PETNAESTA I ŠESNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

14. 07. 2024. PETNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU– Sv. Kamilo
Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa
09.30.h. – Jurketinec + Marija i Franjo Kišić, Stjepan, Ana, Josip i Paula Cerjan, Marija Kolenko, Mirko Rožman te ob. Gradiček – daje ob. Kišić
11.00.h. – Maruševec + Marija Korpar i Josip Komes – daje Ivan Korpar
15.07. Ponedjeljak (Bi.)Sv. Bonaventura16.00.h. – Maruševec – krštenje
18.00.h. – Maruševec – na nakanu ozdravljenja bolesnih osoba
16.07. Utorak (Ze.)Sv. KarmelaNema Sv. Mise
17.07. Srijeda (Ze)Sv. Rufina18.00.h. – Maruševec + Anka Ciglar, Ivan i Josipa(ž), ob. Glavica, Irena Posavec, ob. Podgorelec i Kokot – daje ob. Belužić
18.07. Četvrtak (Ze.)Sv. Emilija18.00.h. – Maruševec + Slivar Mladen, Rozalija, Josip, ob. Šagi, Rušec, Martinčević Ivan, Toni, Viktorija i Agata – daje Vera Nakon misnog slavlja bit će Euharistijsko klanjanje!
19.07. Petak (Ze.)  Sv. Makrina18.00.h. – Maruševec + Leskovar Katica – daje Marijan Novoselec
20.07. Subota (Ze.)Sv. Ilija16.00.h. – Maruševec – krštenje
18.00.h. – Maruševec – KUMULATIVNA+ 1. Dragutin Štrlek – daje obitelj
2. Juraj Kralj, Vinko, Anđela(ž), Rok i Kata Kolenko, Ivan Krobot, Josip, Višnja, Ljuba i Tomo Peharda, Stjepan Lončar, Anka i Stanko Bregović, ob. Banec, Mihalić i Žlibar – daje obitelj
3. Damir Hrbud, Ivanka Premužić, Marija Martan i Novoselec Vera – daje obitelj
4. Ob. Kolar, Viktorija i Josip, ob. Kovač, ob. Husnjak, Mirko, Slavica, Dragutin, Barbara, Ivan i Luka, Peharda Ivka, ob. Marije Cerjan, ob. Ivana Kolar te ob. Sigl – daje Dragutin Kolar
21.07. Nedjelja (Ze.)ŠESNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU Sv. DanicaSv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa
09.30.h. – Druškovec + Ivan Surko – daje obitelj
11.00.h. – Maruševec + Juraj Krobot – daje obitelj
22.07. Ponedjeljak (Bi.)Sv. Marija MagdalenaNema Sv. Mise
23.07. Utorak (Ze.)Sv. BrigitaNema Sv. Mise
24.07. Srijeda (Ze)Sv. Boris18.00.h. – Maruševec + Josip Cerjan
25.07. Četvrtak (Cr..)Sv. Jakov18.00.h. – Maruševec + Andrija i Jana(ž) Kolenko, Gašpar i Cirila(ž) Bahun, Stjepan i Margareta Ptiček – daje ob. Ivana Kolenko
Nakon misnog slavlja bit će Euharistijsko klanjanje!
26.07. Petak (Bi.)  Sv. Joakim i Ana07.00.h. – Maruševec + Terezija, Dragutin i Božena Kolačko, Nikola, Franciska, Franjo i Vera Posavec, Marija i Andrija Zagorec – daje ob. Kračun
27.07. Subota (Ze.)Sv. Klement16.00.h. – Maruševec – krštenje
18.00.h. – Jurketinec – KUMULATIVNA+ 1. Ana Kramaci – daje obitelj
2. Kata i Tomo Gazdić – daje ob. Deduš
28.07. Nedjelja (Ze.)SEDAMNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU Sv. NikanorSv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa
09.30.h. – Jurketinec  – na nakanu 11.00.h. – Maruševec + Marin, Slavica i Mijo Vrbnjak – daje Mirjana Mesec
KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA BROJ MOB: 098/44 66 02 U UREDOVNO VRIJEME! ŽUPNIK JE OD 14.07. – 28.07., NA GODIŠNJEM ODMORU – mijenja me vlč. Josip Biškup mladomisnik raspored s događajima imate na listiću, a u slučaju smrti člana obitelji javite se na „Markom“ g. Zdravku Kukec!
Župni ured neće raditi do 29.07.2024! Hvala!
ŽENIDBENI NAVJEŠTAJ: Sakramenat sv. ženidbe žele sklopiti:
1. Patrik Kolačko, sin Ivice i Tatjane r. Hanžek, rođ., 22.07.2000., u Varaždinu iz Druškovca 112, Župa Maruševec i Dijana Golub, kći Stjepana i Ankice r. Draksler, rođ., 14.05.2001., u Varaždinu iz Jerovec 104, Župa Kamenica. Sakramenat sv Ženidbe žele sklopiti 03.08.2024., u Maruševcu! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!
2. Ivan Vincek, sin Stjepana i Drage r. Cmuk, rođ., 18.12.1992., u Varaždinu iz Jurketinec 60, Župa Maruševec i Samanta Kretić, kći Marijana i Veronike r. Peharda, rođ., 17.08.1994., u Varaždinu iz L.D. Gustava Krkleca 30, Župa Maruševec.  Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti 31.08.2024., u Maruševcu! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!
3. Ivan Josipović, sin Stipe i Ruže r. Pretković, rođ. 27.11.1995., u Varaždinu iz Ulice Adama i Katarine Patačić 5, Župa Lepoglava i Dijana Glavica, kći Juraja i Ksenije r. Flajšman, rođ. 23.05.1995., iz Biljevec 69, Župa Maruševec.  Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti 14.09.2024., u Maruševcu! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!
ZLATNA MISA u Vinici 28.07.2024., u 11.00.h prečasnog Valenta Posavca župnika u Vinici i dekana Ivanečkog dekanata – dođimo i zahvalimo Bogu na 50., godina služenja i svećeničkog života!

ČETRNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

07. 07. 2024. ČETRNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU– Sv. Vilibald
Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec + Horbec Ema – daju kčeri
08.00.h. – Druškovec + Tomo i Paula Bunić te Gašpar i Mara Hruškar – daje obitelj (Molim Vas da obavijestite jedni druge o promijenjenom rasporedu Sv. Misa) 10.00.h. – VARAŽDIN – CRKVA SV. VIDA – MLADA MISA VLČ. JOSIPA BIŠKUP
08.07. Ponedjeljak (Ze.)Sv. Akvila19.00.h. – VARAŽDIN – CRKVA SV. VIDA – MISA ZAHVALNICA VLČ. JOSIPA BIŠKUP  
09.07. Utorak (Ze.)Sv. Marija Petković17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“
18.00.h. – Maruševec + Furjan Ivan i Mihin Josipa(ž) – daje obitelj Za vrijeme mise moli se časoslov!
10.07. Srijeda (Ze)Sv. Amalija07.00.h. – Maruševec + Josip Breški te Vladimir i Slavko Mikačić – daje Ema Breški
08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“
11.07. Četvrtak (Bi..)Sv. Benedikt17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“
18.00.h. – Maruševec + Jambrešić Marija, Vika i Ivan te Juraj i Agata Zgrebec – daje ob. Zgrebec Nakon misnog slavlja bit će Euharistijsko klanjanje!
12.07. Petak (Ze.)  Sv. Proklo17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“
18.00.h. – Maruševec + Makovac Juraj, rod. Makovac, Cmrečak i braća te Miroslav Cmuk i Đuro Marić – daje Bernarda
13.07. Subota (Ze.)Sv. Margareta18.00.h. – Druškovec – KUMULATIVNA+ 1. Đurđica Lazni, Šincek Rok i Anđela – daje obitelj
2. Ob. Bančić, Posavec i Kozina – daje ob. Bančić
3. Stjepan Viderščak, Ivan Vidaček, Robert Vrabec, Đuro i Marija Pandurić, ob. Andrije Smodeka, Štefanija Kušter, Silvestar i Anđela Posavec te Dragutin i Rozalija Šostar – daje ob. Josipa Smodek
4. Nada Vlahović, Karlo i Agata Kliček, Katica i Jakov Mihelčić, Vilko Mavrek i Božica Kliček – daje Božica Vlahović
5. Herceg Rok – daje obitelj
14.07. Nedjelja (Ze.)PETNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU Sv. KamiloSv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa 09.30.h. – Jurketinec + Marija i Franjo Kišić, Stjepan, Ana, Josip i Paula Cerjan, Marija Kolenko, Mirko Rožman te ob. Gradiček – daje ob. Kišić
11.00.h. – Maruševec + Marija Korpar i Josip Komes – daje Ivan Korpar
KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA BROJ MOB: 098/44 66 02 U UREDOVNO VRIJEME! ŽUPNIK OD 14.07. – 28.07. IDE NA GODIŠNJI ODMOR – te Vas molim da koji trebate nešto iz župnog ureda potvrde ili upisati mise da si to riješite kroz ovaj tjedan dok sam kod kuće! Hvala!

TRINAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

30. 06. 2024. TRINAESTA NEDJELJA KROZ GODINU– Sv. Bazilid
Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa
09.30.h. – Druškovec + Slavko Herceg-Žutki, Tereza Marković, ob. Varga i Herceg-Žutki – daje ob. Borisa Herceg-Žutki
11.00.h. – Maruševec + 1. Andrija i Kata Benkus, ob. Benkus, Dora i Mijo Kukec, August Orsag i ob. Orsag, Marica i Petar Čretni, Milan i Agata te Miljenko Kuća – daje ob. Benkus
2. Matijašec Josip, Katica i Ivan, Martinčević Šimun i Jaga – daje Vera
01.07. Ponedjeljak (Ze.)Sv. Aron18.00.h. – Maruševec + Ob. Ciglar Anka, Ivan i Josipa(ž), Posavec Irena, Ob. Glavica Đurđa, Dragec i Jelica – daje ob. Belužić
02.07. Utorak (Ze.)Sv. Višnja17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“
18.00.h. – Maruševec + Josip i Stanka(ž) Buden, Ob. Buden, Tomo i Agata Šimek, ob. Šimek, Lončar, Žiher, Jambrešić, Špoljar i Pajtak – daje obitelj Za vrijeme mise moli se časoslov!
03.07. Srijeda (Cr)Sv. Toma apostol17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“
18.00.h. – Maruševec + Stjepan, Ljubica i Branko Jug – daje Ana
04.07. Četvrtak (Ze.)     Sv. Elza08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“
18.00.h. – Maruševec + Ivan, Marija, Marko i Anđela Korpar te Slavko Hanžek – daje Nenad Korpar Nakon misnog slavlja bit će Euharistijsko klanjanje!
05.07. Petak (Bi)  Sv. Ćiril i Metod18.00.h. – Maruševec + Barbara i Mirko Lovrenčić, Sambolec Stjepan, Ana i Dragutin – daje obitelj
06.07. Subota (Ze.)Sv. Marija18.00.h. – Maruševec – KUMULATIVNA+ 1. Dragutin Ivančević te ob. Benček i Bregović – daje obitelj
2. Stjepan Kračun, ob. Gredelj, Črnila, Korpar i Kračun – daje Ana Kračun
3. Danica i Stjepan Vrbnjak i Barbara Rožić – daje kći Kristina
4. Peharda Helena i Tomo – daju kčerke Ljerka i Biserka i sin Zdravko
07.07. Nedjelja (Ze.)ČETRNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU Sv. VilibaldSv. Mise: 07.30.h. – Maruševec + Horbec Ema – daju kčeri
08.00.h. – Druškovec + Tomo i Paula Bunić te Gašpar i Mara Hruškar – daje obitelj (Molim Vas da obavijestite jedni druge o promijenjenom rasporedu Sv. Misa)
10.00.h. – VARAŽDIN – CRKVA SV. VIDA – MLADA MISA VLČ. JOSIPA BIŠKUP
KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA BROJ MOB: 098/44 66 02 U UREDOVNO VRIJEME! MILODAR KOJI SE PRIKUPI DANAS – PETROV NOVČIĆ – IDE ZA POTREBE SV. OCA – PAPE FRANJE!
TRODNEVNICA UOČI MLADE MISE JOSIPA BIŠKUP KOD KAPUCINA U VARAŽDINU – ČETVRTAK, PETAK I SUBOTA U 19.00.H! SVI SMO POZVANI! NA OGLASNOJ PLOČI IMAMO PLAKATE PA SI MOŽETE DETALJNIJE PROUČITI!
ODLUKA HBK-a od 01.07.2024. – misni stimpedij za Svetu Misu iznosi 10,-eura umjesto dosadašnjih 7,-eura! Što vrijedi na teritoriju i naše Varaždinske biskupije! Ukoliko netko nema ili bi ga ovo povećanje opteretilo neka mi se osobno javi, te mu neću naplatiti! Hvala!

DVANAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

23. 06. 2024. DVANAESTA NEDJELJA KROZ GODINU– Sv. Flavije
09.30.h. – Maruševec – stari farof, prikupljanje kolača koji ste se prijavili kod gospođe Božice Inkret 10.15.h. – Maruševec – molitva krunice – koju predvodi vlč. Josip Biškup Sv. Misa: 11.00.h. – Maruševec – MLADA MISA TIMOTEJA INKRETA – NA KONCELEBRIRANOM  MISNOM SLAVLJU  PROPOVIJEDA PREČ. DR.SC. MARIO KOPJAR – PREDSTOJNIK UREDA ZA LITURGIJSKI PASTORAL I SAKRALNU ARHITEKTURU VARAŽDINSKE BISKUPIJE Nakon misnog slavlja pozivaju se svi da ostanu na druženju oko crkve!
24.06. Ponedjeljak (Bi.)Rođenje Sv. Ivana Krstitelja18.00.h. – Maruševec – KUMULATIVNA + 1. Kolarić Ivan, Mato i Dragica – daje Štefica 2. Ivan, Stjepan, Kristina i Juraj Canjuga, Viktorija i Slavko Horbec te Barbara i Josip Dukarić – daje ob. Canjuga 3. Josip Cerjan – daje obitelj 4. Katica i Zvonko Lončar te ob. Lončar – daje ob. Lončar 5. Ivan Surko – daje obitelj 6. Dragica, Slavko, Miroslav i Stjepan Matijašec te Josip Malčec – daje obitelj 7. Vika i Vinko Bukovec, Anka i Vladimir Eršegović, Katarina i Ivan Korpar-Japek – daje ob. Bukovec 8. Josipa(ž) Herceg, Mirko Banek, Josip, Ljubica, Jurica, Ivan i Nada Herceg te Verona i Ivan Posavec-Malok – daju kčeri 9. Pernar Stjepan – daje ob. Pernar 10. Gustav Krklec – daje Udruga prijatelji Maruševca 11. Marija, Stjepan i ob. Kušter, Štefica i Vjekoslav Kelemen, Ema, Petar, Andrija i Ivan Gregur, ob. Grđan i Tuđa te Slavko i Juraj Marčec – daje ob. Gregur Josipa 12. Maxim, Ljubica i Dragutin Cerjan – daje obitelj 13. Na nakanu molitvenog lanca
25.06. Utorak (Ze.)Sv. Maksim17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“ 18.00.h. – Maruševec + Štefanija, Ignac, Zora i Petar Kretić-Gonzi, Vladimir Kretić, Anka Borogovac, Štefanija i Franjo Cvetko, Josipa(ž) i Andrija Pajtlar, ob. Kralj te Katica i Juraj Petriš – daje Verica Kretić Za vrijeme mise moli se časoslov!
26.06. Srijeda (Ze)Sv. Deodat17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“ 18.00.h. – Maruševec + Ivan, Tomo i Bara Peharda, Ob. Bahun, Slavko i Draga(ž) Štrlek, Stjepan Jakopec, Angelika Klaus, Andreja Geci te Ema Topolovšek – daje obitelj
27.06. Četvrtak (Ze.)     Sv. Kristofor07.00.h. – Maruševec + Franjo i Eva, Andrija i Katarina Kračun, Gabrijel, Rozalija i Andrija Kolarić – daje ob. Kračun Nakon misnog slavlja bit će Euharistijsko klanjanje! 08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“
28.06. Petak (Cr.)  Sv. Irenej08.30.h. – 09.30.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“ 18.30.h. – Maruševec + Borak Ana, Slavica i Ferdo te Šantek Mirko i Marija – daje obitelj
29.06. Subota (Cr.)Sv. Petar i Pavao16.30.h. – Maruševec – vjenčanje i krštenje 18.00.h. – Maruševec + Slavko, Marija, Stjepan, Stanka, Ivan, Paula i Jagica Kokot, Anka i Ivo Strbad, Verona i Janko Lazar te Nevenka Denac – daje ob. Slavice Vrbanec 2. Slavko Popijač te ob. Popijač, Bahun i Kolac – daje kći Ljerka 3. Kata i Stjepan Bukovec – daje obitelj 4. Obitelj Podbojec, Katarina, Stjepan, Marija, Jelena i Blaž, obitelj Vrbanec Gela i Dragan, Branimir, Đurđa i Tomo, ob. Hrgarek, Mirko, Stanko i Ema, obitelj Gregur, Josipa(ž) i Mirko te Ivan Vidaković – daje ob. Martinčević-Mikić i Podbojec 5. Josip Peharda, Ivan i Josipa(ž) Šipek – daje obitelj 6. Bahun Ema i Franc, Ob. Bahun, Peharda, Slava i Blaž te ob. Peharda – daje obitelj
30.06. Nedjelja (Ze.)TRINAESTA NEDJELJA KROZ GODINU Sv. BazilidSv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa 09.30.h. – Druškovec + Slavko Herceg-Žutki, Tereza Marković, ob. Varga i Herceg-Žutki – daje ob. Borisa Herceg-Žutki 11.00.h. – Maruševec + 1. Andrija i Kata Benkus, ob. Benkus, Dora i Mijo Kukec, August Orsag i ob. Orsag, Marica i Petar Čretni, Milan i Agata te Miljenko Kuća – daje ob. Benkus 2. Matijašec Josip, Katica i Ivan, Martinčević Šimun i Jaga – daje Vera
KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA BROJ MOB: 098/44 66 02 U UREDOVNO VRIJEME! MILODAR KOJI SE PRIKUPI DANAS NA MLADOJ MISI POKLONIT ĆE SE MLADOMISNIKU TIMOTEJU INKRET!MILODAR KOJI SE PRIKUPI IDUĆE NEDJELJE – PETROV NOVČIĆ – IDE ZA POTREBE SV. OCA – PAPE FRANJE!

JEDANAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

16. 06. 2024. JEDANAESTA NEDJELJA KROZ GODINU– Sv. Aurora
Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa 09.30.h. – Druškovec + Emanuel Hleb – daju mama Snježana, ob. Šambar i baka 11.00.h. – Maruševec + Ljuba i Matija Gašparić, Katarina i Alojz Peharda – daje obitelj
17.06. Ponedjeljak (Ze.)Sv. Diogen18.00.h. – Maruševec + Terezija, Ivan i Marija Presečki te ob. Presečki i Deduš – daje obitelj
18.06. Utorak (Ze.)Sv. Marcel17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“ 18.00.h. – Maruševec + Andrija, Anka, Valentino i Kata Špoljar – daje obitelj
19.06. Srijeda (Ze)Sv. Romuald17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“ 18.00.h. – Maruševec + Dukarić Slavko, Josip, Verona, Čićek Juraj i Bara – daje Nevenka Dukarić
20.06. Četvrtak (Ze.)     Sv. Florencija08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“ Prvi dan trodnevnice uoči mlade mise Timoteja Inkreta 18.00.h. – Maruševec – pokorničko bogoslužje te prilika za sv. Ispovijed 19.00.h. – Maruševec – Misno slavlje nam predslavi i propovijeda preč. mr. sc.Anđelko Koščak – biskupski vikar za kler Varaždinske biskupije Na misnom slavlju pjeva zbor iz Maruševca pod vodstvom gđe. Marijane Gašparić
21.06. Petak (Bi.)  Sv. Alojzije Gonzaga08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“ 14.00.h. – Maruševec – vjenčanje i krštenje 16.00.h. – Čalinec – Dom kulture – slaganje dvorane za subotu za goste iz Koprivnice te neka dođu koji su se prijavili na organizacijskom sastanku! Drugi dan trodnevnice uoči mlade mise Timoteja Inkreta 18.00.h. – Maruševec – razmatranje i pobožnost Presvetom Srcu Isusovo 18.30.h. – Maruševec – Misno slavlje nam predslavi i propovijeda vlč. Tihomir Kosec – župnik iz Ivanca Nakon misnog slavlja Euharistijsko klanjanje i posveta Presv. Srcu Isusovom
22.06. Subota (Ze..)Sv. PaulinTreći dan trodnevnice uoči mlade mise Timoteja Inkreta 18.00.h. – Maruševec – pobožnost krunice te razmatranje i pobožnost Presvetom Srcu Isusovom 18.30.h. – Maruševec – Misno slavlje nam predslavi i propovijeda vlč. Davor Šumandl – župnik iz Župe Bl. Alojzija Stepinca iz Koprivnice
23.06. Nedjelja (Ze.)DVANAESTA NEDJELJA KROZ GODINU Sv. Flavije09.30.h. – Maruševec – stari farof, prikupljanje kolača koji ste se prijavili kod gospođe Božice Inkret 10.15.h. – Maruševec – molitva krunice – koju predvodi vlč. Josip Biškup Sv. Misa: 11.00.h. – Maruševec – MLADA MISA TIMOTEJA INKRETA –NA KONCELEBRIRANOM  PROPOVIJEDA SLAVLJU PREČ. DR.SC. MARIO KOPJAR – PREDSTOJNIK UREDA ZA LITURGIJSKI PASTORAL I SAKRALNU ARHITEKTURU VARAŽDINSKE BISKUPIJE Nakon misnog slavlja pozivaju se svi da ostanu na druženju oko crkve!
KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA BROJ MOB: 098/44 66 02 U UREDOVNO VRIJEME!

DESETA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

09. 06. 2024. DESETA NEDJELJA KROZ GODINU– Sv. Efrem
Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa
09.30.h. – Jurketinec + Maruševec Dragica, ob. Maruševec, Josip i Marija Habunek i ob. Habunek – daje obitelj
11.00.h. – Maruševec + Vladimir Štefanec – daje supruga Za vrijeme Sv. Mise je krštenje!
10.06. Ponedjeljak (Ze.)Sv. Bogumil17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“
18.00.h. – Maruševec + Štefanija, Jaga i Andrija Peharda te Katrina Hrgarek – daje ob. Stjepana Peharda
11.06. Utorak (Cr.)Sv. BarnabaŽupnika nema
12.06. Srijeda (Ze)Sv. Bazilid07.00.h. – Maruševec – na nakanu
08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“
19.00.h. – VARAŽDIN – KATEDRALA – trodnevnica uoči svećeničkog ređenja  – misno slavlje predslavi preč. Ivica Cujzek– predstojnik Ureda za pastoral duhovnih zvanja i ministranata
13.06. Četvrtak (Bi.)Sv. Antun Padovanski17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“
18.00.h. – Maruševec + Andrija, Antun i Stanka(ž) Mihaljić, Josip Novoselec, Magdalena i Dragan Deduš, rod. i braća Cerjan, ob. Kumrić, Kolenko, Žlibar i Kralj – daje Ljiljana
19.00.h. – VARAŽDIN – KATEDRALA – trodnevnica uoči svećeničkog ređenja  – misno slavlje predslavi vlč. Davor Šumandl – žpk. Bl. Alojzija Stepinca iz Koprivnice 
14.06. Petak (Ze.)  Sv. Rufin08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“
17.30.h. – Maruševec + Ob. Makovec, Priher, Levanić, Jambres i Marta Kudeljnjak – daje ob. Makovec Josipa
19.00.h. – VARAŽDIN – KATEDRALA – trodnevnica uoči svećeničkog ređenja  – misno slavlje predslavi Krunoslav Milovec 
15.06. Subota (Ze..)Sv. Vid10.30.h. – VARAŽDIN – KATEDRALA – SVEĆENIČKO REĐENJE  – po rukama Mons. Bože Radoša, varaždinskog biskupa  – đakona Josipa Biškup i Timoteja Inkret
15.00.h. –  Maruševec – krštenje
16.00.h. – Maruševec – krštenje
18.00.h. – Maruševec – KUMULATIVNA +1. Geci Nada, Marija Harjaček, Josipa(ž) Prašnjak, Božidar i Anđela Novoselec – daje ob. Geci
2. Ob. Bosak, Martinčević – Mikić, Hranić, Duraković, Posavec-Kovač i Forjan – daje obitelj
3. Kontrec Franjo, Josip, Viktor, Marko, Juraj, Ivan i Draga(ž), Lončar Bara i Rok
4. Štefanija, Rozalija i Stanko Šincek te Marija i Mijo Biškup – daje obitelj
5. Dragutin, Vladimir, Ivka i Cvetko Štefanec te Barbara i Izidor Možanić – daje Josipa
6. Obitelj Jurinjak i Dundović – daje ob Jurinjak
7. Špac Marko, Marijan i Ratimir, Lazar Mirjana, Županić Josip, Dragutin, Mirko i Tereza, Hranj Ankica, Barica, Franjo, Anđela, Zvonko, Matija, Bara i Jakob, Vlahović Filip, Sofija i Terezija, Križek Agata i Josip, Šobak Juraj i Ivan – daje ob. Hranj
8. Đuro i Slava Ljubičić te rod i ob. Pižeta – daje obitelj Ljubičić
9. Ivan Kralj, Štefanija Lombardi, Anka Borogovac, Imbro, Ljubica, Stjepan, Drago i Mijo Šumiga – daje Bara Kralj i ob. Šumiga
10. Anđela i Franjo Lončar, Stjepan i Đurđica Vupora – daje obitelj
11. Križnjak Marko, Ljuba i Slavko, Sekačić Ivan, Jakop, Vika, Jela, Bukovec Katarina, Josip i Vesna, Habrka Slavko, Borak Ferdo i Slavica – daje ob. Križnjak
12. Gašparić Dragutin – daje obitelj
13. Ivanka i Stjepan Hren, Štefanija i Mirko Korpar te Franjo i Marija Novak – daje obitelj 14. Matijašec Toni, Juraj i Terezija – daje ob. Matijašec
16.06. Nedjelja (Ze.)JEDANAESTA NEDJELJA KROZ GODINU Sv. AuroraSv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa 09.30.h. – Druškovec + Emanuel Hleb – daju mama Snježana, ob. Šambar i baka
11.00.h. – Maruševec + Ljuba i Matija Gašparić, Katarina i Alojz Peharda – daje obitelj
KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA BROJ MOB: 098/44 66 02 U UREDOVNO VRIJEME! TRODNEVNICA I SVEĆENIĆKO REĐENJE U VARAŽDINSKOJ KATEDRALI – 15.06.2024., bit će zaređeni Josip Biškup i Timotej Inkret pa pozivam da se odazovemo i dođemo!  

