Mjesec: lipanj 2020.

 • TRINAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

  28.06.2020. TRINAESTA  NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Smiljan 07.30.h. – Maruševec – župna misa 09.30.h. – Jurketinec + 11.00.h. – Maruševec + Stjepan, Ivica, Vlado, Marija i Vladimir Posavec, Barica i Ana Rušec, Veronika i Ivan Herceg – daje Štefanija Posavec 2. Anka Borogovac, Štefanija, Ignac i Vladimir Kretić te Ivan Kralj – daje Miroslav…

 • DVANAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

  21.06.2020. DVANAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Elizej 07.30.h. – Maruševec + 1. Slavko Šimunec – daje supruga 2. Alojz i Katarina Peharda, Matija i Ljuba Gašparić, ob Cupar, Peharda i Makovec – daje ob. Flis 3. Slavko, Marija, Stjepan, Stanko, Ivan i Paula Kokot te Verona i Janko Lazar – daje ob Slavice Vrbanec…

 • JEDANAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

  14.06.2020. JEDANAESTA NEDJELJA KROZ GODINU   – Sv. Elizej 07.30.h. – Maruševec – župna misa 09.30.h. – Jurketinec + 11.00.h. – Maruševec + 1. Stanko i Olga Posavec, Slavica Frištić, Vika i Ivan Bahun, Ivan ml., te Dragan Bahun – daje Viktorija 2. Mirko i Andrija Rožman, Ana, Stjepan, Josip i Paula (ž) Cerjan, Josip i…

 • PRESVETO TROJSTVO – OGLASI – MARUŠEVEC

  07.06.2020. NEDJELJA PRESVETOG TROJSTVA – Sv. Robert 07.30.h. – Jurketinec– župna misa 09.30.h. – Maruševec +1. Čehok Draga, Ob. Čehok i Radić – daje obitelj 2. Na čast Majci Božijoj – jedna zahvala 11.00.h. – Jurketinec + Ivan Kunić i ob. Kunić te ob. Ivana Borak – daje Emilija 08.06. Ponedjeljak (Ze.) Sv. Medardo 16.00.h.…