović te ob. Jurić-Marijanović – daje Petar Jurić

3. Marija i Stjepan te Josip Gašparić – daje Rade Gašparić i obitelj

4. Stolnik Zora i Viktor, Grilek Matilda, Stjepan i Mirko te Štefanec Jela i Blaž – daje ob. Stolnik

5. Vlč. Dragutin Bubnjar, Brlenić Ana i Stjepan   – daje Karolina

Odmah iza mise bit će roditeljski sastanak za krizmanike!

24.02.

Ponedjeljak

(Ze.)

 

Sv. Montan

16.00 -17.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

17.00.h. – Maruševec + Korpar Branko, Juraj i Draga(ž) – daje obitelj Korpar

18.00.h. – Maruševec – susret caritasa župe

25.02.

Utorak

(Ze.)

Sv. Berislav 16.00 -17.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

17.00.h. – Maruševec + Pavao Žlibar – daje supruga Katarina

26.02.

Srijeda

(Lju.)

ČISTA SRIJEDA

PEPELNICA

Sv. Sandra

08.00.h – 09.00.h – župnik je u uredu

17.00.h. – Maruševec – prilika za sv. Ispovijed

18.00.h. – Maruševec – na nakanu

Za vrijeme Sv. Mise bit će obred pepeljenja i započinjemo svoj hod kroz Korizmu! Obvezni post i nemrs! Prvopričesnici i krizmanici obvezni doći na Sv. Misu!

27.02.

Četvrtak

(Lju.)

Sv. Tugomil 08.00.h – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

16.00.h. – Druškovec – vjeronauk za krizmanike

17.00.h. – Maruševec + župnik Martin Mezak

28.02.

Petak

(Lju.)

 

Sv. Vikica

08.00.h – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

11.30.h. – Druškovec – vjeronauk za prvopričesnike

16.00.h. – Maruševec – križni put

16.30.h. – Maruševec + Andreja Geci – daju roditelji

17.00.h. – Maruševec – vjeronauk za krizmanike

17.00.h. – Jurketinec – križni put

29.02.

Subota

(Lju.)

Sv. Osvald 07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – Maruševec – vjeronauk za prvopričesnike

18.00.h. – Maruševec – krštenje

01.03.

Nedjelja

(Lju.)

PRVA KORIZMENA NEDJELJA –

Sv. Zoran

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + 1. Barica, Dragutin i Andrija Herceg, Helena i Dragutin Blaži, Stjepan Kušter, Terezija Horvat, Jelena Jurgec, Petar Strunje, Slavko, Nada, Mijo i Cecilija Herceg te Stjepan, Stanko i Marija Ivančević – daje Darko

2. Ivančević  Ljuba(ž) i Marko, Ivanka(ž) Merz, Martinčević Vlado i Rok

10.00.h. – Maruševec – Križni put – predvode bračni parovi naše župe

11.00.h. – Maruševec – na nakanu

Odmah iza mise bit će roditeljski sastanak za prvopričesnike!

·       ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite u uredovno vrijeme!

·       CARITASOVE KUTIJICE će u srijedu i prvu korizmenu nedjelju biti ispred oltara, tko želi može se kroz korizmu odreći nečega i na taj način pomoći bližnjima! Kutijice će se prikupljati na cvjetnu nedjelju!

ŠESTA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

16.02.2020. ŠESTA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Julka
07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + 1. Verica Njegač i Vlado Lončar – daje Dubravka Mihinjač

2. Tomo i Tereza(ž) Kokotec, ob. Korpić, Marina(ž) i Vedran Korpić te Kokotec Dragutin – daje obitelj

3. Vinko i Anđela Lončar, Ana i Vilko Benkus, Juraj i Dragica Dubravec

11.00.h. – Maruševec + 1. Posavec Stjepan, Slavko i Terezija, Latin Katarina, Vinko i Dragutin

2. Ana i Andrija Vajdić – daju sin, kći i obitelj

3. Kolenko Slavko – daje supruga i obitelj

17.02.

