ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

27.03. 2022.  ČETVRTA KORIZMENA NEDJELJA – Sv. Rupert
Sv. Mise:07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec + Juraj, Štefanija i Slavko Korpar, Slava i Franjo Šimunić i Dora Tomašek – daje ob. Korpar

10.15.h. – Maruševec – križni put – predvode vjernici

11.00.h. – Maruševec + Josip, Marija te Vlč. Vladimir Stolnik – daje ob. Stolnik

DANAS PRIKUPLJAMO NAMIRNICE ZA NAŠ ŽUPNI CARITAS TE KOJI ŽELITE MOŽETE NA SV. MISE DONJETI TRAJNE PREHRAMBENE ARTIKLE KOJE ĆEMO STAVITI U PAKETE ZA OBITELJI U NAŠOJ ŽUPI KOJI SU U POTREBI! (NAKON SV. MISA U ŽUPNOJ CRKVI ODNIJET ĆEMO IH NA STARI FAROF)

28.03.

Ponedjeljak

(Lju.)

Sv. Polion 17.00.h. – Maruševec – vjeronauk za prvopričesnike 3.D.

18.00.h. – Maruševec + Katarina, Emilija i Andrija Škrinjar te Ivan i Dragica Tomek – daje obitelj

18.30.h – 19.30.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

29.03.

Utorak

(Lju.)

Sv. Jona
30.03.

Srijeda

(Lju.)

Sv. Viktor 08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – Maruševec – vjeronauk za prvopričesnike 3.A.

17.00.h. – Maruševec – postavljanje pisanice ispred crkve – „KUM“ Maruševec

18.00.h. – Maruševec + Ob. Fiškuš, Lovro, Josip, Ana, Anastazija, Vjekoslava(ž), Božica, Jelenčić Ivanka, Stevo i Marinko – daje ob. Lončar

31.03.

Četvrtak

(Lju.)

Sv. Benjamin 08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

14.30.h. – Maruševec – slaganje caritasovih paketa

16.00.h. – Maruševec – vjeronauk za prvopričesnike 3.B.

18.00.h. – Maruševec + rod. Anto i Iva(ž), Andrija, Šimun, Frano, Stanko i Antonio Mravak, Tereza i Silvestar Štrlek, Slavko Buden, Franjo Kolar te Andrija i Ivan Danko – daje Ivan

01.04.

Petak

(Lju.)

Sv. Hugo 08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – Maruševec –  vjeronauk za prvopričesnike 3.C.

17.00.h. – Maruševec –  ispod tornja u crkvi – prilika za sv. Ispovijed

17.30.h. – Maruševec – križni put

18.00.h. – Maruševec + Ema, Stanko i Mirko Hrgarek, Josip Korpar, Milica i Vladimir Štibrić, Josip Tomek-Hudek te ob. Valentak – daje Mira

02.04.

Subota

(Lju.)

Sv. Franjo 08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – ispovijed krizmanika

09.00.h. – 10.00.h. – Maruševec – ispovijed za sve razrede i roditelje koji žele doći

10.00.h. – 11.00.h. – Maruševec – ispovijed za sve koji žele

16.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – ispovijed za sve koji žele

18.00.h. – Maruševec – KUMULATIVNA + 1. Slavko, Blaž i Justina Habrka, Josip, Katarina i Vesna Bukovec, Slavko, Marko i Ljuba(ž) Križnjak – daje Blanka

2. Miljenko i Dragica Orsag te August i Anđela Simon – daje obitelj

3. Marica i Josip Pižeta i Ljubica Uranić – daje obitelj

4. Ciglar Milka, Josip i Bernarda – daje kći Štefanija i sin Zvonko

5. Danica Vrbanec – daje obitelj

03.04.

Nedjelja

(Lju.)

