SEDAMNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

  28.07. 2019. SEDAMNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU– Sv. Viktor
Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec

11.00.h. – Maruševec + 1. Ankica i Dragutin Prešovar – daje kći Vesna Sekelj

2. Jaga , Mijo, Josip i Josipa(ž) Maruševec te ob. Hanžek i Pintarić – daje Draga

3. Juraj, Pavao, Elizabeta, Slavko, Josip i Jaga Popijač, ob. Možanić, Andrija, Štefanija, Ivan i Marija Novačić te Nikola Beneta – daje ob.

4. Matijašec Franjo, Juraj, Marija i Ana, Peharda Antun, Jela i ob. Peharda – daje Katarina Matijašec

5. Marija i Viktor Hrgar te Katica i Andrija Bosak – daje ob.

6. Ob. Štrlek, Mežnarek i Cmuk – daje ob. Štrlek

7. Josip Grđan, ob. Grđan, Hajsok i Klapša – daje Marica Grđan i ob. Klapša

8. Na nakanu ozdravljenja – daje jedna obitelj

9. Kumrić Branko i Vika, ob. Pintarić Ivan i Ana i Barica Gonzi, Korpar Stjepan i Ljubica te ob. Orsag, ob. Rogina Željko, Marica, Slava – daje ob. Kumrić Juraja

29.07.

ponedjeljak

(Ze.)

Sv. Marta 17.00.h. – 18.00. – Maruševec – župnik je u uredu

19.00.h. – Maruševec + Marin, Slavica i Mijo Vrbnjak – daje Mirjana Mesec

 

30.07.

utorak

(Ze.)

Sv. Rufin 17.00.h. – 18.00. – Maruševec – župnik je u uredu

18.00.h. – Maruševec + 1. Zlata, Tomo i Juraj Makovec, ob. Gašparić, Anđela, Andrija, Kata i Alojz Peharda i ob. Kapljić – daje Marija

2. Tin, Slavko i Nada Kretić – daju Vlado i Dragica

31.07.

srijeda

(Bi.)

Sv. Ignacije Lojolski 08.00.h. – 09.00. – Maruševec – župnik je u uredu

 

01.08.

Četvrtak

(Bi.)

Sv. Alfonz Marija de Ligouri 08.00.h. – 09.00. – Maruševec – župnik je u uredu

18.00.h. – Maruševec + Marko Krobot i ob. Krobot, Harjač i Geci  – daje obitelj

02.08.

Petak

(Ze.)

Sv. Euzebije 09.00.h. – 10.00. – Maruševec – župnik je u uredu
03.08.

Subota

(Ze.)

Sv. Salvator 07.00.h. – Maruševec + Dragutin, Juraj i Katica Posavec, Franjo, Anđela(ž), Mario i Ivan Prešovar – daje ob. Posavec

16.00.h. – Maruševec – krštenja

17.00.h. – Maruševec – vjenčanje

04.08.

Nedjelja

(Ze.)

OSAMNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Justin

Sv. Mise: 07.00.h. – Vinica

08.00.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + 1. – Stjepan Petrinjak te roditelji Slavko i Draga(ž) Herceg te Juraj Šagi

11.00.h. – Maruševec + 1. Eva i Tomo Ivančević, Mato Lončar i rod., Agata i Tomo Šimek te Eva i Mladen Pintarić – daje ob. Lončar

2. Ivan, Mirko i Ana Krobot, Vinko, Anđela(ž), Kata i Rok Kolenko, Banec Stjepan, Anka i Slavko, PehardaVišnja, Ljuba i Tomo te Juraj i Anka Špoljar, Stjepan Lončar i Dražen Bingula – daje Ema

3. Ivan, Jaga, Dragutin i Štefanija Cmuk, Tomo, Jana i Katica Kelemen te Marija Mežnarek – daje Emilija

4. Kata i Vladimir Eršegović – daje ob. Eršegović Josipa

5. Marija Kušter, Štefica, Vjekoslav i Josip Kelemen, Andrija, Ema i Petar Gregur – daje ob. Gregur Josipa

6. Gašparić Josip, Alenka, Vinko, Štefanija, Stjepan, Slavko i Marija, Jurgec Slavko, Štefanija i Stjepan te Hainž Marko, Barica i Slavko, Ostović Danica i Cesar Nada – daje Slavica

7. Foder Ivica i Juraj Matijašec – daje ob. Foder

·       ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite!

