NEDJELJA PRESVETOG TROJSTVA – OGLASI – MARUŠEVEC

30.05.2021.  NEDJELJA PRESVETOG TROJSTVA – Sv. Ferdinand
Sv. Mise: 07.30.h.- Jurketinec – župna misa

09.20.h. – 09.30.h. Maruševec – kod križa pokraj dvorca – paljenje lampiona, 09.30.h. – intoniranje himne, dizanje zastave, minuta šutnje, 09.35.h. – prigodni govor, 09.40.h. – Sv. Misa -za Domovinu, za sve preminule i poginule Hrvatske branitelje, 10.30.h. – pucanje kuburaša

11.00.h. Jurketinec – KOMULATIVNA + 1. Anđela, Cvetko, Klara i Mirko Kumrić, Buden Jaga, Andrija Mihalić i ob. Košćak – daje ob. Kumrić

2. Ivan Kunić, ob. Kunić, Borak Ivan, ob. Borak te Ivica i Marija Kolenko – daje Emilija

31.05.

Ponedjeljak

(Bi.)

POHOD BL. DJ. MARIJE

Sv. Vladimir

08.00.h. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Dragutin Gašparić – daje obitelj

01.06.

Utorak

(Cr.)

Sv. Justin 08.00.h. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec – misa i peto krštenje djeteta u obitelji Zavrtnik – koje predslavi mons. Bože Radoš – varaždinski biskup

02.06.

Srijeda

(Ze.)

 

Sv. Eugen

17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Josipa(ž) i Ivan Husnjak – daje Dejan Lončar

19.15. h. – Maruševec – crkva – Ispit i susret krizmanika sa krizmateljem preč. Anđelkom Košćak

03.06.

Četvrtak

(BI.)

TIJELOVO

SVETKOVINA PRESVETOG TIJELA I KRVI KRISTOVE

Sv. Olivija

07.30.h.- Maruševec– župna misa

10.00.h. – Maruševec – prilika za sv. Ispovijed ispred sakristije

11.00.h. – Maruševec + Pavica i Josip Gregur, ob. Alojza Posavec, Agata i Toni Seketin, ob. Biškup, Horbec, Korpar, Rožman i Fluks te Josip i Marija Štrlek – daje ob. Gregur

Euharistijska procesija kao i svake godine bit će oko crkve sa četiri postaje!

04.06.

Petak

(Ze.)

Sv. Spomenka 08.00.h. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – Maruševec – krštenje

18.00.h. – Maruševec + Udalrik i Zvjezdana Zauder te Darinka-Mira Ječmenica – daje Blanka

18.30.h – Maruševec – ispovijed krizmanika i kumova – 8.A.razred

19.00.h – Maruševec – ispovijed krizmanika i kumova – 8.B.razred

19.30.h – Maruševec – ispovijed krizmanika i kumova – 8.C.razred

20.00.h – Maruševec – ispovijed krizmanika i kumova – 8.D.razred

20.30.h. – Maruševec – proba za sakramenat Sv. Potvrde

05.06.

Subota

(Cr.)

Sv. Bonifacije 07.00.h. – Maruševec + Ema i Mirko Matijašec

10.00.h. – Slavlje sv. Potvrde u našoj Župi – za sve krizmanike, kumove i roditelje

16.00.h. – Maruševec – krštenje

17.00.h.  – Maruševec – vjenčanje

18.00.h. – Maruševec – misa i vjenčanje

06.06.

Nedjelja

(Ze.)

DESETA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Paulina

Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + 1. Željko, Branko i Dora Martinčević, Janko i Marija Skok, Dragutin i Ljubica Debanić – daju Slavica Martinčević i djeca

11.00.h. Maruševec + Alojz i Katarina Peharda te Matija i Ljuba Gašparić – daje obitelj

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED KOJI JE PONOVNO PREMJEŠTEN NA STARI FAROF POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE NOSE MASKE! VANJSKI RAZGLAS ĆE BITI UKLJUČEN!