NEDJELJA CARITASA PETA KORIZMENA NEDJELJA

Sv. Rikard

Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

08.45.h. – Druškovec – ispovijed

09.30.h. – Druškovec + Emanuel Hleb – daju mama, ob. Šambar i baka

10.15.h. – Maruševec – križni put – predvode vjernici

11.00.h. – Maruševec + Josip Grđan i ob. Klapša – daje obitelj

NA PETU KORIZMENU NEDJELJU NA MISNIM SLAVLJIMA PRIKUPLJAMO NAMIRNICE ZA PROGNANIKE IZ UKRAJINE, TE KOJI ŽELITE MOŽETE NA SV. MISE DONJETI TRAJNE PREHRAMBENE ARTIKLE KOJE ĆEMO ŠTO JE POTREBNO DATI PROGNANICIMA U DRUŠKOVCU, A VIŠAK PREVECTI U CARITAS VARAŽDINSKE BISKUPIJE ODAKLE ĆEMO KASNIJE UZIMATI HRANU KOJA ĆE IM BITI POTREBNA! TE MILODARI KOJI SE DANAS PRIKUPE IDU ZA POTREBE CARITASA!

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com  U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED KOJI JE PONOVNO PREMJEŠTEN NA STARI FAROF POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE NOSE MASKE!

·         ŽENIDBENI NAVJEŠTAJ:  Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti: Tomislav Horvat, sin Branka i Danice r. Šoštarić., rođ.15.07.1981., u Varaždinu iz L.D.L Rudara 37., Župa Maruševec i Martina Grđan, kći Tome i Snježane r. Copak., rođ. 25.06.1989., u Varaždinu iz L.D.L Rudara 37., Župa Maruševec. Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti 14.05.2022., u Maruševcu! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!

·         PRIKUPLJANJE HRANE za prognanike koji su smješteni na teritoriju Varaždinske biskupije bit će 06.04. 2022., u Maruševcu, Druškovcu i Jurketincu od 14.00.h. – 16.00.h. Dobrodošlo je povrće koje imamo krumpir, luk… i druge trajnije namirnice! Što se prikupi jedan dio ići će za prognanike u Druškovcu a drugi dio u Caritasovo skladište te ćemo od njih dobivati dalje namirnice za prognanike! Hvala Vam!

·         ANKETNI UPITNIK ZA SINODU – molim Vas da ga kroz tjedan dana popunite te stavite u crkvu na stolac koji je određeno!

·         RAT U UKRAJINI – naša Župa ovih dana na „farofu  u Druškovcu“, ima smještenih 14 prognanika! Kontaktirajući sa njima hrane i svega imaju dovoljno! Hvala na biciklima, loncima, peglama, stolovima za peglanje, „KTD“ iz grede poklonio je i montirao kuhinjske elemente te je kuhinja sređena, a župa je kupila škrinju od 245., litara !

·         SVAKI DAN PRIJE SV. MISE PRILIKA ZA SV. ISPOVIJED – ISPOD TORNJA U CRKVI!

TREĆA KORIZMENA NEDJELJA – OGLASI – MARUŠEVEC

20.03. 2022.  TREĆA KORIZMENA NEDJELJA – Sv. Klaudija
Sv. Mise: : 07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec  + Dorogi Franjo i Ana, Jura Kokotecc te Romana Bahun

10.15.h. – Maruševec – križni put – predvode vjernici

11.00.h. – Maruševec + Gustav, Marija, Ema i Mira(ž) Kolenko, Andrija, Anđela(ž), Veronika, Štefica i Antun Mikac, ob. Peharda i Fadiga – daje ob. Mikac

Za vrijeme Sv. Mise u 11.00.h., bit će predstavljanje i prisega novih pastoralnih vijećnika naše Župe!

Tjedan je solidarnosti sa Crkvom u BiH, te milodari koji se prikupe idu na tu nakanu!

21.03.

Ponedjeljak

(Lju.)

Sv. Vlasta 07.00.h. – Maruševec + Šimunić Luca i Jozo, Kapitanović Mato, Anđa i Anto te Stojanović Stjepan i Kata – daje Karlo

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – Maruševec – vjeronauk za krizmanike 8.D.

18.00.h. – Maruševec – crkva – Sinodski susret! Na sinodski susret svi su pozvani koji žele doći! Susret vodi naša vjeroučiteljica Nadica Martinčević!Prilika je da zajednički razmišljamo o crkvi kao zajednici i u kojem smjeru bi u budućnosti trebali krenuti!

22.03.

Utorak

(Lju.)

Sv. Jaroslav 08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

09.30.h. – Ispovijed bolesnika po kućama krećem od Ladanja, Greda, Cerje, Druškovec, Novaki …

16.00.h. – Maruševec – vjeronauk za krizmanike 8.A.