Ponedjeljak

(Ze.)

Sv. Darko 07.00.h. – Maruševec

08.00.h – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

 

18.02.

Utorak

(Ze.)

Sv. Flavijan 16.00 -17.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

17.00.h. –Maruševec – na nakanu

19.02.

Srijeda

(Ze.)

Sv. Blago 16.00 -17.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

17.00.h. –Maruševec + Štefanija, Ignac, Zora, Petar i Vladimir Kretić, Anka Borogovac, ob. Kralj te Katica i Juraj Petriš

20.02.

Četvrtak

(Ze.)

  Sv. Lea 07.00.h. – Maruševec

08.00.h – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

16.00.h. – Druškovec – vjeronauk za krizmanike

21.02.

Petak

(Bi.)

ŽUPNO KLANJANJE

Sv. Natalija

07.00.h. – Maruševec – prilika za sv. ispovijed

07.30.h. – Maruševec – župna misa – nakon mise bit će izlaganje Presvetog te započinjemo župno klanjanje!

Prije i za vrijeme mise u 11.00. – prilika za sv. ispovijed

11.00.h. – Maruševec + Augustin i Marija Jambrešić

Koncelebrirano misno slavlje nam predslavi vlč. Zoran Gložinić župnik iz Kućan Marofa!

17.00. – Maruševec – prilika za sv. ispovijed

17.30. – Maruševec – zajedničko klanjanje

18.00.h. – Maruševec – na nakanu

Na misu u 18.00.h., doći krizmanici i prvopričesnici

22.02.

Subota

(Bi.)

KATEDRA SV. PETRA

Sv. Tvrtko

08.00.h. – Maruševec – vjeronauk za prvopričesnike

15.00.h. – Maruševec – misa zahvalnica za 25. godina braka!

16.00.h. – Maruševec – krštenje

17.00.h. – Maruševec – krštenje

23.02.

Nedjelja

(Ze.)

SEDMA NEDJELJA KROZ GODINU –

Sv. Romana

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec + Vjekoslava i Ivan Kunić te Draga(ž), Lončar Barbara, Brlenić Ana i Evačić Ivan – daje ob. Havaić

11.00.h. – Maruševec + 1. Marica, Ivan i Tomica Jambrešić te Dragutin i Vika – daje Anica Vincek

2. Kata Jurić – Marijanović te ob. Jurić-Marijanović – daje Petar Jurić

3. Marija i Stjepan te Josip Gašparić – daje Rade Gašparić i obitelj

4. Stolnik Zora i Viktor, Grilek Matilda, Stjepan i Mirko te Štefanec Jela i Blaž – daje ob. Stolnik

Odmah iza mise bit će roditeljski sastanak za krizmanike!

·       ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite u uredovno vrijeme!

·       PETAK 21.02. 2020., je naše godišnje župno klanjanje! Dođimo taj dan pohodimo našu župnu crkvu sv. Jurja i poklonimo se Gospodinu. Presveto će biti izloženo kroz čitav dan, a crkva otvorena!

PETA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

09.02.2020. PETA NEDJELJA KROZ GODINU – SVJETSKI DAN BRAKA -Sv. Sabina
07.30.h. – Maruševec + 1. Stjepan, Ivan i Marija Hainž te Tomo i Bara Benkus – daje ob.

2. Barbara, Mijo, Anđela, Marko i Mato Lončar, Draga i Slavko Štrlek, Eva i Mladen Pintarić – daje Lončar Petar

3. Banfić Marko, Barica, Stjepan i Marko te Govlja Marija – daje ob. Božice Štumberger

4. Tomašek Dragutin i ob. Tomašek, Josipa(ž) Orsag i ob. Orsag – daje Bara Tomašek

5. Josip, Marija i Doroteja Cesar te Juraj Rogina

08.30.h. – Jurketinec +

11.00.h. – Maruševec – župna misa – koju nam predslavi mons. Bože Radoš – Varaždinski biskup, te će za vrijeme Sv. Mise krstiti peto dijete u obitelji Zorana Martinčević i Davorke r. Maček iz Novaka 173!

