SEDMA NEDJELJA KROZ GODINU – MARUŠEVEC – OGLASI

  24.02. 2019. SEDMA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Goran
07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec +

11.00.h. – Maruševec + 1. žpk. Martin Mezak

2. Barica, Dragutin,  Andrija, Mijo i Cecilija Herceg, Jelena Jurgec, Terezija Horvat, Petar Strunje, Slavko i Nadica Herceg, Helena Blaži, Stjepan Kušter, Stjepan, Marija i Stanko Ivančević – daje Darko

3. Kata Jurić-Marjanović – daju suprug i obitelj

4. Zlatko i Slavica Peharda – daje obitelj

5. Ana i Stjepan Cerjan – daje obitelj

6. Rudički Jelica i Stjepan – daje ob. Cerjan

7. Ob. Jurinjak, Dundović i Cesar – daje ob. Jurinjak

25.02.

ponedjeljak

(Ze.)

 

Sv. Berislav

16.00.h. – 16.50.h. – župnik je u uredu

17.00.h. – Maruševec + Barbara i Stjepan Hrgar – daje ob.

26.02.

utorak

(Ze.)

Sv. Sandra 16.00.h. – 16.50.h. – župnik je u uredu

17.00.h. – Maruševec + Zoran i Zvonko Markanović, Lucija Rimac, Stjepan, Julijus i Eva Rožman te Maxim Cerjan – daje ob.

27.02.

srijeda

(Ze.)

Sv. Julijan 16.00.h. – Maruševec – vjeronauk za 4. i 5. razred

16.00.h. – 16.50.h. – župnik je u uredu

17.00.h. – Maruševec + Martin Mezak

28.02.

Četvrtak

(Bi.)

Sv. Hilarije 11.30.h. – Druškovec – vjeronauk za prvopričesnike

16.00.h. – 16.50.h. – župnik je u uredu

17.00.h. – Maruševec + Zvonko Slunjski i ob. Vidaček – daje Biserka

01.03.

Petak

(Bi.)

 Sv. Jadranko 14.00.h. – Druškovec – vjeronauk za krizmanike

16.00.h. – Maruševec – vjeronauk za krizmanike

17.00.h. – Maruševec + Ema i Vladimir Štrlek, ob. Tot, Peharda, Podbojec, Špoljar, Rojc i Štrlek – daje Štrlek Stjepan i obitelj

17.30.h. –  18.30.h. – župnik je u uredu

02.03.

Subota

(Cr.)

Sv. Ines 07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – Maruševec – vjeronauk za prvopričesnike

13.00.h. – krštenje

03.03.

Nedjelja

(Ze.)

OSMA NEDJELJA

KROZ GODINU

Sv. Marin

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + 1. Stjepan, Dora(ž) i Dragutin Bančić – daje kćerka Božica i suprug Tomislav

2. Šincek Stjepan,Jaga(ž),Marko,Ana(ž),Slavko i Jura, Belcar Andrija,Kata(ž),Ignac i Verona(ž), Hudoletnjak Ivan, Martinić Vera(ž), Martinčević-Mikić Andrija

3. Karlo i Agata(ž) Kliček, Jakov i Katica(ž) Mihelčić, Vilko Mavrek, Boris Buden – daje Božica Vlahović

11.00.h. – Maruševec + 1. Tomo i Bara Peharda, Rok, Zora, Marko i Juraj Bahun, Stjepan Jakopec te Slavko i Draga(ž) Štrlek, Angelika Klaus i Andreja Geci – daje ob.

2. Gustav, Marija i Ema Kolenko, Andrija, Anđela, Veronika, Štefica i Antun Mikac – daje ob. Mikac

3. Imbro, Ljubica i Drago Šumiga, Anka Borogovac i Lovorka Sokolić – daje ob. Šumiga

4. Ivan i ob. Kralj te Jaga i Stanko Herceg – daje Bara Kralj

5. Đuro i Slava Ljubičić i ob. Ljubičić i Pižeta – daje ob. Ljubičić

6. Martinčević Stjepan i Slavko, Makovec Pavao, Mladen, Vinko, Verona, Dragutin, Stjepan, Barbara i Petar – daje Dragica Martinčević

7. Boris Šumiga – daje supruga

8. Fanika i Tomo Vlahović, Stjepan Grahek te Franjo Lončar – daje ob.

9. Katarina Gašparić – daje Damir Gašparić

10. Stanko Šagi – daje nečakinja Marija sa obitelji

·         ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite u vrijeme rada župnog ureda te prije i poslije Sv. Misa. U slučaju bolesničkog pomazanja uvijek!

