NEDJELJA SV. OBITELJI – OGLASI – MARUŠEVEC

27.12.2020. NEDJELJA SVETE OBITELJI – Sv. Ivan
07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec+

11.00.h. – Maruševec + 1.Josip, Rudolf i Ema Pižeta, Josip i Josipa Kasun, Anka i Pavao Kostanjevac, Ljubica Uranić te Josip Borak – daje Marina

2. Miroslav Štrlek – daju supruga i djeca

28.12.

Ponedjeljak

(Cr.)

NEVINA DJEČICA

Sv. Mladen

07.00.h. – Maruševec + Barbara i Vid Fošnar, Marija i Slavko Posavec, Marija i Josip Pintarić, Jana i Cvetko Breški – daje obitelj

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

29.12.

Utorak

(Bi.)

Sv. Toma Becket 16.00.h – 16.50.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.00.h. – Maruševec + Mirko i Jaga Banec, Josip Bašić te Pepa Kolenko – daje ob. Banec

30.12.

Srijeda

(Bi.)

Sv. Trpimir 07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

31.12.

Četvrtak

(Bi.)

STARA GODINA

Sv. Silvestar

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – Maruševec – krštenja

18.00.h. – Maruševec – ZAHVALA ZA 2020.GODINU

01.01.

Petak

(Bi.)

NOVA GODINA

Sv. Marija Bogorodica

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec – na nakanu

11.00.h. – Maruševec – na nakanu

02.01.

Subota

(Bi.)

Sv. Bazilije 08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.00.h. – Maruševec + Stjepan, Slava i Andrija Tomek, Luca Batista te ob. Batista – daju Janja i djeca

03.01.

Nedjelja

(Bi.)

DRUGA NEDJELJA PO BOŽIĆU

Sv. Cvijeta

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec+

11.00.h. – Maruševec + 1.Vilko Mavrek – daje supruga

2. Kristina i Vladimir Kos-Harjač te Veronika Cerjan – daju djeca i ob. Kovaček

3. Marija Kolenko – daje Josip Kolenko

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED KOJI JE PONOVNO PREMJEŠTEN NA STARI FAROF POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE NOSE MASKE! PONOVNO SU MJESTA U CRKVI RAZMJERENA NA DVA METRA! U CRKVI U MARUŠEVCU MOŽE BITI PRISUTNO NAJVIŠE 25 VJERNIKA A U KAPELAMA U JURKETINCU I DRUŠKOVCU 20 VJERNIKA! NA SAKRAMENTIMA SE MOŽE OKUPITI 15 VJERNIKA PREMA PREPORUKAMA CIVILNOG STOŽERA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE,VANJSKI RAZGLAS ĆE BITI UKLJUČEN!

·         BLAGOSLOV VAŠIH OBITELJI ODGAĐA SE ZBOG PANDEMIJE COVID – 19 VIRUSA, PREMA ODLUCI NAŠEG VARAŽDINSKOG BISKUPA MONS. BOŽE RADOŠ. KAD SE SITUACIJA SMIRI PO ODLUCI BISKUPA BIT ĆE NAJAVLJENO TE ĆE SE VAŠE OBITELJI BLAGOSLOVITI!

·         KALENDARI ZA 2021 GODINU –  možete ih nabaviti na stoliću u glavnom ulazu! Cijena jednolisnih 2,-kn!

