TRINAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

26.06. 2022. TRINAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Deodat
Sv. Mise: 07.00.h. – Maruševec – župna misa

08.00.h. – Jurketinec + Maruševec Dragica i ob. Maruševec, Josip i Marija Habunek te ob. Habunek – daje obitelj

09.00.h. – Maruševec + Ivan, Marija, Marko i Anđela Korpar te Slavko Hanžek – daje Nenad Korpar

10.30.h. – PETRIJANEC– MLADA MISA VLČ. DOMINIKA CESTAR

27.06.

Ponedjeljak

(Ze)

Sv. Ladislav 17.00.h – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Bahun Ema, ob. Bahun te Peharda Slava i Blaž – daje Anica

28.06.

Utorak

(Cr.)

 

Sv. Irenej

17.00.h – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Štefanija, Ignac, Zora, Petar i Vladimir Kretić, Anka Borogovac, ob. Kralj te Katica i Juraj Petriš – daje Verica Kretić

29.06.

Srijeda

(Cr.)

Sv. Petar i Pavao 08.00 – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec +1. Vid i Barbara Fošnar, Marija i Josip Pintarić, Marija i Slavko Posavec te Jana(ž) i Cvetko Breški – daje obitelj

2. Andrija i Kata Benkus, rod. Benkus, Dora Kukec, Petar Čretni te Milan i Miljenko Kuća – daje ob. Benkus

3. Kretić Nada i Slavko, Marčec Cecilija, Branko i Stjepan – daju Jadranka i Vladimir Marčec

4. Petar i ob. Peharda, Anđela i Andrija Glavica, Mirko, Stanka(ž) i Matija Bahun, Dragica Hrgarek

30.06.

Četvrtak

(Ze.)

 

Sv. Bazilid

08.00 – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Stjepan Kračun i ob. Gredelj – daje Ana Kračun

18.30.h. – Maruševec – SASTANAK PASTORALNOG VIJEĆA ŽUPE

01.07.

Petak

(Ze.)

 

Sv. Teodorik

08.00 – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Slavko i Vladimir Mikačić – daje ob Mikačić

19.00.h. – Vidovec

02.07.

Subota

(Ze.)

 

Sv. Oton

11.00.h. – Maruševec – krštenje

17.00.h. – Vidovec – vjenčanje

18.00.h. – Maruševecc – KUMULATIVNA + 1. Ivan i Kata Šestanj, Martin, Zora, Dragutin i Josip Možanić, Martin i Draga(ž) Bogdan – daje ob. Možanić Slavka

2. Milica i Vladimir Štibrić, Josip Korpar, Ema, Stanko i Mirko Hrgarek, ob. Bahun, Breški i Valentak – daje Mira

3. Matijašec Katica, Martinčević Šimun i Jaga te Anđela Žiher – daje Vera

4. Stanko i Ana Šagi te Tomislav Kihas – daje ob. Šagi

5. Ivica Hrgar, Aubelj Marija i Franc – daje Ana

6. Mijo, Ljubica, Stjepan i Barbara Hrgar i ob. Hrgar, Izidor, Veronika i Evica Kolenko i ob. Kolenko te Martin i Magda Denac – daje Jura

7. Ivan Kralj, Jaga i Stanko Herceg, Anka Borogovac, Imbro i Ljubica Šumiga – daju Bara Kralj i ob. Šumiga

8. Đuro i Slava Ljubičić, rod. Ljubičić te ob. Pižeta – daje ob. Ljubičić

9. Štefanija Lombardi – daju mama i sestre

10. Cerjan Matija – daje ob. Cerjan

03.07.

Nedjelja

(Ze.)

ČETRNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Deodat

Sv. Mise: 07.00.h. – Maruševec – župna misa

08.00.h. – Druškovec + Gabrijel i Bara Brlenić, Franjo i Ana Dorogi, Romana Bahun, Kokotec Juraj i Novoselec Terezija – daje Terezija Dorogi

09.30.h. – Vidovec

11.00.h. – Maruševec + Josip i ob. Cvetko te ob. Kranjčić – daje ob. Peharda

Za vrijeme mise u 11.00.h. – bit će krštenje

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com  U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! ŽUPNI URED JE NA STAROM FAROFU! MASKE I DEZINFICIRANJE RUKU STAVLJA SE NA VLASTITI IZBOR! HVALA!

