TRINAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

26.06. 2022. TRINAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Deodat
Sv. Mise: 07.00.h. – Maruševec – župna misa

08.00.h. – Jurketinec + Maruševec Dragica i ob. Maruševec, Josip i Marija Habunek te ob. Habunek – daje obitelj

09.00.h. – Maruševec + Ivan, Marija, Marko i Anđela Korpar te Slavko Hanžek – daje Nenad Korpar

10.30.h. – PETRIJANEC– MLADA MISA VLČ. DOMINIKA CESTAR

27.06.

Ponedjeljak

(Ze)

Sv. Ladislav 17.00.h – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Bahun Ema, ob. Bahun te Peharda Slava i Blaž – daje Anica

28.06.

Utorak

(Cr.)

 

Sv. Irenej

17.00.h – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Štefanija, Ignac, Zora, Petar i Vladimir Kretić, Anka Borogovac, ob. Kralj te Katica i Juraj Petriš – daje Verica Kretić

29.06.

Srijeda

(Cr.)

Sv. Petar i Pavao 08.00 – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec +1. Vid i Barbara Fošnar, Marija i Josip Pintarić, Marija i Slavko Posavec te Jana(ž) i Cvetko Breški – daje obitelj

2. Andrija i Kata Benkus, rod. Benkus, Dora Kukec, Petar Čretni te Milan i Miljenko Kuća – daje ob. Benkus

3. Kretić Nada i Slavko, Marčec Cecilija, Branko i Stjepan – daju Jadranka i Vladimir Marčec

4. Petar i ob. Peharda, Anđela i Andrija Glavica, Mirko, Stanka(ž) i Matija Bahun, Dragica Hrgarek

30.06.

Četvrtak

(Ze.)

 

Sv. Bazilid

08.00 – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Stjepan Kračun i ob. Gredelj – daje Ana Kračun

18.30.h. – Maruševec – SASTANAK PASTORALNOG VIJEĆA ŽUPE

01.07.

Petak

(Ze.)

 

Sv. Teodorik

08.00 – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Slavko i Vladimir Mikačić – daje ob Mikačić

19.00.h. – Vidovec

02.07.

Subota

(Ze.)

 

Sv. Oton

11.00.h. – Maruševec – krštenje

17.00.h. – Vidovec – vjenčanje

18.00.h. – Maruševecc – KUMULATIVNA + 1. Ivan i Kata Šestanj, Martin, Zora, Dragutin i Josip Možanić, Martin i Draga(ž) Bogdan – daje ob. Možanić Slavka

2. Milica i Vladimir Štibrić, Josip Korpar, Ema, Stanko i Mirko Hrgarek, ob. Bahun, Breški i Valentak – daje Mira

3. Matijašec Katica, Martinčević Šimun i Jaga te Anđela Žiher – daje Vera

4. Stanko i Ana Šagi te Tomislav Kihas – daje ob. Šagi

5. Ivica Hrgar, Aubelj Marija i Franc – daje Ana

6. Mijo, Ljubica, Stjepan i Barbara Hrgar i ob. Hrgar, Izidor, Veronika i Evica Kolenko i ob. Kolenko te Martin i Magda Denac – daje Jura

7. Ivan Kralj, Jaga i Stanko Herceg, Anka Borogovac, Imbro i Ljubica Šumiga – daju Bara Kralj i ob. Šumiga

8. Đuro i Slava Ljubičić, rod. Ljubičić te ob. Pižeta – daje ob. Ljubičić

9. Štefanija Lombardi – daju mama i sestre

10. Cerjan Matija – daje ob. Cerjan

03.07.

Nedjelja

(Ze.)

ČETRNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Deodat

Sv. Mise: 07.00.h. – Maruševec – župna misa

08.00.h. – Druškovec + Gabrijel i Bara Brlenić, Franjo i Ana Dorogi, Romana Bahun, Kokotec Juraj i Novoselec Terezija – daje Terezija Dorogi

09.30.h. – Vidovec

11.00.h. – Maruševec + Josip i ob. Cvetko te ob. Kranjčić – daje ob. Peharda

Za vrijeme mise u 11.00.h. – bit će krštenje

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com  U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! ŽUPNI URED JE NA STAROM FAROFU! MASKE I DEZINFICIRANJE RUKU STAVLJA SE NA VLASTITI IZBOR! HVALA!

·         RAT U UKRAJINI – na „farofu u Druškovcu“ je smješteno deset prognanika iz Ukrajine!

·         U IDUĆIH NEKOLIKO NEDJELJA – BIT ĆE PROMIJENJEN RASPORED SV. MISA ZBOG MLADIH MISA NOVOZAREĐENIH SVEĆENIKA, KAO I ZAMJENA ZBOG GODIŠNJIH ODMORA,  PA VAS MOLIM DA TERMINE PRATITE NA LISTIĆU I INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! HVALA!