ČETVRTA NEDJELJA DOŠAŠĆA – OGLASI – MARUŠEVEC

20.12.2020. ČETVRTA NEDJELJA DOŠAŠĆA  – Sv. Eugen
07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec+ 1. Martinčević Zvonko i Marija, Marko i Viktorija, Ivka i Mirko – daje sin Damir

2. vlč. Martin Mezak,ReljaBašić,Štefica, Alojzija(ž), Ivan, Dora i Gašpar Bunić,Katarina i Franjo Petriš, Branko Kokotec, Željko Martinčević, Anđela(ž), Vjekoslav, Agata i Andrija Petak,Magdalena i Mato Dolenec, Vlado Posavec te Ana i Marko Plahtarić

3. Slavko i Bara(ž) Fodrek te Barica(ž) Vršić

11.00.h. – Maruševec + 1. Ivan, Barbara i Andro Vincek te Katarina i Marko Korpar – daje Marija

2. EmicaČehok – daje suprug Josip

3. Stjepan Copak te Juraj i Terezija Korpar – daje Spomenka Copak

4. Marija, Pavao i Mladen Makovec -Diak – daje unuka Nataša

21.12.

Ponedjeljak

(Lju.)

 

Sv. Severin

06.00.h. – Maruševec + Danijel, Marija i Đuro Nemec, Slavica, Matija, Vinko i ob. Cerjan, Jana, Slavko i ob. Husnjak, Ines Žganec te Zdravko Rožmarić – daje Josipa Nemec

08.00.h. – 08.30.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

15.30.h. – 16.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h – 16.30.h – Maruševec – prilika za Sv. Ispovijed – ispred „starog farofa“

22.12.

Utorak

(Lju.)

Sv. Flavijan 06.00.h. – Maruševec + Tomo, Verona i Marija Jakopec te Stanko, Mirko i Ema Hrgarek – daje ob. Jakopec

08.00.h. – 08.30.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

15.30.h. – 16.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h – 16.30.h – Maruševec – prilika za Sv. Ispovijed – ispred „starog farofa“

23.12.

Srijeda

(Lju.)

Sv. Servul 06.00.h. – Maruševec + Slavko, Ivka i Stjepan Gašparić, Juraj, Zora i Nada Mendaš, Ob. Marka Gašparić – daje Draga

2. Hanžek Petar i Vika, Drvarić Jakob i Agata – daje Josip Hanžek

08.00.h. – 08.30.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

15.30.h. – 16.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h – 16.30.h – Maruševec – prilika za Sv. Ispovijed – ispred „starog farofa“

24.12.

Četvrtak

(Lju.)

BADNJAK

Sv. Adam i Eva

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec – za Duše u Čistilištu

20.00.h. – Maruševec + za jednog profesora – daje majka

25.12.

Petak

(Bi.)

BOŽIĆ – ROĐENJE GOSPODNJE

Sv. Božica

06.30.h. – Maruševec – župna misa

08.00.h. – Maruševec – na nakanu

09.30.h. – Maruševec – na nakanu

11.00.h. – Maruševec + Franjo, Mirko i Vika Hainž, Marija i Adam Marčec, Stjepan Martinčević te Ivan Ivko – daje ob. Hainž

26.12.

Subota

(Cr.)

Sv. Stjepan 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec+

11.00.h. – Maruševec + 1. Stjepan Ljubek – daje kćer Jadranka

2. Stjepan Korpar – daju Supruga Marica i djeca

3. Stjepan Vincek – daju supruga i djeca

4. Stjepan i rod. Cmuk – daje Katarina

5. Stjepan Šestanj-Perić – daje obitelj

6.Stjepan, Marija i Slavko Martinčević te Stjepan Žlibar – daje Nataša Žlibar

7. Štefanija, Slavko i Juraj Korpar – daje Viktorija

27.12.

Nedjelja

(Bi.)

NEDJELJA

SVETE OBITELJI

Sv. Ivan

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec+

11.00.h. – Maruševec + 1.Josip, Rudolf i Ema Pižeta, Josip i Josipa Kasun, Anka i Pavao Kostanjevac, Ljubica Uranić te Josip Borak – daje Marina

2. Miroslav Štrlek – daju supruga i djeca

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED KOJI JE PONOVNO PREMJEŠTEN NA STARI FAROF POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE NOSE MASKE! PONOVNO SU MJESTA U CRKVI RAZMJERENA NA DVA METRA! U CRKVI U MARUŠEVCU MOŽE BITI PRISUTNO NAJVIŠE 25 IZNIMNO POLNOĆKA I BOŽIĆ 40 VJERNIKA A U KAPELAMA U JURKETINCU I DRUŠKOVCU 20 VJERNIKA! NA SAKRAMENTIMA SE MOŽE OKUPITI 15 VJERNIKA PREMA PREPORUKAMA CIVILNOG STOŽERA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE,VANJSKI RAZGLAS ĆE BITI UKLJUČEN!

