ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

31.01.2021. ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU  – Sv. Marcela
07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec

11.00.h. – Maruševec

01.02.

Ponedjeljak

(Ze.)

Sv. Brigita 07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

02.02.

Utorak

(Bi.)

PRIKAZANJE GOSPODNJE U HRAMU – SVIJEĆNICA 15.00.h. – Maruševec – vjenčanje i krštenje

16.00.h. – 16.30.h.- Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.30.h. – 16.55.h.- Maruševec – prilika za Sv. Ispovijed – ispred sakristije

17.00.h. – Maruševec +1. Marija Kolenko – daje Slavica

2. Zahvala za ozdravljenje

3. Lončarić Ivan, Tihomir Has, Vedran Martinez te ob. Kretić i Kolar – daje ob. Lončarić-Kolar

Za vrijeme Sv. Mise bit će blagoslov svijeća, koje će te donijeti sa sobom, molim Vas stavite ih u folije ili drugačije zamotajte kako ne bismo kod paljenja istih uništili crkvu i njezin inventar!

03.02.

Srijeda

(Cr.)

Sv. Blaž 15.30.h. – 16.30.h.- Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.30.h. – 16.55.h.- Maruševec – prilika za Sv. Ispovijed – ispred sakristije

17.00.h. – Maruševec + Blaž, Terezija i Slavko Šimunec, Štefanija Gorić, Marija Varga, Nada i Stjepan Kuzmić te Josip Belšćak – daje Katica

KaticaZa vrijeme Sv. Mise bit će blagoslov jabuka, koje ćete donijeti sa sobom. Nakon Sv. Mise bit će pojedinačni blagoslov grla!

04.02.

Četvrtak

(Ze.)

Sv. Izidor 16.00.h. – 16.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.00.h. – Maruševec + Danijel Nemec i Zdravko Rožmarić – daje Ivana Nemec

05.02.

Petak

(Cr.)

 

Sv. Agata

18.00.h. – Maruševec + Mladen Marčec te Ivan i Vika Blažunaj – daje ob. Marčec
06.02.

Subota

(Cr.)

Sv. Pavao Miki i drugovi 07.00.h. – Maruševec – na nakanu
07.02.

Nedjelja

(Ze.)

PETA NEDJELJA KROZ GODINU – DAN ŽIVOTA

Sv. Julijana

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec +  Štefica , Verona, Marijan i Slavko Flis

11.00.h. – Maruševec + 1. Josip, Marija, Doroteja i Đurđica Cesar, Zdravko Crnčec te Vjeko Igrec

2. Kata Korpar, Stjepan Lazarin, Stjepan, Terezija, Filip i Damir Ivanić te Dragutin i Vinko Maloić – daje suprug i Štefica Lazanić

3. Barbara, Anđela(ž), Mato, Marko i Mijo Lončar, Eva i Mladen Pintarić te Vjekoslava (ž) i Ivan Kunić – daje ob. Lončar

4. Dragutin Cmuk i ob. Cmuk te ob Borović – daje obitelj Cmuk

 

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED KOJI JE PONOVNO PREMJEŠTEN NA STARI FAROF POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE NOSE MASKE! PONOVNO SU MJESTA U CRKVI RAZMJERENA NA DVA METRA! U CRKVI U MARUŠEVCU MOŽE BITI PRISUTNO NAJVIŠE 25 VJERNIKA A U KAPELAMA U JURKETINCU I DRUŠKOVCU 20 VJERNIKA! NA SAKRAMENTIMA SE MOŽE OKUPITI 15 VJERNIKA PREMA PREPORUKAMA CIVILNOG STOŽERA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE,VANJSKI RAZGLAS ĆE BITI UKLJUČEN!

·         KAD JE BLAGOSLOV OBITELJI ŽUPNI URED NEĆE RADITI, AKO NETKO NEŠTO TREBA NEKA ME ZOVE NA MOBITEL TE ĆEMO NASTOJATI RJEŠITI PO DOGOVORU!