·       HODOČAŠĆE NA TRSAT NAŠE ŽUPE BIT ĆE 31.08.2018. – SUBOTA! Cijena karte je 110,-kn! Nakon Trsat-a u popodnevnim satima uputit ćemo se do Lovrana! Zainteresirani se mogu prijaviti na župnom uredu u uredovno vrijeme te pritom uplatiti i tih 110,-kn!

·       SAKRAMENAT SV. ŽENIDBE: žele sklopiti: Milan Cerjan, sin Stjepana i Marije r. Cerjan, rođ. 11.05.1990., u Varaždinu iz Cerja Nebojse 64, Župa Maruševec i Maja Jagarinec, kći Josipa i Marije r. Kotarščak, rođ. 25.05.1994., u Mariboru iz Jamno 17, Župa Cvetlin. Sakramenat Sv. Ženidbe žele sklopiti 09.08.2019., u Cvetlinu! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!

·       HVALA svima koji su se uključili u pripremu dočeka stotinjak mladih franjevačke mladeži u petak! Posebno hvala Udruzi žena Maruševec“Marušama“ na suradnji i pruženoj pomoći!

·       HVALA vlč. Majku Rušec mladomisniku iz Vugrovca koji vuce korijene iz Novaka! Na slavljenjima Sv. Misa prošle nedjelje te nadahnutom propovijedanju! Hvala na misnici koju je poklonio za našu Župu!

·       HVALA našoj Općini Maruševec na čelu sa g. načelnikom Špremom! Završili su radovi na fasadi kapele Presv. Trojstva u Jurketincu, te nam je Općina Maruševec isplatila obećani iznos na župni račun u iznosu od 86.197,50-kn, koji je župa uplatila prema potpisanom ugovoru tvrtki „SOBOSLIKARSKI OBRT BREGOVIĆ“.

·       RADOVI na kapeli Sv. Roka u punom su jeku te se nadamo da će do proštenja prve faze radova biti završeno! Isto tako i ove radove izvodi „SOBOSLIKARSKI OBRT BREGOVIĆ“ po troškovnicima g. Blaženka Premužić uz dozvolu Konzervatorskog odjela u Varaždinu te Ureda za sakralnu arhitekturu i liturgijski pastoral Varaždinske biskupije!

ŠESNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

  21.07. 2019. ŠESNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU– Sv. Lovro
Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa – Mladomisnik

08.00.h. – Jurketinec

09.30.h. – Vidovec

09.30.h. – Druškovec +1. Verona i Milan Rušec-Gitner – daje ob. Rušec, Kolarić i Rakovnik

2. Mirjana Posavec – daju rod., i sestra sa ob.

3. Branko, Ivan, Stjepan i ob. Kokotec, Vilko, Marija i ob. Bančić, Katica Posavec, Stanko, Treza i ob. Petriš, Ivan, Slava i ob. Bunić te Silvestar Martinčević

4. Slavko, Slavica, Veronika, Josip i Danijel, Stjepan i Barbara Martinčević, Veronika Vokale, Slavko, Štefanija, Antun, Dragutin, Anka i Antun Herceg, Ružica i Mario Boban te Darko i Jagica i ob. Belcar

5. vlč.Martin Mezak, Štefica(ž),Alojzija(ž),Ivan,Gašpar i Dora(ž) Bunić, Katarina(ž) i Franjo Petriš, Branko Kokotec, Željko Martinčević, Vjekoslav,Anđela(ž),Andrija i Agata(ž) Petak, Mato i Magdalena(ž) Dolenec, Vlado Posavec,Marko i Ana(ž) Plahtarić, Ivan i Mara(ž) Plahtarić