·         BLAGOSLOV VAŠIH OBITELJI ODGAĐA SE ZBOG PANDEMIJE COVID – 19 VIRUSA, PREMA ODLUCI NAŠEG VARAŽDINSKOG BISKUPA MONS. BOŽE RADOŠ. KAD SE SITUACIJA SMIRI PO ODLUCI BISKUPA BIT ĆE NAJAVLJENO TE ĆE SE VAŠE OBITELJI BLAGOSLOVITI!

·         ZAHVALJUJEM „KUM“ – ovima koji su nam kao i svake godine okitili jelke oko crkve!

·         OVIH dana kupljen je crveni tepison kojim ćemo presvuć podove svetištai župne crkve Sv. Jurja kao i kapeli Sv. Roka i Presv. Trojstva! Te je kupljena i nova tepih staza za župnu crkvu! Sveukupno materijal je koštao 15.019,-kn, dok ću Vas o cijeni postavljanja izvijestiti kasnije!

·         HVALA „HORTIKULTURI PEHRDA „ – koja nam je srušila osušeni bor pokraj župne crkve!

·         HVALA obitelji Rožman Ivana iz Cerja koja nam je darovala boriće za crkve!

·         HVALA SVIMA koji ste se ovih dana sjetili župnika te ga darivali mesom, kolačima i svime ostalim!

·         KALENDARI ZA 2021 GODINU –  možete ih nabaviti na stoliću u glavnom ulazu! Cijena 12- listova je 10,-kn a jednolisnih 2,-kn!

TREĆA NEDJELJA DOŠAŠĆA – OGLASI – MARUŠEVEC

13.12.2020. TREĆA NEDJELJA DOŠAŠĆA  – Sv. Lucija – NEDJELJA CARITASA
07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec

11.00.h. – Maruševec + 1. Marija, Slavko, Petar i Kristina Martinčević – daje Anica Vincek

2. Slavko Šimunec i ob. Jambrešić – daje Blaženka

3. Barica i Tomo Šipek – daje ob. Šipek

4. Andrija, Stanka(ž) i Antun Miholić, Anđela, Cvetko, Mirko i Klara Kumrić, ob. Novoselec i Deduš – daje ob. Kumrić

5. Ivan Vincek – daje supruga

6. Marko i ob. Jambrešić, Stanka(ž), Josip i ob. Buden i Pajtak, Slavko Žiher te Katica i Ivan Makovec – daje obitelj

7. Rajner Slavica – daju Dragutin Rajner i djeca

8. Ivan Korpar – daje sin Anđelko

14.12.

Ponedjeljak

(Bi.)

 

Sv. Ivan od Križa

06.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 08.30.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

09.00.h. – Ispovijed starih, bolesnih i nemoćnih po kućama

15.30.h. – 16.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h – 16.30.h – Maruševec – prilika za Sv. Ispovijed – ispred „starog farofa“

15.12.

Utorak

(Lju.)

Sv. Darija 06.00.h. – Maruševec + Marijan i Marija Peharda, Antun i Josipa(ž) Boltek te Andrija i Katarina Strelec

08.00.h. – 08.30.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

15.30.h. – 16.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h – 16.30.h – Maruševec – prilika za Sv. Ispovijed – ispred „starog farofa“

16.12.

Srijeda

(Lju.)