·         SV. MISE SU KROZ VRIJEME BLAGOSLOVA POMAKNUTE NAVEČER NA 18.00.H., HVALA NA RAZUMIJEVANJU

·         RASPORED BLAGOSLOVA OBITELJI

Odlukom Varaždinskog biskupa mons. Bože Radoša dozvoljeno je da se mogu blagosloviti vaše obitelji! Na sastanku Ivanečkog dekanata odlučeno je da se sa 01.02. 2021.g. može krenuti po blagoslovu obitelji. Odlučio sam da se u našoj župi počne od 05.02.2021., prema rasporedu koji Vam je ispod napisan!

·         Ove godine promjena je ta da Vas molim da nas neko ispred kuće pričeka, jer ne želimo nekome upasti nepozvani! Vi odlučite gdje će te nas primiti hoćete li u dvorištu, ili u hodniku na ulazu u kuću ili u kući to ovisi o Vama!

·         Ako netko želi primiti blagoslov a ne može pričekati vani, zbog starosti ili nekog drugog razloga neka nas preko susjeda obavijesti da nas želi primiti!

·         Isto tako ako je neka obitelj u izolaciji ili samoizolaciji neka nas ne prima nego nas obavijesti te ćemo ih obići kasnije kada prođe vrijeme izolacije i samoizolacije!

·         Zajedno sa mnom po blagoslovu ići će zvonar i orguljaš odnosno orguljašica te je prilika da ih nagradite kako je to bilo uobičajeno za njihov trud tokom čitave godine, te smo Vam zahvalni na svakom daru!

·         Nemojte nas tokom blagoslova nuditi hranom i pićem budući da je situacija takva kakva je, sigurno da će biti prilike u nekim boljim vremenima!

·         Za vrijeme blagoslova, imat ćemo maske i rukavice radi Vaše sigurnosti te svetu vodu nosim sa sobom. Ove godine ostavljat ćemo samo naljepnice bez sličica i bombona.

·         Ako nekog nema kod kuće a želi blagoslov obitelji neka se javi te ćemo ga obići po dogovoru

Unaprijed zahvaljujem na razumijevanju! Kruoslav Milovec župnik

05.02.

Petak

(Cr.)

 

Sv. Agata

08.00.h. Jurketinec – kao i prošle godine
06.02.

Subota

(Cr.)

Sv. Pavao Miki i drugovi 08.00.h. Greda – kao i prošle godine
07.02.

Nedjelja

(Ze.)

PETA NEDJELJA KROZ GODINU – DAN ŽIVOTA

Sv. Julijana

13.00.h. Selnik – prvo gornji dio Selnika prema Bikovcu, a onda Selnik po glavnoj cesti od Bikovca prema Cerju Nebojse
08.02.

Ponedjeljak

(Ze.)

Sv. Jerko 08.00.h. Cerje Nebojse – kao i prošle godine
09.02.

Utorak

(Bi.)

Sv. Skolastika 08.00.h. Bikovec gornji dio od Selnika prema groblju, pa Biljevec gornji dio, Biljevec po glavnoj cesti, Bikovec po glavnoj cesti, nakon toga Brodarevec kao i prošle godine i Korenjak
10.02.

Srijeda

(Cr.)

Bl. Alojzije Stepinac 08.00.h. Novaki – kao i prošle godine
11.02.

Četvrtak

(Ze.)

Sv. Mirjana 08.00.h. Maruševec i Kapelec – kao i prošle godine
12.02.

Petak

(Ze.)

 

Sv. Zvonimir

08.00.h. Čalinec – kao i prošle godine i Koretinec po glavnoj cesti
13.02.

Subota

(Ze.)

Sv. Kastor 08.00.h. Ladanje Donje! Ulice Ljudevita Gaja, Matije Gupca, Ladanjskih Rudara, Gustava Krkleca te Koretinec gornji dio
14.02.

Nedjelja

(Ze.)

ŠESTA NEDJELJA KROZ GODINU – SVJETSKI DAN BRAKA

Sv. Valentina

13.00.h. Ladanje Donje! Ulica Vladimira Nazora od semafora po desnoj strani prema dolje a po lijevoj prema gore! – kao i prošle godine
14.02.

Ponedjeljak

(Ze.)