·         KRIZMANICI – držimo se rasporeda na listiću, taksa za krizmu iznosi 100,-kn i možete ju predati prije ili poslije susreta sa krizmateljem ili poslije probe u subotu, ako netko nema novaca neka mi se osobno javi te ćemo ga osloboditi od plaćanja!  Isto tako prije ili poslije susreta sa krizmateljem molim Vas da vratite knjige i skripte koje su Vam dane za učenje! Nadam se da će vrijeme biti lijepo te će se slavlje podjele sakramenta Sv. Potvrde održati vani! Zahvaljujući Općini Maruševec i „Markom“- u bit će postavljena bina i svaki krizmanik imat će svoj stolac, dok će krizmani kumovi stajati iza krizmanika! Drugi koji će doći moći će biti u voćnjaku za vrijeme Sv. Mise!

·         SAKRAMENAT SV. ŽENIDBE ŽELE SKLOPITI: 1. Tomislav Deduš, sin Josipa i Marije r. Kunić., rođ. 20.05.1995., u Varaždinu iz Jurketinec 29., Župa Maruševec i Ivana Slunjski, kći Zdravka i Danice r. Biškup., rođ. 04.04.1992., u Varaždinu., iz Radovana, Savica 4., Župa Margečan. Sakramenat Sv. Ženidbe žele sklopiti 04.08.2021. u Maruševcu. Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!

2. Norbert Laszlo Levente, sin Levente Laszlo i Aurelie r. Ratiu., rođ. 27.02.1991. u Tärgu Mures.,iz ulice Apeductulvi 43, Tirgu Mures, Rumunjska., Župa Unitarijanske crkve Márosvásárhely i Jasmina Kretić, kći Marijana i Verone r. Peharda., rođ. 14.10.1989., u Varaždinu., iz L.D.G.Krkleca 30., Župa Maruševec. Sakramenat Sv. Ženidbe žele sklopiti 12.06.2021. u Maruševcu. Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!

3. Boris Kišić, sin Dragutina i Božice r. Bahun., rođ. 05.04.1990., u Varaždinu iz Jurketinec 100., Župa Maruševec i Paula Peharda, kći Držena i Vesne r. Štrlek., rođ. 20.08.1995., u Varaždinu iz L.D.V.Nazora 39., Župa Maruševec. Sakramenat Sv. Ženidbe žele sklopiti 05.06.2021. u Maruševcu. Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!

4. Zoran Florjanić, sin Slavka i Katarine r. Gregurić., rođ. 18.12.1975., u Varaždinu iz S. Radića 1. Vidovec ., Župa Vidovec i Đurđica Stipan, kći Vjekoslava i Ljubice r. Plantić., rođ. 27.10.1976., u Varždinu iz Varaždinska 64/1. Cargovec.,  Župa Vidovec.  Sakramenat Sv. Ženidbe žele sklopiti 12.06.2021. u Maruševcu. Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!

NEDJELJA DUHOVA – OGLASI – MARUŠEVEC

23.05.2021.  NEDJELJA DUHOVA – PEDESETNICA – Sv. Željko
Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec + 1. Dragica Možanić, Branko i Anđela(ž) Štrlek – daje obitelj

2. Štefica Vlahović – daje Božica Martinčević

10.00.h. – Maruševec – Prva Sveta Pričest u našoj Župi – za sve prvopričesnike i roditelje

24.05.

Ponedjeljak

(Bi.)

DUHOVSKI PONEDJELJAK

Sv. Suzana

 

08.00.h. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – 16.40. h. – Druškovec – vjeronauk za krizmanike  – 8. D. RAZRED

17.00.h. – 17.40.h. – Maruševec – vjeronauk za krizmanike  – 8. A. RAZRED

18.00.h. – Maruševec + Stjepan Bukovec i ob. Bukovec, Ema, Slavko i Marija Možanić, Ivan i Verona Cmuk, Slavica i Viktor Kovač te Ana i Franjo Šipek – daje obitelj

25.05.

Utorak

(Ze.)

Sv. Grgur 08.00.h. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – 16.40. h. – Maruševec – vjeronauk za krizmanike  – 8. B. RAZRED

17.00.h. – 17.40.h. – Maruševec – vjeronauk za krizmanike  – 8. C. RAZRED

18.00.h. – Maruševec + Milan i Marija Varga – daje obitelj

26.05.

