DVADESET I ŠESTA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

  29.09.2019. DVADESET I ŠESTA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Mihael
07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + Ivan i ob. Đurasek, Barica i Julio(M) i ob. Hruškar – daje ob.

2. Kokotec-Lovrek Josipa(Ž), Branimir, Jaga i Ivan te Martinčević-Smodek Štefanija, Tomo, Franjo i Slava

11.00.h. – Maruševec + 1. Čedomir, Dragutin i ob. Klepač, Međeral, Vučković te Šac Vladimir – daje ob. Međeral

2. Marija, Mirko, Ivan, Emilija i ob. Cupar, Mirko, Draga(Ž) i ob. Možanić, Hrgarek i Peharda te Stjepan i Josip Korpar – daje ob. Cupar

3. Slavko, Blaž i Justina Habrka, Josip, Katarina i Vesna Bukovec te Marko, Slavko i Ljuba Križnjak – daje Blanka

4. Ivan, Jaga, Dragutin i Štefanija Cmuk te Tomo, Jana i Katica Kelemen i Marija Mežnarek – daje Emilija

5. Andrija Kolenko i Slavko Posavec – Kovač te ob. Matijašec i Jug – daje ob. Kolenko

6. Jug Josip i ob. Ščuric – daje supruga Jug Ema

7. Mijo Kovačić i rod. Kovačić, ob. Peharda, Mikac i Stjepan Štrlek

8. Martinčević Stjepan, Marčec Marija, Hainž Franjo i Mirko – daje ob. Martinčević

9. Dragica(ž) i Augustin Šagi, ob. Kralj i Šagi, Dragica(Ž) Možanić te Angelika i Branko Štrlek – daje Zdenka

10. Hrgarek Dragica, Bara i Jeronim, Šlogar Marija, Lovrenčić Mirko, Vlado, Cirila(Ž) i Vilko – daje ob Hrgarek Slavka

11. Josip Grđan, te ob. Klapša i Hajsok – daje obitelj

Odmah iza Sv. Mise u 11.00.h., sastanak sa krizmanicima i njihovim roditeljima!!!

DANAS, 29. rujna 2019. godine od 14 sati na igralištu kod Društvenog doma Jurketinec!Udruga žena Jurketinec vas poziva na 2. Jesenske igre u Jurketincu! Natjecanje će se održati u disciplinama: bacanje obruča, vožnja tački, vožnja kotača od bicikla, prenošenje jajeta, povlačenje štrika, skakanje u vreći na lopti i kuglanje!

30.09.

ponedjeljak

(Bi.)

Sv. Jeronim 07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

 

01.10.

utorak

(Bi.)

Sv. Terezija od Djeteta Isusa Župnika nema!
02.10.

srijeda

(Bi.)

Sveti Anđeli Čuvari 07.00.h. – Maruševec + Ivan i Barica Korpar, Viktorija i Franjo Deduš te Ljubica i Marko Korpar – daje ob. Korpar

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

03.10.

Četvrtak

(Ze.)

  Sv. Svjetlana 17.00.h. – 18.00. h.– Maruševec – župnik je u uredu

18.00.h. – Maruševec + Juraj Makovec, rod. Makovec, ob. Kapljić, Anđela(ž) i Andrija Peharda, Ana i Stjepan Špoljar – daje Marija

04.10.

Petak

(Bi.)

Sv. Franjo Asiški 17.00.h. – 18.00. h.– Maruševec – župnik je u uredu

18.00.h. – Maruševec + Vladimir Hainž – daje supruga Božena

05.10.

Subota

(Ze.)

Sv. Placid 07.00.h. – Maruševec + Ljubica Kundija – daje suprug

13.00.h – na prostoru ispred zgrade Općine Maruševec održat će se druženje članica i članova udruga uz pripremanje najstarijeg hrvatskog tradicionalnog jela – kotlovine! Program Kotlovijade voditi će poznati televizijski i radijski voditelj Davor Dretar Drele. Nakon Kotlovijade u večernjim satima u šatoru ispred Općine Maruševec organizator je pripremio glazbeni program za posjetitelje uz nastup Tamburaškog sastava „Lajk“ i (besplatni) koncert popularnih „Učiteljica“.

