DVADESET I ŠESTA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

26.09. 2021.  DVADESET I ŠESTA NEDJELJA KROZ GODINU –  Sv. Kuzma
Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec + Damir Gazdić i ob. Gazdić te Ivek Canjuga – daje ob. Gazdić

11.00.h. Maruševec + Vilko i ob. Mavrek, Juraj, Draga(ž) te ob. Korpar, Anka Posavec, Marija i Stjepan Šafar, Gabrijela(ž) i Franjo Kučar, Dragica i Tomo Oreški te Vilko Vrbanec – daje Jagica Mavrek

27.09.

Ponedjeljak

(Bi.)

Sv. Vinko Paulski 17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec  + Jurica Masten, Stjepan i ob. Masten – daje Terezija

28.09.

Utorak

(Ze.)

Sv. Vjenceslav 18.00.h. – Maruševec  + Josip Jug, ob. Ščuric, Jug i Matijašec – daje ob. Ščuric
29.09.

Srijeda

(Bi.)

 

Sv. Mihael, Gabrijel i Rafael

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec  + Miroslav i Stjepan, Draga(ž) i Slavko Matijašec, Josip Malčec te August i Marija Foder – daje Brankica Matijašec

30.09.

Četvrtak

(Bi.)

Sv. Jeronim 08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.30.h. – Maruševec – krunica i litanije

18.00.h. – Maruševec  + Herceg Josip, Franjo i Bara te Ivan i Kata Tolić – daje Smiljanka Herceg

18.30.h. – Maruševec – KLANJANJE

01.10.

Petak

(Bi.)

Sv. Terezija od Djeteta Isusa 08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.30.h. – Maruševec – LISTOPADSKE POBOŽNOSTI – krunica i litanije

18.00.h. – Maruševec  + Mirjana Vitasović – Grandić, Boris Vitasović, ob. Grandić, Nikola i Nadja te ob. Trani Đina, Pjero i Silvano – daje Vesna Rajšić

02.10.

Subota

(Ze.)

Sv. Kleofa 17.00.h. – Maruševec – vjenčanje

18.00.h. – Maruševec – KOMULATIVNA –  1. Juraj, Tomo i Zlata Makovec, ob. Kapljić, Andrija i Anđela Peharda, te Anka i Stjepan Špoljar – daje Marija

2. Ob. Tomašek, Šimek, Buhin, Đuras, Brežnjak, Kundija, Kolar i Ana Cmuk – daje Katica Tomašek

3. Andrija Kolenko i ob. Kolenko, ob. Matijašec i Jug te Slavko Posavec-Kovač – daje ob. Kolenko

4. Bosak Stjepan, Novosel Ankica, Banec Stjepan, Anka, Terezija, Alojz i Tomo – daje ob. Banec Vladimira

5. Dragutin Tomašek i ob. Tomašek, Josipa(ž) Orsag, Stjepan, Stjepan i ob. Orsag – daje Bara Tomašek

6. Vikica i Slavko Horbec te Pepica i Vilko Breški – daje ob. Horbec

7. Verona Korpar, Ljubica Pavleković te Jelica Štefanec – daje ob Horbec

Nakon Sv. Mise – LISTOPADSKE POBOŽNOSTI – krunica i litanije

03.10.

Nedjelja

(Ze.)

 

DVADESET I SEDMA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Svjetlana

PROŠTENJE GOSPE ČISELSKE

Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

08.30.h. – Budnica „Kuburaške udruge Maruševec“

10.00.h. – Svečano otvorenje „10. Sajma v Maruševcu“

11.00.h. Maruševec + Antun Mislović – daje ob. Stolnik

Za sve žive i pokojne članove „Kuburaške udruge Maruševec“

Pjevanje na misnim slavljima predvodi gđa. Marijana Gašparić sa „Žvs. Sv. Jurja iz Maruševca“ i sa „Zborom odraslih iz Maruševca“  g. Kristijan Cesar sa „Zborom mladih iz Maruševca“ a misno slavlje predslavi domaći župnik Krunoslav Milovec

12.15.h. – Zajednički nastup kuburaških udruga

Kao i svake godine „Sajam v Maruševcu „ organizira „Kuburaška udruga Maruševec“ te na taj način obilježavamo i župni blagdan „Čiselske nedele“ uz domaće izlagače sudjeluje 20. udruga i OPG-a iz Varaždinske Županije te 10-tak prijateljskih kuburaških udruga! Pozvani smo svi uz pridržavanje epidemioloških mjera!

