TRIDESET I PRVA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

30.10. 2022. TRIDESET I PRVA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Marcijan
Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + Šincek Stjepan, Jaga, Marko, Ana, Juraj i Slavko, Belcar Andrija, Kata, Ignac i Verona – daju Veronika i obitelj

11.00.h. – Maruševec + Stjepan Škarika – daju roditelji

31.10.

Ponedjeljak

(Ze.)

Sv. Volfgang 07.00.h. – Maruševec – na nakanu

16.00.h. – Maruševec – vjeronauk u crkvi za sve krizmanike

17.00.h. – 18.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

01.11.

Utorak

(Bi.)

 

SVI SVETI

07.00.h. – Maruševec – prilika za Sv. Ispovijed

07.30.h. – Maruševec + 1. Gustav, Marija i Ema i Mira(ž) Kolenko, Andrija, Anđela (ž), Štefica, Veronika i Antun Mikac te ob. Peharda i Fadiga – daje ob. Mikac

2. Ob. Krobot, Harjač, Črepinko, Lončar i Geci – daje obitelj

10.00.h. – Maruševec – GROBLJE – PRILIKA ZA SV. ISPOVIJED

11.00.h. – Maruševec – GROBLJE – KOMULATIVNA + 1. Vlč. Vladimir Stolnik i Martin Mezak – daje ob. Stolnik

2. Dalibor Ivko – daju roditelji

3. Ob. Buden i Vrbanec – daje ob. Ivana Vrbanec

4. Anka Borogovac, Štefanija Ignac i Vladimir Kretić,Ivan Kralj i ob. Kralj – daje Miroslav Borogovac

5. Franjo i Vjekoslav Matijašec, ob. Matijašec, Peharda, Benčina, Blažunaj te Marija Makovac – daje ob Blažunaj

6. Rožman Vilko, Anđela i Alen, ob. Kundija, Podbojec, Cmuk,  Gregur Josip i Pavla(ž), Štrlek Josip i Marija, Korpar Vlado te Perić Rajko i Jelica – daje Mira

7. Draga(ž) i Josip Martinčević – daje obitelj

8. Vladimir i Ema Štrlek, ob. Štrlek, Peharda, Tot, Stolnik, Rojc, Podbojec i Špoljar – daje ob. Štrlek

9. Miroslav Cmuk – daje majka

NAKON MISE BLAGOSLOV GROBLJA KOD KRIŽA, A ONDA POJEDINAČNI BLAGOSLOV GROBOVA NA GROBLJU U MARUŠEVCU!

02.11.

Srijeda

(Lju.)

DUŠNI DAN 06.30.h.– Maruševec – prilika za Sv. Ispovijed

07.00.h. – Maruševec – Za Duše u Čistilištu

07.30.h. – Maruševec – Na nakanu Sv. Oca

09.00.h. – Druškovec  –  prilika za Sv. Ispovijed

09.30.h. – Druškovec + 1. Ob. Martinčević, Zvonko, Marija, Marko i Viktorija te Veseljak Slavka (ž) – daje ob. Martin

2. Martinčević Marija, Slavko, Stjepan, Ivan, Milka i Antun, Breški Martin i Ljubica, Rušec Stjepan i Josipa(ž), Bunić Marica, Vladimir i Damir, Eršegović Marija, Slavko i Darko, Makovec Marija, Pavao i Mladen te Bančić Vinko

NAKON MISE BLAGOSLOV GROBLJA KOD KRIŽA, A ONDA POJEDINAČNI BLAGOSLOV GROBOVA NA GROBLJU U MARUŠEVCU!

16.00.h. – Maruševec – vjeronauk u crkvi za sve prvopričesnike

17.00.h. – 18.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.30.h. – Maruševec – susret biblijske grupe

03.11.

Četvrtak

(Ze.)

Sv. Hubert 08.00. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. –  Maruševec – susret ministranata u crkvi ( djeca koja su se javila molim da dođu na ministrantski susret da polako kroz susrete napredujemo i učimo)

17.00.h. – Maruševec + Pavleković Pavao, Ljubica, Ivan i Josip te ob. Buden – daje Blanka

04.11.

Petak

(Bi.)