17.00.h. – Maruševec + Slava i Ivan Buhin – daje obitelj

23.03.

Srijeda

(Lju.)

Sv. Turibije 08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – Maruševec – vjeronauk za krizmanike 8.B.

17.00.h. – Maruševec – na nakanu ozdravljenja bolesne osobe

17.30.h. – Maruševec – susret Caritasa naše Župe

24.03.

Četvrtak

(Lju.)

Sv. Latin 17.00.h. – Maruševec + Josip Bašić, Mirko i Jaga Banec, Pepica Kolenko te Mirko Kekec – daje ob. Bašić

17.30.h – 18.30.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

25.03.

Petak

(Bi.)

NAVIJEŠTENJE GOSPODINOVO – BLAGOVIJEST

Sv. Marija

16.00.h. – Maruševec –  ispod tornja u crkvi – prilika za sv. Ispovijed

16.30.h. – Maruševec – križni put

17.00.h. – Maruševec + Marija, Stjepan, Andrija, Tereza i Tomislav Fogec, Vinko, Verona i Stjepan Herceg te Mijo i Josipa(ž) Žigmund – daje Milica

26.03.

Subota

(Lju.)

Sv. Eutih 08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – Maruševec – krštenje

18.00.h. – Jurketinec – KUMULATIVNA + 1. Kućar Tomo i Štefanija, Cepanec Kata te Klen Franjo i Kata

2. Gazdić Josip, Dragica i Antun Colnarić te Ana i Andrija Vajdić – daje Mirjana sa obitelji

3. Ob. Maruševec, Ćiril, Ljubica, Martin i Josipa(ž) te ob. Cerjan, Ćiril, Agata, Stjepan i Draga(ž)

4. Klaus Angelika i Pirmin, Kasumović Nada i Safet te Ankica Kramaci

5. Stjepan, Anka i Dragica Špoljar, Andrija i Anđela Peharda, rod. Peharda, Juraj Makovec i rod. Makovec – daje Slavko Špoljar

6. Stjepan, Valent i Anđela Maruševec te Franjo Hanžek i obitelj

7. Stjepan, Ankica i Jasna Đurinić

8. Vincek Tomo i Marica te Antun i Julika – daje kći Božica

9. Dragec, Stjepan, Marija, Ivkica i Dragutin Posavec, Josip, Ivan i Marija Kovačić – daje ob. Posavec

27.03.

Nedjelja

(Lju.)

ČETVRTA KORIZMENA NEDJELJA

Sv. Rupert

Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec + Juraj, Štefanija i Slavko Korpar, Slava i Franjo Šimunić i Dora Tomašek – daje ob. Korpar

10.15.h. – Maruševec – križni put – predvode vjernici

11.00.h. – Maruševec + Josip, Marija te Vlč. Vladimir Stolnik – daje ob. Stolnik

IDUĆE NEDJELJE PRIKUPLJAMO NAMIRNICE ZA NAŠ ŽUPNI CARITAS TE KOJI ŽELITE MOŽETE NA SV. MISE DONJETI TRAJNE PREHRAMBENE ARTIKLE KOJE ĆEMO STAVITI U PAKETE ZA OBITELJI U NAŠOJ ŽUPI KOJI SU U POTREBI!

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com  U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED KOJI JE PONOVNO PREMJEŠTEN NA STARI FAROF POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE NOSE MASKE!

·         ANKETNI UPITNIK ZA SINODU –molim Vas da ga kroz dva tjedna popunite te stavite u crkvu na stolac koji je određeno!

·         RAT U UKRAJINI – naša Župa ovih dana primila je ovih dana na „farof  u Druškovcu“, 11 prognanika! Kontaktirajući sa njima hrane i svega imaju dovoljno, potrebna su još dva bicikla za odrasle osobe, pegla, stol za peglanje, lonac od 1. litra, lonac od 2. Litra, 10. malih žličica te Vas molim ako netko želi pokloniti neka mi se javi!

·         ISPOVIJED BOLESNIKA PO KUĆAMA –  bit će u utorak!