19.00.h. sati u Domu kulture Čalinec – Večer dramskih amatera “DAM”

 06.10.

Nedjelja

(Ze.)

DVADESET I SEDMA NEDJELJA KROZ GODINU

Bl. Dj. Marija od Krunice

GOSPA ČISELSKA

07.30.h. – Maruševec + 1. Antun Mislović – daju kčerke

2. Ivan i Marija Možanić – daje ob. Brodar

3. Marko, Draga(ž), Čedomir i Drago Klepač, ob. Klepač i Stolnik, Siniša Zečević i Nevenka Jakupović – daje obitelj

4. Na jednu nakanu

5. Stjepan, Petar i Paula(ž), Martin i Ivka Premužić – daje Bara Božić

6. Kata Čićek – daje unuka i Leko

7. Juraj Korpar i ob. Korpar te Slava i Franjo Šimunić – daje Viktorija

08.30.h. – Budnica Kuburaške udruge Maruševec i početak “7.sajma v Maruševcu“

10.00. h. – Svečano otvorenje 7. Sajma v Maruševcu

11.00.h. – Maruševec – za sve žive i pokojne članove Kuburaške udruge Maruševec“

Misno slavlje nam predslavi i propovijeda preč. mr. Anđelko Košćak – rektor Nadbiskupskog bogoslovnog sjemeništa u Zagrebu, a pjeva nam zbor odraslih i Žvs pod vodstvom orguljašice Marijane Gašparić! Na proštenje nam dolazi i zajednica Hrvata iz Vizvar-a!

12.15.h. – Zajednički nastup kuburaških udruga

12.30.h. – Nastup KUD-a „Klaruš“

13.00.h. – Početak kuburaškog natjecanja (po završetku natjecanja proglašenje pobjednika i zajedničko druženje)

·       ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite u uredovno vrijeme!

·       LISTOPADSKE POBOŽNOSTI – pola sata prije sv. Misa moli se krunica i litanije kroz mjesec listopad!

DVADESET I PETA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

  22.09.2019. DVADESET I PETA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Mauricije
07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec –

11.00.h. – Maruševec + 1. Marko, Rok, Zora i Juraj Bahun, Štrlek Izidor i Ema, Bregović Josipa, Kata Cmuk i Slava Deduš – daje Stjepan

2. Slavica i Izidor Čehok, rod. Čehok, Ljerka i Stanko Ljubek, ob. Kolar i Čehok te Josip Korpar – daje ob Vrbanec

3. Latina Dragutin, Katarina i Vinko te Posavec Stjepan, Terezija i Slavko

4. Vika i Stjepan Lončar – daje unuka Sanja

5. Petar i Marija Osterman, Franjo i Stanka(ž) Štrlek, Ivan, Rozalija i Vinko Kveštek te Blaž, Slava, Josip, Vlado i Denis Peharda – daje ob. Ivana Osterman

6. Ivan i Ema Breški, Josip, Vika i Vladimir Križnjak, Cvetko, Franca(ž), Tomo i Ivan Varga – daje obitelj

7. Ivica Hrgar, ob. Aubelj te Martin i Magda Denac – daje Ana Hrgar

8. Mijo, Ljubica, Stjepan i Barbara Hrgar te Izidor, Veronika i Eva Kolenko – daje Jura

9. Antun i Anka Hrgar – daju Zdenko i Zlatko

23.09.

ponedjeljak

(Bi.)

Sv. Pio 08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

 

24.09.

utorak

(Ze.)

Sv. Anatolij 17.00.h. – 18.00. h.– Maruševec – župnik je u uredu

18.00.h. – Maruševec + Bukovec, Franjo, Dragica i Marijan, Marčec Branimir, Marija i Martina(ž) – daju Božena i Juraj Marčec

25.09.

srijeda

(Ze.)