·         ZAHVALJUJEM g. Stjepanu Peharda i „HORTIKULTURI PEHARDA“ koji su nam besplatno uredili voćnjak i raslinje na župnom dvoru!

ŠESTA NEDJELJA KROZ GODINU – MARUŠEVEC – OGLASI

  17.02. 2019. ŠESTA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Bartol
07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + 1. Ob. Biškup, Slunjski Natalija, ob. Belcar, Kokotec, Šekutor i Rudnički – daje ob. Belcar

2. Mudri Ivanka i Stjepan te Šagi Juraj – daje ob. Vladimira Šagi

3. Bunić Marica, Vladimir i Damir, Mijo, Kristina, Stjepan, Franjo i Barica, Martinčević Ivan, Milka, Slavko i Stjepan – daje ob. Bunić

11.00.h. – Maruševec – krštenje

– zahvala za 50. god. braka Farc Stjepana i Štefice r. Možanić

+1. Marica Osterman, Petar,  ob. Cikač, Ruža i Rudolf , ob. Kveštek, Vinko, Rozalija i Ivan – daju Mirko i Biserka Osterman

2. Slavica i Matija Cerjan te ob. Cerjen i Husnjak – daje ob.

3. Štefanija, Slavko i Stjepan Jurgec – daje ob. Gašparić

4. Stjepan, Slavko i Terezija Posavec te Vinko Latin

5. Viktorija, i Josip Kolar te ob. Kovač i Husnjak – daje Drago

18.02.

ponedjeljak

(Ze.)

 

Sv. Bernardica

16.00.h. – 16.50.h. – župnik je u uredu

17.00.h. – Maruševec + Pavao i Jakob Žlibar, ob. Žlibar – daje Katarina Žlibar

19.02.

utorak

(Ze.)

Sv. Blago 16.00.h. – 16.50.h. – župnik je u uredu

17.00.h. – Maruševec + Štefanija, Ignac, Zora, Petar i Vladimir Kretić, Verona, Stjepan i Ivan Kralj te Katica i Juraj Petriš, te Anka Borogovac – daje Verica Kretić

20.02.

srijeda

(Ze.)

Sv. Leon Nema župnika!
21.02.

Četvrtak

(Bi.)

ŽUPNO KLANJANJE 07.00.h. – Maruševec – župna misa

Nakon mise bit će u crkvi izloženo Presveto

11.00.h. – Maruševec + Augustin i Marija Jambrešić

–  koncelebrirano misno slavlje – predslavi nam fra. Ivan – Marija Lotar

Nakon mise bit će u crkvi izloženo Presveto

17.00.h. – Maruševec – molitva krunice te duhovni nagovor

18.00.h. – Maruševec – na nakanu

19.00.h.– Maruševec – klanjanje pred Presvetim

22.02.

Petak

(Bi.)

Katedra Sv. Petra – apostola 17.00.h. – Maruševec – molitva krunice te duhovni nagovor

18.00.h. – Maruševec + Branko, Juraj i Draga(ž) Korpar – daje ob. Korpar

19.00.h.– Maruševec – klanjanje pred Presvetim

Drugi dan duhovne obnove koju nam predvodi fra. Stjepan Brčina

23.02.

Subota

(Cr.)

Sv. Polikarp 17.00.h. – Maruševec – molitva krunice te duhovni nagovor

18.00.h. – Maruševec + Zvonko Belcar – daje supruga Božica

19.00.h.– Maruševec – klanjanje pred Presvetim

Treći dan duhovne obnove koju nam predvodi fra. Stjepan Brčina

24.02.

Nedjelja

(Ze.)

SEDMA NEDJELJA

KROZ GODINU

Sv. Goran

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec +

11.00.h. – Maruševec + 1. žpk. Martin Mezak

2. Barica, Dragutin,  Andrija, Mijo i Cecilija Herceg, Jelena Jurgec, Terezija Horvat, Petar Strunje, Slavko i Nadica Herceg, Helena Blaži, Stjepan Kušter, Stjepan, Marija i Stanko Ivančević – daje Darko

3. Kata Jurić-Marjanović – daju suprug i obitelj

4. Zlatko i Slavica Peharda – daje obitelj

5. Ana i Stjepan Cerjan – daje obitelj

·         ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite u vrijeme rada župnog ureda te prije i poslije Sv. Misa. U slučaju bolesničkog pomazanja uvijek!