·         SVAKI DAN PRIJE SV. MISE PRILIKA ZA SV. ISPOVIJED – ISPOD TORNJA U CRKVI!

DRUGA KORIZMENA NEDJELJA – OGLASI – MARUŠEVEC

13.03. 2022.  DRUGA KORIZMENA NEDJELJA – Sv. Sabina
Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec  + Ivica i Stjepan Cvrtila, Dražen Anklenić i obitelj, te ob. Soldić

10.15.h. – Maruševec – križni put – prevode vjernici

11.00.h. – Maruševec + Tomislav i Bara Hrgar, rod. Hrgar, ob. Makovec, Biserka Damjanić, Katarina i Slavko Peharda te Katarina Presečki i rod. Presečki – daje ob. Hrgar

14.03.

Ponedjeljak

(LJu.)

Sv. Matilda Župnika nema!
15.03.

Utorak

(Lju.)

Sv. Lujza Župnika nema!
16.03.

Srijeda

(Lju.)

Sv. Hilarije Župnika nema!
17.03.

Četvrtak

(LJu.)

Sv. Patricija Župnika nema!
18.03.

Petak

(Lju.)

Sv. Ćiril 16.00.h. – Maruševec –  ispod tornja u crkvi – prilika za sv. Ispovijed

16.30.h. – Maruševec – križni put

17.00.h. – Maruševec + Herceg Josip i Martin, ob. Herceg te Posavec-Lončarić Stjepan, Verona i Ivan, ob. Posavec Lončarić – daje Ružica Punčec

17.30.h – 18.30.h –  Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

19.03.

Subota

(Lju.)

Sv. Josip 08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.00.h. – Maruševec – KUMULATIVNA + 1. Josip i Vikica te Juraj Breški – daje ob. Breški Dragutina

2. Peharda –Božić Josip i Marija te Katarina Korpar – daju Kristina i Monika

3. Josipa(ž), Stjepan, Dragutin i Viktor Milec te Pepa(ž) i Josip Plasajec – daje Biserka i obitelj

4. Eva i Josip Kolar te Josip i Jagoda Deduš – daje Vera

5. Slavko, Pavao, Elizabeta, Juraj, Josip, Jagica, Katica i Franjo Popijač, Tomo, Rozika, Josipa(ž) i Danijel Bahun  te Marija i Valent Kolac – daje Slavica Popijač

6. Josip, Ema i Ivan Štrlek te Ivan Banfić – daje ob. Štrlek

7. Josip, Marija, Dragutin, Stjepan, Juraj, Dragica, Štefica, Slavek, Đurđica, Mirjana i Vlado Šagi te ob. Šagi  – daju braća

8. Zlatica, Vilko i Josip Horbec te ob. Bregović – daje ob. Horbec

9. Nada Geci, Božidar i Angjelika Novoselec – daje suprug Dragutin i kćeri

10. Peharda Dragutin i Ana – daje obitelj Peharda

11. Slavko i Draga Vrbanec, ob. Josipa Vrbanec  te ob. Stjepana Posavec-Kovač – daje ob. Vrbanec Josipa

12. Jurica, Ivka i Viktor Cerjan te Vikica Benkus – daje obitelj

13. Na čast i zahvalu na svim milostima koje smo primili po Presv. Srcu Josipovu – daje jedna obitelj

14. Josip Jagica i Franjo Popijač te ob. Popijač – daje Stjepan sa obitelji

15. Josip, Ljuba(ž) i Stjepan Korpar – daje obitelj Marice Korpar

16. Ob. Lončar, Josip, Juraj, Kata, Julije, Tomo, Vlado, Vjekoslava(ž) te Stjepan Bosak – daje ob. Lončar

17. Marčec Mladen  te Blažunaj Ivan i Vika – daje ob. Marčec

20.03.

Nedjelja

(Lju.)

TREĆA KORIZMENA NEDJELJA

Sv. Klaudija

Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec  + Dorogi Franjo i Ana, Jura Kokotecc te Romana Bahun

10.15.h. – Maruševec – križni put – prevode vjernici

11.00.h. – Maruševec + Gustav, Marija, Ema i Mira(ž) Kolenko, Andrija, Anđela(ž), Veronika, Štefica i Antun Mikac, ob. Peharda i Fadiga – daje ob. Mikac

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com  U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED KOJI JE PONOVNO PREMJEŠTEN NA STARI FAROF POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE NOSE MASKE!