6. Vinko Verona(ž) i Ivan Bančić, Micika(ž) i Slavko Eršegović, Ljubica(ž) i Martin Breški, Marica(ž) Ribić i obitelj, Slavko Martinčević, Stjepan Martinčević, Anđelica(ž) i Stjepan Posavec-Kovač – daje Štefica Bančić
7.Damir Flis i obitelj – daje obitelj

Mladomisnik

11.00.h. – Maruševec + 1. Ivan, Vika i Franjo Šestanj te Slava i Ivan Štrlek – daje Viktorija

2. Ana Šagi, Tomislav Kihas, Gabrijela, Verona i Andrija Šagi, Mijo, Magda i Franjo Kišiček Tereza Jalšovečki i Mladen Slivar – daje Stanko Šagi

3. Stjepan, Draga(ž) i Franjo Gašparić – daje Snježana

4. Miler Martin – daje obitelj

5. Jakopec, Tomo, Verona i Marija, Hrgarek Stanko, Mirko i Ema, Pavleković Pavao, Ljuba i Ivan, Korpar Josip te Štibrić Vladimir – daje ob. Jakopec

Mladomisnik

Sv Misna slavlja u Maruševcu i Druškovcu predslavi nam i propovijeda mladomisnik iz Vugrovca vlč. Majk Rušec koji vuče korijenje i iz naše Župe

22.07.

ponedjeljak

(Bi.)

Sv. Marija Magdalena 08.00.h. – 09.00. – Maruševec – župnik je u uredu

 

23.07.

utorak

(Bi.)

Sv. Brigita 17.00.h. – 18.00. – Maruševec – župnik je u uredu
24.07.

srijeda

(Ze.)

Sv. Boris 08.00.h. – 09.00. – Maruševec – župnik je u uredu

18.00.h. – Maruševec – Slava i Matija Korpar – daje obitelj

25.07.

Četvrtak

(Cr.)

Sv. Jakov 08.00.h. – 09.00. – Maruševec – župnik je u uredu

18.00.h. – Maruševec + 1. Tomek-Hudek Cvetko, Eva i Stjepan – daje Kata

2. Jakob, Ana, Ivica, i Verona Gašparić, Marica i Juraj Rajner te Bara, Antun i Marija Špoljar – daje Antonija Prešovar

26.07.

Petak

(Bi.)

Sv. Joakim i Ana 08.00.h. – 09.00. – Maruševec – župnik je u uredu

09.00.h.– 10.00.h. – Maruševec – Franjevački hod – jutarnja molitva

27.07.

Subota

(Ze.)

Sv. Klement 17.00.h. – Maruševec – krštenje

18.00.h. – Maruševec – Renata(ž), Rozalija, Marko i Pavao Možanić, Juraj i Zora Mendaš te Mario Novoselec – daje ob. Možanić

28.07.

Nedjelja

(Ze.)

SEDAMNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Viktor

Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec

11.00.h. – Maruševec + 1. Ankica i Dragutin Prešovar – daje kći Vesna Sekelj

2. Jaga , Mijo, Josip i Josipa(ž) Maruševec te ob. Hanžek i Pintarić – daje Draga

3. Juraj, Pavao, Elizabeta, Slavko, Josip i Jaga Popijač, ob. Možanić, Andrija, Štefanija, Ivan i Marija Novačić te Nikola Beneta – daje ob.

4. Matijašec Franjo, Juraj, Marija i Ana, Peharda Antun, Jela i ob. Peharda – daje Katarina Matijašec

5. Marija i Viktor Hrgar te Katica i Andrija Bosak – daje ob.

6. Ob. Štrlek, Mežnarek i Cmuk – daje ob. Štrlek

7. Josip Grđan, ob. Grđan, Hajsok i Klapša – daje Marica Grđan i ob. Klapša

8. Na nakanu ozdravljenja – daje jedna obitelj

·       ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite!

·       HODOČAŠĆE NA TRSAT NAŠE ŽUPE BIT ĆE 31.08.2018. – SUBOTA! Cijena karte je 110,-kn! Nakon Trsat-a u popodnevnim satima uputit ćemo se do Lovrana! Zainteresirani se mogu prijaviti na župnom uredu u uredovno vrijeme te pritom uplatiti i tih 110,-kn!