Sv. Zorka 06.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 08.30.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

15.30.h. – 16.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h – 16.30.h – Maruševec – prilika za Sv. Ispovijed – ispred „starog farofa“

17.12.

Četvrtak

(Lju.)

  Sv. Lazar 06.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 08.30.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

15.30.h. – 16.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h – 16.30.h – Maruševec – prilika za Sv. Ispovijed – ispred „starog farofa“

18.12.

Petak

(Lju.)

Sv. Dražen 06.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 08.30.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

15.30.h. – 16.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h – 16.30.h – Maruševec – prilika za Sv. Ispovijed – ispred „starog farofa“

19.12.

Subota

(Lju.)

Sv. Benjamin 06.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 08.30.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

14.00.h. – Maruševec – krštenje

20.12.

Nedjelja

(Lju.)

ČETVRTA NEDJELJA

DOŠAŠĆA

Sv. Eugen

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec+ 1. Martinčević Zvonko i Marija, Marko i Viktorija, Ivka i Mirko – daje sin Damir

2. vlč. Martin Mezak,ReljaBašić,Štefica, Alojzija(ž), Ivan, Dora i Gašpar Bunić,Katarina i Franjo Petriš, Branko Kokotec, Željko Martinčević, Anđela(ž), Vjekoslav, Agata i Andrija Petak,Magdalena i Mato Dolenec, Vlado Posavec te Ana i Marko Plahtarić

3. Slavko i Bara(ž) Fodrek te Barica(ž) Vršić

11.00.h. – Maruševec + 1. Ivan, Barbara i Andro Vincek te Katarina i Marko Korpar – daje Marija

2. EmicaČehok – daje suprug Josip

3. Stjepan Copak te Juraj i Terezija Korpar – daje Spomenka Copak

4. Marija, Pavao i Mladen Makovec -Diak – daje unuka Nataša

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED KOJI JE PONOVNO PREMJEŠTEN NA STARI FAROF POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE NOSE MASKE! PONOVNO SU MJESTA U CRKVI RAZMJERENA NA DVA METRA! U CRKVI U MARUŠEVCU MOŽE BITI PRISUTNO NAJVIŠE 25 VJERNIKA A U KAPELAMA U JURKETINCU I DRUŠKOVCU 20 VJERNIKA! NA SAKRAMENTIMA SE MOŽE OKUPITI 15 VJERNIKA PREMA PREPORUKAMA CIVILNOG STOŽERA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

VANJSKI RAZGLAS ĆE BITI UKLJUČEN!

·         MISE ZORNICE svaki jutro u 06.00.h. Pripremamo se za Božić! Prije i poslije zornica mogućnost je za Sv. Ispovijed, vani oko crkve kao i svaki dan vani na parkiralištu od 16.00.h! Isto tako koji se planirate vjenčati ili krstiti dijete možete upisati termine te će se sakramenti održavati ukoliko to epidemiološka situacija dozvoli! Mise će se zapisivati kroz cijelu godinu tako da nema potrebe za navalom iza misa zornica!

·         VJERONAUK – ZA PRVOPRIČESNIKE I KRIZMANIKE ZBOG SITUACIJE U KOJOJ SE NALAZIMO, ODGAĐA SE DO DALJNJEGA

·         KALENDARI ZA 2021 GODINU –  možete ih nabaviti na stoliću u glavnom ulazu! Cijena 12- listova je 10,-kn a jednolisnih 2,-kn!