Sv. Zlata 17.00.h. – 18.00. h.– Maruševec – župnik je u uredu

18.00.h. – Maruševec – na jednu zahvalu

26.09.

Četvrtak

(Ze.)

  Sv. Damir Župnika nema!
27.09.

Petak

(Bi.)

Sv. Vinko Paulski 16.00.h. – 17.00. h.– Maruševec – župnik je u uredu

17.00.h. – Maruševec + 1. Maruševec Josip i rod. Đurđica i Milan  daju supruga i djeca

2. Ivan i Bara Matijašec, Ivan i Ana kukec te Franjo i Ana Boltek – daje sin

28.09.

Subota

(Ze.)

Sv. Vjenceslav 07.00.h. – Maruševec – na nakanu

16.00.h. – Maruševec – krštenje

17.00.h. – Maruševec – misa i vjenčanje

 29.09.

Nedjelja

(Ze.)

DVADESET I ŠESTA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Mihael

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + Ivan i ob. Đurasek, Barica i Julio(M) i ob. Hruškar – daje ob.

2. Kokotec-Lovrek Josipa(Ž), Branimir, Jaga i Ivan te Martinčević-Smodek Štefanija, Tomo, Franjo i Slava

11.00.h. – Maruševec + 1. Čedomir, Dragutin i ob. Klepač, Međeral, Vučković te Šac Vladimir – daje ob. Međeral

2. Marija, Mirko, Ivan i ob. Cupar, Mirko, Draga(Ž) i ob. Možanić, Hrgarek i Peharda te Stjepan i Josip Korpar – daje ob. Cupar

3. Slavko, Blaž i Justina Habrka, Josip, Katarina i Vesna Bukovec te Marko, Slavko i Ljuba Križnjak – daje Blanka

4. Ivan, Jaga, Dragutin i Štefanija Cmuk te Tomo, Jana i Katica Kelemen i Marija Mežnarek – daje Emilija

5. Andrija Kolenko i Slavko Posavec – Kovač te ob. Matijašec i Jug – daje ob. Kolenko

6. Jug Josip i ob. Ščuric – daje supruga Jug Ema

7. Mijo Kovačić i rod. Kovačić, ob. Peharda, Mikac i Stjepan Štrlek

8. Martinčević Stjepan, Marčec Marija, Hainž Franjo i Mirko – daje ob. Martinčević

9. Dragica(ž) i Augustin Šagi, ob. Kralj i Šagi, Dragica(Ž) Možanić te Angelika i Branko Štrlek – daje Zdenka

10. Hrgarek Dragica, Bara i Jeronim, Šlogar Marija, Lovrenčić Mirko, Vlado, Cirila(Ž) i Vilko – daje ob Hrgarek Slavka

Odmah iza Sv. Mise u 11.00.h., sastanak sa krizmanicima i njihovim roditeljima!!!

  • ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite u uredovno vrijeme!

DVADESET I ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU – MARUŠEVEC – OGLASI

  15.09. 2019. DVADESET I ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Dolores
07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + 1. Zvonko i Marija Martinčević – od sinova

2. Šincek Stjepan, Jaga(ž), Marko, Ana(ž), Juraj i Slavko, Belcar Andrija, Kata(ž), Ignac i Verona(ž), Milak Stjepan, Martinić Vera(ž), Martinčević-Mikić Andrija

11.00.h. – Maruševec + 1. Petar i Ema Možanić te Mirko i Draga(ž) Možanić – daje Josip Možanić

2. Anka Žiher, te ob. Maruševec i Horbec – daje sin Vlado

3. Slavko, Pavao, Elizabeta, Juraj, Katica, Stanka(ž), Jagica i Josip Popijač, Tomo, Danijel, Rozika, Josipa(ž) Bahun, Marija(ž) i Valent Kolac – daje Slavica

4.Pepica i Vilko Breški te Franca(ž) i Ignac Šimek – daje ob. Šimek

5. Terezija i Slavko Bahun te ob. Bahun

6. Mirko Štrlek i rod. Štrlek te rod. Sraga – daje Dragica Štrlek

7. Rod. Makovec, Brat Stjepan te Vinko Hojsak – daje Jasminka

16.09.

ponedjeljak

(Cr.)