·         RAT U UKRAJINI – na „farofu u Druškovcu“ je smješteno deset prognanika iz Ukrajine!

·         U IDUĆIH NEKOLIKO NEDJELJA – BIT ĆE PROMIJENJEN RASPORED SV. MISA ZBOG MLADIH MISA NOVOZAREĐENIH SVEĆENIKA, KAO I ZAMJENA ZBOG GODIŠNJIH ODMORA,  PA VAS MOLIM DA TERMINE PRATITE NA LISTIĆU I INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! HVALA!

DVANAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

19.06. 2022. DVANAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Gervazije
Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.00.h. – Druškovec + Emanuel Hleb – daju mama, ob. Šambar i baka

10.00.h. – Maruševec + Slavko Šimunec – daje supruga

12.00.h. – Varaždin Sv. Vid – kapucini – MLADA MISA VLČ. KRUNOSLAVA SAJKO – ĐAKONA IZ IVANCA

20.06.

Ponedjeljak

(Ze)

Sv. Naum Ohridski Župnika nema
21.06.

Utorak

(Bi.)

 

Sv. Alojzije Gonzaga

17.00.h – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Vjekoslav Možanić, ob. Možanić, Bek i Kostanjevac – daje Draga Možanić

22.06.

Srijeda

(Ze.)

Sv. Paulin 08.00 – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Slavko i rod. Dukarić i Čićek – daje Nevenka Dukarić

23.06.

Četvrtak

(Ze.)

 

Sv. Flavije

08.00 – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Maxim, Dragutin i Ljubica Cerjan – daje obitelj

24.06.

Petak

(Bi.)

 

PRESVETO SRCE ISUSOVO

08.00 – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.15.h. – Maruševec – prilika za Sv. Ispovijed u crkvi ispod tornja

18.00.h. – Maruševec + 1. Julijana, Zora i Valent Blažunaj, Ivan i KaticaŠtrlek, Mijo, Ana, Slavek i Ivan Bosak, Irma i Franjo Plasajec, Franjo Matijašec, Marija Medović, Pepica Martinčević, te Vlado Hojsak – daju Mirko i kći

2. Slavko Popijač, ob. Popijač, Bahun Marija i Valent Kolac te Matija Podbojec – daje Slavica Popijač

3. Peharda Štefa(ž), Jambrešić Mirko, Buden Bara te ob. Pižeta – daje Božena Korpar

4. Katarina i Ivan Prešovar-Kujavec, Ivica Gašparić, Antonija i Josip Prešovar – daje Katarina

5.Ivan i Marija Kapljić, Janko i Vera Kolenko, Josip Kanjir, Miroslav Hrgarek, te ob. Izidora Cupar – daje ob.

6. Ob. Jug, Matijašec i Bahun – daje ob. Jug

7. Hranić Štefica, Ivko Ivan, Franjo, Mirko i Vika Hainž – daje Slava Ivko

8. Slava, Matija, Sidonija i Stanko Korpar, Josip i Miroslav Štrlek, Štefanija i Slavko Vitez te Ema i Vlatko Možanić – daje ob. Korpar

9. Izidor i Barbara Možanić, Ivan i Barbara Matijašec, Dragutin Štefanecte Stjepan Fadiga – daje ob. Možanić

25.06.

Subota

(Bi.)

 

ROĐENJE IVANA KRSTITELJA

03.30.h. – polazak hodočasnika na Trsat – autobusi skupljaju po stanicama

11.00.h. – Maruševec – krštenje

18.00.h. – Druškovec – KUMULATIVNA + 1. Mirko Bančić – daje obitelj

2. Barbara i Branimir Kokotec, ob. Kokotec, Ivan Bunić i ob. Bunić, Franjo Bančić i ob. Bančić te Katica Posavec – daje sin

3. Đurđica Lazni, Rok i Anđela Šincek te ob. Lazni i Šincek – daje suprug

4. Ob. Špernjak, Vrbec, Posavec, Suljić Đurđica te Ernoić Stjepan

5. Kelemen Mato i Dragan – daje ob. Kelemen

6. Božica, Slavko, Milka, Ljuba i Juraj Martinčević-Mikić – daje ob. Martinčević-Mikić

7.Romana Bahun – daje kći

8. Kristina, Stanko, Stjepan, Bara, ob. Belcar, Premužić, Kovačić, Bunić, Ankica Malović te Miroslav Blažević – daje ob.

26.06.