 

Sv. Karlo

08.00. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. –  Maruševec – susret dječjeg pjevačkog zbora( djeca koja su se javila molim da dođu na prvu probu pjevanja da polako kroz susrete napredujemo i učimo)

17.00.h. – Maruševec + Copak Stjepan, Korpar Juraj i Terezija – daje Spomenka Copak

05.11.

Subota

(Ze.)

 

Sv. Mirko

15.00.h. – Maruševec – krštenje

16.00.h. – Maruševec – krštenje

17.00.h. – Maruševec – KUMULATIVNA + 1. Blaž Čovran, Milka Koščak i Katarina Božić – daje ob. Vrbanec

2. Ema i Slavko Škarika – daje obitelj

3. Veronika Marčec – daje obitelj

4. Stanko i Ana Šagi – daje obitelj

5. Verica Butković, Vilko Cmuk, Damir i Dubravka Butković te Mirko Furjan – daje obitelj

6. Andreja Geci, Franjo, Juraj i Eva Bosak, Marko, Marija, Karlo i Bara Kralj – daje ob Bosak

06.11.

Nedjelja

(Ze.)

TRIDESET  I DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Melanija

Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + Josip, Metoda i Bara Prekupec – daje obitelj

11.00.h. – Maruševec + Alojz i Katarina Peharda te ob. Gašparić – daje obitelj

TE ZA SVE ŽIVE I POKOJNE LOVCE LOVAČKE UDRUGE FAZAN POVODOM NJIHOVA ZAŠTITNIKA SV. HUBERTA!

 

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com  U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! ŽUPNI URED JE NA STAROM FAROFU! MASKE I DEZINFICIRANJE RUKU STAVLJA SE NA VLASTITI IZBOR! HVALA!

·         BIBLIJSKA GRUPA – ako se još netko želi priključiti neka slobodno dođe u terminu navedenom na listiću

·         KALENDARI ZA 2023. GODINU – možete ih nabaviti na stoliću u glavnom ulazu, nakon završetka Sv. Misa! Cijena 12- listova je 11,-kn, a jednolisnih 2,-kn!

·         POČELO JE ZIMSKO RAČUNANJE VREMENA TE SU VEČERNJE SV. MISE U NAŠOJ ŽUPI U 17.00.H!

·         ŽENIDBENI NAVJEŠTAJ: Sakramenat Sv. Ženidbe žele sklopiti: Jasmin Medved, sin Stjepana i Barbare-Radojke r. Osonjački., rođ. 08.08.1985., u Varaždinu iz Antuna Vramca 2., Varaždin, Župa Sv. Fabijan i Sebastijan i Slađana Benkus, kći Vladimira i Zdenke r. Čretni., rođ. 09.07.1984., u Varaždinu iz Cerje Nebojse 63., Župa Maruševec! Sakramenat Sv. Ženidbe žele sklopiti 19.11.2022., u Maruševcu! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!

·         POTPUNI OPROST za duše koje su u čistilištu može postići: tko se na Svi Svete i Dušni Dan moli za pokojne te pohodi groblje, te na Sv. Misi uz sakramentalnu ispovijed i pričest izmoli Oče naš i Vjerovanje te moli na nakanu Sv. Oca

·         BLAGOSLOV grobova Vaših najmilijih bit će po završetku Sv. Mise. Pomolit ćemo se kod glavnog križa i blagosloviti groblje, a onda pojedinačno grobove. Prolazit ću po groblju pa me pozovite!

TRIDESETA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

23.10. 2022. TRIDESETA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Ivan Kapistran – MISIJSKA NEDJELJA
Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec – na nakanu

11.00.h. – Maruševec + Ob. Posavec, Punčec, Inkret, Benkus i Hanžek – daje ob Inkret

24.10.

Ponedjeljak

(Ze.)

Sv. Proklo 08.00 – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – Maruševec – vjeronauk u crkvi za sve krizmanike

18.00.h. – Maruševec + Miroslav Cmuk – daju roditelji

25.10.

Utorak

(Ze.)

 

Sv. Darija

17.00.h – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Slavko Popijač, ob. Popijač, Bahun i Kolac – daje supruga

26.10.

Srijeda

(Ze.)

Sv. Dimitrije 08.00 – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – Maruševec – vjeronauk u crkvi za sve prvopričesnike

18.00.h. – Maruševec + Slavica, Mirko i Josip Vrbanec, Marija i Rudolf Leskovar – daje Vera

18.30.h. – Maruševec – susret biblijske grupe

27.10.