Sv. Kornelije i Ciprijan 08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

 

17.09.

utorak

(Ze.)

Sv. Robert 18.00.h. – Maruševec + Stanko, Mirko i Slavica Erjavec – daje Verica Erjavec
18.09.

srijeda

(Ze.)

Sv. Sonja
19.09.

Četvrtak

(Ze.)

  Sv. Emilija
20.09.

Petak

(Cr.)

Sv. Andrija Kim 17.00.h. – 18.00. h.– Maruševec – župnik je u uredu

18.00.h. – Maruševec – na nakanu

21.09.

Subota

(Cr.)

Sv. Matej apostol 07.00.h. – Maruševec – na nakanu

13.00.h. – Maruševec – krštenje

 22.09.

Nedjelja

(Ze.)

DVADESET I PETA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Mauricije

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec –

11.00.h. – Maruševec + 1. Marko, Rok, Zora i Juraj Bahun, Štrlek Izidor i Ema, Bregović Josipa, Kata Cmuk i Slava Deduš – daje Stjepan

2. Slavica i Izidor Čehok, rod. Čehok, Ljerka i Stanko Ljubek, ob. Kolar i Čehok te Josip Korpar – daje ob Vrbanec

3. Latina Dragutin, Katarina i Vinko te Posavec Stjepan, Terezija i Slavko

4. Vika i Stjepan Lončar – daje unuka Sanja

5. Petar i Marija Osterman, Franjo i Stanka(ž) Štrlek, Ivan, Rozalija i Vinko Kveštek te Blaž, Slava, Josip, Vlado i Denis Peharda – daje ob. Ivana Osterman

6. Ivan i Ema Breški, Josip, Vika i Vladimir Križnjak, Cvetko, Franca(ž), Tomo i Ivan Varga – daje obitelj

7. Ivica Hrgar, ob. Aubelj te Martin i Magda Denac – daje Ana Hrgar

8. Mijo, Ljubica, Stjepan i Barbara Hrgar te Izidor, Veronika i Eva Kolenko – daje Jura

9. Antun i Anka Hrgar – daju Zdenko i Zlatko

·       ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite!

·       ŽUPNIKA nema do petka, te me mijenja vlč. Branko Švogor žpk. Iz Vidovca!

·       SAKRAMENAT SV. ŽENIDBE žele sklopiti: 1. Vedran Reich, sin Branka i Marte r. Vidović, rođ. 01.11.1993., u Varaždinu iz Strmca Podravskog, Br. Radića 61, župa Petrijanec i Iva Herceg, kći Ivana i Snježane r. Kumrić, rođ. 12.04.1996., u Varaždinu iz Novaki 101, župa Maruševec. Sakramenat Sv. Ženidbe žele sklopiti 28.09.2019., u Maruševcu. Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!

2. Mihael Posavec, sin Vjekoslava i Neveke r. Maruševec, rođ. 06.10.1989., u Varaždinu iz Jurketinca 14, župa Maruševec i Vlatka Mikulić, kći Vladimira i Ružice r. Kušen, rođ. 13.04.1987., u Varaždinu iz Trnovca, Branimirova 7., župa Trnovec.  Sakramenat Sv. Ženidbe žele sklopiti 05.10.2019., u Trnovcu. Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!