Nedjelja

(Ze.)

TRINAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Deodat

Sv. Mise: 07.00.h. – Maruševec – župna misa

08.00.h. – Jurketinec + Maruševec Dragica i ob. Maruševec, Josip i Marija Habunek te ob. Habunek – daje obitelj

09.00.h. – Maruševec + Ivan, Marija, Marko i Anđela Korpar te Slavko Hanžek – daje Nenad Korpar

10.30.h. – PETRIJANEC– MLADA MISA VLČ. DOMINIKA CESTAR

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com  U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! ŽUPNI URED JE NA STAROM FAROFU! MASKE I DEZINFICIRANJE RUKU STAVLJA SE NA VLASTITI IZBOR! HVALA!

·         RAT U UKRAJINI – na „farofu u Druškovcu“ je smješteno deset prognanika iz Ukrajine!

·         HODOČAŠĆE NAŠE ŽUPE NA TRSAT 25.06.2022! POLAZAK AUTOBUSA BIT ĆE U 03.30.H.  Idu dva autobusa! Autobusi će krenuti iz dva smjera te prikupljati ljude na autobusnim stanicama po selima PO GLAVNOJ (DVOSMJERNOJ) CESTI! Prvi autobus od 59 mjesta ide u smjeru CerjeNebojse, Koškovec, Druškovec, Novaki, Brodarevec, Korenjak,crkva Maruševec, I PRI HUBARU – ČALINEC! Drugi autobus od 57 mjesta ide  u smjeru Greda, Selnik, Bikovec, Biljevec, Kapelec, Mega – IGRALIŠTE, Društveni dom Ladanje, Ladanje semafor ! OBA AUTOBUSA DOLAZE NA BENZINSKU NA GREDI GDJE ĆEMO SE RASPODIJELITI PO AUTOBUSIMA I BROJEVIMA SJEDALA KADA STE KUPAOVALI KARTU I NA KRAJU SKUPLJAMO PUTNIKE U JURKETINCU! te krećemo put Trsata! NAŽALOST 3 AUTOBUS NISMO NAPUNILI A USPJELI SMO NABAVITI AUTOBUS BR. 2. SA VIŠE MJESTA TE SAM PO REDU KAKO STE SE ZAPISALI PRERASPODJELIO DIO PUTNIKA NA 2 BUS! NO NAŽALOST NA TRSAT NE MOGU IĆI ZBOG NEDOSTATKA MJESTA: LJUBICA GAZDIĆ, ANA GAZDIĆ, ĐUKA PEHARDA, MIRJANA SPEVAN, KATARINA KUŠTER, ANA ĐURASEK, DARIJA ĐURASEK TE SANJA ĐURASEK PA VAS MOLIM DA DOĐETE DA VAM VRATIM NOVAC ZA KARTU! HVALA  Na Trsatu bi bili do 13.30. a nakon toga idemo u Novi Vinodolski! Iz Novog Vinodolskog u 18.30.h. je polazak autobusa i povratak kućama!

·         SAKRAMENAT SV. ŽENIDBE žele sklopiti: 1. Dejan Šmintić, sin Stjepana i Nadice r. Kušenić., rođ. 15.12.1991., u Ptuju iz Cvetlin 127., Župa Cvetlin i Martina Prekupec kći Stjepana i Biserke r. Časek., rođ. 26.07.1993., u Varaždinu iz Druškovec 95., Župa Maruševec. Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti 30.07.2022., u Cvetlinu! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!

2. Ninoslav Bunić, sin Branka i Slavice r. Skok., rođ. 24.04.1992., u Varaždinu iz Donje Voće 144., Župa Donja Voća i Valentina Kolar, kći Franje i Suzane r. Martinčević., rođ. 29.01.1995., u Varaždinu iz Brodarevec 19., Župa Maruševec. Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti 05.08.2022., u Maruševcu! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!

