OGLASI DVADESET I PETA NEDJELJA KROZ GODINU – MARUŠEVEC

 

24.09.2017. DVADESET I PETA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Anatolij

Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec

11.00.h. – Maruševec + 1. Čedomir i Dragutin Klepač, obit. Medjeral, Vučković i Klepač te Vladimir Šac – daje obit. Medjeral

 1. Mijo i Đurđica Tot, ob. Kapitarić, Peharda i Bahun – daje kčer Marija
 2. Dalibor Ivko – daju roditelji
 3. Ema i Ivan Breški, ob. Križnjak i Varga – daje ob.
 4. Emilija i Slavko Pižeta, Dragica Čehok, Barbara Korpar, ob. Pižeta i Rodić – daje kčer Katarina Pižeta – Morina
 5. Josip Strelec – daje supruga Slavica

7. Hrgarek Dragica, Jeronim, Bara., Lovrenčić Mirko, Vilko, Cirila i Andrija – daje Slavko Hrgarek

25.09.

ponedjeljak

(Ze.)

Sv. Firmin

18.30.h. – Maruševec – klanjanje pred Presvetim – koje nam pripremaju mladi župe

19.00.h. – Maruševec + Josip Bašić, Mirko i Jaga Banec te Pepica Kolenko – daje ob. Bašić

26.09.

utorak

(Ze.)

Sv. Kuzma i Damjan

19.00.h. – Maruševec + Anđela Kolenko, ob. Kolenko, Slunjski, Brodar i Špoljarević Anka – daje ob.

27.09.

srijeda

(Bi.)

Sv. Vinko Paulski

19.00.h. – Maruševec + Jaga, Štefanija i Dragutin Cmuk, Ivan i Marija Možanić

28.09

Četvrtak

(Ze.)

Sv. Vjenceslav

19.00.h. – Maruševec + Dragica, Stjepan, ob. Gašparić, Vikica, Mirko i ob. Krobot, Marija i ob. Kralj, Kata, Josip i ob. Peharda – daje ob. Krobot

Sv. Misu predslavi i propovijeda vlč. Tihomir Ciglar ž.v. Iz Nedelišća

Dok nam pjevanje i sviranje predvodi zbor odraslih pod vodstvom Marijane Gašparić

29.09.

Petak

(Bi.)

Sv. Mihael, Gabriel i Rafael

18.00.h. – Maruševec – ispovijed bolesnika

19.00.h. – Maruševec + 1. Ana Vusić, ob. Vusić i Jagarinec – daje sin Miljenko sa ob.

 1. Novoselec Dragutin, Kata, Božidar i Anđela te ob. Lukavečki, Vincek i Pofuk – daje Marija Novoselec

Misa za sve naše bolesnike koju predslavi domači župnik Krunoslav Milovec – za vrijeme mise bit će podijela sakramenta Bolesničkog pomazanja

Dok nam pjevanje i sviranje predvodi zbor mladih pod vodstvom Leona Krog

30.09.

Subota

(Bi.)

Sv. Jeronim

17.00.h. – Maruševec – za sve naše žive i pokojne vatrogasce (proslava 110. godišnjice rada i postojanja) – nakon Sv. Mise – blagoslov vatrogasnog vozila

Sv. Misu nam predslavi vlč. Marijan Kovačić ž.v. iz Vidovca! Dok nam pjevanje i sviranje predvodi zbor odraslih pod vodstvom Marijane Gašparić

01.10.

Nedjelja

(Ze.)

DVADESET I ŠESTA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Terezija

07.30.h. – Maruševec – župna misa – predvodi zbor mladih pod vodstvom Leona Krog

11.00.h. – Maruševec – za naše kuburaše

1. Antun Mislović

 1. Stjepan Božić i rod., Martin i Ivka Premužić – daje Bara Božić
 2. Tomek – Hudek Josip, Bahun Marko i Juraj, Ob. Breški, Cupar Mirko i Marija, ob. Vrbanec i Možanić, Ljerka Ljubek – daje ob. Valentak
 3. Stjepan Kveštek i ob., Vilko i Vika Eršegović, Josipa(ž), Franjo Pintarić – daje ob. Kveštek
 4. Nevenka Somerščak – daje ob. Pujić

Koncelebrirano Misno slavlje predslavi i propovijeda preč. Koren mr. Damjan – kanonik Zbornog Kaptola, predstojnik Katehetskog ureda i ravnatelj Duhovnog centra na Veternici, dok nam pjevanje predvodi župni zbor iz Novog Virja pod vodstvom Katice Ištvan!