·       SAKRAMENAT SV. ŽENIDBE: žele sklopiti: 1. Antonio Novak, sin Nenada i Gordane r. Košćak, rođ. 17.03.1994., u Traunstein, Župa Traunreut i Anita Posavec, kći Stjepana i Slave r. Vitez, rođ. 28.06.1990., u Varaždinu iz Čalinec 100, Župa Maruševec. Sakramenat Sv. Ženidbe žele sklopiti 17.08.2019., u Maruševcu! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!

2. Vedran Mavrek, sin Stjepana i Verice, rođ. 26.12.1991., u Varaždinu iz Greda 42, Župa Maruševec i Mihaela Rogina, kći Božidara i Nataše, rođ. 28.05.1994., u Varaždinu iz Cargovec, Varaždinska 66, Župa Vidovec. Sakramenat Sv. Ženidbe žele sklopiti 16.08.2019., u Vidovcu! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!

·       3. Stjepan Cerjan, sin Darka i Ljiljane r. Mihaljić, rođ. 20.07.1993., u Varaždinu iz Biljevec 30, Župa Maruševec i Kristina Benčina, kći Štefice Benčina, rođ. 05.10.1999., u Varaždinu iz Lepoglava, Ves 48, Župa Lepoglava. Sakramenat Sv. Ženidbe žele sklopiti 03.08.2019. u Lepoglavi! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!

·       FRANJEVAČKI HOD MLADIH – 27.07. 2019., prolazi kroz našu župu te će između 09.00.h. -10.00.h. doći ovdje u Maruševec. U našoj župnoj crkvi imat će jutarnju molitvu a poslije i doručak! Hvala svima koji ste se javili i odlučili pomoći!!

PETNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

  14.07. 2019. PETNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU– Sv. Kamilo
Sv. Mise: 07.00.h. – Maruševec – župna misa

08.00.h. – Jurketinec

09.30.h. – Vidovec

11.00.h. – Maruševec + 1. Josip Korpar, Ema, Stanko i Mirko Hrgarek, Vladimir Štibrić, Marija i Đuro Valentak te Josip Tomek – Hudek i Marko i Juraj Bahun – daje ob Valentak

2. Marija Korpar te Cvjetko i Kata Bahun – daje obitelj

3. Franjo, Stjepan i Kata Kolarić te Franjo i Ljubica Hanžek – daje Slavica Kolarić

4. Anton Grandić, ob. Grandić Nadja i Nikola, Trani Đina, Mirjana Grandić-Vitasović i Boris Vitasović – daje Vesna Rajšić

15.07.

ponedjeljak

(Bi.)

Sv. Bonaventura 08.00.h. – 09.00. – Maruševec – župnik je u uredu

 

16.07.

utorak

(Ze.)

Sv. Karmela 17.00.h. – 18.00. – Maruševec – župnik je u uredu
17.07.

srijeda

(Ze.)

Sv. Rufina 08.00.h. – 09.00. – Maruševec – župnik je u uredu

18.00.h. – Maruševec + Damir Hrbud – daje supruga i djeca

18.07.

Četvrtak

(Ze.)

Sv. Frederik 08.00.h. – 09.00. – Maruševec – župnik je u uredu

18.00.h. – Maruševec + Slivar Mladen, Roza, Josip, Bregović Agata, Rušec Stjepan i Viktorija, Gajski Ivan i Martinčević Antun – daje ob. Slivar

19.07.

Petak

(Ze.)

Sv. Zlatko 08.00.h. – 09.00. – Maruševec – župnik je u uredu

18.00.h. – Maruševec + Juraj Kralj, Vinko, Tomo, Rok, Anđela(ž) i Kata Kolenko, Ivan Krobot, Višnja, Ljuba i Tomo Peharda, Stanko i Anka Bregović, ob. Banec, Miholić i Žlibar te Stjepan Lončarić

20.07.

Subota

(Ze.)