·         3. Luka Kukret, sin Zlatka i Marije r. Margetić., rođ.11.11.1996., u Varaždinu iz M.A.Reljkovića 20, Varaždin, Župa Sv. Fabijana i Sebastijana i Karolina Brlek, kći Dražena i Mirjane r. Sabolić., rođ 25.03.1996., u Varaždinu iz Koškovca 30.A., Župa Maruševec. Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti 27.08.2022., u Sv. Fabijan i Sebastijan! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!

·         U IDUĆIH NEKOLIKO NEDJELJA – BIT ĆE PROMIJENJEN RASPORED SV. MISA ZBOG MLADIH MISA NOVOZAREĐENIH SVEĆENIKA PA VAS MOLIM DA TERMINE PRATITE NA LISTIĆU I INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! HVALA!

NEDJELJA PRESVETOG TROJSTVA – OGLASI – MARUŠEVEC

12.06. 2022. NEDJELJA PRESVETOG TROJSTVA – Sv. Bosiljko
Sv. Mise:07.30.h. – Jurketinec – župna misa

09.30.h. – Maruševec + Josip, Ivan, Draga(ž), Franjo i Viktor Kontrec, Milan, Verona i Franjo Lipovec, Bara i Rok Lončar te Viktor Šenkiš – daje Josipa Kontrec i obitelj

11.00.h. – Jurketinec – KUMULATIVNA + 1. Gazdić Stjepan, Ljuba, Martin i Agata, Čempo Zora i Stjepan te Črnila Štefanija i Antun – daje ob. Črnila

2. Zdravko, Dragutin, Anđela(ž) i Marija Kumrić, Dragutin, Štefanija i ob. Banec, ob. Ris, te Ljubica Kundija – daju Marica i djeca s obitelji

3. Stjepan, Dragutin i Dragica Ožinger, Slavko i Marija Gazdić – daje Viktorija

4. Franjo, Zorica i Slavko Mavrek, Franjo, Viktorija, Dragutin i Stjepan Sekačić

5. Slava i Ivan Buhin, Anica Bunić, Slavko i Božena Posavec te ob Posavec – daje Dijana Posavec

6. Stjepan Maruševec, Franjo Hanžek te Josip i Marija Grahovac

7. Sekačić-Matišak Ivan, Borak Slavica i Ferdo, Špoljar Dragica, Cmuk Dragutin te Križnjak Marko – daje Marica Sekačić-Matišak

8. Marija i Juraj Novak – daje obitelj

9. Josip i Ivka Veseljko, Viktorija, Nikola i Franjo Ciglar – daje ob Veseljko

13.06.

Ponedjeljak

(Bi)

Sv. Antun Padovanski 07.00.h. – Maruševec + Nada, Slavko i Tin Kretić, Dragica, Katica i Antun Kolar te Draga i Slavko Kukec – daje ob. Kolar

08.00 – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

14.06.

Utorak

(Ze.)

 

Sv. Zlatko

17.00.h – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Ob. Makovec, Priher, Levanić, Jambres te Marta Kudeljnjak – daje ob. Makovec Josipa

15.06.

Srijeda

(Ze.)

Sv. Vid 07.00.h. – Maruševec + Ob. Lovrenčić, Mirko, Vilko, Cirila(ž), Vladimir, Andrija i Nada Sambolec Stjepan, Ana i Dragutin, Cmuk Josip i Slavko – daje Barbara

08.00 – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.06.

Četvrtak

(Bi.)

TIJELOVO

Sv. Aurora

07.30.h. – Maruševec – župna misa

11.00.h. – Maruševec – KUMULATIVNA + 1. Josip i Bara Korpar, ob. Korpar, Papec, Kundija i Plasajec – daje Stjepan Korpar

2. Pavica i Josip Gregur, ob. Ivke i Alojz Posavec, Agata i Toni Seketin, Marija i Josip Štrlek, ob. Biškup, Horbec, Korpar, Rožman i Fluks – daje ob. Gregur

3. Franjo, Bara, Marija, Mirko i Vikica te Lovro i Pepica Krobot – daje obitelj

4. Nada Vlahović – daje obitelj

Za vrijeme mise bit će Euharistijska procesija oko crkve sa četiri postaje kao i svake godine djeca koja žele sa laticama neka dođu!

17.06.

Petak

(Ze.)