Četvrtak

(Ze.)

Sv. Sabina 17.00. – 17.50.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec – Zahvala dragom Bogu na primljenim milostima i darovima

28.10.

Petak

(Cr.)

 

Sv. Šimun i Juda Tadej

17.00.h – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Tomislav Šagi te Goran i Milan Kramar – daje Slavica

29.10.

Subota

(Ze.)

 

Sv. Narcis

16.30.h. – Maruševec – krštenje

18.00.h. – Maruševec – KUMULATIVNA + 1. Patrčević Andro, Ema, Tomo, Zvonko i Stanko – daje ob. Patrčević

2. Josip i Eva Kolar te Sajko Josip – daje Đurđica

30.10.

Nedjelja

(Ze.)

TRIDESET  I PRVA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Marcijan

Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + Šincek Stjepan, Jaga, Marko, Ana, Juraj i Slavko, Belcar Andrija, Kata, Ignac i Verona – daju Veronika i obitelj

11.00.h. – Maruševec + Stjepan Škarika – daju roditelji

 

·        LISTOPADSKE POBOŽNOSTI – POLA SATA PRIJE SV. MISA U MJESECU LISTOPADU MOLI SE KRUNICA I LITANIJE!

·        BIBLIJSKA GRUPA – ako se još netko želi priključiti neka slobodno dođe u terminu navedenom na listiću

·        OVA SVIJEĆA GORI DULJE – kupnjom ove svijeće pomažemo rad caritasove kuhinje u Varaždinu – cijena lampaša je 15,-kn

DVADESET I DEVETA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

16.10. 2022. DVADESET I DEVETA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Hedviga
Sv. Mise:07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + Emanuel Hleb – daju mama, ob. Šambar i baka

11.00.h. – Maruševec + Juraj Čehok, ob. Čehok, Kelemen i Šestanj-Perić – daje ob Kelemen i Čehok

ODMAH POSLIJE MISE SASTANAK SA RODITELJIMA KRIZMANIKA I KRIZMANICIMA! (Sa sobom donijeti popunjene pristupnice te izjavu)

17.10.

Ponedjeljak(Cr.)

Sv. Ignacije 18.00.h. – Maruševec + Grgurić Krešimir, ob. Hanžek, Jeronim, Ljuba(ž), Ivan, Slavko i Josip, ob. Posavec, Jaga, Andrija i Davor – daje ob. Grgurić
18.10.

Utorak(Cr..)

 

Sv. Luka

18.00.h. – Maruševec + Tihomir Božić, ob. Božić, Bahun i Drvarić – daje Josip Božić
19.10.

Srijeda (Ze.)

Sv. Izak 18.00.h. – Maruševec + Vladimir i Kristina Kos-Harjač – daju djeca
20.10.

Četvrtak (Ze.)

Sv. Kornelije 18.00.h. – Maruševec + Dalibor Ivko – daju roditelji
21.10.

Petak (Ze.)

 

Sv. Uršula

18.00.h. – Maruševec – listopadska pobožnost
22.10.

Subota (Bi.)

Sv. Ivan 12.00.h. – Maruševec – krštenje

16.00.h. – Maruševec – krštenje

23.10.

Nedjelja

(Ze.)

TRIDESETA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Ivan

Sv. Mise:  MISIJSKA NEDJELJA  – 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec – na nakanu

11.00.h. – Maruševec + Ob. Posavec, Punčec, Inkret, Benkus i Hanžek – daje ob Inkret

 

·         LISTOPADSKE POBOŽNOSTI – POLA SATA PRIJE SV. MISA U MJESECU LISTOPADU MOLI SE KRUNICA I LITANIJE!

·         ZAHVALNO HODOČAŠĆE VARAŽDINSKE BISKUPIJE u Rim 16. – 22.10.2022. Ide nas 14., iz Župe Maruševec! Župnik je u Rimu, te me mijenja vlč. Branko Švogor žpk. iz Vidovca! U slučaju sprovoda javite se u Markom!

·         OVA SVIJEĆA GORI DULJE – kupnjom ove svijeće pomažemo rad caritasove kuhinje u Varaždinu – cijena lampaša je 15,-kn

·         PRIKUPLJANJE NAMIRNICA ZA CARITASOVU PUČKU KUHINJU U VARAŽDINU  bilo je u četvrtak te zahvaljujem svima Vama koji ste se odazvali kao i volonterima Caritasa naše Župe te obiteljima Kundija i Deduš koji su namirnice prevezli u Varaždin! Svi zajedno učinili smo djelo milosrđa te smo gladnoga nahranili! Hvala Vam u ime potrebitih!

