SEDAMNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

  28.07. 2019. SEDAMNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU– Sv. Viktor
Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec

11.00.h. – Maruševec + 1. Ankica i Dragutin Prešovar – daje kći Vesna Sekelj

2. Jaga , Mijo, Josip i Josipa(ž) Maruševec te ob. Hanžek i Pintarić – daje Draga

3. Juraj, Pavao, Elizabeta, Slavko, Josip i Jaga Popijač, ob. Možanić, Andrija, Štefanija, Ivan i Marija Novačić te Nikola Beneta – daje ob.

4. Matijašec Franjo, Juraj, Marija i Ana, Peharda Antun, Jela i ob. Peharda – daje Katarina Matijašec

5. Marija i Viktor Hrgar te Katica i Andrija Bosak – daje ob.

6. Ob. Štrlek, Mežnarek i Cmuk – daje ob. Štrlek

7. Josip Grđan, ob. Grđan, Hajsok i Klapša – daje Marica Grđan i ob. Klapša

8. Na nakanu ozdravljenja – daje jedna obitelj

9. Kumrić Branko i Vika, ob. Pintarić Ivan i Ana i Barica Gonzi, Korpar Stjepan i Ljubica te ob. Orsag, ob. Rogina Željko, Marica, Slava – daje ob. Kumrić Juraja

29.07.

ponedjeljak

(Ze.)

Sv. Marta 17.00.h. – 18.00. – Maruševec – župnik je u uredu

19.00.h. – Maruševec + Marin, Slavica i Mijo Vrbnjak – daje Mirjana Mesec

 

30.07.

utorak

(Ze.)

Sv. Rufin 17.00.h. – 18.00. – Maruševec – župnik je u uredu

18.00.h. – Maruševec + 1. Zlata, Tomo i Juraj Makovec, ob. Gašparić, Anđela, Andrija, Kata i Alojz Peharda i ob. Kapljić – daje Marija

2. Tin, Slavko i Nada Kretić – daju Vlado i Dragica

31.07.

srijeda

(Bi.)

Sv. Ignacije Lojolski 08.00.h. – 09.00. – Maruševec – župnik je u uredu

 

01.08.

Četvrtak

(Bi.)

Sv. Alfonz Marija de Ligouri 08.00.h. – 09.00. – Maruševec – župnik je u uredu

18.00.h. – Maruševec + Marko Krobot i ob. Krobot, Harjač i Geci  – daje obitelj

02.08.

Petak

(Ze.)

Sv. Euzebije 09.00.h. – 10.00. – Maruševec – župnik je u uredu
03.08.

Subota

(Ze.)

Sv. Salvator 07.00.h. – Maruševec + Dragutin, Juraj i Katica Posavec, Franjo, Anđela(ž), Mario i Ivan Prešovar – daje ob. Posavec

16.00.h. – Maruševec – krštenja

17.00.h. – Maruševec – vjenčanje

04.08.

Nedjelja

(Ze.)

OSAMNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Justin

Sv. Mise: 07.00.h. – Vinica

08.00.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + 1. – Stjepan Petrinjak te roditelji Slavko i Draga(ž) Herceg te Juraj Šagi

11.00.h. – Maruševec + 1. Eva i Tomo Ivančević, Mato Lončar i rod., Agata i Tomo Šimek te Eva i Mladen Pintarić – daje ob. Lončar

2. Ivan, Mirko i Ana Krobot, Vinko, Anđela(ž), Kata i Rok Kolenko, Banec Stjepan, Anka i Slavko, PehardaVišnja, Ljuba i Tomo te Juraj i Anka Špoljar, Stjepan Lončar i Dražen Bingula – daje Ema

3. Ivan, Jaga, Dragutin i Štefanija Cmuk, Tomo, Jana i Katica Kelemen te Marija Mežnarek – daje Emilija

4. Kata i Vladimir Eršegović – daje ob. Eršegović Josipa

5. Marija Kušter, Štefica, Vjekoslav i Josip Kelemen, Andrija, Ema i Petar Gregur – daje ob. Gregur Josipa

6. Gašparić Josip, Alenka, Vinko, Štefanija, Stjepan, Slavko i Marija, Jurgec Slavko, Štefanija i Stjepan te Hainž Marko, Barica i Slavko, Ostović Danica i Cesar Nada – daje Slavica

7. Foder Ivica i Juraj Matijašec – daje ob. Foder

·       ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite!

·       HODOČAŠĆE NA TRSAT NAŠE ŽUPE BIT ĆE 31.08.2018. – SUBOTA! Cijena karte je 110,-kn! Nakon Trsat-a u popodnevnim satima uputit ćemo se do Lovrana! Zainteresirani se mogu prijaviti na župnom uredu u uredovno vrijeme te pritom uplatiti i tih 110,-kn!

·       SAKRAMENAT SV. ŽENIDBE: žele sklopiti: Milan Cerjan, sin Stjepana i Marije r. Cerjan, rođ. 11.05.1990., u Varaždinu iz Cerja Nebojse 64, Župa Maruševec i Maja Jagarinec, kći Josipa i Marije r. Kotarščak, rođ. 25.05.1994., u Mariboru iz Jamno 17, Župa Cvetlin. Sakramenat Sv. Ženidbe žele sklopiti 09.08.2019., u Cvetlinu! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!

·       HVALA svima koji su se uključili u pripremu dočeka stotinjak mladih franjevačke mladeži u petak! Posebno hvala Udruzi žena Maruševec“Marušama“ na suradnji i pruženoj pomoći!

·       HVALA vlč. Majku Rušec mladomisniku iz Vugrovca koji vuce korijene iz Novaka! Na slavljenjima Sv. Misa prošle nedjelje te nadahnutom propovijedanju! Hvala na misnici koju je poklonio za našu Župu!

·       HVALA našoj Općini Maruševec na čelu sa g. načelnikom Špremom! Završili su radovi na fasadi kapele Presv. Trojstva u Jurketincu, te nam je Općina Maruševec isplatila obećani iznos na župni račun u iznosu od 86.197,50-kn, koji je župa uplatila prema potpisanom ugovoru tvrtki „SOBOSLIKARSKI OBRT BREGOVIĆ“.

·       RADOVI na kapeli Sv. Roka u punom su jeku te se nadamo da će do proštenja prve faze radova biti završeno! Isto tako i ove radove izvodi „SOBOSLIKARSKI OBRT BREGOVIĆ“ po troškovnicima g. Blaženka Premužić uz dozvolu Konzervatorskog odjela u Varaždinu te Ureda za sakralnu arhitekturu i liturgijski pastoral Varaždinske biskupije!