Srijeda

(Bi.)

 

Sv. Filip Neri

08.00.h. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – 16.40. h. – Druškovec – vjeronauk za krizmanike  – 8. D. RAZRED

17.00.h. – 17.40.h. – Maruševec – vjeronauk za krizmanike  – 8. A. RAZRED

18.00.h. – Maruševec + Kristina Varga – daju suprug i djeca

27.05.

Četvrtak

(Ze.)

Sv. Bruno 08.00.h. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – 16.40. h. – Maruševec – vjeronauk za krizmanike  – 8. B. RAZRED

17.00.h. – 17.40.h. – Maruševec – vjeronauk za krizmanike  – 8. C. RAZRED

18.00.h. – Maruševec + Draga(ž), Ivica Zbodulja i ob. Lončar i Zbodulja – daje obitelj

19.00.h – Jurketinec – prvi dan trodnevnice

28.05.

Petak

(Bi.)

GODIŠNJICA POSVETE VARAŽDINSKE KATEDRALE

Sv. German

17.00.h. – 17.50.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Mato Podbojec, rod. Podbojec, Josip Pižeta, Slavko Popijač i ob. Popijač, Tomo, Danijel, Rozika i Josipa (ž) Bahun te Marija i Valent Kolac – daju Ana i Josip Popijač

19.00.h – Jurketinec – drugi dan trodnevnice

29.05.

Subota

(Ze.)

Sv. Maksim 07.00.h. – Maruševec – na čast Presv. Srcu Isusovu i Marijinom

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec –  župnik je u uredu na „starom farofu“

15.00.h. – Maruševec – krštenje

16.00.h.  – Maruševec – krštenje

18.00.h. – Jurketinec  – treći dan trodnevnice – KOMULATIVNA – 1. Zdravko, Dragutin, Anđela i Marija Kumrić, Dragutin i Štefanija i ob. Banec te Ivan i Marija i ob. Ris – daju Marica, Anđelko i Sunčica s obitelji

2. Štefanija, Jaga i Andrija Peharda te Katarina Hrgarek – daje Stjepan Peharda

30.05.

Nedjelja

(Bi.)

NEDJELJA PRESVETOG TROJSTVA

Sv. Ferdinand

Sv. Mise: 07.30.h.- Jurketinec – župna misa

09.30.h. – Maruševec – kod križa pokraj dvorca – za Domovinu, za sve preminule i poginule Hrvatske branitelje

11.00.h. Jurketinec – KOMULATIVNA + 1. Anđela, Cvetko, Klara i Mirko Kumrić, Buden Jaga, Andrija Mihalić i ob. Košćak – daje ob. Kumrić

2. Ivan Kunić, ob. Kunić, Borak Ivan, ob. Borak te Ivica i Marija Kolenko – daje Emilija

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED KOJI JE PONOVNO PREMJEŠTEN NA STARI FAROF POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE NOSE MASKE! VANJSKI RAZGLAS ĆE BITI UKLJUČEN!

·         VJERONAUK ZA KRIZMANIKE – na vjeronauk donjeti sa sobom plavu kemijsku olovku!

·         SVIBANJSKE POBOŽNOSTI – pola sata prije Sv. Misa moli se krunica i litanije!

·         TRODNEVNICA U JURKETINCU – prema rasporedu na listiću da bismo se pripremili za blagdan Presvetoga Trojstva i proštenje u Jurketincu!

SEDMA USKRSNA NEDJELJA – OGLASI -MARUŠEVEC

16.05.2021. SEDMA USKRSNA NEDJELJA – Sv. Cvjetko
Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + Paula(ž) i Tomo Bunić, Mara i Gašpar Hruškar – daje obitelj

11.00.h. – Maruševec + Ivan Vincek – daje supruga

17.05.

Ponedjeljak

(Bi.)