Sv. Kastor 08.00.h. – Druškovec i Koškovec kao i prošle godine

TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

24.01.2021. TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU  – Sv. Franjo
07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec

11.00.h. – Maruševec + 1.Tomo i Bara Peharda, Ob. Bahun, Slavko i Draga Štrlek, Stjepan Jakopec, Angelika Klaus i Andreja Geci – daje ob. Peharda

2. Slavko i ob. Buden, Silvestar, Ema i Terezija Štrlek te Franjo Kolar – daje Vika

25.01.

Ponedjeljak

(Bi.)

Obraćenje Sv. Pavla 07.00.h. – Maruševec + Zlatko i Slavica Peharda – daje obitelj

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

26.01.

Utorak

(Bi.)

Sv. Timotej 16.00.h. – 16.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.00.h. – Maruševec – na nakanu

17.30.h. – Maruševec – sastanak ekonomskog vijeća župe na „starom farofu“

27.01.

Srijeda

(Ze.)

Sv. Anđela 07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

28.01.

Četvrtak

(Bi.)

Sv. Toma Akvinski 16.00.h. – 16.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.00.h. – Maruševec – na nakanu

29.01.

Petak

(Ze.)

 

Sv. Valerije

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

30.01.

Subota

(Ze.)

Sv. Darinka 07.00.h. – Maruševec + Možanić Pavao, Ana, Julija – daje Robert

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.00.h. – Maruševec – krštenje

31.01.

Nedjelja

(Ze.)

ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Marcela

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec

11.00.h. – Maruševec

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED KOJI JE PONOVNO PREMJEŠTEN NA STARI FAROF POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE NOSE MASKE! PONOVNO SU MJESTA U CRKVI RAZMJERENA NA DVA METRA! U CRKVI U MARUŠEVCU MOŽE BITI PRISUTNO NAJVIŠE 25 VJERNIKA A U KAPELAMA U JURKETINCU I DRUŠKOVCU 20 VJERNIKA! NA SAKRAMENTIMA SE MOŽE OKUPITI 15 VJERNIKA PREMA PREPORUKAMA CIVILNOG STOŽERA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE,VANJSKI RAZGLAS ĆE BITI UKLJUČEN!

·         BLAGOSLOV VAŠIH OBITELJI ODGAĐA SE ZBOG PANDEMIJE COVID – 19 VIRUSA, PREMA ODLUCI NAŠEG VARAŽDINSKOG BISKUPA MONS. BOŽE RADOŠ. KAD SE SITUACIJA SMIRI PO ODLUCI BISKUPA BIT ĆE NAJAVLJENO TE ĆE SE VAŠE OBITELJI BLAGOSLOVITI!

·         ZAHVALJUJEM „HORTIKULTURI PEHARDA“ koja nam je uredila župni voćnjak!

·         SAKRAMENAT SV. ŽENIDBE žele sklopiti: Danijel Buhin, sin Ivana i Slave r. Medved., rođ. 18.07.1988., u Varaždinu iz Cerja Nebojse 10, Župa Maruševec  i Dijana Posavec, kći + Slavka Posavec i Božene r. Tomašinjak., rođ. 25.10.1993., u Varaždinu iz Jurketinec  54, Župa Maruševec. Sakramenat sv ženidbe žele sklopiti 02.02.2021., u Maruševcu! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!

DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

17.01.2021. DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU  – Sv. Lucije
07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + 1.Zvonko, Marino(M), Franjo i Josipa(ž) Martinčević-Mikić – daje obitelj

2. Danko Martinčević – daje obitelj

3. Stjepan Belcar – daje obitelj

4. Nada(ž) i Ivan, Ljubica(ž), Jurica i rod. Herceg, Marija(ž) i Stjepan Buhin te Ljuba(ž) i Božidar Šimek

11.00.h. – Maruševec + 1. Josip, Anđela i Juraj Varga, Ema Šagi, Ljubica Mušica, ob. Beli i Črepinko – daje ob. Varga

2. Draga(ž) i Mirko Možanić. Ema, Stanko i Mirko Hrgarek, Emilija, Mirko i Marija Cupar te Stjepan Korpar – daje Vjekoslav Hrgarek

3. Na nakanu zdravlja jedne obitelji

4. Slava, Stanko, Antun, Dora, Draž i Ema Patrčević, Ljubica i Nikola Jergović, Damir i Ivan Sobota, Julijana Matasović te Stevo i Anka Simić – daje ob. Patrčević

18.01.