18.00.h. – Varaždin katedrala – svečano misno slavlje povodom 20 godina od osnutka Varaždinske biskupije!

 • ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite.
 • SAKRAMENAT SV. ŽENIDBE ŽELE SKLOPITI: Domagoj Bačani, sin Krunoslava i Andriane r. Komes., rođ. 04.10.1994., u Varaždinu, iz Sračinca, M. Gupca 5A, župa Sračinec i Petra Korpar, kći Dragutina i Marije r. Kovačić., rođ. 17.06.1992., u Varaždinu, iz Jurketinca 126 A, župa Maruševec. Sakramenat Sv. Ženidbe žele sklopiti 07.10.2017., u Sračincu. Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!
 • Pozivamo Vas na obilježavanje blagdana Čiselske nedele. Program će se odvijati u nedjelju 1.listopada 2017.godine na trgu ispred  općinske  zgrade u Maruševcu  prema slijedećem rasporedu :8,30  – Budnica Kuburaške udruge Maruševec i početak “6.sajma v Maruševcu“ .,10,00 -Svečano otvorenje 6. Sajma v Maruševcu, 11,00 – Sveta misa u Župnoj crkvi Svetoga Jurja za sve kuburaše (sa zastavama udruga)., 12,15 –  Zajednički nastup  kuburaških  udruga .,12,30 –  Nastup KUD-a „Klaruš“., 13,00 –  Početak kuburaškog natjecanja, (po završetku natjecanja proglašenje pobjednika i zajedničko druženje. Uz naše domaće izlagače po prvi puta sudjelovat će udruge iz Slovenije i  Općine Jesenje (Krapinsko-zagorska Županija), također i 11 prijateljskih kuburaških udruga.

OGLASI DVADESET I ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU

 

17.09.2017. DVADESET I ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Robert

Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec + 1. Marko, Rok, Zora i Juraj Bahun, Izidor i Ema Štrlek, Josipa Bregović i Kata Cmuk – daje Stjepan

 1. Ljuba i Andrija Matijašec te Ivan i Bara Klepač – daje Branko
 2. Petar, Ema, Draga (ž) i Mirko Možanić – daje Josip Možanić

09.00.h. – Druškovec + 1. Verica Njegač – daje obitelj

2. Mirko, Slavica, Ivan, Ljubica i Jurica Herceg, Verona i Mijo Posavec, Verona Posavec, Mirko Grahek, Mirko Banek, Stanko i Anđela Pintar – daje Josipa Herceg

18.09.

ponedjeljak

(Ze.)

Sv. Ariadna

19.00.h. – Maruševec + Punčec Slava i Slavko, Divjak Marija i Stjepan – daje ob. Zvonka Divjak

19.09.

utorak

(Ze.)

Sv. Januarije

08.00.h. – Maruševec – na nakanu

19.00.h. – Maruševec – proba zbora odraslih

20.09.

srijeda

(Ze.)

Sv. Andrija Kim

08.00.h. – Maruševec – na nakanu

21.09

Četvrtak

(Cr.)

Sv. Matej

08.00.h. – Maruševec – na nakanu

22.09.

Petak

(Ze.)

Sv. Silvana

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

19.00.h. – Maruševec – proba zbora odraslih

23.09.

Subota

(Bi.)

Sv. Kornelije

17.00.h. – Maruševec – krštenja

18.00.h. – Maruševec + 1. Kveštek Stjepan i Danijel te ob. Bosak – daje Štefica Kveštek

2. Štefanec Josip i Marija, Cmuk Marija, Julijus, Ivan i Slavica te Hanžek Zlata – daje sin sa ob.

24.09.

Nedjelja

(Ze.)

DVADESETA I PETA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Anatolij

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec

11.00.h. – Maruševec + 1. Čedomir i Dragutin Klepač, obit. Medjeral, Vučković i Klepač te Vladimir Šac – daje obit. Medjeral

 1. Mijo i Đurđica Tot, ob. Kapitarić, Peharda i Bahun – daje kčer Marija
 2. Dalibor Ivko – daju roditelji
 3. Ema i Ivan Breški, ob. Križnjak i Varga – daje ob.
 4. Emilija i Slavko Pižeta, Dragica Čehok, Barbara Korpar, ob. Pižeta i Rodić – daje kčer Katarina Pižeta – Morina
 5. Josip Strelec – daje supruga Slavica
 6. Hrgarek Dragica, Jeronim, Bara., Lovrenčić Mirko, Vilko, Cirila i Andrija – daje Slavko Hrgarek
 • ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite.
 • ŽUPNIK je kroz ovaj tjedan na duhovnim vježbama, mijenja me preč. Valent Posavec – žpk iz Vinice! Svi koji trebate neke dokumente iz župnog ureda podignite ih idući tjedan!