10.02.

Ponedjeljak

(Cr.)

 

Bl. Alojzije Stepinac

07.00.h. – Maruševec

08.00.h – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

18.00.h. – Varaždin katedrala – sv misa proslave blagdana bl. Alojzija Stepinca -suzaštitnika Varaždinske biskupije

11.02.

Utorak

(Ze.)

Majka Božja Lurdska 17.00.h. – 1. Stjepan, Jurica i Lucija Masten, Ob. Kolar, Žugec i Bregović – daje obitelj

2. Draga i Slavko Štrlek – daje sin

3. Zvonko Belcar – daje ob. Josipa Belcar

12.02.

Srijeda

(Ze.)

Sv. Damjan
13.02.

Četvrtak

(Ze.)

Sv. Kristina 17.00.h – Maruševec + Miroslav i Štefanija Plasajec – daje ob. Tomislava Plasajec

Vjeronauka za krizmanike u Druškovcu nema

14.02.

Petak

(Ze.)

Sv. Valentin Vjeronauka za prvopričesnike u Druškovcu nema!

16.00.h. – Maruševec vjeronauk za krizmanike

15.02.

Subota

(Ze.)

Sv. Vitomir 07.00.h. – Maruševec + Korpar Zora(ž) i Josip te Verona – daje ob. Korpar

08.00.h. – Maruševec – vjeronauk za prvopričesnike

17.00.h. – Maruševec – krštenje

16.02.

Nedjelja

(Ze.)

ŠESTA NEDJELJA KROZ GODINU –

Sv. Julka

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + 1. Verica Njegač i Vlado Lončar – daje Dubravka Mihinjač

2. Tomo i Tereza(ž) Kokotec, ob. Korpić, Marina(ž) i Vedran Korpić te Kokotec Dragutin – daje obitelj

3. Vinko i Anđela Lončar, Ana i Vilko Benkus, Juraj i Dragica Dubravec

11.00.h. – Maruševec + 1. Posavec Stjepan, Slavko i Terezija, Latin Katarina, Vinko i Dragutin

2. Ana i Andrija Vajdić – daju sin, kći i obitelj

3. Kolenko Slavko – daje supruga i obitelj

·       ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite u uredovno vrijeme!

·       KROZ OVAJ TJEDAN ŽUPNIKA NEMA te me mijenja vlč. Branko Švogor župnik iz Vidovca!

·       HVALA „HORTIKULTURI PEHARDA“ koji su nam lijepo obrezali voćke i uredili voćnjak!

·       HVALA TVRTKI „KTD“ i ob. Kumrić koji su nam evo izradili ovaj stalak za izlaganje knjiga koji krasi crkvu a u njemu su i restaurirane knjige!

PRIKAZANJE GOSPODNJE U HRAMU – SVIJEĆNICA – OGLASI – MARUŠEVEC

02.02.2020. PRIKAZANJE GOSPODNJE U HRAMU – SVIJEĆNICA – Sv. Marijan
07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + 1. Ivan i Marija Rušec-Đurin – daju djeca i ob.

2. Josip, Slavko i Verona Filipek, Damir, Slavko, Ema i Štefica Flis – daje ob. Filipek

3. Vera Kušen, Prekupec Antun i ob. Kušen – daje Stjepan Kušen

4. Štefica(ž), Verona(ž), Marijan i Slavko Flis

5. Sudec Franjo, Verona(ž) i ob., Posavec Josip, Vilko, Marija(ž) i ob., Županić Ivan i ob., Filipek Florijan, Julika(ž), Ivan, Bara(ž), Stjepan i ob.