·         21.02. 2019. u četvrtak je naše godišnje župno Klečanje! Dođimo taj dan pohodimo našu župnu crkvu sv. Jurja i poklonimo se gospodinu. Presveto će biti izloženo kroz čitav dan, a crkva otvorena! Isto tako prvi je dan duhovne obnove u našoj župi koju nam predvode fratri konventualci! Odazovimo se pomolimo se i poslušajmo Božju poruku za svakodnevni život!

·         Vjeronauka nema kroz ovaj tjedan, umjesto vjeronauka djeca trebaju u četvrtak kad je župno Klečanje doći na Sv. Misu! Ujedno ih pozivam da se priključe svaki dan na duhovnoj obnovi!

·         ČESTITAMO O.Š. G. KRKLECA – Maruševec, na osvojenom 4. mjestu iz vjeronauka na natjecanju Varaždinske biskupije iz vjeronauka. Njihovim mentoricama i vjeroučiteljicama Nadici Martinčević i Mirjani Matišić, a posebno djeci natjecateljima Emanuelu Conar, Davidu Kelemen, Luki Kolenko, Luciji Prekupec!

PETA NEDJELJA KROZ GODINU – MARUŠEVEC – OGLASI

  10.02. 2019. PETA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Vilim
07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec + Josip i Ivka Veseljko – daje ob.

11.00.h. – Maruševec + 1. Stjepan, Ivan i Marija Hainž – daje ob.

2. Josip Dombaj, Tomašek Stjepan te ob. Tomašek i Dombaj – daje supruga Zlata

3. Duše u Čistilištu te Ljuba i Nikola Jergović, Ana i Stevo Simić te Stanko Patrčević – daje ob. Patrčević

4. Ivan Špoljar, Draga (ž) i Marko Kolenko – daje Zdenka

5. Slavko Kolenko – daju supruga i obitelj

11.02.

ponedjeljak

(Ze.)

 

Sv. Mirjana

16.00.h. – 16.50.h. – župnik je u uredu

17.00.h. – Maruševec + Miroslav, Štefanija, Branko i Stanislav Plasajec – daje ob. Tomislava Plasajec

12.02.

utorak

(Ze.)

Sv. Zvonimir 07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 09.00.h. – župnik je u uredu

13.02.

srijeda

(Ze.)

Sv. Kristina Nema župnika!

16.00.h. – Maruševec – vjeronauk za 4. i 5. razred

14.02.

Četvrtak

(Ze.)

Sv. Valentin Vjeronauk za prvopričesnike u Druškovcu nema jer je klanjanje u Natkrižovljanu

16.00.h. – 16.50.h. – župnik je u uredu

17.00.h. – Maruševec + Danijel Nemec i Rožmarić Zdravko – daje Ivana Nemec

15.02.

Petak

(Ze.)

Sv. Vitomir 07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 09.00.h. – župnik je u uredu

14.00.h. – Druškovec – vjeronauk za krizmanike

16.00.h. – Maruševec – vjeronauk za krizmanike

16.02.

Subota

(Ze.)

Sv. Miljenko 07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – Maruševec – vjeronauk za prvopričesnike

17.02.

Nedjelja

(Ze.)

ŠESTA NEDJELJA

KROZ GODINU

Sv. Bartol

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + 1. Ob. Biškup, Slunjski Natalija, ob. Belcar, Kokotec, Šekutor i Rudnički – daje ob. Belcar

2. Mudri Ivanka i Stjepan te Šagi Juraj – daje ob. Vladimira Šagi

3. Bunić Marica, Vladimir i Damir, Mijo, Kristina, Stjepan, Franjo i Barica, Martinčević Ivan, Milka, Slavko i Stjepan – daje ob. Bunić

 

11.00.h. – Maruševec – krštenje

– zahvala za 50. god. braka Farc Stjepana i Štefice r. Možanić

+1. Marica Osterman, Petar,  ob. Cikač, Ruža i Rudolf , ob. Kveštek, Vinko, Rozalija i Ivan – daju Mirko i Biserka Osterman

2. Slavica i Matija Cerjan te ob. Cerjen i Husnjak – daje ob.

3. Štefanija, Slavko i Stjepan Jurgec – daje ob. Gašparić

4. Stjepan, Slavko i Terezija Posavec te Vinko Latin

5. Viktorija, i Josip Kolar te ob. Kovač i Husnjak – daje Drago

·         ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite u vrijeme rada župnog ureda te prije i poslije Sv. Misa. U slučaju bolesničkog pomazanja uvijek!

ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU – MARUŠEVEC – OGLASI

  03.02. 2019. ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Blaž
07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + 1. Doroteja i Ivan Flis-Mustek – daje sin

2. Zvonko Belcar – daje supruga

3. Stjepan, Dragutin i Dora Bančić te Terezija i Mijo Belcar – daje obitelj

4. Ivan i Marija Rušec-Đurin – daje ob. Rušec Đurin,Pavičić,Petrinić i Jug

5. Štefica(ž),Verona(ž),Marijan i Slavko Flis

6. Franjo i Verona Sudec, Josip,Vilko i Marija(ž) Posavec, Ivan Županić, Florijan,Jela(ž),Ivan,Bara(ž) i Stjepan Filipek – daje ob. Posavec

11.00.h. – Maruševec + 1. Blaž, Terezija i Slavko Šimunec, Štefanija Gorić, Nada i Stjepan Kuznić te Josip Belšćak – daje Katica

2. Blaž Čovran i Milka Koščak – daje Slavica Vrbanec

3. Danijel, Đuro i Marija Nemec – daje obitelj

4.Stjepan Makovac-Jež, Ivan i Ema Makovec, Cvetko, Josipa(ž), Ivan i Ljuba Kukec, Klapša Marko, Biserka Damjanić i Katarina Peharda – daje Makovec Marija

5. Stjepan, Vinko i Štefanija Gašparić, te Bosak Jura i Josipa(ž) – daje ob. Gašparić

6. Ivan, Jaga, Dragutin i Štefanija Cmuk, Tomo, Jana i Katica Kelemen te Marija Mežnarek – daje Emilija

7. Ob. Bingula, Vinko i Anđela Kolenko te Ivan Krobot

Za vrijeme Sv. Mise bit će blagoslov jabuka, koje ćete donijeti sa sobom. Nakon Sv. Mise bit će pojedinačni blagoslov grla!

04.02.

ponedjeljak

(Ze.)

 

Sv. Raban

07.00.h. – Maruševec + Kata Jurić-Marjanović – daju suprug i djeca

08.00.h. – 09.00.h. – župnik je u uredu

 

05.02.

utorak

(Cr.)

Sv. Agata 07.00.h. – Maruševec + Emica Čehok – daje suprug Jozef

08.00.h. – 09.00.h. – župnik je u uredu

06.02.

srijeda

(Cr.)

Sv. Pavao Miki i drugovi Nema župnika!
07.02.

Četvrtak

(Ze.)

Sv. Držislav 07.00.h. – Maruševec – na nakanu

11.30.h. – Druškovec – vjeronauk za prvopričesnike

16.00.h. – 17.00.h. – župnik je u uredu

08.02.

Petak

(Ze.)

Sv. Mladen 14.00.h. – Druškovec – vjeronauk za krizmanike

16.00.h. – Maruševec – vjeronauk za krizmanike

17.00.h. – Maruševec – 1. Stjepan Masten te ob. Masten, Kolar i Žugec – daje supruga

2. Štefanija Šimić i Slavica Štrlek – daje ob.

17.30.h. – 18.30.h. – župnik je u uredu

09.02.

Subota

(Cr.)

Bl. Alojzije Stepinac 07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – Maruševec – vjeronauk za prvopričesnike

10.02.

Nedjelja

(Ze.)

PETA NEDJELJA

KROZ GODINU

Sv. Vilim

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec + Josip i Ivka Veseljko – daje ob.

11.00.h. – Maruševec + 1. Stjepan, Ivan i Marija Hainž – daje ob.

2. Josip Dombaj, Tomašek Stjepan te ob. Tomašek i Dombaj – daje supruga Zlata

3. Duše u Čistilištu te Ljuba i Nikola Jergović, Ana i Stevo Simić te Stanko Patrčević – daje ob. Patrčević

Pjevanje na misi predvode naši prvopričesnici!

·         ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite u vrijeme rada župnog ureda te prije i poslije Sv. Misa. U slučaju bolesničkog pomazanja uvijek!

·         ŽENIDBENI NAVJEŠTAJ: Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti: Dino Kruhoberec, sin Tihomira i Marijane r. Dukarić., rođ. 17.04.1990., u Varaždinu iz Druškovca 69, župa Maruševec i Jelena Mihalina, kći Vladimira i Marije r. Bregović., rođ. 27.04.1983., u Varaždinu iz Opečka 33 A, župa Vinica. Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti 12.02.2019., u Vinici. Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!