Ponedjeljak

(Ze.)

Sv. Biserka 16.00.h. – 16.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.00.h. – Maruševec + Franjo, Josip i Jaga popijač, Ob. Popijač te Milomir i Slavica Jovanović – daje Stjepan i ob.

19.01.

Utorak

(Ze.)

Sv. Ljiljana 07.00.h. – Maruševec + Katarina i Slavko Peharda, Ob. Peharda, Gregur, Ivačić i Makovec te Biserka Damjanić – daje ob Peharda

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

20.01.

Srijeda

(Ze.)

Sv. Fabijan i Sebastijan 07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

21.01.

Četvrtak

(Cr.)

Sv. Agneza 16.00.h. – 16.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.00.h. – Maruševec + Štefanija Buden – daje Vesna Belšćak

22.01.

Petak

(Ze.)

 

Sv. Vinko

16.00.h. – 16.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.00.h. – Maruševec + Ivan, Andrija, Petar i Ema Gregur te Stjepan i Marija Kušter – daje ob. Gregur Josipa

23.01.

Subota

(Ze.)

Sv. Ema 07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

24.01.

Nedjelja

(Ze.)

TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU

NEDJELJA BOŽJE RIJEĆI

Sv. Franjo

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec

11.00.h. – Maruševec + 1.Tomo i Bara Peharda, Ob. Bahun, Slavko i Draga Štrlek, Stjepan Jakopec, Angelika Klaus i Andreja Geci – daje ob. Peharda

2. Slavko i ob. Buden, Silvestar, Ema i Terezija Štrlek te Franjo Kolar – daje Vika

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED KOJI JE PONOVNO PREMJEŠTEN NA STARI FAROF POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE NOSE MASKE! PONOVNO SU MJESTA U CRKVI RAZMJERENA NA DVA METRA! U CRKVI U MARUŠEVCU MOŽE BITI PRISUTNO NAJVIŠE 25 VJERNIKA A U KAPELAMA U JURKETINCU I DRUŠKOVCU 20 VJERNIKA! NA SAKRAMENTIMA SE MOŽE OKUPITI 15 VJERNIKA PREMA PREPORUKAMA CIVILNOG STOŽERA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE,VANJSKI RAZGLAS ĆE BITI UKLJUČEN!

·         BLAGOSLOV VAŠIH OBITELJI ODGAĐA SE ZBOG PANDEMIJE COVID – 19 VIRUSA, PREMA ODLUCI NAŠEG VARAŽDINSKOG BISKUPA MONS. BOŽE RADOŠ. KAD SE SITUACIJA SMIRI PO ODLUCI BISKUPA BIT ĆE NAJAVLJENO TE ĆE SE VAŠE OBITELJI BLAGOSLOVITI!

·         TKO ŽELI MOŽE DAROVATI NOVAC ZA STRADALE U POTRESU MOŽE TO UČINITI NA RAČUN HRVATSKI CARITAS, KSAVERSKA CESTA 12A, ZAGREB KOD PBZ (PRIVREDNA BANKA ZAGREB) IBAN: HR0523400091100080340, POZIV NA BROJ 12-20 Ili pozivom na donacijski telefon: 060 90 10 (6,25 KN PO POZIVU – PDV UKLJUČEN)

·         ZA STRADALE U POTRESU PRIKUPILO SE 8280,-KN I 200 EUR-A! Na tome Vam zahvaljujem da smo iskazali svoju ljubav i brigu za bližnje, te su sredstva predana u Biskupski ordinarijat u Varaždinu koji će pomoći stradalima u potresu!