Sv. Gizela 08.00.h. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – 16.40. h. – Druškovec – vjeronauk za prvopričesnike  – 3. D. RAZRED

17.00.h. – 17.40.h. – Maruševec – vjeronauk za prvopričesnike  – 3. A. RAZRED

18.00.h. – Maruševec + Vilko Vrbanec – daje supruga Anđela

18.05.

Utorak

(Bi.)

Sv. Venancije 08.00.h. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – 16.40. h. – Maruševec – vjeronauk za prvopričesnike  – 3. B. RAZRED

17.00.h. – 17.40.h. – Maruševec – vjeronauk za prvopričesnike  – 3. C. RAZRED

18.00.h. – Maruševec + Franjo, Slavko, Anđela(ž) i Vladimir Bregović, Juraj i Terezija Korpar te ob. Kračun i Borak – daje ob. Bregović

19.05.

Srijeda

(Bi.)

 

Sv. Celestin

08.00.h. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – 16.40. h. – Druškovec – vjeronauk za prvopričesnike  – 3. D. RAZRED

17.00.h. – 17.40.h. – Maruševec – vjeronauk za prvopričesnike  – 3. A. RAZRED

18.00.h. – Maruševec + Josip i Štefica te Štefanija Posavec – daje obitelj

20.05.

Četvrtak

(Bi.)

Sv. Bernardin 08.00.h. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – 16.40. h. – Maruševec – vjeronauk za prvopričesnike  – 3. B. RAZRED

17.00.h. – 17.40.h. – Maruševec – vjeronauk za prvopričesnike  – 3. C. RAZRED

18.00.h. – Maruševec + Slava, Stanko, Andrija i Ana Patrčević, Antun i Dora Stolnik, Damir Sobota, Ljubica i Nikola Jergović te Anica i Ivo Sertić – daje ob. Patrčević

14.05.

Petak

(Bi.)

Sv. Kristofor 17.00.h. – 17.50.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Fatiga Stjepan, Verona, Kata, Anđela(ž) i Mijo – daje obitelj

15.05.

Subota

(Bi.)

Sv. Rita 07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

14.00.h. – Ispovijed prvopričesnika i roditelja – 3.A. RAZRED

15.00.h.– Ispovijed prvopričesnika i roditelja – 3.B. RAZRED

16.00.h.– Ispovijed prvopričesnika i roditelja – 3.C. RAZRED

17.00.h. – Ispovijed prvopričesnika i roditelja – 3.D. RAZRED

18.00.h. – proba – svih prvopričesnika i roditelja

23.05.

Nedjelja

(Cr.)

NEDJELJA DUHOVA – PEDESETNICA

Sv. Željko

Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec + Dragica Možanić, Branko i Anđela(ž) Štrlek – daje obitelj

10.00.h. – Maruševec – Prva Sveta Pričest u našoj Župi – za sve prvopričesnike i roditelje

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED KOJI JE PONOVNO PREMJEŠTEN NA STARI FAROF POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE NOSE MASKE! VANJSKI RAZGLAS ĆE BITI UKLJUČEN!

·         PRVA PRIČEST U NAŠOJ ŽUPI bit će 23.05.2021. Kroz ovaj tjedan prvopričesnici intenzivnije imaju vjeronauk prema rasporedu koji je objavljen na listiću, dok će u subotu biti ispovijed prvopričesnika i roditelja  prema rasporedu kako je navedeno! Ispovijedat ću sam! Isto tako imat ćemo probu u subotu u 18.00.h da znamo gdje će ko biti u nedjelju te da rasporedimo mjesta! Nadam se da će vrijeme biti lijepo te će se Prva Pričest održati vani! Zahvaljujući Općini Maruševec i „Markom“ – u bit će postavljena bina i svaki prvopričesnik imat će svoj stolac, dok će roditelji i krsni kumovi (koji će doći) biti iza prvopričesnika! Drugi koji će doći moći će biti u voćnjaku za vrijeme Sv. Mise!

·         SVIBANJSKE POBOŽNOSTI – pola sata prije Sv. Misa moli se krunica i litanije!