·         GLAS KONCILA završio je kroz mjesec dana akciju sa ponudom besplatnog tjednika „Glasa Koncila“! Imali ste priliku vidjeti i upoznati katoličke novine. Tko želi može se pretplatiti još danas nakon misnih slavlja djelit ću pretplatnice koje doma popunite pa onda vratite. Cijena godišnje pretplate Glas Koncila je 500,-kn, a MAK-a 110,-kn

DRUGA NEDJELJA DOŠAŠĆA – OGLASI – MARUŠEVEC

06.12.2020. DRUGA NEDJELJA DOŠAŠĆA  – Sv. Nikola
07.30.h. – Maruševec – za sve žive i pokojne rudare

09.30.h. – Druškovec + 1. Bara i Stjepan Kokotec, Franjomi Magdalena Županić, Ignac, Sofija, Andrija i Anđela Martinčević, ob. Njegovec i Nogalj – daje ob. Kokotec

2. Marija, Slavko i Stjepan Martinčević – daje Zvonko Martinčević

3. Stanko, Zvonimir, Stjepan i Bara Dukarić, Marija Vrbec i ob. Vrbec Franje – daje brat Ivan

4. Andrija Martinčević – Diačec, Snježana Martinčević, Barica Vršić i Ivan Belcar – daje ob.

5. Snježana, Martin i Bara Martinčević – daje Darko i ob.

11.00.h. – Maruševec + 1. Slavko Žiher i Marko Jambrešić – daje Marija Žiher

2. Andro, Eva i Marko Ivančević te Tomo i Anđela Punčec – daje Katica Ivančević

3. Slavko Škarika, Vladimir Posavec, ob. Škarika i Posavec – daje Ema

4. Jagica Maruševec, Juraj i Zvonko Podbojec, Đurđica i Marijan Oreški, Slavko i Petar te Ana i Zlatko Kračun – daje Marica Podbojec

5. Slava, Slavko, Stjepan i Ob. Cmuk – daje ob. Josipa Cmuk

6. Marija Korpar – daju suprug i djeca

7. Kumrić Branko i Vika, ob. Korpar Stjepan i Ljubica, ob. Pintarić Ivan i Ana, Gonzi Barica, te ob. Rogina i Orsag – daje obitelj Juraja Kumrić

07.12.

Ponedjeljak

(Bi.)

 

Sv. Ambrozije

06.00.h. – Maruševec + Slavko i Katarina Peharda – daje obitelj

08.00.h. – 08.30.h. – Maruševec –župnik je u uredu na „starom farofu“

15.30.h. – 16.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h – 16.30.h – Maruševec – prilika za Sv. Ispovijed – ispred „starog farofa“

08.12.

Utorak

(Bi.)

Bezgrešno začeće B.D.M. 06.00.h. – Maruševec – na nakanu ozdravljenja bolesne osobe

08.00.h. – 08.30.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

15.30.h. – 16.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h – 16.30.h – Maruševec – prilika za Sv. Ispovijed – ispred „starog farofa“

09.12.

Srijeda

(Lju.)

Sv. Ciprijan 06.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 08.30.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

15.30.h. – 16.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h – 16.30.h – Maruševec – prilika za Sv. Ispovijed – ispred „starog farofa“

10.12.

Četvrtak

(Lju.)

  Sv. Edmund 06.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 08.30.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

15.30.h. – 16.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h – 16.30.h – Maruševec – prilika za Sv. Ispovijed – ispred „starog farofa“

11.12.

Petak

(Lju.)

Sv. Danijel 06.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 08.30.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

15.30.h. – 16.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h – 16.30.h – Maruševec – prilika za Sv. Ispovijed – ispred „starog farofa“

12.12.

Subota

(Lju.)

Sv. Konrad 06.00.h. – Maruševec + Herceg Juraj te Josipa i Josip Sodar – daju supruga i djeca

08.00.h. – 08.30.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

10.00.h. – 12.00.h. – Maruševec – prilika za sv. Ispovijed – ispred crkve

15.00.h. – 17.00.h – Maruševec – prilika za Sv. Ispovijed – ispred crkve

13.12.

Nedjelja

(Lju.)