·         PROTEKLI TJEDAN OBIŠLA SU NAS TRI STATIČARA TE SMO NAKON DETALJNOG PREGLEDA ŽUPNE CRKVE ZAKLJUČILI DA JE ŽUPNA CRKVA SIGURNA, TE DA OŠTEĆENJA KOJA SU NASTALA TREBA SANIRATI. TO SU MJESTA U CRKVI KOJA SU OGRAĐENA TRAKOM TE SE BOJIMO DA NEKOME NE PADNE ŽBUKA NA GLAVU, ZATO MOLIM DA UDIJELOVE CRKVE KOJI SU OGRAĐENI VRPCOM NE ULAZITE! NADALJE ODLUČILI SMO ISKOPČATI VELIKI ZVON, RADI VIBRCIJA KOJE IZAZIVA TE ĆE SE ODSAD ZVONITI SA SREDNJIM ZVONOM ISTO TAKO NE DULJE OD 3. MIN, ISTO TAKO I ZA POKOJNE! PREMA MINISTARSTVU KULTURE ŽUPA JE PRIJAVILA ŠTETU KOJA JE NASTALA KAO I PREMA NADLEŽNOM KONZERVATORSKOM ODJELU I VARAŽDINSKOJ BISKUPIJI!

NEDJELJA KRŠTENJA GOSPODNJEG – OGLASI – MARUŠEVEC

10.01.2021. NEDJELJA KRŠTENJA GOSPODNJEG  – Sv. Agaton
07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec+

11.00.h. – Maruševec + 1.Franciska i Dragutin Možanić, Stjepan i Kata Grahek te Jura Novak – daje Vilko

2. Ana Šagi – daje suprug sa obitelji

3. Mirko, Matija i Stanka(ž) Bahun te Josip i Josipa Plasajec – daje ob. Bahun

4. Vajdić Ana i Andrija, i ob. Vajdić – daje Ivan i sestra Marija

11.01.

Ponedjeljak

(Ze.)

Sv. Teodozije 07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

12.01.

Utorak

(Ze.)

Sv. Bernard 16.00.h. – 16.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.00.h. – Maruševec + Andrija, Slava i Jakov Osterman – daje Tomislav Osterman

13.01.

Srijeda

(Ze.)

Sv. Hilarije 16.00.h. – 16.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.00.h. – Maruševec + Radoslav, Vjekoslav i Nada Fiškuš, Josip, Agata i Franjo Hanžek te Damir Bačani – daje ob. Fiškuš

14.01.

Četvrtak

(Ze.)

Sv. Srećko 07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

15.01.

Petak

(Ze.)

 

Sv. Anastazija

16.00.h. – 16.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.00.h. – Maruševec + Kata, Mladen, Ljuba i Jakob Kretić – daje obitelj

16.01.

Subota

(Ze.)

Sv. Marcel 07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.01.

Nedjelja

(Ze.)

DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Lucije

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + 1.Zvonko, Marino(M), Franjo i Josipa(ž) Martinčević-Mikić – daje obitelj

2. Danko Martinčević – daje obitelj

3. Stjepan Belcar – daje obitelj

4. Nada(ž) i Ivan, Ljubica(ž), Jurica i rod. Herceg, Marija(ž) i Stjepan Buhin te Ljuba(ž) i Božidar Šimek

11.00.h. – Maruševec + 1. Josip, Anđela i Juraj Varga, Ema Šagi, Ljubica Mušica, ob. Beli i Črepinko – daje ob. Varga

2. Draga(ž) i Mirko Možanić. Ema, Stanko i Mirko Hrgarek, Emilija, Mirko i Marija Cupar te Stjepan Korpar – daje Vjekoslav Hrgarek

3. Na nakanu zdravlja jedne obitelji

4. Slava, Stanko, Antun, Dora, Draž i Ema Patrčević, Ljubica i Nikola Jergović, Damir i Ivan Sobota, Julijana Matasović te Stevo i Anka Simić – daje ob. Patrčević

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED KOJI JE PONOVNO PREMJEŠTEN NA STARI FAROF POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE NOSE MASKE! PONOVNO SU MJESTA U CRKVI RAZMJERENA NA DVA METRA! U CRKVI U MARUŠEVCU MOŽE BITI PRISUTNO NAJVIŠE 25 VJERNIKA A U KAPELAMA U JURKETINCU I DRUŠKOVCU 20 VJERNIKA! NA SAKRAMENTIMA SE MOŽE OKUPITI 15 VJERNIKA PREMA PREPORUKAMA CIVILNOG STOŽERA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE,VANJSKI RAZGLAS ĆE BITI UKLJUČEN!