11.00.h. – Maruševec + 1. Blaž Čovran i Milka Kušter – daje ob. Slavice Vrbanec

2. Stanko i Anka Žiher te Ema i Viktor Drvarić – daje sin Vlado

3. Gregur Andrija, Ema i Petar, Klepač Stjepan, Gabrijel i Barbara, Lopatni Olga, Franjo i Josip te Kostanjevec Stanko – daje ob. Štefanije Klepač

4.Danijel, Marija i Đuro Nemec, Slavica, Matija, Marija, Vinko, Pepica i Vinko Cerjan , ob. Husnjak, Anka, Slavko, Stjepan i Verona – daje Josipa Nemec

5.Slavko, Marija i Dragana Vusić, Ladislav, Katica i Marica Hranić – daje ob. Vusić

6. Dragutin, Anđela, Zdravko i Marija Kumrić – daje ob Slavka Kumrić

7. Ana, Zlatko, Marko i Terezija Kračun, Tomo i Jela Miletić – daje Stjepan Kračun

8.Ob. Bingula, Ivan Krobot, Anđela i Vinko Kolenko te ob. Banec

9. Danijel Nemec te Zdravko, Ivan i Gabrijela(ž) Rožmarić – daje Ivana Nemec

Za vrijeme Sv. Mise bit će blagoslov svijeća, koje će te donijeti sa sobom, molim Vas stavite ih u folije ili drugačije zamotajte kako ne bismo kod paljenja istih uništili crkvu i njezin inventar!

03.02.

Ponedjeljak

(Cr.)

Sv. Blaž 08.00.h – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

17.30.h. – Maruševec – prilika za sv. Ispovijed

18.00.h. – Maruševec + Blaž, Terezija i Slavko Šimunec, Štefanija Gorić, Nada i Stjepan Kuzmić i Josip Belšćak – daje Katica Za vrijeme Sv. Mise bit će blagoslov jabuka, koje ćete donijeti sa sobom. Nakon Sv. Mise bit će pojedinačni blagoslov grla! Također molim djecu da dođu na Sv. Misu!

04.02.

Utorak

(Ze.)

Sv. Izidor ŽUPNIKA NEMA
05.02.

Srijeda

(Cr.)

Sv. Agata 07.00.h – Maruševec + Jaga i Ivan Cmuk

08.00.h – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

06.02.

Četvrtak

(Cr.)

  Sv. Pavao Miki i drugovi 08.00.h – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

16.00.h. – Druškovec – vjeronauk za krizmanike

17.00.h – Maruševec + Šimić Štefanija, Štrlek Slavica i Marko – daje ob. Šimić

07.02.

Petak

(Ze.)

Sv. Rikard 07.00.h – Maruševec – na nakanu

08.00.h – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

11.30.h. – Druškovec – vjeronauk za prvopričesnike

16.00.h. – Maruševec vjeronauk za krizmanike

08.02.

Subota

(Ze.)

Sv. Jeronim 07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – Maruševec – vjeronauk za prvopričesnike

09.02.

Nedjelja

(Ze.)

PETA NEDJELJA KROZ GODINU – SVJETSKI DAN BRAKA

Sv. Sabina

07.30.h. – Maruševec + 1. Stjepan, Ivan i Marija Hainž te Tomo i Bara Benkus – daje ob.

2. Barbara, Mijo, Anđela, Marko i Mato Lončar, Draga i Slavko Štrlek, Eva i Mladen Pintarić – daje Lončar Petar

3. Banfić Marko, Barica, Stjepan i Marko te Govlja Marija – daje ob. Božice Štumberger

4. Tomašek Dragutin i ob. Tomašek, Josipa(ž) Orsag i ob. Orsag – daje Bara Tomašek

08.30.h. – Jurketinec +

11.00.h. – Maruševec – župna misa – koju nam predslavi mons. Bože Radoš – Varaždinski biskup, te će za vrijeme Sv. Mise krstiti peto dijete u obitelji Zorana Martinčević i Davorke r. Maček iz Novaka 173!

·       ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite u uredovno vrijeme!

·       TKO TREBA NEŠTO IZ ŽUPNOG UREDA – neka se javi kroz ovaj tjedan jer me idućeg tjedna neće biti!