Sv. Ilija 07.00.h. – Maruševec – na nakanu

18.00.h. – Maruševec – vjenčanje

21.07.

Nedjelja

(Ze.)

ŠESNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Lovro

Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa – Mladomisnik

08.00.h. – Jurketinec

09.30.h. – Vidovec

09.30.h. – Druškovec +1. Verona i Milan Rušec-Gitner – daje ob. Rušec, Kolarić i Rakovnik

2. Mirjana Posavec – daju rod., i sestra sa ob.

3. Branko, Ivan, Stjepan i ob. Kokotec, Vilko, Marija i ob. Bančić, Katica Posavec, Stanko, Treza i ob. Petriš, Ivan, Slava i ob. Bunić te Silvestar Martinčević

4. Slavko, Slavica, Veronika, Josip i Danijel, Stjepan i Barbara Martinčević, Veronika Vokale, Slavko, Štefanija, Antun, Dragutin, Anka i Antun Herceg, Ružica i Mario Boban te Darko i Jagica i ob. Belcar

5. vlč.Martin Mezak, Štefica(ž),Alojzija(ž),Ivan,Gašpar i Dora(ž) Bunić, Katarina(ž) i Franjo Petriš, Branko Kokotec, Željko Martinčević, Vjekoslav,Anđela(ž),Andrija i Agata(ž) Petak, Mato i Magdalena(ž) Dolenec, Vlado Posavec,Marko i Ana(ž) Plahtarić, Ivan i Mara(ž) Plahtarić

6. Vinko Verona(ž) i Ivan Bančić, Micika(ž) i Slavko Eršegović, Ljubica(ž) i Martin Breški, Marica(ž) Ribić i obitelj, Slavko Martinčević, Stjepan Martinčević, Anđelica(ž) i Stjepan Posavec-Kovač – daje Štefica Bančić
7.Damir Flis i obitelj – daje obitelj

Mladomisnik

11.00.h. – Maruševec + 1. Ivan, Vika i Franjo Šestanj te Slava i Ivan Štrlek – daje Viktorija

2. Ana Šagi, Tomislav Kihas, Gabrijela, Verona i Andrija Šagi, Mijo, Magda i Franjo Kišiček Tereza Jalšovečki i Mladen Slivar – daje Stanko Šagi

3. Stjepan, Draga(ž) i Franjo Gašparić – daje Snježana

4. Miler Martin – daje obitelj

5. Jakopec, Tomo, Verona i Marija, Hrgarek Stanko, Mirko i Ema, Pavleković Pavao, Ljuba i Ivan, Korpar Josip te Štibrić Vladimir – daje ob. Jakopec

Mladomisnik

Sv Misna slavlja u Maruševcu i Druškovcu predslavi nam i propovijeda mladomisnik iz Vugrovca vlč. Majk Rušec koji vuče korijenje i iz naše Župe

·       ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite!

·       HODOČAŠĆE I IZLET U SLOVENIJU – 07.09. 2019., ima još slobodnih 12., mjesta

·       SAKRAMENAT SV. ŽENIDBE: žele sklopiti Dejan Kolenko, sin Dragutina i Nevenke r. Premužić, rođ. 12.07.1990. u Varaždinu iz Ladnje Donje, Ladanjskih Rudara 70, Župa Maruševec i Doris Furjan, kći Vjerana i Vesnice r. Cmuk, rođ. 03.09.1994. u Varaždinu iz Nova Ves, R. Končara 41, Župa Petrijanec. Sakramenat Sv. ženidbe žele sklopiti 24.08.2019., u Petrijancu! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!

·       FRANJEVAČKI HOD MLADIH – 27.07. 2019., prolazi kroz našu župu te će između 09.00.h. -10.00.h. doći ovdje u Maruševec te će u našoj crkvi imati jutarnju molitvu a poslije i doručak! Molim sve koji su voljni pomoći da mi se jave kroz ovaj tjedan kroz pečenje kolača ili peciva te da ih lijepo primimo!

ČETRNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – MARUŠEVEC – OGLASI

  07.07. 2019. ČETRNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU– Sv. Goran
Sv. Mise: 07.00.h. – Druškovec + 1. Eršegović Stanko, Stjepan i Verona, Stanko i Ema Posavec – daje ob.