·         BLAGOSLOV VAŠIH OBITELJI ODGAĐA SE ZBOG PANDEMIJE COVID – 19 VIRUSA, PREMA ODLUCI NAŠEG VARAŽDINSKOG BISKUPA MONS. BOŽE RADOŠ. KAD SE SITUACIJA SMIRI PO ODLUCI BISKUPA BIT ĆE NAJAVLJENO TE ĆE SE VAŠE OBITELJI BLAGOSLOVITI!

·         Danas na nedjelju, 10. siječnja 2021. godine, kad slavimo blagdan Krštenja Gospodnjeg, milostinja i  svi novčani darovi koji se u tu svrhu daruju toga, ali i svih prethodnih dana, neka se prilože navedenoj kolekti za stradale u potresu.

·         ISTO TAKO TKO ŽELI MOŽE DAROVATI NOVAC ZA STRADALE U POTRESU MOŽE TO UČINITI NA RAČUN HRVATSKI CARITAS, KSAVERSKA CESTA 12A, ZAGREB KOD PBZ (PRIVREDNA BANKA ZAGREB) IBAN: HR0523400091100080340, POZIV NA BROJ 12 20 Ili pozivom na donacijski telefon: 060 90 10 (6,25 KN PO POZIVU – PDV UKLJUČEN)

DRUGA NEDJELJA PO BOŽIĆU – OGLASI – MARUŠEVEC

03.01.2021. DRUGA NEDJELJA PO BOŽIĆU – Sv. Cvijeta
07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec+

11.00.h. – Maruševec + 1.Vilko Mavrek – daje supruga

2. Kristina i Vladimir Kos-Harjač te Veronika Cerjan – daju djeca i ob. Kovaček

3. Marija Kolenko – daje Josip Kolenko

4. Špac Marko, Marijan i Ratimir, Vlahović Filip i Sofija, Županić Josip, Dragutin, Mirko i Tereza, Križek Agata i Josip, Hranj Zvonko, Franjo, Anđela, Barbara, Jakob, Ankica, Barica i Matija – daje ob. Hranj

04.01.

Ponedjeljak

(Bi.)

Sv. Emanuel 07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

05.01.

Utorak

(Bi.)

Sv. Miljenko 07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

06.01.

Srijeda

(Bi.)

BOGOJAVLJANJE

SV. TRI KRALJA

07.30.h. – Maruševec – župna misa

11.00.h. – Maruševec + 1. Štefica, Viktor, Josip i Ivana Štrlek te Franjo Kretić – daje ob. Štrlek

2. Stjepan Ožinger – daju supruga i djeca

3. Na nakanu jedne obitelji te zahvala za zdravlje

Za vrijeme mise bit će blagoslov vode! Prema propisanim epidemiološkim mjerama!

07.01.

Četvrtak

(Bi.)

Sv. Rajko 07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – 17.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

08.01.

Petak

(Bi.)

 

Sv. Bogoljub

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

09.01.

Subota

(Bi.)

Sv. Hadrijan 07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

10.01.

Nedjelja

(Bi.)

BLAGDAN KRŠTENJA GOSPODNJEG 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec+

11.00.h. – Maruševec + 1.Franciska i Dragutin Možanić, Stjepan i Kata Grahek te Jura Novak – daje Vilko

2. Ana Šagi – daje suprug sa obitelji

3. Mirko, Matija i Stanka(ž) Bahun te Josip i Josipa Plasajec – daje ob. Bahun

4. Vajdić Ana i Andrija, i ob. Vajdić – daje Ivan i sestra Marija

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED KOJI JE PONOVNO PREMJEŠTEN NA STARI FAROF POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE NOSE MASKE! PONOVNO SU MJESTA U CRKVI RAZMJERENA NA DVA METRA! U CRKVI U MARUŠEVCU MOŽE BITI PRISUTNO NAJVIŠE 25 VJERNIKA A U KAPELAMA U JURKETINCU I DRUŠKOVCU 20 VJERNIKA! NA SAKRAMENTIMA SE MOŽE OKUPITI 15 VJERNIKA PREMA PREPORUKAMA CIVILNOG STOŽERA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE,VANJSKI RAZGLAS ĆE BITI UKLJUČEN!

