TREĆA KORIZMENA NEDJELJA – OGLASI – MARUŠEVEC

20.03. 2022.  TREĆA KORIZMENA NEDJELJA – Sv. Klaudija
Sv. Mise: : 07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec  + Dorogi Franjo i Ana, Jura Kokotecc te Romana Bahun

10.15.h. – Maruševec – križni put – predvode vjernici

11.00.h. – Maruševec + Gustav, Marija, Ema i Mira(ž) Kolenko, Andrija, Anđela(ž), Veronika, Štefica i Antun Mikac, ob. Peharda i Fadiga – daje ob. Mikac

Za vrijeme Sv. Mise u 11.00.h., bit će predstavljanje i prisega novih pastoralnih vijećnika naše Župe!

Tjedan je solidarnosti sa Crkvom u BiH, te milodari koji se prikupe idu na tu nakanu!

21.03.

Ponedjeljak

(Lju.)

Sv. Vlasta 07.00.h. – Maruševec + Šimunić Luca i Jozo, Kapitanović Mato, Anđa i Anto te Stojanović Stjepan i Kata – daje Karlo

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – Maruševec – vjeronauk za krizmanike 8.D.

18.00.h. – Maruševec – crkva – Sinodski susret! Na sinodski susret svi su pozvani koji žele doći! Susret vodi naša vjeroučiteljica Nadica Martinčević!Prilika je da zajednički razmišljamo o crkvi kao zajednici i u kojem smjeru bi u budućnosti trebali krenuti!

22.03.

Utorak

(Lju.)

Sv. Jaroslav 08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

09.30.h. – Ispovijed bolesnika po kućama krećem od Ladanja, Greda, Cerje, Druškovec, Novaki …

16.00.h. – Maruševec – vjeronauk za krizmanike 8.A.

17.00.h. – Maruševec + Slava i Ivan Buhin – daje obitelj

23.03.

Srijeda

(Lju.)

Sv. Turibije 08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – Maruševec – vjeronauk za krizmanike 8.B.

17.00.h. – Maruševec – na nakanu ozdravljenja bolesne osobe

17.30.h. – Maruševec – susret Caritasa naše Župe

24.03.

Četvrtak

(Lju.)

Sv. Latin 17.00.h. – Maruševec + Josip Bašić, Mirko i Jaga Banec, Pepica Kolenko te Mirko Kekec – daje ob. Bašić

17.30.h – 18.30.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

25.03.

Petak

(Bi.)

NAVIJEŠTENJE GOSPODINOVO – BLAGOVIJEST

Sv. Marija

16.00.h. – Maruševec –  ispod tornja u crkvi – prilika za sv. Ispovijed

16.30.h. – Maruševec – križni put

17.00.h. – Maruševec + Marija, Stjepan, Andrija, Tereza i Tomislav Fogec, Vinko, Verona i Stjepan Herceg te Mijo i Josipa(ž) Žigmund – daje Milica

26.03.

Subota

(Lju.)

Sv. Eutih 08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – Maruševec – krštenje

18.00.h. – Jurketinec – KUMULATIVNA + 1. Kućar Tomo i Štefanija, Cepanec Kata te Klen Franjo i Kata

2. Gazdić Josip, Dragica i Antun Colnarić te Ana i Andrija Vajdić – daje Mirjana sa obitelji

3. Ob. Maruševec, Ćiril, Ljubica, Martin i Josipa(ž) te ob. Cerjan, Ćiril, Agata, Stjepan i Draga(ž)

4. Klaus Angelika i Pirmin, Kasumović Nada i Safet te Ankica Kramaci

5. Stjepan, Anka i Dragica Špoljar, Andrija i Anđela Peharda, rod. Peharda, Juraj Makovec i rod. Makovec – daje Slavko Špoljar

6. Stjepan, Valent i Anđela Maruševec te Franjo Hanžek i obitelj

7. Stjepan, Ankica i Jasna Đurinić

8. Vincek Tomo i Marica te Antun i Julika – daje kći Božica

9. Dragec, Stjepan, Marija, Ivkica i Dragutin Posavec, Josip, Ivan i Marija Kovačić – daje ob. Posavec

27.03.

Nedjelja

(Lju.)

ČETVRTA KORIZMENA NEDJELJA

Sv. Rupert

Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec + Juraj, Štefanija i Slavko Korpar, Slava i Franjo Šimunić i Dora Tomašek – daje ob. Korpar

10.15.h. – Maruševec – križni put – predvode vjernici

11.00.h. – Maruševec + Josip, Marija te Vlč. Vladimir Stolnik – daje ob. Stolnik

IDUĆE NEDJELJE PRIKUPLJAMO NAMIRNICE ZA NAŠ ŽUPNI CARITAS TE KOJI ŽELITE MOŽETE NA SV. MISE DONJETI TRAJNE PREHRAMBENE ARTIKLE KOJE ĆEMO STAVITI U PAKETE ZA OBITELJI U NAŠOJ ŽUPI KOJI SU U POTREBI!

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com  U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED KOJI JE PONOVNO PREMJEŠTEN NA STARI FAROF POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE NOSE MASKE!

·         ANKETNI UPITNIK ZA SINODU –molim Vas da ga kroz dva tjedna popunite te stavite u crkvu na stolac koji je određeno!

·         RAT U UKRAJINI – naša Župa ovih dana primila je ovih dana na „farof  u Druškovcu“, 11 prognanika! Kontaktirajući sa njima hrane i svega imaju dovoljno, potrebna su još dva bicikla za odrasle osobe, pegla, stol za peglanje, lonac od 1. litra, lonac od 2. Litra, 10. malih žličica te Vas molim ako netko želi pokloniti neka mi se javi!

·         ISPOVIJED BOLESNIKA PO KUĆAMA –  bit će u utorak!

·         SVAKI DAN PRIJE SV. MISE PRILIKA ZA SV. ISPOVIJED – ISPOD TORNJA U CRKVI!