DEVETA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

02. 06. 2024. DEVETA NEDJELJA KROZ GODINU– Sv. Marcelin
Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa
09.30.h. – Druškovec + Franjo, Anka, Ivan i Josip Herceg – daju kći i sestra Đurđa 11.00.h. – Maruševec + Josip i Bara Korpar, ob. Papec, Korpar, Kundija i Plasajec – daje Stjepan Korpar
03.06. Ponedjeljak (Cr.)Sv. Karlo Lwanga i drugovi17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“
18.00.h. – Maruševec + Mirko, Adam, Josip, Paula(Ž) i Marija Bahun, Barica i Ivan Korpar, Pavao, Marija i Draga (ž) Posavec, Vinko, Ema i Viktorija Bukovec, Klapša Ivan, Milan, Veronika i Štefa(ž), Hanžek Draga(ž), Cecilija i Ćiril te Vincek Juraj, Franjo i Agata – daje obitelj
04.06. Utorak (Ze.)Sv. Kvirin08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“
18.00.h. – Maruševec + Ob. Strbad, Vojnović Jadranka, Pavlović Mladen, Hrastovec Klaudija te Ivanić Damir – daje Kristina(za vrijeme mise moli se časoslov)
05.06. Srijeda (Cr.)Sv. Bonifacije17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“
18.00.h. – Maruševec + Jambrešić Mirko, Buden Bara i Peharda Štefanija – daje obitelj
06.06. Četvrtak (Ze.)Sv. NorbertŽupnika nema
07.06. Petak (Bi.)  PRESVETO SRCE ISUSOVO Sv. Koloman08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“
17.00.h. – Maruševec – krštenje
17.30.h. – Maruševec – prilika za Sv. Ispovijed
17.30.h. – Maruševec – krunica
18.00.h. –  Maruševec – KUMULATIVNA +
1. Nada, Slavko i Tino Kretić, Draga(ž), Katica i Antun Kolar – daje ob. Kolar
2. Vjekoslav, Stjepan i Slava Možanić, Josipa(ž) Bek i Stjepan Kostanjevec – daje Draga
3. Olga i Stanko Posavec, Slavica Frištić, Ivan, Vika, Ivan i Dragan Bahun – daje obitelj Stjepana Bahun
4. Josip Cvetko i ob. Cvetko i Kranjčić – daje ob. Peharda
5. Slavko Šimunec – daje supruga
6. Julijana j, Valent i Zora(ž) Blažunaj, Irma i Franjo  Plasajec, Štrlek Katarina, Medović Marija, Matijašec Franjo, Bosak Ivan, Slavko, Ana, Mijo, Josipa(ž) Martinčević te Vlado Hajsok – daje ob. Mirka Blažunaj
7. Mirko, Ema i Anka Matijašec, ob. Matijašec, Nišević, Mihalina te Mira Slokan – daje obitelj
8. Josip i Stjepan Tomek-Hudek – daje ob Hudek-Nucak
9. Slavica, Stanko, Ema i Andrija Patrčević, Dora i Antun Stolnik, Damir i Ivan Sobota, ob. Simić, Jergović i Ikasović – daje ob. Patrčević
10. Stanko i Ana Šagi, ob. Šagi, Brežnjak i Pavličić – daje ob. Šagi
11. Josip, Zdravko i Jagica Bašić, Mirko, Jagica i Juraj Banec, ob. Banec, Pepica Kolenko, ob. Kolenko, te Mirko Kekec – daje Barica sa obitelji
12. Danijel, Anka i Ivan Cmuk, Marko Peharda – Božić, Ivica Perković – daje ob. Cmuk i Peharda-Božić
13. Slava, Matija, Sidonija i Stanko Korpar, Miroslav i Josip Štrlek, Štefanija i Slavko Vitez te Ema i Vladko Možanić – daje ob. Korpar
14. Ivan i rod. Benkus – daje obitelj
15. Ob. Jug, Matijašec i Bahun – daje Franjo
16. Ob. Kralj, Andrija, Ema, Josip, Ljubica i Juraj, ob. Miklin, Stjepan, Verona i Franjo, ob. Bahun, Josip, Slavko i Terezija – daje ob. Kralj
17. Viktor Horbec, Slavko i Anđela(ž), Franjo, Ivan i Vladimir Bregović te Ljuba Mavrek – daje obitelj
18. Mikačić Slavko i Vladimir– daje ob. Mikačić
19. Nikola Peharda – daje ob. Peharda
20. Josip, Ljubica i Jurica Herceg te ob. Herceg, Posavec i Buhin
21. Mirko, Emilija, Marija, Ivan, Marica, Andrija i Krešo Cupar, Gabrijel i Josipa(ž) Hrgarek te Andrija Martinčević – daje Dragica
08.06. Subota (Bi.)BEZGREŠNO SRCE B.D.Marije Sv. MedardoHODOČAŠĆE NAŠE ŽUPE NA TRSAT! POLAZAK AUTOBUSA BIT ĆE U 03.30.H.  Idu dva autobusa! Autobusi će krenuti iz dva smjera te prikupljati ljude na autobusnim stanicama po selima PO GLAVNOJ (DVOSMJERNOJ) CESTI! Prvi autobus ide u smjeru Cerje Nebojse, Koškovec, Druškovec, Novaki, Brodarevec, Korenjak, crkva Maruševec! Drugi autobus ide  u smjeru Greda, Selnik, Bikovec, Biljevec, Kapelec, Čalinec-Hubar, Mega – igralište, Društveni dom Ladanje, Ladanje semafor! OBA AUTOBUSA DOLAZE NA BENZINSKU NA GREDI GDJE ĆEMO SE RASPODIJELITI PO AUTOBUSIMA I BROJEVIMA SJEDALA KADA STE KUPOVALI KARTU I NA KRAJU SKUPLJAMO PUTNIKE U JURKETINCU! Te krećemo put Trsata! Na Trsatu bi bili do 13.30. a nakon toga idemo u Novi Vinodolski! Iz Novog Vinodolskog u 18.00.h. je polazak autobusa i povratak kućama!
09.06. Nedjelja (Ze.)DESETA NEDJELJA KROZ GODINU Sv. EfremSv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa
09.30.h. – Jurketinec + Maruševec Dragica, ob. Maruševec, Josip i Marija Habunek i ob. Habunek – daje obitelj
11.00.h. – Maruševec + Vladimir Štefanec – daje supruga Za vrijeme Sv. Mise je krštenje!
KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA BROJ MOB: 098/44 66 02 U UREDOVNO VRIJEME! HOD ZA ŽIVOT –  građanski pokret za zaštitu života od začeća do prirodne smrti, ove se godine održava u 15 hrvatskih gradova – a u Varaždinu u subotu, 8. lipnja. Okupljanje je u 10:30 na Starom gradu. Ispred crkve su volonteri Hoda za život kod kojih možete nabaviti majice u ovogodišnjim bojama kao i ostale promotivne materijale i tako financijski poduprijeti organizaciju Hoda.
SAKRAMENAT SV. PREZBITERATA ŽELE PRIMITI: 1. Josip Biškup, sin Juraja i Marije r. Mekovec., rođ. 26.09.1999., u Varaždinu iz Ulice Braće Radića 156, Varaždin iz Župe Sv. Vida mč., – Varaždin,  te moli svoga biskupa kao svećenički kandidat da bude zaređen za svećenika Varaždinske biskupije 15.06.2024. u Varaždinskoj katedrali! Ako bi netko znao za kakvu zabranu  ili zapreku za svećeničko ređenje dužan je po savjesti javiti na župni ured!
2. Timotej Inkret, sin Roberta i Božice r. Posavec, rođ. 12.09.1999.,u Varaždinu iz Cerje Nebojse 25, Župa Maruševec, te moli svoga biskupa kao svećenički kandidat da bude zaređen za svećenika Varaždinske biskupije 15.06.2024. u Varaždinskoj katedrali! Ako bi netko znao za kakvu zabranu  ili zapreku za svećeničko ređenje dužan je po savjesti javiti na župni ured!

NEDJELJA PRESVETOG TROJSTVA – OGLASI – MARUŠEVEC

26. 05. 2024. NEDJELJA PRESVETOG TROJSTVA – Sv. Filip
Sv. Mise: 07.30.h. – Jurketinec – župna misa
09.30.h. – Maruševec + Andrija i Anđela Peharda i rod. Peharda, Ivan i Katarina Špiranec i rod. Špiranec, Anka, Stjepan i Dragica Špoljar i Juraj Makovec te rod Makovec – daje Dragutin Peharda
11.00.h. – Jurketinec – KUMULATIVNA + 1. Kunić Ivan, ob Kunić, Borak Brankica i ob. Borak – daje Emilija 2. Dragutin i Štefanija Banec, Ivan i Marija Ris, Ljubica Kundija, ob. Kumrić, Banec, Ris, Buljan, Vlahović i Križanić – daje Marija Kumrić 3. Stjepan, Valent i Anđela Maruševec, Franjo, Zorica i Slavko Mavrek, Franjo Hanžek, Franjo, Viktorija, Dragutin i Stjepan Sekačić 4. Bara i Ivan Fogec, Miljenko i ob. Rožman, Ivan i Rok Leljak te Barica, Juraj, Darko i Kata Gašparić – daje Štefica Rožman 5. Klen Josip i Pepa – daje obitelj 6. Sekačić-Matišak Ivan, ob. Sekačić-Matišak, Vrbanec Andrija, Borak Slavica i Ferdo, Križnjak Marko te ob. Kušen – daje ob. Sekačić
27.05. Ponedjeljak (Ze.)Sv. JulijeŽUPNIKA NEMA
28.05. Utorak (Ze.)Sv. German07.00.h. – Maruševec + Juraj i Vjekoslava (ž), Slavko i Zita Peharda te ob. Jambrešić – daje obitelj (za vrijeme mise moli se časoslov)
08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“
29.05. Srijeda (Ze.)Sv. Euzebije17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“
18.00.h. – Maruševec + Božica Martinčević-Mikić – daje suprug Mirko sa sinovima
30.05. Četvrtak (Bi.)SVETKOVINA PRESVETOG TIJELA I KRVI KRISTOVE Dan državnosti R.H.08.00.h –  Maruševec – KRIŽ KOD DVORCA MARUŠEVEC – ZA DOMOVINU TE POGINULE I PREMINULE HRVATSKE BRANITELJE
10.00.h. – Maruševec – KUMULATIVNA – 1. Marija, Bara i Stanko Kolenko, Slavica, Stjepan, Draga(ž) i Slavko Gašparić, Anđela(ž) i Alojz Pejić, ob. Hošnjak, Stolnik i Cerjan – daje ob. Kolenko 2. Ob. Vrbanec, i Kipa – daje ob. Vrbanec-Kipa i Kipa 3. Marijan, Ivan i ob. Kos te ob. Herceg – daje obitelj 4. Fiškuš Lovro, Ana, Vjekoslava(ž), Ivanka, Anastazija, Božica i Josip te Josip Lončar – daje ob. Lončar 5. Tomašek Josip, Stjepan i Tomašek-Lovrek Anka 6. Petar i OB. Peharda, Anđela(ž) i Andrija Glavica, Mirko, Stanko(ž) i Matija Bahun te Dragica Hrgarek – daje ob. Glavica
Za vrijeme mise u 10.00.h., bit će Euharistijska procesija oko crkve sa četiri postaje kao i svake godine. Djeca koja žele sa laticama neka dođu, posebno pozivam ovogodišnje prvopričesnike jer ovo je na poseban način njihov blagdan! UZ PRESVETO ĆE IĆI KAO I PROŠLE  GODINE  STRAŽA SV. JURJA KOJA DJELUJE U SKLOPU „KUBURAŠKE UDRUGE IZ MARUŠEVCA
31.05. Petak (Bi.)  Pohod B.D.M. Elizabeti Sv. Petronila08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“
18.00.h. –  Maruševec + Šimunić Luca, Josip, Anđa i Jozo, Nađ Lucija, Stojanović Jakov, Kapitanović Mato te Miletić Marijan i Janja
01.06. Subota (Cr.)Sv. Justin07.00.h. – Maruševec – na nakanu
02.06. Nedjelja (Ze.)DEVETA NEDJELJA KROZ GODINU Sv. MarcelinSv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa 09.30.h. – Druškovec + Franjo, Anka, Ivan i Josip Herceg – daju kći i sestra Đurđa
11.00.h. – Maruševec + Josip i Bara Korpar, ob. Papec, Korpar, Kundija i Plasajec – daje Stjepan Korpar
KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA BROJ MOB: 098/44 66 02 U UREDOVNO VRIJEME! SVIBANJSKE POBOŽNOSTI – pola sata prije sv. Misa moli se krunica i litanije!
HODOČAŠĆE NAŠE ŽUPE AUTOBUSOM : NA TRSAT bit će 08.06.2024., poslije Trsata ide se u Novi Vinodolski! Cijena karte bit će 27,-eura. Kartu možete kupiti u uredovno vrijeme na Župnom uredu! Autobus br. 1. je pun, te je otvoren autobus br.2. U autobusu br. 2 ima još 4., mjesta te karte možete nabaviti u uredovno vrijeme!
HOD ZA ŽIVOT –  građanski pokret za zaštitu života od začeća do prirodne smrti, ove se godine održava u 15 hrvatskih gradova – a u Varaždinu u subotu, 8. lipnja. Okupljanje je u 10:30 na Starom gradu. Ispred crkve su volonteri Hoda za život kod kojih možete nabaviti majice u ovogodišnjim bojama kao i ostale promotivne materijale i tako financijski poduprijeti organizaciju Hoda.

