NEDJELJA KRISTA KRALJA OGLASI – MARUŠEVEC

 

26.11.2017. NEDJELJA KRISTA KRALJA – Sv. Konrad

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec

11.00.h. – Maruševec + 1. Zdravko Kumrić i ob. Kumrić, ob. Ris i Banec – daju Marija Kumrić i djeca

 1. Mijo i Jaga, Josip i Josipa(ž) Maruševec, Julijus i Anđela Hanžek te Mijo i Kata Pintarić – daje Draga Hanžek
 2. Ob. Inkret, Benkus, Posavec, Punčec, Draga(ž) Hanžek te Martin Mezak – daje ob. Inkret
 3. Juraj Herceg te Josip i Josipa(ž) Sodar – daje supruga Marija

27.11.

ponedjeljak

(Ze.)

Sv. Valerija

13.10.h. – Druškovec – vjeronauk za krizmanike

17.00.h. – Maruševec + Anka Breški i Slavko – daju djeca

28.11.

utorak

(Ze.)

Sv. Jakov

16.30.h. – Maruševec – Klanjanje pred Presvetim

17.00.h. – Maruševec + Jana i Mato te Ivan Cerjan, Anđela(ž) Korpar – daje sin Josip

29.11.

srijeda

(Ze.)

Sv. Filomen

07.00.h. – Maruševec + Rajner Slavica, Rajner – Fijan Marija te Rajner Juraj i Viktorija – daje Dragutin Rajner

30.11.

Četvrtak

(Cr.)

Sv. Andrija

11.30.h. – Druškovec – vjeronauk za prvopričesnike

18.00.h. – Maruševec + Jaga, Andrija i Davor Posavec Hladin, Vjekoslav Hranić te Lipovec Marija i Tomo – daje ob. Posavec-Hladin

01.12.

Petak

(Ze.)

Sv. Klementina

08.00.h. – Maruševec + Franjo Peharda

17.00.h. – Maruševec – vjeronauk za prvopričesnike

02.12.

Subota

(Ze.)

Sv. Bibijana

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – Maruševec – vjeronauk za krizmanike

16.00.h. – Maruševec – kreativna radionica

16.00.h. – Maruševec – krštenje

03.12.

Nedjelja

(Lju.)

PRVA NEDJELJA DOŠAŠĆA

Sv. Lucije

07.30.h. – Maruševec – za sve + rudare – daje jedan rudar

09.30.h. – Druškovec + 1. Bara i Martin Martinčević – Kramarić

 1. Karlo, Agata, Franjo, Marija i Božica Kliček, Jakov i Katica Mihelčić te Boris Buden – daje Božica Vlahović
 2. Ob. Posavec, Josip, Stanko, Ivka i Stjepan te lazni Stjepan i ob.
 3. Husnjak Andrija, Juraj, Stanko i Kata, Deduš – Jurgec Franjo, Verica, Marija, Andrija i Stjepan, Martinčević Dragutin, Agata i ob.

11.00.h. – Maruševec + 1. Slavko Škarika i obit. Škarika i Posavec – daje Ema

2.Varga Josip, Juraj i Anđela, Šagi Slavko i Ema, Vojnović Jagica, Josip, Jadranka(ž) te ob. Črepinko – daje supruga Ana Varga

 1. Damir, Vjekoslava(ž), Pavao, Štefanija i Ivan Bahun – daje Branko Bahun
 2. Josip Herceg – daje Ružica Punčec
 3. Stjepan Novak, Anka Lipovec, Pavao, Magda i Klara Podbojec,Josip Herceg te Kata i Rudolf Pintarić – daje Štefa Novak
 4. Barbara i Josip Antolić, Katarina i Slavko Korpar-Japek, te ob. Antolić, Korpar-Japek – daje ob. Pavla Korpar-Japek
 5. Dalibor Ivko – daju roditelji
 • ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite!
 • KALENDARI VARAŽDINSKE BISKUPIJE – možete ih nabaviti u sakristiji. Cijena 12- listova je 10,-kn a jednolisnih cijena je 2,-kn
 • MISE ZORNICE od idućeg tjedna kroz došašće bit će Sv. Mise u 06.00.h.!
 • MISNE NAKANE – za iduću godinu počet ćemo zapisivati 04.12. 2017., te ćemo to činiti i kroz iduću godinu tako da nema potrebe za brigom i navalom u jednom danu!
 • MOLIM vas da mi kroz ovaj tjedan prijavite bolesnike koje uoči blagdana Božića treba ispovijediti kod kuće! Bolesnike prijavite kod zvonara!