2. Paula i Tomo Bunić te Mara i Gašpar Hruškar – daje ob.

3. Stjepan Martinčević – Mikić, Antun, Jela te Antun, Josip i Marija Herceg – daje ob. Martinčević – Mikić

4. Stjepan Herceg – daje supruga

5. Ljubica(ž) i Jurica Herceg, Ivan Herceg i rod., Anica(ž) Herceg-Žutki, Ivka(ž) Martinčević i rod., te Karlo i Marijan Posavec

08.00.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Vidovec

11.00.h. – Maruševec + 1. Katica Matijašec, Šimun i Jaga Martinčević – daje Josip

2. Dragutin Ivančević, ob. Benček i Bregović – daje ob. Benček

3. Juraj i Zvonko Podbojec, Đurđica i Marijan Oreški, Jagica Maruševec, ob. Kračun i Herink – daje Podbojec Marica

08.07.

ponedjeljak

(Ze.)

Sv. Adrian 08.00.h. – 09.00. – Maruševec – župnik je u uredu

18.00.h. – Maruševec + Dragica i Slavko Matijašec, ob. Matijašec i Šalamon – daju djeca

09.07.

utorak

(Ze.)

Sv. Veronika 07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 09.00. – Maruševec – župnik je u uredu

10.07.

srijeda

(Ze.)

Sv. Amalija 08.00.h. – 09.00. – Maruševec – župnik je u uredu

18.00.h. – Maruševec + Breški Josip – daje supruga Ema

11.07.

Četvrtak

(Bi.)

Sv. Benedikt 07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 09.00. – Maruševec – župnik je u uredu

12.07.

Petak

(Ze.)

Sv. Tanja 07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 09.00. – Maruševec – župnik je u uredu

13.07.

Subota

(Ze.)

Sv. Margareta 07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 09.00. – Maruševec – župnik je u uredu

14.07.

Nedjelja

(Ze.)

PETNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Kamilo

Sv. Mise: 07.00.h. – Maruševec – župna misa

08.00.h. – Jurketinec

09.30.h. – Vidovec

11.00.h. – Maruševec + 1. Josip Korpar, Ema, Stanko i Mirko Hrgarek, Vladimir Štibrić, Marija i Đuro Valentak te Josip Tomek – Hudek i Marko i Juraj Bahun – daje ob Valentak

2. Marija Korpar – daju suprug i djeca

3. Franjo, Stjepan i Kata Kolarić te Franjo i Ljubica Hanžek – daje Slavica Kolarić

4. Anton Grandić, ob. Grandić Nadja i Nikola, Trani Đina, Mirjana Grandić-Vitasović i Boris Vitasović – daje Vesna Rajšić

  • ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite!
  • HODOČAŠĆE I IZLET U SLOVENIJU – 07.09. 2019., Polazak u 06:00 sati iz Maruševca te vožnja sa usputnim odmorima prema potrebi kroz Sloveniju kroz slikovite predjele do Bohinjskog jezera, prekrasne doline između Soteske i Ukanca u podnožju Julijskih Alpa. U Ribčevem Lazu možete prošetati do izvora Save Bohinjke iz jezera i kamenog mosta te crkve sv. Ivana Krstitelja gdje će se održati Sveta misa po dolasku. Nakon Svete mise, slobodno vrijeme do 13:00 sati kada slijedi odlazak kroz pitoreskna sela do Bledskog jezera gdje se smjestio bajkoviti gradić Bled. Slobodno vrijeme u mjestu Bled za šetnju uz jezero, uživanje i vlastite programe…. Povratak iz Bleda predviđen je za 17:00h te na putu prema kući stajanje u Ljubljani u posjet shopping centru BTC. Slobodno vrijeme za shopping i osobne programe do 19:00 sati kada je predviđen polazak iz Ljubljane prema kući. Dolazak kući u kasnijim večernjim satima. Cijena karte je 150,-kn koje možete uplatiti kod prijave na župnom uredu!