·         IDUĆA NEDJELJA JE MISIJSKA NEDJELJA – te svi prilozi koji se prikupe na Misama idu za potrebe Sv. Misija!

·         OVIH DANA NAŠA ŽUPA MARUŠEVEC – otkupila je kontenjer i strujni priključak od obitelji Krobot koja je darovala zemljište za izgradnju kapele Sv. Josipa u Ladanju, za iznos od 35.000,00-kn! Prije mjesec dana pokrenut je zahtjev za izdavanje građevinske dozvole, te smo trebali raščistiti situaciju da zemljište bude slobodno za gradnju, to smo ovim putem i učinili!

DVADESET I OSMA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

09.10. 2022. DVADESET I OSMA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Denis
Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec – Klen Slavko i Bara te Stanko, Marija i Martina(ž) Košić – daje ob. Klen Josipa

11.00.h. – Maruševec + Slavko, Barbara, Dragutin i Josip Cmuk, Stjepan i Josipa(ž) Brodar, ob. Pižeta, Bednjanić, Hrgarek te Mirko Lovrenčić i Novak Željka(ž) – daje Drago

10.10.

Ponedjeljak

(Ze.)

Sv. Danijel 08.00 – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – Maruševec – vjeronauk u crkvi za sve krizmanike

18.00.h. – Maruševec +Mirjana Vitasović-Grandić, Boris Vitasović

18.30.h – Maruševec – SUSRET SA HODOČASNICIMA U RIM (sa sobom ponesite osobne iskaznice i EKZ kartice)

11.10.

Utorak

(Ze.)

 

Sv. Ivan

17.00.h – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Ivan, Martin, Ema i Draga(ž) Posavec, Filip i Štefa(ž) Antolić – daje ob. Kate Posavec

12.10.

Srijeda

(Ze.)

Sv. Maximilijan 08.00 – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – Maruševec – vjeronauk u crkvi za sve prvopričesnike

18.00.h. – Maruševec – listopadske pobožnosti

18.30.h. – Maruševec – sastanak biblijske grupe

13.10.

Četvrtak

(Ze.)

Sv. Teofil PRIKUPLJANJE NAMIRNICA ZA KUHINJU CARITASA VARAŽDINSKE BISKUPIJE – PUČKU KUHINJU

14.00.h. – 16.00.h. – Jurketinec „ Društveni dom“

15.00.h. – 16.00.h. – Maruševec – parkiralište

15.00.h. – 16.00.h. – Druškovec – kod vjeronaučne dvorane

ISTI DAN NAMIRNICE SE PREVOZE U CARITASOVO SKLADIŠTE!

17.00. – 17.50.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Ivan, Jaga i ob. Cmuk, Mežnarek, Novak, Kelemen i Štrlek – daje Emilija

14.10.

Petak

(Ze.)

 

Sv. Kalist

17.00.h – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Duše u Čistilištu

15.10.

Subota

(Bi.)

 

Sv. Terezija Avilska

18.00.h. – Maruševec – KUMULATIVNA + 1. Ivan Banfić, Ivan, Ema i Josip Štrlek – daje Anđela Banfić

2. Cmuk Stjepan i rod. Cmuk, Dukarić Ivan, Marčec Mladen te Kušter Stjepan i Marija

3. Mladen, Marija i Pavao Makovec, Stjepan, Slavko,Marija, Ivan i Milka Martinčević, Marija Hainž te Breški Martin i Ljubica – daje Dragica

4. Ivan, Josip, Terezija i Dragutin Kišić, Juraj, Agata i Franjo Vincek – daje obitelj

5. Josip Matijašec, ob. Matijašec te Edo Košić – daje ob. Ina Matijašec

6. Petar i Kata Jurić-Marijanović, Vladimir, Viktor i Ema Martinčević – daje ob. Jurić-Marijanović

7. Vincek Antun, Julika, Marica i Tomo te Ivko Vlado i ob. Ivko – daje Božica

8. Maxim, Ljubica i Dragutin Cerjan te Josip Martinčević – daje obitelj

9. Ivan, Anka i Dragutin Peharda, ob. Brlenić, Kelemen, Pavlović i Lipovec – daje Nada

ODMAH POSLIJE MISE SASTANAK SA RODITELJIMA PRVOPRIČESNIKA I PRVOPRIČESNICIMA! (Sa sobom donijeti popunjene pristupnice te izjavu)

16.10.