TRIDESET I TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU OGLASI – MARUŠEVEC

 

19.11.2017. TRIDESET I TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Matilda

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec – 1. Ivančević Vera i Stanko, Dragutin Maloić, Terezija Šimunić, Vika Križanec, Terezija, Juraj, Josip i Marko Bosak, te Davor Petriš

 1. Anka Posavec – Hladin, Jelica i Ivan Inkret, braća i roditelji
 2. Vilko, Marija, Josip, Rozika, Stjepan i Juraj Martinčević

11.00.h. – Maruševec + 1. Dragica i Augustin Šagi te obit. Kralj i Šagi – daje Zdenka

 1. Saša Možanić – daju roditelji
 2. Katarina, Slavko i Štefanija Peharda – daje kći Vjekoslava

20.11.

ponedjeljak

(Ze.)

Sv. Oktavije

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

13.10.h. – Druškovec – vjeronauk za krizmanike

21.11.

utorak

(Bi.)

Prikazanje Bl. Dj. Marije

17.30.h. – Maruševec – Klanjanje pred Presvetim

18.00.h. – Maruševec + Stjepan, Katarina i Vilko Mihalina te Marija, Marko i Antonija Bosak – daje Vesna Žlibar

22.11.

srijeda

(Cr.)

Sv. Cecilija

18.00.h. – Maruševec – za sve žive i pokojne pjevače naše župe

23.11.

Četvrtak

(Ze.)

Sv. Klement

11.30.h. – Druškovec – vjeronauk za prvopričesnike

18.00.h. – Maruševec + 1. Pavleković Josip. Ivan, Pavao, Ljubica i ob. Buden – daje Blanka

 1. Renata, Marko, Pavao, Rozalija, Julija, Možanić te Juraj i Zora Mendaš – daje Stjepan Možanić
 2. Jaga i Franjo Gazdić, Danijel Copak te Josip Pahić – daje ob Gazdić
 3. Juraj te rod. Josip i Vikica Breški – daje Štefanija

24.11.

Petak

(Cr.)

Sv. Andrija Dung-Lac

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

17.00. – Izrada čestitki u organizaciji župnog Caritasa tko želi može se priključiti, te sa sobom ponesite, škare, ukrase, papir i ljepilo.

Vjeronauka za prvopričesnike nema

25.11.

Subota

(Ze.)

Sv. Katarina

07.00.h. – Maruševec + 1. Obit. Ivana i Katarine Prešovar, obit. Tomašek, Peharda i Kukec – daje obit. Tomašek

2. Josip Prešovar i roditelji – daje ob. Prešovar

08.00.h. – Maruševec – vjeronauk za krizmanike

16.00.h. – Maruševec – kreativna radionica

16.00.h. – Maruševec – misa i vjenčanje

18.00.h. – Maruševec – misa zahvale za 50. god. braka – Julije Inkret i Ivka r. Korpar

18.30.h. – Maruševec – susret mladih

26.11.

Nedjelja

(Bi.)

NEDJELJA KRISTA KRALJA

Sv. Konrad

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec

11.00.h. – Maruševec + 1. Zdravko Kumrić i ob. Kumrić, ob. Ris i Banec – daju Marija Kumrić i djeca