 

Sv. Rajner

08.00 – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Marija i Stjepan Kušter, ob. Kušter, Štefica i Vjekoslav Kelemen, Ema, Petar, Andrija i Ivan Gregur te Slavko i Juraj Marčec – daje ob. Gregur Josipa

18.06.

Subota

(Ze.)

 

Sv. Barnaba

15.00.h. – Maruševec – krštenje

15.30.h. – Maruševec – krštenje

18.00.h. – Maruševecc – KUMULATIVNA + 1. Slavko, Marija Stjepan, Stanko, Ivan, Paula i Jagica Kokot, Anka Strbad te Verona i Janko Lazar – daje ob. Slavice Vrbanec

2. Pernar Stjepan, Josip, Kata i Štefanija, Korpar Vika, Stjepan i Josip, Belcar Alojzije, Ema, Josip i Ana Maltarski, Drago i Dragica Papec te Josip i Barbara Korpar – daje obitelj

3. Kontrec Franjo i Ob. Kontrec – daje obitelj

4.Vladimir Pintarić i Kristina Varga – daje Barbara Pintarić

5. Ob. Dundović, Jurinjak i Cesar – daje obitelj

6. Buden Bara, Peharda Štefa(ž), Jambrešić Mirko i ob. Makovec – daje Božena Korpar

7. Kolenko Tomo i Rozalija te Jakopec Ivan i Zorica – daje sin Vlado

8. Mirko i Štefanija Korpar te Ivanka i Stjepan Hren – daju djeca

9. Dragutin Ivančević – daje ob. Ivančević

10. Ivko Ivan i Štefa(ž), ob. Škarika, Horbec i Novak, Franjo Črnila i ob. Cikač – daje ob. Ivko

19.06.

Nedjelja

(Ze.)

DVANAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Gervazija

Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.00.h. – Druškovec + Emanuel Hleb – daju mama, ob. Šambar i baka

10.00.h. – Maruševec + Slavko Šimunec – daje supruga

12.00.h. – Varaždin Sv. Vid – kapucini – MLADA MISA VLČ. KRUNOSLAVA SAJKO – ĐAKONA IZ IVANCA

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com  U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! ŽUPNI URED JE NA STAROM FAROFU! MASKE I DEZINFICIRANJE RUKU STAVLJA SE NA VLASTITI IZBOR! HVALA!

·         RAT U UKRAJINI – na „farofu u Druškovcu“ je smješteno deset prognanika iz Ukrajine!

·         HODOČAŠĆE NAŠE ŽUPE NA TRSAT – bit će u subotu 25.06.2022., nakon hodočašća uputit ćemo se prema Novom Vinodolskom! Oba autobusa su puna! ZBOG PUNO UPITA DO SADA OTVARA SE I TREĆI AUTOBUS TE IDE UKOLIKO SE POPUNI, UKOLIKO SE NE POPUNI ONDA NE IDE I VRAĆA SE NOVAC! IMA JOŠ 38 MJESTA! KUPITI KARTU MOŽETE U UREDOVNO VRIJEME ILI 20. MIN PRIJE MISE U MARUŠEVCU! HVALA

·         U IDUĆIH NEKOLIKO NEDJELJA – BIT ĆE PROMIJENJEN RASPORED SV. MISA ZBOG MLADIH MISA NOVOZAREĐENIH SVEĆENIKA PA VAS MOLIM DA TERMINE PRATITE NA LISTIĆU I INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! HVALA

NEDJELJA PEDESETNICE – DUHOVI – MARUŠEVEC – OGLASI

05.06. 2022. NEDJELJA PEDESETNICE – DUHOVI– Sv. Valerija
HODOČAŠĆE NAŠE ŽUPE NA MARIJU BISTRICU

05.30.h. – Polazak autobusa po autobusnim stanicama

Sv. Misa: 19.00.h. – Maruševec + Josip, Stjepan, Cvetko i Eva Tomek-Hudek – daju Milica i Kata

06.06.

Ponedjeljak

(Bi)

 

B.D.M – Majka Crkve

Sv. Norbert

ŽUPNIKA NEMA
07.06.

Utorak

(Ze.)

 

Sv. Robert

17.00.h – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec – na nakanu ozdravljenja

08.06.

Srijeda

(Ze.)