Nedjelja

(Ze.)

DVADESET I DEVETA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Hedviga

Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + Emanuel Hleb – daju mama, ob. Šambar i baka

11.00.h. – Maruševec + Juraj Čehok, ob. Čehok, Kelemen i Šestanj-Perić – daje ob Kelemen i Čehok

ODMAH POSLIJE MISE SASTANAK SA RODITELJIMA KRIZMANIKA I KRIZMANICIMA! (Sa sobom donijeti popunjene pristupnice te izjavu)

 

·         LISTOPADSKE POBOŽNOSTI – POLA SATA PRIJE SV. MISA U MJESECU LISTOPADU MOLI SE KRUNICA I LITANIJE!

·         ZAHVALNO HODOČAŠĆE VARAŽDINSKE BISKUPIJE u Rim 16. – 22.10.2022. Ide nas 14., iz Župe Maruševec! Polazak autobusa je u 16.30.h. sa parkirališta kod Varaždinskog groblja! U ponedjeljak u 18.30.h. u Maruševcu sastanak sa svima koji su se prijavili da dogovorimo sve detalje!

·         DJECA KOJA ŽELE MINISTRIRATI – roditelji u uredovno vrijeme možete prijaviti svoje dijete te upisati među ministrante te ćemo imati roditeljski sastanak i dogovoriti termine proba i svega što je potrebno, ministrante će voditi župnik! Djeca koja su zapisana mogu doći ministrirati i prije sastanka!

·         DJEČJI ZBOR U ŽUPI – također u uredovno vrijeme možete prijaviti svoje dijete od 1-8., razreda, te upisati među pjevače,  kroz tjedan dana imat ćemo roditeljski sastanak i dogovoriti termine proba i svega što je potrebno! Dječji zbor će voditi župnik!

·         BIBLIJSKA GRUPA – ako se još netko želi priključiti neka slobodno dođe u terminu navedenom na listiću

·         RADOVI U CRKVI počinju ponovno od sutra –10.10.2022!

·         OVA SVIJEĆA GORI DULJE – kupnjom ove svijeće pomažemo rad caritasove kuhinje u Varaždinu – cijena lampaša je 15,-kn

·         PRIKUPLJANJE NAMIRNICA ZA CARITASOVU PUČKU KUHINJU U VARAŽDINU kao i svake godine – bit će u četvrtak kako piše na listiću! Zahvaljujem svima koji ćete pomoći te na taj način gladnoga nahraniti!

DVADESET I SEDMA NEDJELJA KROZ GODINU – PROŠTENJE GOSPE ČISELSKE – OGLASI MARUŠEVEC

02.10. 2022. DVADESET I SEDMA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Anđela – PROŠTENJE GOSPE ČISELSKE
Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

8,30 – Budnica Kuburaške udruge Maruševec

i početak 11.sajma v Maruševcu“

10,00 – Svečano otvorenje 11. Sajma v Maruševcu

11.00.h. – Maruševec + Antun Mislović – daje ob. Stolnik te za žive i pokojne kuburaše „KUBURAŠKE UDRUGE MARUŠEVEC“

Koncelebrirano misno slavlje nam predslavi i propovijeda preč. Saša Jozić župnik u Odri Sisačkoj i dekan Sisačko – Pešćenički, Pola sata prije sv. Misa prilika je za sv. Ispovijed!

12,15 – Nastup kulturno-umjetničkog društva „Klaruš“

12,30 – Zajednički nastup kuburaških udruga.

03.10.

Ponedjeljak

(Ze.)

Sv. Dionizije 08.00 – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – Maruševec – vjeronauk u crkvi za sve prvopričesnike

17.00.h – Maruševec – sastanak ekonomskog vijeća naše Župe

18.00.h. – Maruševec + Ljubica i Slavko Bahun, Nikola, Josipa(ž), Marija i Pavao Vlahović, Stjepan, Ivica i Vlado Posavec te Dragutin i Marija Lončar i Dragica Vrček

04.10.

Utorak

(Bi.)