 1. Mijo i Jaga, Josip i Josipa(ž) Maruševec, Julijus i Anđela Hanžek te Mijo i Kata Pintarić – daje Draga Hanžek
 2. Ob. Inkret, Benkus, Posavec, Punčec, Draga(ž) Hanžek te Martin Mezak – daje ob. Inkret
 3. Juraj Herceg te Josip i Josipa(ž) Sodar – daje supruga Marija
 • ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite!
 • KALENDARI VARAŽDINSKE BISKUPIJE – od danas možete ih nabaviti u sakristiji. Cijena 12- listova je 10,-kn a jednolisnih cijena je 2,-kn
 • CARITAS VARAŽDINSKE BISKUPIJE – u ime svih korisnika Caritasove pučke kuhinje u Varaždinu zahvaljuje volonterima i župljanima na donaciji koju smo prikupili u hrani da bi se svaki dan moglo pripremiti preko 300, obroka za one koji nemaju što za jesti.
 • CARITAS VARAŽDINSKE BISKUPIJE – organizira duhovnu obnovu za voditelje i volontere župnih Caritas-a. Susret započinje sv. Misom u katedrali u 09.00.h. Tko želi ići molim Vas da mi se javite do utorka, da znam prijaviti broj!

TRIDESET DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU OGLASI – MARUŠEVEC

 

12.11.2017. TRIDESET I DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Jozafat

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec – 1. Marino, Franjo i Josipa(ž) Martinčević, Barica i Ivan Šarko, Franjo Belcar te Wolfgang Kramme

 1. Ivan i Josipa(ž) Dorogi
 2. Dragutin i Danica Lazar
 3. Stjepan, Vinko i Verona Brlenić, Stjepan, Ivan, Bara, Florjan i Julika Filipek te Ivan, Anđela i Josip Zebec
 4. Đurđica Suljić, Marijan i Terezija Špernjak, Ivan Vrbec, Stjepan Ernoić te ob. Posavec
 5. Grahek Mirko
 6. Petriš Davor i Roza, Križanec Vika i Slavko
 7. Ob. Belcar, Dragan i Martin, Ob. Biškup, Ob. Kokotec Stjepana te Slunjski Natalija

11.00.h. – Maruševec + 1. Alojz i Katarina Peharda, obit. Gašparić, Danko, Janiček, Flis te Stjepan Vincek – daje obit.

2. Viktorija, Stjepan i Juraj Mavrek, te ob. Cerjan, Herceg, Klen, Mavrek i Korpar – daje Katarina

13.11.

ponedjeljak

(Ze.)

Sv. Brikcije

13.10.h. – Druškovec – vjeronauk za krizmanike

18.00.h. – Maruševec + Ivko Štefa – daje ob.

14.11.

utorak

(Cr.)

Sv. Nikola Tavelić

17.30.h. – Maruševec – Klanjanje pred Presvetim

18.00.h. – Maruševec + 1. Čehok Izidor i Slavica, Stanko i Ljerka Ljubek te Josip i Terezija Ferenčina – daje Natalija Ferenčina

 1. Boris Buden – daje ob. Buden
 2. Maksim Cerjan – daju roditelji

15.11.

srijeda

(Ze.)

Sv. Albert

07.00.h. – Maruševec + Katarina Peharda, obit. Peharda, Makovec i Gregur te Biserka Damjanić – daje obit. Peharda

16.11.

Četvrtak

(Ze.)

Sv. Gertruda

11.30.h. – Druškovec – vjeronauk za prvopričesnike

18.00.h. – Maruševec + Josip Bosak – daje supruga

17.11.

Petak

(Bi.)

Sv. Elizabeta Ugarska

07.00.h. – Maruševec + Vikica Breški, Josip i Juraj – daje sin Dragutin

17.00.h. – Maruševec – vjeronauk za prvopričesnike

18.11.

Subota

(Ze.)

Sv. Roman

07.00.h. – Maruševec + Višnja, Ljubo, Vika, Tomo i Ruda Peharda-Božić-Žižek te Anđelo, Kata, Vinko i Rok Kolenko te Ivan Krobot – daje Slavko

08.00.h. – Maruševec – vjeronauk za krizmanike

12.00.h. – Maruševec – krštenje

16.00.h. – Maruševec – kreativna radionica

17.00.h. – Maruševec – krštenja

18.30.h. – Maruševec – susret mladih

19.00.h. – Čalinec – Dom kulture – kulturno umjetnički program KUD-a “Klaruš” Maruševec, gosti su članovi KUD-a “Širine” iz Novog Virja

19.11.

Nedjelja

(Ze.)