·         NAKON PROVEDENIH IZBORA ZA PASTORALNO VIJEĆE NAŠE ŽUPE DOBILI SMO OD VARAŽDINSKE BISKUPIJE POTVRDU IZBORA I IZABRANIH PASTORALNIH VIJEĆNIKA: BILO JE 17 KANDIDATA NA LISTI TE SMO UPUTILI ZAMOLBU BISKUPU DA POTVRDI SVE KANDIDATE KOJI SU NA LISTI BEZ OBZIRA NA BROJ DOBIVENIH GLASOVA! EVO POPISA ČLANOVA OD NAJVEĆEG BROJA GLASOVA PREMA NAJMANJEM: 1. KRISTIJAN CESAR 2. BOŽICA INKRET 3. KATARINA MILOVEC 4. JADRANKA KOLARIĆ 5. LEON KROG 6. NADICA MARTINČEVIĆ 7. MARINA KVEŠTEK 8. MARIJANA GAŠPARIĆ 9. ANDREJA VINCEK 10. ANA IVANČEVIĆ 11. MARKO FLORJNOVIĆ 12. VLADIMIR KOLAR 13. MARIJANA LONČAR 14. VESNA MEĐERAL 15. DAMIR KOVAČIĆ 16. BOŽICA MIKAC 17. IVAN MRAVAK ! Od srca čestitam novim pastoralnim viječnicima te se radujem budućoj suradnji uz zagovor Sv. Jurja i Božju pomoć! Iduće nedjelje za vrijeme mise u 11.00.h imat ćemo predstavljanje vijećnika te polaganje prisege!

·         VJERONAUKA ZA PRVOPRIČESNIKE u ovom tjednu nema!

·         ANKETNI UPITNIK ZA SINODU – Dobit ćete ga na ulazu u crkvu te Vas molim da ga kroz mjesec dana popunite te stavite u crkvu na mjesto koje će biti određeno!

·         KROZ OVAJ TJEDAN – od danas popodne do petka ujutro župnika nema te me mijenja vlč. Branko Švogor, župnik iz Vidovca, u slučaju smrti nekoga od najmilijih kao i do sad javite se na „Markom“ te će sve biti dogovoreno!

·         RAT U UKRAJINI – naša Župa ovih dana pripremila je farof  u Druškovcu, te je spremna prihvatiti 15 prognanika! Kad ću imati više informacija o njihovom dolasku bit će te obaviješteni! Kod opremanja pomogla je  Varaždinska biskupija – caritas sa 15 kreveta, 15 novih madraca, nova posteljina dakle: 35 deka, 15 jastuka, 15 jastučnica, 15 plahti, 15 velikih ručnika te 15 malih ručnika! Također Caritasova kuhinja pripremat će, kada dođu 15 toplih obroka za njih te na svemu zahvaljujem mons. Boži Radoš našem varaždinskom biskupu! Općina Maruševec je kupila plinski štednjak i perilicu rublja na čemu  zahvaljujem  g. Mariu Klapša načelniku te osigurala pribor za jelo, vrčeve i tanjure! Iz blagajne Župnog Caritasa kupili smo televizor. Gospodin Stjepan Martinčević je spojio plinski štednjak i servisirao grijanje a gosp. Marijan Cesar popravio vodovodne kvarove unutar objekta!

·         ISPOVIJED BOLESNIKA PO KUĆAMA – molim Vas da još danas prijavite stare, bolesne i nemoćne koji se žele ispovijediti i pričestiti, da ih mogu obići! Prijaviti možete u uredovno vrijeme na mobitel ili kod  zvonara!

PRVA KORIZMENA NEDJELJA – OGLASI – MARUŠEVEC

06.03. 2022.  PRVA KORIZMENA NEDJELJA – Sv. Zvjezdana
Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec  + Zlatko i Ivan Herceg – daje Veronika Herceg

11.00.h. – Maruševec + Kristijan, Marko, Barbara, Valent i Paula Kolar te Juraj Eršegović – daje Vladimir Kolar

NAKON MISE U 11.00.H., RODITELJSKI SASTANAK ZA PRVOPRIČESNIKE

07.03.