Sv. Medardo 17.00.h – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Danijel, Anka i Ivan Cmuk, Marko Peharda – daju ob. Cmuk i Peharda -Božić

09.06.

Četvrtak

(Ze.)

 

Sv. Efrem

08.00 – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.30.h. – Jurketinec – krunica i litanije (predvode vjernici)

18.00.h. – Jurketinec – 1. DAN TRODNEVNICE – na nakanu

10.06.

Petak

(Ze.)

 

Sv. Greta

08.00 – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.30.h. – Jurketinec – krunica i litanije (predvode vjernici)

18.00.h. – Jurketinec – 2. DAN TRODNEVNICE – na nakanu

11.06.

Subota

(Ze.)

 

Sv. Barnaba

10.00.h. – VARAŽDIN KATEDRALA – SVEĆENIĆKO REĐENJE

15.00.h. – Maruševec – krštenje

17.30.h. – Jurketinec – krunica i litanije (predvode vjernici)

18.00.h. – Jurketinec – 3. DAN TRODNEVNICE – KUMULATIVNA + 1.  Marko, Slavko i Ljuba Križnjak, Kata, Vesna i Josip Bukovec, Stanko Habrka, Ivan, Jakob, Vika i Jela Sekačić – daje ob. Križnjak

2. Agata i Franjo Letina, Josip Klepač te Eva i Marija Kanić

3.Na čast Sv. Antunu na svim udijeljenim milostima po njegovu zagovoru – daje jedna obitelj

12.06.

Nedjelja

(Bi.)

 NEDJELJA PRESVETOG TROJSTVA

Sv. Bosiljko

PROŠTENJE U JURKETINCU

Sv. Mise:07.30.h. – Jurketinec – župna misa

09.30.h. – Maruševec + Josip, Ivan, Draga(ž), Franjo i Viktor Kontrec, Milan, Verona i Franjo Lipovec, Bara i Rok Lončar te Viktor Šenkiš – daje Josipa Kontrec i obitelj

11.00.h. – Jurketinec – KUMULATIVNA + 1. Gazdić Stjepan, Ljuba, Martin i Agata, Čempo Zora i Stjepan te Črnila Štefanija i Antun – daje ob. Črnila

2. Zdravko, Dragutin, Anđela(ž) i Marija Kumrić, Dragutin, Štefanija i ob. Banec, ob. Ris, te Ljubica Kundija – daju Marica i djeca s obitelji

3. Stjepan, Dragutin i Dragica Ožinger, Slavko i Marija Gazdić – daje Viktorija

4. Franjo, Zorica i Slavko Mavrek, Franjo, Viktorija, Dragutin i Stjepan Sekačić

5. Slava i Ivan Buhin, Anica Bunić, Slavko i Božena Posavec te ob Posavec – daje Dijana Posavec

6. Stjepan Maruševec, Franjo Hanžek te Josip i Marija Grahovac

7. Sekačić-Matišak Ivan, Borak Slavica i Ferdo, Špoljar Dragica, Cmuk Dragutin te Križnjak Marko – daje Marica Sekačić-Matišak

8. Marija i Juraj Novak – daje obitelj

9. Josip i Ivka Veseljko, Viktorija, Nikola i Franjo Ciglar – daje ob Veseljko

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com  U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! ŽUPNI URED JE NA STAROM FAROFU! MASKE I DEZINFICIRANJE RUKU STAVLJA SE NA VLASTITI IZBOR! HVALA!

·         RAT U UKRAJINI – na „farofu u Druškovcu“ je smješteno deset prognanika iz Ukrajine!

·         HODOČAŠĆE NAŠE ŽUPE NA TRSAT – bit će u subotu 25.06.2022., nakon hodočašća uputit ćemo se prema Novom Vinodolskom! Oba autobusa su puna! ZBOG PUNO UPITA DO SADA OTVARA SE I TREĆI AUTOBUS TE IDE UKOLIKO SE POPUNI, UKOLIKO SE NE POPUNI ONDA NIEDE I VRAĆA SE NOVAC! KUPITI KARTU MOŽETE U UREDOVNO VRIJEME ILI 20. MIN PRIJE MISE U MARUŠEVCU! HVALA

·         TRODNEVNICA U JURKETINCU : četvrtak, petak i subota prilika da se duhovno pripremimo za Blagdan Presvetog Trojstva!