 

Sv. Franjo Asiški

17.00.h – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Stjepan i Jurica te ob. Masten, Andrija i Vika, ob. Kolar, Bregović i Žugec – daju Terezija i Snježana sa obitelji

05.10.

Srijeda

(Ze.)

Sv. Mauro 08.00 – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – Maruševec – vjeronauk u crkvi za sve krizmanike

18.00.h. – Maruševec + Marija i Dragutin Korpar te ob. Korpar – daje Josip

18.30.h. – Maruševec – sastanak biblijske grupe

06.10.

Četvrtak

(Ze.)

Sv. Bruno 17.00. – 18.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Viktorija i Stjepan Šestanj – Perić – daje obitelj

07.10.

Petak

(Bi.)

 

B.D.M. od Krunice

17.00.h – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Marija, Bara i Stanko Kolenko, Slavica, Stjepan, Draga i Slavko Gašparić, Anđela i Alojz Pejić, ob. Kolenko, Cerjan, Hošnjak, Stolnik i Borak – daje ob. Kolenko

08.10.

Subota

(Ze.)

 

Sv. Šimun

17.00. h – Maruševec – krštenje

18.00.h. – Druškovec – KUMULATIVNA + 1. Pepa i Stjepan, Dora i Dragutin Bančić, Božica Ražnjević, Stanko Eršegović i Stanko Belcar – daje Đurđica Bančić

2. Nada, Ivan, Jurica i Ljubica Herceg

3. Andrija Husnjak, Deduš-Jurgec Franjo, Verica, Marija, Andrija i Stjepan te Martinčević Dragutin i Agata

4. Kokotec Stjepan i Bara, Županić Franjo i Magdalena, Njegovec Tomo, Martinčević Sofija i Ignac, Anđela i Andrija te Nogalj Đuro I Ružica – daje ob. Kokotec

5. Franjo, Marija i Stjepan Belcar – daje Danica

09.10.

Nedjelja

(Ze.)

DVADESET I OSMA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Denis

Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec – Klen Slavko i Bara te Stanko, Marija i Martina(ž) Košić – daje ob. Klen Josipa

11.00.h. – Maruševec + Slavko, Barbara, Dragutin i Josip Cmuk, Stjepan i Josipa(ž) Brodar, ob. Pižeta, Bednjanić, Hrgarek te Mirko Lovrenčić i Novak Željka(ž) – daje Drago

 

·         LISTOPADSKE POBOŽNOSTI – POLA SATA PRIJE SV. MISA U MJESECU LISTOPADU MOLI SE KRUNICA I LITANIJE!

·         ZAHVALNO HODOČAŠĆE VARAŽDINSKE BISKUPIJE u Rim 16. – 22.10.2022. Ide nas 13., iz Župe Maruševec!

·         DJECA KOJA ŽELE MINISTRIRATI – roditelji u uredovno vrijeme možete prijaviti svoje dijete te upisati među ministrante te ćemo imati roditeljski sastanak i dogovoriti termine proba i svega što je potrebno, ministrante će voditi župnik! Djeca koja su zapisana mogu doći ministrirati i prije sastanka!

·         DJEČJI ZBOR U ŽUPI – također u uredovno vrijeme možete prijaviti svoje dijete od 1-8., razreda, te upisati među pjevače,  kroz tjedan dana imat ćemo roditeljski sastanak i dogovoriti termine proba i svega što je potrebno! Dječji zbor će voditi župnik!

·         BIBLIJSKA GRUPA – također koji ste zainteresirani u uredovno vrijeme možete se prijaviti te ćemo prema broju zainteresiranih posložiti susrete!

·         KREĆEMO SA NOVOM VJERONAUČNOM GODINOM: prvopričesnike i krizmanike očekujem u nedjelju na svetim misama, a od idućeg tjedna počet ćemo sa vjeronaukom, te će raspored održavanja biti na listiću! Na vjeronauku će djeca dobiti pristupnice koje će donijeti sa sobom na roditeljski sastanak!

·         ZAHVALJUJEM OBITELJI KRKLEC na darovanom cvijeću za uređenje kapele u Jurketincu!

·         RADOVI U CRKVI SU STALI – te će se nastaviti 10.10.2022., nakon razgradnje zidova koji su sazidani u trošku izvođača radova, te će nakon razgradnje biti ponovno sazidani!