TRIDESET I TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Matilda

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec – 1. Ivančević Vera i Stanko, Dragutin Maloić, Terezija Šimunić, Vika Križanec, Terezija, Juraj, Josip i Marko Bosak, te Davor Petriš

 1. Anka Posavec – Hladin, Jelica i Ivan Inkret, braća i roditelji
 2. Vilko, Marija, Josip, Rozika, Stjepan i Juraj Martinčević

11.00.h. – Maruševec + 1. Dragica i Augustin Šagi te obit. Kralj i Šagi

 1. Misa zahvalnica Kud-a “Klaruš”
 2. Saša Možanić – daju roditelji
 • ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite!
 • SAKRAMENAT SV. ŽENIDBE žele sklopiti: Mihael Vurušić, sin Josipa i Franciske r. Novak., rođ. 09.03.1981. u Čakovcu iz Braće Radića 18, župa Selnica i Jelena Breški, kći Josipa i Dragice r. Ruklić, rođ. 14.05.1988., u Varaždinu iz Kapelec 4, župa Maruševec! Sakramenat Sv. Ženidbe žele sklopiti 25.11.2017., u Maruševcu. Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!

TRIDESET I PRVA NEDJELJA KROZ GODINU OGLASI – MARUŠEVEC

 

05.11.2017. TRIDESET I PRVA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Emerik

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + 1. Martin, Josipa(ž), i Josip Martinčević – Gregurin

 1. Slavko i Bara Fodreg
 2. Barica Vršić
 3. Belcar Stanko, Stjepan, Bara, Jakob i Kata, Vika i Mirko, Ema Posavec-Malok, Jakov i Apolonija Premužić

11.00.h. – Maruševec + 1. Vladimir, Josip i Marija Stolnik

 1. Franjo, Slavko, Milka i Pepa(ž) Klen te Ema i Julijus Štefanec – daje Viktorija Klen
 2. Slavko, Stanko i Ema Kukec te Stanko i Milka Kretić – daje Draga Kukec
 3. Ivan i Marija Možanić – daje ob. Brodar

06.11.

ponedjeljak

(Ze.)

Sv. Leonard

Nema vjeronauk za krizmanike u Druškovcu!

07.11.

utorak

(Ze.)

Sv. Anđelko

17.30.h. – Maruševec – Klanjanje pred Presvetim

18.00.h. – Maruševec + Marko i Mirko Kolenko, Štefanija i Miroslav Plasajec, Franjo Kretić te Ljubica i Viktor Lončarić – daje obit. Kolenko

08.11.

srijeda

(Ze.)

Sv. Gracija

18.00.h. – Maruševec + Danijel Nemec – daje Ivana Nemec

09.11.

Četvrtak

(Bi.)

Posveta Lateranske bazilike

11.30.h. – Druškovec – vjeronauk za prvopričesnike

16.00.h. – Donja Voća – trodnevnica

18.00.h. – Maruševec + Darko i Ignac Grgec, Dragutin Korpar te Marija i Juraj Jambrešić – daje Marija Grgec

10.11.

Petak

(Bi.)

Sv. Leon

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

17.00.h. – Maruševec – vjeronauk za prvopričesnike

11.11.

Subota

(Bi.)

Sv. Martin

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – Maruševec – vjeronauk za krizmanike

16.00.h. – Maruševec – kreativna radionica

18.30.h. – Maruševec – susret mladih

12.11.

Nedjelja

(Ze.)

TRIDESET I DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Jozafat

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec – 1. Marino, Franjo i Josipa(ž) Martinčević, Barica i Ivan Šarko, Franjo Belcar te Wolfgang Kramme

 1. Ivan i Josipa(ž) Dorogi
 2. Dragutin i Danica Lazar
 3. Stjepan, Vinko i Verona Brlenić, Stjepan, Ivan, Bara, Florjan i Julika Filipek te Ivan, Anđela i Josip Zebec
 4. Đurđica Suljić, Marijan i Terezija Špernjak, Ivan Vrbec, Stjepan Ernoić te ob. Posavec

11.00.h. – Maruševec + Alojz i Katarina Peharda, obit. Gašparić, Danko, Janiček, Flis te Stjepan Vincek – daje obit.

 • ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite!