DRUGA NEDJELJA DOŠAŠĆA – OGLASI – MARUŠEVEC

06.12.2020. DRUGA NEDJELJA DOŠAŠĆA  – Sv. Nikola
07.30.h. – Maruševec – za sve žive i pokojne rudare

09.30.h. – Druškovec + 1. Bara i Stjepan Kokotec, Franjomi Magdalena Županić, Ignac, Sofija, Andrija i Anđela Martinčević, ob. Njegovec i Nogalj – daje ob. Kokotec

2. Marija, Slavko i Stjepan Martinčević – daje Zvonko Martinčević

3. Stanko, Zvonimir, Stjepan i Bara Dukarić, Marija Vrbec i ob. Vrbec Franje – daje brat Ivan

4. Andrija Martinčević – Diačec, Snježana Martinčević, Barica Vršić i Ivan Belcar – daje ob.

5. Snježana, Martin i Bara Martinčević – daje Darko i ob.

11.00.h. – Maruševec + 1. Slavko Žiher i Marko Jambrešić – daje Marija Žiher

2. Andro, Eva i Marko Ivančević te Tomo i Anđela Punčec – daje Katica Ivančević

3. Slavko Škarika, Vladimir Posavec, ob. Škarika i Posavec – daje Ema

4. Jagica Maruševec, Juraj i Zvonko Podbojec, Đurđica i Marijan Oreški, Slavko i Petar te Ana i Zlatko Kračun – daje Marica Podbojec

5. Slava, Slavko, Stjepan i Ob. Cmuk – daje ob. Josipa Cmuk

6. Marija Korpar – daju suprug i djeca

7. Kumrić Branko i Vika, ob. Korpar Stjepan i Ljubica, ob. Pintarić Ivan i Ana, Gonzi Barica, te ob. Rogina i Orsag – daje obitelj Juraja Kumrić

07.12.

Ponedjeljak

(Bi.)

 

Sv. Ambrozije

06.00.h. – Maruševec + Slavko i Katarina Peharda – daje obitelj

08.00.h. – 08.30.h. – Maruševec –župnik je u uredu na „starom farofu“

15.30.h. – 16.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h – 16.30.h – Maruševec – prilika za Sv. Ispovijed – ispred „starog farofa“

08.12.

Utorak

(Bi.)

Bezgrešno začeće B.D.M. 06.00.h. – Maruševec – na nakanu ozdravljenja bolesne osobe

08.00.h. – 08.30.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

15.30.h. – 16.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h – 16.30.h – Maruševec – prilika za Sv. Ispovijed – ispred „starog farofa“

09.12.

Srijeda

(Lju.)

Sv. Ciprijan 06.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 08.30.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

15.30.h. – 16.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h – 16.30.h – Maruševec – prilika za Sv. Ispovijed – ispred „starog farofa“

10.12.

Četvrtak

(Lju.)

  Sv. Edmund 06.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 08.30.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

15.30.h. – 16.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h – 16.30.h – Maruševec – prilika za Sv. Ispovijed – ispred „starog farofa“

11.12.

Petak

(Lju.)

Sv. Danijel 06.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 08.30.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

15.30.h. – 16.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h – 16.30.h – Maruševec – prilika za Sv. Ispovijed – ispred „starog farofa“

12.12.

Subota

(Lju.)

Sv. Konrad 06.00.h. – Maruševec + Herceg Juraj te Josipa i Josip Sodar – daju supruga i djeca

08.00.h. – 08.30.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

10.00.h. – 12.00.h. – Maruševec – prilika za sv. Ispovijed – ispred crkve

15.00.h. – 17.00.h – Maruševec – prilika za Sv. Ispovijed – ispred crkve

13.12.

Nedjelja

(Lju.)

TREĆA  NEDJELJA

DOŠAŠĆA

Sv. Lucija

NEDJELJA CARITASA

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec

11.00.h. – Maruševec + 1. Marija, Slavko, Petar i Kristina Martinčević – daje Anica Vincek

2. Slavko Šimunec i ob. Jambrešić – daje Blaženka

3. Barica i Tomo Šipek – daje ob. Šipek

4. Andrija, Stanka(ž) i Antun Miholić, Anđela, Cvetko, Mirko i Klara Kumrić, ob. Novoselec i Deduš – daje ob. Kumrić

5. Ivan Vincek – daje supruga

6. Marko i ob. Jambrešić, Stanka(ž), Josip i ob. Buden i Pajtak, Slavko Žiher te Katica i Ivan Makovec – daje obitelj

7. Rajner Slavica – daju Dragutin Rajner i djeca

8. Ivan Korpar – daje sin Anđelko

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED KOJI JE PONOVNO PREMJEŠTEN NA STARI FAROF POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE NOSE MASKE! PONOVNO SU MJESTA U CRKVI RAZMJERENA NA DVA METRA! U CRKVI U MARUŠEVCU MOŽE BITI PRISUTNO NAJVIŠE 25 VJERNIKA A U KAPELAMA U JURKETINCU I DRUŠKOVCU 20 VJERNIKA! NA SAKRAMENTIMA SE MOŽE OKUPITI 15 VJERNIKA PREMA PREPORUKAMA CIVILNOG STOŽERA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

VANJSKI RAZGLAS ĆE BITI UKLJUČEN!

·         MISE ZORNICE svakojutro u 06.00.h. Prije i poslije zornica mogućnost je za Sv. Ispovijed, vani oko crkve kao i svaki dan vani na parkiralištu od 16.00.h! Isto tako koji se planirate vjenčati ili krstiti dijete možete upisati termine te će se sakramenti održavati ukoliko to epidemiološka situacija dozvoli! Mise će se zapisivati kroz cijelu godinu tako da nema potrebe za navalom iza misa zornica!

·         VJERONAUK – ZA PRVOPRIČESNIKE I KRIZMANIKE ZBOG SITUACIJE U KOJOJ SE NALAZIMO, ODGAĐA SE DO DALJNJEGA

·         KALENDARI ZA 2021 GODINU –  možete ih nabaviti na stoliću u glavnom ulazu! Cijena 12- listova je 10,-kn a jednolisnih 2,-kn!

·         GLAS KONCILA završio je kroz mjesec dana akciju sa ponudom besplatnog tjednika „Glasa Koncila“! Imali ste priliku vidjeti i upoznati katoličke novine. Tko želi može se pretplatiti nakon misnih slavlja djelit ću pretplatnice koje doma popunite pa onda vratite. Cijena godišnje pretplate Glas Koncila je 500,-kn, a MAK-a 110,-kn

·         ŽENIDBENI NAVJEŠTAJ – Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti: Marko Flis, sin Ivana i Anice r. Mirkac., rođ. 10.02.1990. u Slovenjgradec, iz Slivarsko 13.a., Župa Donja Voća i Danijela Šincek, kći Davora Šincek i Đurđice r. Justament., rođ. 03.03.1992. u Varaždinu, iz Novaki 82., Župa Maruševec. Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti 19.12.2020., u Donjoj Voći! Ako bi netko znao kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!

·         ISPOVIJED STARIH BOLESNIH I NEMOĆNIH PO KUĆAMA – prijaviti možete kod zvonara ili telefonski kada sam u uredu!

·         BOŽIĆNA ISPOVIJED – u subotu 12.12. u našoj župi! Koji se želite ispovijediti i pripremiti na Božić na raspolaganju sam Vam ujutro od 10.00.h. – 12.00.h. te od 15.00.h. – 17.00.h. te koji želite možete doći, ispovijedat ću sam! Isto tako imate priliku svaki dan pije i poslije zornica kao i od 16.00.h. – 16.30.h!

·         MILODAR koji se prikupi iduće nedjelje ide za potrebe Caritasa budući da je nedjelja Caritasa!