NEDJELJA DUHOVA – PEDESETNICE – OGLASI – MARUŠEVEC

19. 05. 2024. NEDJELJA – DUHOVI – PEDESETNICA – Sv. Urban
Sv. Mise: 11.00.h. – Maruševec + ob. Šimek i Peharda – daje obitelj
18.00.h. – Maruševec + Ljubek Ljerka i Stanko, Ferenčina Terezija, Josip i Rafael te Čehok Slavica i Izidor – daje obitelj Ferenčina
05.30.h. – POLAZAK AUTOBUSA PO AUTOBUSNIM STANICAMA NA HODOČAŠĆE M.B.B.
08.15.h. Po dolasku na Mariju Bistricu zajednička ulazna procesija! Nakon ulazne procesije prilika za Sv. Ispovijed
09.00. h. Zajednički križni put na bistričkoj Kalvariji
11.00.h. Koncelebrirana Sv. Misa  – vani
14.00.h. Euharistijsko klanjanje u bazilici Majke Božje Bistričke
15.00.h. Nađemo se ispred ulaza u crkvu te slijedi oproštajna procesija
20.05. Ponedjeljak (Bi.)DUHOVSKI PONEDJELJAK Marija Majka Crkve18.00.h. – Maruševec + Evačić Marijan, Matija i Nadica, Kolačko Vladimir, Kukec Joža i Dragutin te Dregarić Antun i Marta – daje Slavica Evačić s obitelji
21.05. Utorak (Ze.)Sv. Kristofor17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“
18.00.h. – Maruševec + Marija, Stjepan, Monika i Juraj Letina-Pavlič, Terezija i Ivan Štrlek te Marija Martan – daje obitelj Martan(za vrijeme mise moli se časoslov)
22.05. Srijeda (Ze.)Sv. Rita17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“
18.00.h. – Maruševec – na čast Srcu Isusovu i Marijinom te Duhu Svetomu
23.05. Četvrtak (Ze.)Sv. Krispin08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“
17.30.h. – Jurketinec  – molitva krunice (predvode vjernici)
18.00.h. – Jurketinec – na nakanu
24.05. Petak (Ze.)  Sv. Justin08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“
17.30.h. – Jurketinec  – molitva krunice (predvode vjernici)
18.00.h. –  Jurketinec – na nakanu
25.05. Subota (Bi.)Sv. Beda16.30.h. – Maruševec – krštenje
17.30.h. – Jurketinec  – molitva krunice (predvode vjernici)
18.00.h. – Jurketinec – 1. Ivan, Rok i ob. Leljak – daje Marija Leljak 2. Agata i Franjo Letina, Josip Klepač, ob. Kanić i Verica Cafuk 3. Marija i Juraj Novak, Ana, Barica, Mladen i Dragutin Zrinski te Ivan i Anđela Zgrebec – daje ob Novak
26.05. Nedjelja (Bi.)NEDJELJA PRESVETOG TROJSTVA
Sv. Filip
Sv. Mise: 07.30.h. – Jurketinec – župna misa 09.30.h. – Maruševec + Andrija i Anđela Peharda i rod. Peharda, Ivan i Katarina Špiranec i rod. Špiranec, Anka, Stjepan i Dragica Špoljar i Juraj Makovec te rod Makovec – daje Dragutin Peharda 11.00.h. – Jurketinec – KUMULATIVNA + 1. Kunić Ivan, ob Kunić, Borak Brankica i ob. Borak – daje Emilija 2. Dragutin i Štefanija Banec, Ivan i Marija Ris, Ljubica Kundija, ob. Kumrić, Banec, Ris, Buljan, Vlahović i Križanić – daje Marija Kumrić 3. Stjepan, Valent i Anđela Maruševec, Franjo, Zorica i Slavko Mavrek, Franjo Hanžek, Franjo, Viktorija, Dragutin i Stjepan Sekačić 4. Bara i Ivan Fogec, Miljenko i ob. Rožman, Ivan i Rok Leljak te Barica, Juraj, Darko i Kata Gašparić – daje Štefica Rožman 5. Klen Josip i Pepa – daje obitelj 6. Sekačić-Matišak Ivan, ob. Sekačić-Matišak, Vrbanec Andrija, Borak Slavica i Ferdo, Križnjak Marko te ob. Kušen – daje ob. Sekačić
KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA BROJ MOB: 098/44 66 02 U UREDOVNO VRIJEME! MLADA MISA TIMOTEJA INKRETA : Ako netko želi sudjelovati i ispeći kolače za taj dan neka se javi gospođi Božici Inkret na mob: 091/173-9363SVIBANJSKE POBOŽNOSTI – pola sata prije sv. Misa moli se krunica i litanije!
HODOČAŠĆE NAŠE ŽUPE AUTOBUSOM : NA TRSAT bit će 08.06.2024., poslije Trsata ide se u Novi Vinodolski! Cijena karte bit će 27,-eura. Kartu možete kupiti u uredovno vrijeme na Župnom uredu! Autobus br. 1. je pun, te je otvoren autobus br.2. Ukoliko se autobus br. 2 popuni onda ide ukoliko ne novac se vraća!
TRODNEVNICA U JURKETINCU : četvrtak, petak i subota prilika da se duhovno pripremimo za Blagdan Presvetog Trojstva!
ŽENIDBENI NAVJEŠTAJ: Sakramenat Sv. Ženidbe žele sklopiti: Nino Brezovec sin Mladena i Marije r. Seretinek., rođ. 10.08.1998., u Varaždinu iz Jerovec 141., Župa Kamenica i Petra Milec, kći Vinka i Đurđice r. Belcar., rođ. 17.09.1992., u Varaždinu iz Novaki 128, Župa Maruševec! Sakramenat Sv. Ženidbe žele sklopiti 07.06.2024., u Kamenici! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!
KOVANA VRATA NA ULAZU u župnu crkvu Sv. Jurja postavili smo ovih dana! I sad se crkva može provjetravati tokom dana te vjerujem da ćemo na ovaj način isušiti još uvijek mokre zidove! Nacrt za izradu vrata izradio je preč. Mario Kopjar, pročelnik ureda za liturgijski pastoral i sakralnu arhitekturu Varaždinske biskupije! Vrata je izradila tvrtka „ Zavarivanje Hanžek“ iz Grede te smo izradu isplatili u iznosu od 3.562,50- eura!
U ČETVRTAK su nam vraćene još dvije obnovljene knjige! Te smo potpisali novi ugovor sa g Velimir Mikac, te su predane na obnovu nove dvije knjige iz naše župne knjižnice! Vrijednost obnove dviju knjiga, kao i potpisanog ugovora iznosi 6.567,53-eura, koje ćemo uplatiti po završetku obnove!