OGLASI DVADESET I TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU – MARUŠEVEC

 

10.09.2017. DVADESET I TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Sebastijan

Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – 1. Jakob i Bara Fluks, Antun i Franciska Kliček, Božo Šesto, Antun i Julika Vincek, ob. Dragutina Posavec – daje Barbara Kliček

2. Marija Možanić, obit. Možanić i Jambrešić, Marija i Mirko Brodar te Marija i Antun Pintarić – daje obit.

09.00.h. – Maruševec – za sve naše učenike i učitelje “ZAZIV DUHA SVETOGA”

11.09.

ponedjeljak

(Ze.)

Sv. Bonaventura

18.30.h. – Maruševec – klanjanje pred Presvetim

19.00.h. – Maruševec + 1. Juraj, Terezija i Toni Matijašec

2. Blanka i Mirko Pižeta te Ivan i Marija Pižeta – daje ob. Pižeta

12.09.

utorak

(Ze.)

Sv. Marija

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

13.09.

srijeda

(Bi.)

Sv. Ivan Zlatousti

07.00.h. – Maruševec + iz ob. Marka Tomić – daje obitelj

19.00.h. – Maruševec – crkva – sastanak sa roditeljima prvopričesnika i prvopričesnicima

20.00.h. – Maruševec – crkva – sastanak sa roditeljima krizmanika i krizmanicima

14.09

Četvrtak

(Cr.)

Uzvišenje Sv. Križa

19.00.h. – Maruševec + 1. Jurica i Viktor Cerjan, Viktorija Benkus te ob. Cerjan i Kumrić – daje ob. Cerjan Ivana

2. Andrija Vajdić – daju supruga Ana, sin Ivan i kćerka Marija sa obitelji

15.09.

Petak

(Bi.)

Bl. Dj. Marija Žalosna

17.00.h. – Maruševec + Slavica i Izidor Čehok, Ljerka Ljubek, Josip Korpar te ob. Kolar i Čehok – daje obit Vrbanec

16.09.

Subota

(Cr.)

Sv. Kornelije

17.00.h. – Maruševec – krštenje

18.00.h. – Maruševec + Stanko, Mirko i Slava Erjavec – daje Verica Erjavec

19.00.h – Maruševec – proba zbora odraslih

18.30.h. – Maruševec – susret mladih

17.09.

Nedjelja

(Ze.)

DVADESETA I ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Robert

07.30.h. – Maruševec + 1. Marko, Rok, Zora i Juraj Bahun, Izidor i Ema Štrlek, Josipa Bregović i Kata Cmuk – daje Stjepan

 1. Ljuba i Andrija Matijašec te Ivan i Bara Klepač – daje Branko
 2. Petar, Ema, Draga (ž) i Mirko Možanić – daje Josip Možanić

09.00.h. – Druškovec + 1. Verica Njegač – daje obitelj

2. Mirko, Slavica, Ivan, Ljubica i Jurica Herceg, Verona i Mijo Posavec, Verona Posavec, Mirko Grahek, Mirko Banek, Stanko i Anđela Pintar – daje Josipa Herceg

 • ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite.
 • ORGULJE u župnoj crkvi su restaurirane, a kor ponovno otvoren!
 • ŽUPNIK idući tjedan ide na duhovne vježbe pa svi koji trebate neke dokumente iz župnog ureda podignite ih ovaj tjedan!
 • BOGU HVALA evo kroz ovaj tjedan ispovijedilo se 144, školske djece te smo se na taj način pripremili za misno slavlje povodom početka školske godine!
 • SAKRAMENAT SV. ŽENIDBE žele sklopiti: 1. Dalibor Harjač, sin Zlatka i Mirjane r. Blažunaj, rođ. 01.02.1995., u Varaždinu iz Maruševca 119, župa Maruševec i Agata Kišić, kći Alena i Marice r. Čusek, rođ. 12.05.1994., u Varaždinu iz B. Radića 10., Varaždin, župa Sv. Vida – Varaždin. Sakramenat Sv. Ženidbe žele sklopiti 30.09.2017. u župi Ivanec. Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!2. Tomislav Grgurić, sin Krešimira i Marije r. Hanžek, rođ. 11.07.1988., u Zagrebu iz Grede 130, župa Maruševec i Sandra Jevtić, kći Cvetina i Karmele r. Dragozet, rođ. 08.06. 1991., u Zagrebu iz A. Mihanovića 10., Lepoglava , župa Lepoglava. Sakramenat Sv. Ženidbe žele sklopiti 30.09.2017., u župi Sv. Nikole Varaždin. Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!