DVADESET I TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU – MARUŠEVEC – OGLASI

  08.09. 2019. DVADESET I TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Marija

ZAZIV DUHA SVETOGA ZA POMOĆ U NOVOJ ŠKOLSKOJ GODINI

07.30.h. – Maruševec + 1. Stjepan i Marija Hrgarek, Matija i Vika Antolić te rod. Hrgarek i Antolić – daje ob. Josipa Hrgarek

2. Ob. Kretić, Kolar, Korpar, Kukec, Grandić – Vitasović te Ivan Lončarić – daje Slavica Kolar

3.Vilko, Zlatica i Josip Horbec te Slavko, Anđela(Ž)i Vladimir Bregović – daje ob. Horbec

4. Franjo, Stanka(ž) i rod. Štrlek te Ivan, Marija i rod. Hanžek – daje ob. Štrlek

5. Mirko i Ema Matijašec, Karolina i Tomo Mihalina, Ob. Nišević i Mira Slokan – daje ob.

09.30.h. – Jurketinec

11.00.h. – Maruševec + Za sve žive i pokojne učitelje i učenike

Za vrijeme mise bit će krštenje!

Molim djecu da dođu na Sv. Misu da molimo za Božju pomoć u novoj školskoj godini!

09.09.

ponedjeljak

(Ze.)

Sv. Strahimir 17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu

18.00.h. – Maruševec + Franca(ž) i Ignac Šimek – daje obitelj

19.00.h. – Maruševec – sastanak ekonomskog vijeća župe

10.09.

utorak

(Ze.)

Sv. Sebastijan 17.00.h. – Jurketinec na igralištu „Gaj“ – prijateljska utakmica povodom 40. godišnjice kluba „NK OMLADINAC JURKETINEC“ koju igraju protiv prvoligaša „NK VARAŽDIN“ iz Varaždina!

17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu

18.00.h. – Maruševec + Anka i Andrija Stolnik – daje obitelj

11.09.

srijeda

(Ze.)

Sv. Gašpar 07.00.h. – Maruševec + Šiminuć Jozo i Anđa, Stojanović Stjepan i Kata TE Jakov i Vida(ž) – daje Šimunić Karlo i Luca

08.00.h. – 09.00. – Maruševec – župnik je u uredu

12.09.

Četvrtak

(Ze.)

  Ime Marijino 17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu

18.00.h. – Maruševec + Ivan i Marija Kupčić, Ivan i Štefa(ž) Danko, Ružica Jelenski i Mihaela(ž) Jambriško – daje ob. Danko

13.09.

Petak

(Bi.)

Sv. Ivan Zlatousti 16.00.h. – Maruševec + Ivan, Martin, Ema i Draga(ž) Posavec, Filip i Štefa Antolić – daje ob. Kate Posavec

17.00.h. – 18.00. h.– Maruševec – župnik je u uredu

14.09.

Subota

(Cr.)

Uzvišenje Sv. Križa 07.00.h. – Maruševec – na nakanu

12.00.h. – Maruševec – krštenje

17.00.h. – Maruševec – krštenja

 15.09.

Nedjelja

(Ze.)

DVADESET I ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Dolores

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + 1. Zvonko i Marija Martinčević – od sinova

2. Šincek Stjepan, Jaga(ž), Marko, Ana(ž), Juraj i Slavko, Belcar Andrija, Kata(ž), Ignac i Verona(ž), Milak Stjepan, Martinić Vera(ž), Martinčević-Mikić Andrija

11.00.h. – Maruševec + 1. Petar i Ema Možanić te Mirko i Draga(ž) Možanić – daje Josip Možanić

2. Anka Žiher, te ob. Maruševec i Horbec – daje sin Vlado

3. Slavko, Pavao, Elizabeta, Juraj, Katica, Stanka(ž), Jagica i Josip Popijač, Tomo, Danijel, Rozika, Josipa(ž) Bahun, Marija(ž) i Valent Kolac – daje Slavica

4.Pepica i Vilko Breški te Franca(ž) i Ignac Šimek – daje ob. Šimek

5. Terezija i Slavko Bahun te ob. Bahun

6. Mirko Štrlek i rod. Štrlek te rod. Sraga – daje Dragica Štrlek

7. Rod. Makovec, Brat Stjepan te Vinko Hojsak – daje Jasminka

  • ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite!
  • POČELA JE OBNOVA STAROG FAROFA – radovi su u tijeku te ovim putem želim zahvaliti našoj Općini Maruševec na čelu sa g. načelnikom Damirom Šprem na pomoći i brizi oko uređenja našeg kulturnog dobra!