SEDMA USKRSNA NEDJELJA – OGLASI – MARUŠEVEC

12. 05. 2024.  SEDMA VAZMENA NEDJELJA – Sv. Leopold
Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa
09.30.h. – Jurketinec + Anđela, Cvetko, Klara i Mirko Kumrić, Ob. Koščak, Buden Jaga i Andrija te ob Mihalić – daje ob. Kumrić
11.00.h. – Maruševec + Mato Lončar i ob. Lončar, Tomo i Eva Ivančević, Tomo i Agata Šimek te Ema i Mladen Pintarić – daje ob. Lončar Ujedno za vrijeme mise 50. god. braka slave Mirko Osterman i Biserka r. Cikač Milodar koji se danas prikupi ide za izgradnju svetišta Sv. Leopolda Mandića u Koprivnici!
13.05. Ponedjeljak (Bi.)Sv. Servancije18.00.h. – Maruševec + Biserka Damjanić, Ema, Ivan, Stjepan i Marija Makovec, ob. Lazar, Bara i Tomislav Hrgar, Kata i Slavko Peharda, Stjepan, Slavica i Štefa(ž) Kolenko – daje Dragutin
14.05. Utorak (Cr.)Sv. Matija – apostol17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“
18.00.h. – Maruševec + Dragica, Petar, Katica i Stjepan Vrbanec, rod. Vrbanec, Kundija Vilko, Borak Brankica i Stjepan, ob. Hanžek te Barica i Adam Podbojec – daje ob. Vrbanec (za vrijeme mise moli se časoslov)
15.05. Srijeda (Bi.)Sv. Izidor17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“
18.00.h. – Maruševec + Izidor Mesec i Cirila Šalamon – daje Boris Mesec
16.05. Četvrtak (Bi.)Sv. Ivan Nepomuk17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“
18.00.h. – Maruševec + Dragica Možanić te Branko i Anđela(ž) Štrlek – daje obitelj
17.05. Petak (Bi)  Sv. Paškal08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“
18.00.h. – Maruševec + Štrlek Franjo i rod. Stjepan i Slavica Štrlek – daje obitelj
21.00.h. – Maruševec – parkiralište – polazak pješaka na Hodočašće Majci Božjoj Bistričkoj
18.05. Subota (Bi.)Sv. VenancijeHODOČAŠĆE PJEŠAKA M.B.BISTRIČKOJ
19.05. Nedjelja (Cr.)DUHOVI – PEDESETNICA Sv. UrbanSv. Mise: 11.00.h. – Maruševec + ob. Šimek i Peharda – daje obitelj
18.00.h. – Maruševec + Ljubek Ljerka i Stanko, Ferenčina Terezija, Josip i Rafael te Čehok Slavica i Izidor – daje obitelj Ferenčina
05.30.h. – POLAZAK AUTOBUSA PO AUTOBUSNIM STANICAMA NA HODOČAŠĆE M.B.B.
08.15.h. Po dolasku na Mariju Bistricu zajednička ulazna procesija!
Nakon ulazne procesije prilika za Sv. Ispovijed
09.00. h. Zajednički križni put na bistričkoj Kalvariji
11.00.h. Koncelebrirana Sv. Misa  – vani 14.00.h. Euharistijsko klanjanje u bazilici Majke Božje Bistričke
15.00.h. Nađemo se ispred ulaza u crkvu te slijedi oproštajna procesija
KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA BROJ MOB: 098/44 66 02 U UREDOVNO VRIJEME! MLADA MISA TIMOTEJA INKRETA : Ako netko želi sudjelovati i ispeći kolače za taj dan neka se javi gospođi Božici Inkret na mob: 091/173-9363
HODOČAŠĆE NAŠE ŽUPE NA MARIJU BISTRICU –  pješaka 17.05.2024., u 21.00.h., nađemo se na parkiralištu te krećemo, ove godine ići ćemo brže kao i prošle godine da izbjegnemo najveće vrućine! Staviti na sebe reflektirajuće prsluke te ponijeti baterije, tko planira prespavati na otvorenom nek ponese vreću za spavanje, povratak kućama je o vlastitom angažmanu! Hodočašće autobusima je 19.05.2024., u nedjelju na blagdan Duhova, autobus kreće u 05.30.h i skupljat će vas po autobusnim stanicama. GREDA, SELNIK, JURKETINEC, BIKOVEC, BILJEVEC, ČALINEC-HUBAR, MEGA – LADANJE , DRUŠTVENI DOM – LADANJE, SEMAFOR – LADANJE, CRKVA – MARUŠEVEC, KORENJAK, BRODAREVEC – GLAVNA CESTA, NOVAKI GLAVNA CESTA, DRUŠKOVEC, KOŠKOVEC, CERJE NEBOJSE! PO DOLASKU U SVETIŠTE ZAJEDNIČKA ULAZNA PROCESIJA TE ĆEMO TAMO DOBITI RASPORED KADA JE KRIŽNI PUT, PRILIKA ZA ISPOVIJED TE SVETA MISA! Tko želi može još kroz ovaj tjedan kupiti kartu, cijena autobusne karte je 10,-eur-a, kartu možete uplatiti u uredovno vrijeme, ima još 8., mjesta
SVIBANJSKE POBOŽNOSTI – pola sata prije sv. Misa moli se krunica i litanije!
HODOČAŠĆE NAŠE ŽUPE AUTOBUSOM : NA TRSAT autobusom bit će 08.06.2024., poslije Trsata ide se u Novi Vinodolski! Cijena karte bit će 27,-eura. Kartu možete kupiti u uredovno vrijeme na Župnom uredu!