ŠESTA USKRSNA NEDJELJA – OGLASI – MARUŠEVEC

09.05.2021. ŠESTA USKRSNA NEDJELJA – Sv. Pahomije
Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec – KOMULATIVNA  – 1. Marica i Tomo te Antun i Julika Vincek – daje kći

2. Stjepan i Ivica Cvrtila – daje obitelj

3. Ana Bahun – daje obitelj

11.00.h. – Maruševec + Peharda Ivan i Verona, Dragutin i Vera Vincek, Dragutin Maruševec te ob. Blažunaj i Šincek

10.05.

Ponedjeljak

(Bi.)

Sv. Job 08.00.h. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Elizabeta, Nikola i Dragutin Šipek, Đurđica Zrinski, Kata i Tomo Cingesar te Pepa Gašparić

11.05.

Utorak

(Bi.)

Sv. Mamerto 07.00.h. – Maruševec – nema nakane

08.00.h. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

12.05.

Srijeda

(Bi.)

 

Sv. Leopold

08.00.h. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec – na nakanu ozdravljenja

13.05.

Četvrtak

(Bi.)

UZAŠAŠĆE GOSPODNJE 17.00.h. – 17.50.h.- Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec – nema nakane

14.05.

Petak

(Cr.)

Sv. Matija 07.00.h. – Maruševec – nema nakane

08.00.h. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

15.05.

Subota

(Bi.)

Sv. Izidor 08.00.h. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

11.00.h. – Maruševec – krštenje

12.00.h. – Maruševec – krštenje

17.30.h. – Maruševec – vjenčanje

19.00.h. – Maruševec– KOMULATIVNA

1. Andrija i Anđela Peharda, rod. Peharda, Ivan, Katarina, Stjepan i Slavko Špiranec, rod. Špiranec, Juraj Makovec, rod. Makovec te Anka i Stjepan Špoljar – daje Dragutin Peharda

2. Ob. Bošnjak te Ivan i Slava Bahun – daje Radmila Bahun

3. Vladimir Cmuk – daje obitelj

4. Biserka Damjanić, Ema, Ivan, Stjepan i Marija Makovec, ob. Lazar, Katarina i Slavko Peharda, Tomislav Hrgar te Stjepan, Slavko i Štefanija Kolenko – daje ob. Makovec Dragutina

16.05.

Nedjelja

(Bi.)

SEDMA USKRSNA NEDJELJA

Sv. Cvjetko

Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + Paula(ž) i Tomo Bunić, Mara i Gašpar Hruškar – daje obitelj

11.00.h. – Maruševec + Ivan Vincek – daje supruga

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED KOJI JE PONOVNO PREMJEŠTEN NA STARI FAROF POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE NOSE MASKE! PONOVNO SU MJESTA U CRKVI RAZMJERENA NA DVA METRA! U CRKVI U MARUŠEVCU MOŽE BITI PRISUTNO NAJVIŠE 25 VJERNIKA A U KAPELAMA U JURKETINCU I DRUŠKOVCU 20 VJERNIKA! NA SAKRAMENTIMA SE MOŽE OKUPITI 15 VJERNIKA PREMA PREPORUKAMA CIVILNOG STOŽERA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE,VANJSKI RAZGLAS ĆE BITI UKLJUČEN!

·         SAKRAMENAT SV. ŽENIDBE žele sklopiti: Tomislav Breški, sin Ivice i Ružice r. Pintarić., rođ. 24.09.1993., u Varaždinu iz Selnik 45., Župa Maruševec i Maja Mesec, kći Borislava i Mirjane r. Vrbnjak., rođ. 29.12.1993., u Varaždinu iz Čalinec 35 ., Župa Maruševec. Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti 05.06.2021., u Maruševcu! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!

PETA USKRSNA NEDJELJA – OGLASI – MARUŠEVEC

02.05.2021. PETA USKRSNA NEDJELJA – Sv. Atanazije
Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec – nema nakane

11.00.h. – Maruševec – KOMULATIVNA + 1. Slavko, Elizabeta i Verica Husnjak – daje Zlatko

2. Ivan Matijašec – daju supruga i djeca

03.05.