Ponedjeljak

(LJu.)

Sv. Perpetua i Felicita 08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. –  Druškovec – vjeronauk za krizmanike 8.D.

17.00.h. – Maruševec + Stjepan Ivko – daje obitelj

08.03.

Utorak

(Lju.)

Sv. Poncije 08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – Maruševec – vjeronauk za krizmanike 8.A.

17.00.h. – Maruševec  + Barbara i Vladimir Cmuk – daje obitelj

09.03.

Srijeda

(Lju.)

Sv. Franciska 08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – Maruševec – vjeronauk za krizmanike 8.B.

17.00.h. – Maruševec +  Marija Hainž, rod. Veronika i Vinko Makovec, Stjepan i Dragutin Makovec te Barbara Peharda – daje Slavko Hainž

10.03.

Četvrtak

(LJu.)

Sv. Emil 16.00.h. – 16.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.00.h. – Maruševec + Franjo, Josip i Agata Hanžek, Katarina i Branko Mesec, Stjepan i Eva Žlibar te Ivan Koren – daje ob. Hanžek i Koren

11.03.

Petak

(Lju.)

Sv. Blanka 08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – Maruševec –  ispod tornja u crkvi – prilika za sv. Ispovijed

16.30.h. – Maruševec – križni put

17.00.h. – Maruševec + Andreja Geci – daju roditelji

18.00.h. – Maruševec – crkva – Sinodski susret! Na sinodski susret svi su pozvani koji žele doći! Susret vodi naša vjeroučiteljica Nadica Martinčević! Prilika je da zajednički razmišljamo o crkvi kao zajednici i u kojem smjeru bi u budućnosti trebali krenuti! Ponesite sa sobom kemijske olovke!

12.03.

Subota

(Lju.)

Sv. Budislav 08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.00.h. – Druškovec – KUMULATIVNA + 1. Franjo, Vilko i Marija Bančić, ob. Bančić, Katica Posavec, Stjepan, Ivan i Bara Filipek – daje Julika

2. Slavko Martinčević, Štefica i Tihomir Vlahović te Ankica Kolarić – daje Božica Martinčević

3. Stanislav Kovačić, Bara i Ivan Dukarić, Slavko Kovačić, Prekupec Antun te Vera Kušen

4. Dragutin i Josipa(ž) Kokotec te Stjepan i ob. Filipek – daje ob. Filipek

18.00.h. – KAMENICA – međudekanatski susret mladih tko želi može se priključiti

13.03.

Nedjelja

(Lju.)

DRUGA KORIZMENA NEDJELJA

Sv. Sabina

Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec  + Ivica i Stjepan Cvrtila, Dražen Anklenić i obitelj, te ob. Soldić

10.15.h. – Maruševec – križni put – prevode vjernici

11.00.h. – Maruševec + Tomislav i Bara Hrgar, rod. Hrgar, ob. Makovec, Biserka Damjanić, Katarina i Slavko Peharda te Katarina Presečki i rod. Presečki – daje ob. Hrgar

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com  U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED KOJI JE PONOVNO PREMJEŠTEN NA STARI FAROF POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE NOSE MASKE!

·         ANKETNI UPITNIK ZA SINODU – Dobit ćete ga na ulazu u crkvu te Vas molim da ga kroz mjesec dana popunite te stavite u crkvu na mjesto koje će biti određeno!

·         ZAHVALJUJEM „HORTIKULTURI PEHARDA“ i obitelji Stjepana Peharda koji su nam ovih dana orezali voćke i uredili voćnjak!

·         IDUĆI TJEDAN župnika neće biti od nedjelje do petka, te koji trebate nešto iz ureda učinite to kroz ovaj tjedan!

·         RAT U UKRAJINI – naša Župa ovih dana na farof  u Druškovcu , prihvatit će prognanike iz Ukrajine, kad ću imati više informacija bit će te obaviješteni!

·         ISPOVIJED BOLESNIKA PO KUĆAMA – molim Vas da kroz ovaj tjedan prijavite stare, bolesne i nemoćne koji se žele ispovijediti i pričestiti, da ih mogu obići! Prijaviti možete u uredovno vrijeme na mobitel ili kod  zvonara!