DVADESET I DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

  01.09. 2019. DVADESET I DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU– Sv. Siksto
07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec – na nakanu

11.00.h. – Maruševec +1. Marija i Josip Pintarić, Jana i Cvetko Breški, Barbara i Vid Fošnar te Marija i Slavko Posavec – daje obitelj

2. Izidor Mesec, Cirila(ž), Antun i Slavko Šalamon – daje Josipa Mesec

3. Rozalija i Franjo Vincek, Dragica i Mato Kolarić te Barica Šešet – daje Franjo Kolarić

4. Stjepan, Florijan i Anka Blažunaj, Vlado i Kata Posavec te Slava i Andrija Tomek – daje ob. Blažunaj

5. Štrkalj Tomo, Ivka i Vukelja Juro i Ljubica – daje Mare

Za vrijeme mise bit će krštenje!

02.09.

ponedjeljak

(Ze.)

Sv. Ingrid Župnika nema
03.09.

utorak

(Bi.)

Sv. Grgur Veliki 08.00.h. – 09.00. – Maruševec – župnik je u uredu

17.00.h. – Ispovijed djece 4., 5., i 6., razred

18.00.h. – Maruševec + Ivan i Katarina Korpar-Japek – daje Jelena Vurušić

04.09.

srijeda

(Ze.)

Sv. Rozalija 08.00.h. – 09.00. – Maruševec – župnik je u uredu

17.00.h. – Ispovijed djece 7. i 8. razred

18.00.h. – Maruševec + Anđela Latin te ob. Posavec – daje Božidar

05.09.

Četvrtak

(Ze.)

   Sv. Urban 07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

06.09.

Petak

(Ze.)

Sv. Davor 07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

07.09.

Subota

(Cr.)

Sv. Marko Križevčanin 05.30.h. – Izlet u Bled i Bohinj
08.09.

Nedjelja

(Ze.)

DVADESET I TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Marija

ZAZIV DUHA SVETOGA ZA POČETAK ŠKOLSKE GODINE

07.30.h. – Maruševec + 1. Stjepan i Marija Hrgarek, Matija i Vika Antolić te rod. Hrgarek i Antolić – daje ob. Josipa Hrgarek

2. Ob. Kretić, Kolar, Korpar, Kukec, Grandić – Vitasović te Ivan Lončarić – daje Slavica Kolar

3.Vilko, Zlatica i Josip Horbec te Slavko, Anđela(Ž)i Vladimir Bregović – daje ob. Horbec

4. Franjo, Stanka(ž) i rod. Štrlek te Ivan, Marija i rod. Hanžek – daje ob. Štrlek

09.30.h. – Jurketinec

11.00.h. – Maruševec + Za sve žive i pokojne učitelje i učenike

Za vrijeme mise bit će krštenje!

Molim djecu da dođu na Sv. Misu da molimo za Božju pomoć u novoj školskoj godini!

  • ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite!
  • HODOČAŠĆE I IZLET NA BLED I BOHINJ! – naše župe je u subotu 07.09.2019., Polazak autobusa je u 05.30.h! Autobus će krenuti od crkve te vas prikupljati na autobusnim stanicama po selima Druškovec Koškovec, Cerje Greda, Jurketinec, Bikovec, Biljevec, Kapelec, Hubar, Mega, Društveni dom Ladanje, Ladanje semafor! U 11.00.h., bit će misa na Bohinju 13.00.h., krećemo put Bleda u 17.00.h., krećemo put Ljubljane, 19.00.h., polazak prema Maruševcu!