·         BLAGOSLOV VAŠIH OBITELJI ODGAĐA SE ZBOG PANDEMIJE COVID – 19 VIRUSA, PREMA ODLUCI NAŠEG VARAŽDINSKOG BISKUPA MONS. BOŽE RADOŠ. KAD SE SITUACIJA SMIRI PO ODLUCI BISKUPA BIT ĆE NAJAVLJENO TE ĆE SE VAŠE OBITELJI BLAGOSLOVITI!

·         PREMA MATICAMA ŽUPE 2019 GODINA IZGLEDALA JE OVAKO

MATICA VJENČANIH – 14 PARI, KNJIGA POTVRĐENIKA – 58 OSOBA, KNJIGA PRVOPRIČESNIKA – 54 OSOBA

MATICA KRŠTENIH: UKUPNO 45, MUŠKIH 22, ŽENSKIH 23, OSOBA

MATICA UMRLIH : UKUPNO 89, MUŠKIH 40, ŽENSKIH 49, OSOBA

DAKLE GODINU 2019, ZAVRŠILI SMO SA MINUSOM OD 44, OSOBA

PREMA MATICAMA ŽUPE PROTEKLA 2020 GODINA IZGLEDALA JE OVAKO

MATICA VJENČANIH – 12 PARI, KNJIGA POTVRĐENIKA – 67 OSOBA, KNJIGA PRVOPRIČESNIKA – 52

OSOBE

MATICA KRŠTENIH: UKUPNO 57, MUŠKIH 27, ŽENSKIH 30, OSOBA

MATICA UMRLIH : UKUPNO 93, MUŠKIH 52, ŽENSKIH 41, OSOBA

DAKLE GODINU 2020, ZAVRŠAVAMO SA MINUSOM OD 36, OSOBA

·         ŽUPNA CRKVA oštećena je kod nedavnog potresa u utorak 29.12., pao je komad žbuke na koru te su se proširile već postojeće pukotine! U srijedu je crkvu pregledao statičar g. Nikola Šebrek, koji je ustanovio da je crkva sigurna, ali i preporučio sanaciju stropa iznad kora karbonskim vlaknima, jer će se s vremenom oštećenja povećavati! Nastojat ću ovih dana kontaktirati tvrtke koje se bave takvim sanacijama da vidimo što točno treba učiniti te ću Vas o tome izvijestiti!

·         ŽUPA MARUŠEVEC uključila se u prikupljanje pomoći za stradale u potresu! Te smo kupili i predali hranu u obliku konzervi i čokolina u vrijednosti od 2000,00-kn na mjesto prikupljanja u Općini Maruševec! Isto tako u srijedu 1500,00-kn uplatili smo na račun Crvenog križa i 1500,00-kn na račun grada Siska za pomoć stradalima u potresu! Sigurno da ćemo se uključivati i dalje!

·         U nedjelju, 10. siječnja 2021. godine, na blagdan Krštenja Gospodnjeg, milostinja i  svi novčani darovi koji se u tu svrhu daruju toga, ali i svih prethodnih dana, neka se prilože navedenoj kolekti za stradale u potresu.

·         ISTO TAKO TKO ŽELI MOŽE DRIVATI NOVAC NA RAČUN HRVATSKI CARITAS, KSAVERSKA CESTA 12A, ZAGREB KOD PBZ (PRIVREDNA BANKA ZAGREB) IBAN: HR0523400091100080340, POZIV NA BROJ 12 20 Ili pozivom na donacijski telefon: 060 90 10 (6,25 KN PO POZIVU – PDV UKLJUČEN)