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com  U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED KOJI JE PONOVNO PREMJEŠTEN NA STARI FAROF POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE NOSE MASKE!

·         POLA SATA PRIJE SV. MISA U ČETVRTAK, PETAK, SUBOTU I NEDJELJU IMATE PRILIKU ZA SV. ISPOVIJED ISPRED ULAZA U SAKRISTIJU!

·         SANACIJA TEMELJA I IZRADA DRENAŽE oko župne crkve je završila! Izvođač radova bila je tvrtka „TTG“ iz Donje Višnjice dok je nadzor vodio prof. Matija Orešković! Cijena izvedenih radova iznosila je 40.448,75-kn te je isti iznos već uplaćen na račun izvođača radova!

·         OVIH DANA započela je sanacija stepenica u župnoj crkvi također radove izvodi tvrtka „TTG“ IZ Donje Višnjice te će te o cijeni radova biti izvješteni po okončanoj situaciji!

·         HODOČAŠĆE NAŠE ŽUPE: U MEĐUGORJE bit će: 22.10. uvečer polazak, 23.10.bili bi u Međugorju  i 24.10. vratili bi se uvečer kućama! Cijena karte je 430,-kn! U cijenu je uključen prijevoz, večera i doručak te spavanje u Međugorju! AUTOBUS JE PUN I MJESTA VIŠE NEMA!

DVADESET I PETA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

19.09. 2021.  DVADESET I PETA NEDJELJA KROZ GODINU –  Sv. Januarije
Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec +  Slavko, Paulina(ž) i Josip Dukarić, Vinko, Verona i Stjepan Herceg, Marija i ob. Fogec, Josip Hudek, Antun i Bara Šimunek, Pepa i Mijo Žigmund, Mara Pečevski i Stjepan Šagij  – daje ob. Dukarić – Petriš

11.00.h. Maruševec + 1. Petar, Ema, Mirko, Draga(ž) i Dragica Možanić te Branko i  Anđela(ž) Štrlek – daje Josip Možanić

2. Vjekoslav, Dragica i Franjo Gradiček te ob. Čupić i Kresnik – daje Ivanka Gradiček

20.09.

Ponedjeljak

(Cr.)

Sv. Andrija Kim i drugovi 17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec  + Stjepan i Marija Kušter, ob. Kušter, Vjekoslav i Štefica Kelemen, Ivan, Andrija, Ema i Petar Gregur, ob. Grđan te Slavko i Juraj Marčec – daje ob. Gregur Josipa

21.09.

Utorak

(Cr.)

Sv. Matej Apostol i Evanđelista 17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec  +  Mirjana Vitasović – Grandić, Boris Vitasović, ob. Grandić, Nikola i Nadja te ob. Trani Đina, Pjero i Silvano – daje Vesna Rajšić

22.09.

Srijeda

(Ze.)

 

Sv. Mauricije

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

23.09.

Četvrtak

(Ze.)

Sv. Lino Župnika nema
24.09.

Petak

(Ze.)

Sv. Virgil 07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

25.09.

Subota

(Ze.)

Sv. Kleofa 15.00.h. – Maruševec – krštenje

16.00.h. – Maruševec – krštenje

18.00.h. – Maruševec – KOMULATIVNA  + 1. Vladimir Novak, ob. Novak, Mašić i Ereiz te Božidar Kušter – daje obitelj

2. Terezija i Rudolf Cmuk te Slavko Harjač – daje ob Josipa Cmuk

26.09.

Nedjelja

(Ze.)

 

DVADESET I ŠESTA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Kuzma

Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec + Damir Gazdić i ob. Gazdić te Ivek Canjuga – daje ob. Gazdić

11.00.h. Maruševec + Vilko i ob. Mavrek, Juraj, Draga(ž) te ob. Korpar, Anka Posavec, Marija i Stjepan Šafar, Gabrijela(ž) i Franjo Kučar, Dragica i Tomo Oreški te Vilko Vrbanec – daje Jagica Mavrek

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com  U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED KOJI JE PONOVNO PREMJEŠTEN NA STARI FAROF POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE NOSE MASKE!

·         HODOČAŠĆE NAŠE ŽUPE: U MEĐUGORJE bilo bi: 22.10. uvečer polazak, 23.10.bili bi u Međugorju  i 24.10. vratili bi se uvečer kućama! Cijena karte za puni autobus bila bi 430,-kn! U cijenu je uključen prijevoz, večera i doručak te spavanje u Međugorju!  Koji još niste uplatili molim Vas da to učinite kroz ovaj tjedan! AUTOBUS JE PUN I MJESTA VIŠE NEMA!