OGLASI DVADESET I DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU – MARUŠEVEC

 

03.09.2017. DVADESET I DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Grgur

Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + 1. Posavec Josip, Vilko i Marija, Stjepan, Ivan, Florijan, Julika, Jela, Bara i Ivančica Filipek, ob. Surko i Sudec

2. Ivan Svetec, Andrija, Vinko i Jaga Dukarić

11.00.h. – Maruševec + 1. Stjepan, Marija i rodit. Hrgarek te Matija i Vika Antolić – daje obit.

 1. Josip Gašparić – daje obit.

Vera i Janko Kolenko, Ivan i Marija Kapljić te Josip Kanjir – daje obit.

04.09.

ponedjeljak

(Ze.)

Sv. Rozalija

18.30.h. – Maruševec – klanjanje pred Presvetim

19.00.h. – Maruševec + 1. Marija Marčec, Stjepan Martinčević te Franjo i Mirko Hainž – daje Ema

2. Branko Šagi – daje obitelj

05.09.

utorak

(Ze.)

Sv. Teodor

18.00.h. – Ispovijed djece – 4. i 5. razred

19.00.h. – Maruševec + Ana i Pero Knežević te Ivica, Anela i Pero – daje Marta Tomić

19.00.h. – Proba zbora odraslih

06.09.

srijeda

(Ze.)

Sv. Zaharija

18.00.h. – Maruševec – Ispovijed djece – 6. i 7. razred

19.00.h. – Maruševec + 1. Posavec Dragutin te Juraj i Katica – daje supruga Zlata

 1. Terezija i Vladimir Kolar – daju kčerke
 2. Josip i Stanka(ž) Buden, Slavko Žiher i ob., te ob. Pajtak, Plasajec, Jambrešić i Đunđek – daje ob. Marije Žiher

07.09

Četvrtak

(Cr.)

Sv. Marko Križevčanin

07.00.h. – Maruševec + 1. Anka Žiher – daje ob. Žiher

 1. Ana i Juraj Čiček-Lepoglavec – daje unuka

19.00.h. – Proba zbora odraslih

08.09.

Petak

(Bi.)

Sv. Viktor

16.00.h. – Maruševec – Ispovijed djece – 8. razred

17.00.h. – Maruševec + 1. Mirko, Marija, Ivan, Krešimir, Andrija ,

obit. Cupar, Možanić, Hrgerek, Peharda te Korpar Stjepan i Josip – daje obit. Cupar

2. Ivan, Martin, Ema i Draga(ž), Posavec te Filip i Štefa Antolić – daje Janja

3. Franjo, Stanka(ž), rod. Štrlek Ivan i Marija i rod. Hanžek – daje ob. Štrlek

09.09.

Subota

(Ze.)

Sv. Hijacint

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

17.00.h. – Maruševec – krštenje

18.00.h. – Sv. Juraj na Bregu – nastup našeg zbora

10.09.

Nedjelja

(Ze.)

DVADESETA I TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Sebastijan

07.30.h. – Maruševec – 1. Jakob i Bara Fluks, Antun i Franciska Kliček, Božo Šesto, Antun i Julika Vincek, ob. Dragutina Posavec – daje Barbara Kliček

2. Marija Možanić, obit. Možanić i Jambrešić, Marija i Mirko Brodar te Marija i Antun Pintarić – daje obit.

09.00.h. – Maruševec – za sve naše učenike i učitelje “ZAZIV DUHA SVETOGA”

 • ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite.
 • ZAHVALJUJEM obitelji Samardžić iz Njemačke koja je župi poklonila nogometnu loptu za djecu!
 • EVO u petak smo blagoslovili i otvorili slastičarnicu u Jurketincu, želimo im puno uspjeha u radu!
 • HVALA gospođama koje su u utorak pomogle te nakon radova pomogle očistiti župni ured!
 • RADOVI u župnom uredu su pri završetku te se župnik polako počeo useljavati!
 • HVALA svima koji su hodočastili na Trsat, na zajedničkoj molitvi i druženju!