TREĆA  NEDJELJA

DOŠAŠĆA

Sv. Lucija

NEDJELJA CARITASA

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec

11.00.h. – Maruševec + 1. Marija, Slavko, Petar i Kristina Martinčević – daje Anica Vincek

2. Slavko Šimunec i ob. Jambrešić – daje Blaženka

3. Barica i Tomo Šipek – daje ob. Šipek

4. Andrija, Stanka(ž) i Antun Miholić, Anđela, Cvetko, Mirko i Klara Kumrić, ob. Novoselec i Deduš – daje ob. Kumrić

5. Ivan Vincek – daje supruga

6. Marko i ob. Jambrešić, Stanka(ž), Josip i ob. Buden i Pajtak, Slavko Žiher te Katica i Ivan Makovec – daje obitelj

7. Rajner Slavica – daju Dragutin Rajner i djeca

8. Ivan Korpar – daje sin Anđelko

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED KOJI JE PONOVNO PREMJEŠTEN NA STARI FAROF POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE NOSE MASKE! PONOVNO SU MJESTA U CRKVI RAZMJERENA NA DVA METRA! U CRKVI U MARUŠEVCU MOŽE BITI PRISUTNO NAJVIŠE 25 VJERNIKA A U KAPELAMA U JURKETINCU I DRUŠKOVCU 20 VJERNIKA! NA SAKRAMENTIMA SE MOŽE OKUPITI 15 VJERNIKA PREMA PREPORUKAMA CIVILNOG STOŽERA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

VANJSKI RAZGLAS ĆE BITI UKLJUČEN!

·         MISE ZORNICE svakojutro u 06.00.h. Prije i poslije zornica mogućnost je za Sv. Ispovijed, vani oko crkve kao i svaki dan vani na parkiralištu od 16.00.h! Isto tako koji se planirate vjenčati ili krstiti dijete možete upisati termine te će se sakramenti održavati ukoliko to epidemiološka situacija dozvoli! Mise će se zapisivati kroz cijelu godinu tako da nema potrebe za navalom iza misa zornica!

·         VJERONAUK – ZA PRVOPRIČESNIKE I KRIZMANIKE ZBOG SITUACIJE U KOJOJ SE NALAZIMO, ODGAĐA SE DO DALJNJEGA

·         KALENDARI ZA 2021 GODINU –  možete ih nabaviti na stoliću u glavnom ulazu! Cijena 12- listova je 10,-kn a jednolisnih 2,-kn!

·         GLAS KONCILA završio je kroz mjesec dana akciju sa ponudom besplatnog tjednika „Glasa Koncila“! Imali ste priliku vidjeti i upoznati katoličke novine. Tko želi može se pretplatiti nakon misnih slavlja djelit ću pretplatnice koje doma popunite pa onda vratite. Cijena godišnje pretplate Glas Koncila je 500,-kn, a MAK-a 110,-kn

·         ŽENIDBENI NAVJEŠTAJ – Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti: Marko Flis, sin Ivana i Anice r. Mirkac., rođ. 10.02.1990. u Slovenjgradec, iz Slivarsko 13.a., Župa Donja Voća i Danijela Šincek, kći Davora Šincek i Đurđice r. Justament., rođ. 03.03.1992. u Varaždinu, iz Novaki 82., Župa Maruševec. Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti 19.12.2020., u Donjoj Voći! Ako bi netko znao kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!

·         ISPOVIJED STARIH BOLESNIH I NEMOĆNIH PO KUĆAMA – prijaviti možete kod zvonara ili telefonski kada sam u uredu!

·         BOŽIĆNA ISPOVIJED – u subotu 12.12. u našoj župi! Koji se želite ispovijediti i pripremiti na Božić na raspolaganju sam Vam ujutro od 10.00.h. – 12.00.h. te od 15.00.h. – 17.00.h. te koji želite možete doći, ispovijedat ću sam! Isto tako imate priliku svaki dan pije i poslije zornica kao i od 16.00.h. – 16.30.h!

·         MILODAR koji se prikupi iduće nedjelje ide za potrebe Caritasa budući da je nedjelja Caritasa!