DVADESET I ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

12.09. 2021.  DVADESET I ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU –  Sv. Marija
Sv. Mise: 07.30.h. 7- Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec + Stjepan Maruševec i obitelj Maruševec

11.00.h. Maruševec + Pepica i Vilko Breški, Franca(ž) i Ignac Šimek te Helenka Prević – daje ob. Šimek

UJEDNO ZA VRIJEME SV. MISE U 11.00. BIT ĆE ZAZIV DUHA SVETOGA ZA POČETAK NOVE ŠKOLSKE GODINE PA MOLIM DJECU DA SE ODAZOVU!

13.09.

Ponedjeljak

(Ze.)

Sv. Ivan Zlatousti Župnika nema
14.09.

Utorak

(Cr.)

Uzvišenje Sv. Križa 17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec  + Josip i Marija Pintarić, Cvetko i Jana(ž) Breški, Vid i Barbara Fošnar, Slavko i Marija Posavec – daje obitelj

15.09.

Srijeda

(Bi.)

 

B.D.M. Žalosna

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Dragutin Novoselec, Marija i Ivica Pofuk te Anica Kudeljnjak – daje ob. Stjepana Pofuk

16.09.

Četvrtak

(Cr.)

Sv. Kornelije 17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Bara, Branko i Štefica Šagi, Ivan i Tereza Podbojec – daju djeca

17.09.

Petak

(Ze.)

Sv. Hildegarda 07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.00.h. – Maruševec – vjenčanje

18.09.

Subota

(Ze.)

Sv. Ariadna 15.00.h. – Maruševec – krštenje

16.00.h. – Maruševec – krštenje

18.00.h. – Maruševec – KOMULATIVNA  + 1. Ob. Kovačić, Peharda i Mikac te Stjepan Štrlek

2. Martinčević Stjepan, Marčec  Marija i Adam te Hainž Franjo, Vika i Mirko – daje ob. Martinčević

3. Vladimir, Vilko, Terezija i Josipa(ž)Tomašek te  Andrija, Jagica i Vilko Kundija – daje Katica Tomašek

4. Korpar Stjepan, Ivan, Katarina i Slavko, Cupar Ivan i Draga(ž) te Pintarić Stjepan i Ana – daje Ljiljana

5. Silvestar i Terezija Štrlek, Stjepan, Elizabeta, Dragutin i Suzana Baksa – daju Stjepan i Marija Štrlek

6. Barbara, Stjepan, Paulina i Petar Božić te Ivka i Martin Premužić – daje ob. Božić

19.09.

Nedjelja

(Ze.)

 

DVADESET I PETA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Januarije

Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec +  Slavko, Paulina(ž) i Josip Dukarić, Vinko, Verona i Stjepan Herceg, Marija i ob. Fogec, Josip Hudek, Antun i Bara Šimunek, Pepa i Mijo Žigmund, Mara Pečevski i Stjepan Šagij  – daje ob. Dukarić – Petriš

11.00.h. Maruševec + 1. Petar, Ema, Mirko, Draga(ž) i Dragica Možanić te Branko i  Anđela(ž) Štrlek – daje Josip Možanić

2. Vjekoslav, Dragica i Franjo Gradiček te ob. Čupić i Kresnik – daje Ivanka Gradiček

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com  U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED KOJI JE PONOVNO PREMJEŠTEN NA STARI FAROF POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE NOSE MASKE!

·         ŽENIDBENI NAVJEŠTAJ: Sakramenat Sv. Ženidbe žele sklopiti: Jurica Jagetić, sin Vjekoslava i Štefica r. Pofuk., rođ. 21.02.1995., u Varaždinu  iz Ulica Jezerski put 41, Ivanec., Župa Ivanec i Valentina Peharda, kći Mirka i Miljenke r. Henčić., rođ. 02.02.1995., u Varaždinu iz Kapelec 27., Župa Maruševec! Sakramenat Sv. Ženidbe žele sklopiti 02.10.2021., u Maruševcu! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zapreku ili zabranu dužan je po savjesti javiti na župni ured!

·         Na zamolbu naše župe Maruševec ovih dana dobili smo obavijest o „Odluci o dodjeli sredstava za sufinaciranje projekata od strane Varaždinske biskupije“ u iznosu od 249.843,75-kn, dobiveni novac trošit će se namjenski za obnovu crkve Sv. Jurja oštećenoj u potresu! Ovim putem zahvaljujem našem Varaždinskom biskupu, mons. Bože Radošu kao i Zboru savjetnika i Ekonomskom vijeću Varaždinske biskupije!