Ponedjeljak

(Cr.)

Sv. Filip i Jakov 08.00.h. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – 16.40.h. –  vjeronauk za prvopričesnike – 3.D. u Druškovcu

04.05.

Utorak

(Bi.)

Sv. Florijan 07.00.h. – Maruševec – nema nakane

08.00.h. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – 16.40.h.- vjeronauk za prvopričesnike – 3.A – Maruševec

05.05.

Srijeda

(Bi.)

 

Sv. Hilarije

07.00.h. – Maruševec + Branimir i Stanislav Plasajec te Franjo i Marija Kretić – daje ob. Tomislava Plasajec

08.00.h. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – 16.40.h. –   vjeronauk za prvopričesnike – 3.B – Maruševec

06.05.

Četvrtak

(Bi.)

Sv. Lucije 17.00.h. – 17.50.h.- Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Marica i Josip Pižeta i Ljubica Uranić – daju sin i kći

07.05.

Petak

(Bi.)

Sv. Duje 16.00.h. – 16.40.h. –   vjeronauk za prvopričesnike – 3.C – Maruševec

17.00.h. – 17.50.h.- Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec – na jednu zahvalu – daje Katarina

08.05.

Subota

(Bi.)

Sv. Ida 08.00.h. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – Maruševec – krštenje

18.00.h. – Druškovec – KOMULATIVNA

1. Josip, Mara, Josip i Kristina Varga, Pavao i Ružica Vrbanec, Josip Herceg i Verona Flis – daje Stjepan Varga

2. Franjo, Vilko i Marija Bančić, Filipek Ivan, Bara, Stjepan, Florijan i Julika, Posavec Katica, Josip, Vilko i Marija – daje Julika Bančić

3. Prekupec Ana, Božidar, Stanko i Vinko, Kovačić Ana, Vladimir i Zdravko, te Sever Stjepan i Marija – daje obitelj

4. Slavko i Vika Križanec te Rosa i Kata Petriš – daje sin

09.05.

Nedjelja

(Bi.)

ŠESTA USKRSNA NEDJELJA

Sv. Pahomije

Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec – KOMULATIVNA  – 1. Marica i Tomo te Antun i Julika Vincek – daje kći

2. Stjepan i Ivica Cvrtila – daje obitelj

3. Ana Bahun – daje obitelj

11.00.h. – Maruševec + Peharda Ivan i Verona, Dragutin i Vera Vincek, Dragutin Maruševec te ob. Blažunaj i Šincek

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED KOJI JE PONOVNO PREMJEŠTEN NA STARI FAROF POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE NOSE MASKE! PONOVNO SU MJESTA U CRKVI RAZMJERENA NA DVA METRA! U CRKVI U MARUŠEVCU MOŽE BITI PRISUTNO NAJVIŠE 25 VJERNIKA A U KAPELAMA U JURKETINCU I DRUŠKOVCU 20 VJERNIKA! NA SAKRAMENTIMA SE MOŽE OKUPITI 15 VJERNIKA PREMA PREPORUKAMA CIVILNOG STOŽERA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE,VANJSKI RAZGLAS ĆE BITI UKLJUČEN!

·         PRVA PRIČEST u našoj župi bit će 23.05.2021., nedjelja u 10.00.h., naravno ukoliko epidemiološke mjere to dopuste!

·         RODITELJE PRVOPRIČESNIKA I KRIZMANIKA potičem da porade na građi koja je djeci zadana da bi se pripremila za sakramenat Krizme, Ispovijedi i Pričesti!

·         HVALA obitelji Krklec iz Budislavca na darovanom cvijeću za kapelu u Jurketincu!

·         SAKRAMENAT SV. ŽENIDBE žele sklopiti: Ivan Hanžek, sin Ivice i Ljiljane r. Miler., rođ. 16.02.1996., u Varaždinu iz Bikovec 62., Župa Maruševec i Valentina Slunjski, kći Zdravka i Danice r. Biškup., rođ. 03.11.1996., u Varaždinu iz Savica 4, Radovan ., Župa Margečan. Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti 25.06.2021., u Margečanu! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!