·         HODOČAŠĆE NAŠE ŽUPE: U MEĐUGORJE bilo bi: 22.10. uvečer polazak, 23.10.bili bi u Međugorju  i 24.10. vratili bi se uvečer kućama! Cijena karte za puni autobus bila bi 430,-kn! U cijenu je uključen prijevoz, večera i doručak te spavanje u Međugorju!  Zapisati se i uplatiti kartu možete u uredovno vrijeme!

DVADESET I TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

29.08. 2021.  DVADESET I TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU –  Sv. Urban
Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + Jurgec Ivica i Andrej – daje Zorica Jurgec

11.00.h. Maruševec + Josip Horbec – daje ob. Horbec

06.09.

Ponedjeljak

(Ze.)

Sv. Zaharija 17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Mira i Andrija Šagi, Cecilija, Pavao, Jagica, Mirko i Ivan Fogec – daje ob. Milenković

07.09.

Utorak

(Cr.)

Sv. Marko Križevčanin

Suzaštitnik Varaždinske biskupije

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – BISKUPSKI ORDINARIJAT VARAŽDIN – SUSRET SVEĆENIKA

18.00.h. – Varaždin – katedrala – Sv. Misa

08.09.

Srijeda

(Bi.)

 

ROĐENJE B.D.M.

MALA GOSPA

18.00.h. – Maruševec – Zahvala Sv. Tereziji od djeteta Isusa i B.D. Mariji
09.09.

Četvrtak

(Ze.)

Sv. Hijacint 08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Franjo Možanić-Jambrek – daje supruga Katarina

10.09.

Petak

(Bi.)

Sv. Sebastijan 17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec  + Jaga, Rudolf, Slava i Petar Deduš – daje Josip Deduš

11.09.

Subota

(Ze.)

Sv. Gašpar ISPOVIJED ŠKOLSKE DJECE UOĆI POČETKA NOVE ŠKOLSKE GODINE

08.00.h. – Maruševec – ispovijed krizmanika (djece koja kreću u 8. razred) – ujedno će podići pristupnice za polazak vjeronauka u 2021/2022.godini

09.00.h. – Maruševec – ispovijed djece 4., 5., 6., i 7., razred

18.00.h. – Maruševec – vjenčanje

19.00.h. – Druškovec  – KOMULATIVNA + 1. Emanuel Hleb – daje mama Snježana, Ob. Šambar i baka

2. Marija i Krunoslav Posavec –Kovač – daje obitelj

3. Stjepan, Bara, Valent i Barica Kokotec, Franjo i Magdalena Županić, Ignac, Sofija i Andrija Martinčević te Tomo Njegovec – daje ob. Kokotec

12.09.

Nedjelja

(Ze.)

 

DVADESET I ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Marija

Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec + Stjepan Maruševec i obitelj Maruševec

11.00.h. Maruševec + Pepica i Vilko Breški, Franca(ž) i Ignac Šimek te Helenka Prević – daje ob. Šimek

UJEDNO ZA VRIJEME SV. MISE U 11.00. BIT ĆE ZAZIV DUHA SVETOGA ZA POČETAK NOVE ŠKOLSKE GODINE PA MOLIM DJECU DA SE ODAZOVU!

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED KOJI JE PONOVNO PREMJEŠTEN NA STARI FAROF POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE NOSE MASKE!

·         ŽENIDBENI NAVJEŠTAJ: Sakramenat Sv. Ženidbe žele sklopiti: Robert Herceg, sin Josipa i Nevenke r. Solina., rođ. 06.08.1985., u Varaždinu  iz Novaki 2., Župa Maruševec i Mirjana Varzić, kći Stanislava i Marije r. Kurkutović., rođ. 12.01.1991., u Slavonskom Brodu iz Đure Varzića 64. Gundinci., Župa Gundinci! Sakramenat Sv.  Ženidbe žele sklopiti 10.09.2021., u Gundincima! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zapreku ili zabranu dužan je po savjesti javiti na župni ured!

·         HODOČAŠĆE NAŠE ŽUPE: U MEĐUGORJE bilo bi: 22.10. uvečer polazak, 23.10.bili bi u Međugorju  i 24.10. vratili bi se uvečer kućama! Cijena karte za puni autobus bila bi 430,-kn! U cijenu je uključen prijevoz, večera i doručak te spavanje u Međugorju!  Zapisati se i uplatiti kartu možete u uredovno vrijeme!