ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

30.01. 2022.  ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Tina
Sv. Mise:07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec – na nakanu

11.00.h. – Maruševec + Katica Krasny – daje obitelj

31.01.

Ponedjeljak

(Bi.)

Don. Ivan Bosco 16.00.h. – 16.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.00.h. – Maruševec + Vika i Marko Danko te Veronika i Stjepan Žlibar – daje Dražen Danko

01.02.

Utorak

(Ze.)

Sv. Gita 16.00.h. – 16.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.00.h. – Maruševec + Vjekoslav Možanić – daju supruga i kćeri

02.02.

Srijeda

(Bi.)

 

PRIKAZANJE GOSPODNJE U HRAMU – SVIJEĆICA

16.00.h. – 16.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.00.h. – Maruševec – KOMULATIVNA + 1. Antonija, Josip, Tomo, Verona Prešovar, Jakob, Ana i ob. Gašparić – daje Juraj sa obitelji

2. Danijel Nemec i Zdravko Rožmarić – daje Ivana Nemec

3. Čiril Hrgarek i ob. Hrgarek – daje Marija Juranić

Za vrijeme Sv. Mise bit će blagoslov svijeća, koje će te donijeti sa sobom, molim Vas stavite ih u folije ili drugačije zamotajte kako ne bismo kod paljenja istih uništili crkvu i njezin inventar!

03.02.

Četvrtak

(Cr.)

Sv. Blaž 16.00.h. – 16.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.00.h. – Maruševec + Blaž, Terezija i Slavko Šimunec, Štefanija Gorić, Marija i Milan Varga, Nada i Stjepan Kuzmić te Belšćak Josip – daje Katica

Za vrijeme Sv. Mise bit će blagoslov jabuka, koje ćete donijeti sa sobom. Nakon Sv. Mise bit će pojedinačni blagoslov grla!

04.02.

Petak

(Ze.)

Sv. Diodor 16.00.h. – 16.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.00.h. – Maruševec + Ivan Hranić, Blažunaj Kata, Bosilj Draga(ž) i Vlatko – daje Slavica

05.02.

Subota

(Cr.)

Sv. Agata 11.00.h. – Maruševec – krštenje

17.00.h. – Maruševec – KOMULATIVNA MISA + 1. Tomo Peharda, Rok, Zora(ž), Juraj, Marko, Stjepan i Anđela Bahun, Stjepan Jakopec, Slavko i Draga(ž) Štrlek te Angelika Klaus i Andreja Geci – daje ob. Peharda

2. Katica i Jakob Mihelčić, Slavko Mavrek, Agata i Karlo Kliček te Vilko Mavrek – daje Verica Mavrek

3.Bara, Slavko i Čedomir Klepač – daje kći Vesna sa obitelji

4. Štrlek Marko, Galeković Ivanka, Lukaček Terezija i Janko, Štrlek Ivan, Rozalija i Slavko – daje Slavica Štrlek

5. Cupar Marica, Mirko, Emilija, Marija i Ivan, Hrgarek Gabrijel i Josipa(ž) – daje Dragica

06.02.

Nedjelja

(Ze.)

PETA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Doroteja

Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + Štefica, Verona, Marijan i Slavko Flis te Ivan Posavec – daje Stjepan

11.00.h. – Maruševec + Šimić Štefanija, Štrlek Slava i Marko – daje ob. Šimić

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com  U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED KOJI JE PONOVNO PREMJEŠTEN NA STARI FAROF POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE NOSE MASKE!

·         VJERONAUK JOŠ NEĆE ZAPOČETI – zbog stalnog povećanja broja oboljelih od virusa COVID – 19! Molim roditelje da prekontroliraju znanje prvopričesnika i krizmanika! Prvopričesnici napamet naučiti ispovijedati se, a krizmanici da pročitaju Sv. Pismo te ih možete ispitati po dječjim Biblijama koje su dobili!

TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

23.01. 2022.  TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Emercijana
Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec + Stanko, Marija i Martina(ž) Košić te Slavko i Bara Klen – daje ob. Klen

11.00.h. – Maruševec + Kristina Varga te Vladimir Pintarić – daje Barbara

24.01.

Ponedjeljak

(Bi.)

Sv. Franjo Saleški 16.00.h. – 16.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.00.h. – Maruševec + Markunović Zoran i Zvonko, Rimac Lucija, Mato i Marica te Mijo i Nevenka – daje obitelj

25.01.

Utorak

(Bi.)

Obraćenje Sv. Pavla 16.00.h. – 16.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.00.h. – Maruševec – na nakanu obraćenja jedne osobe

26.01.

Srijeda

(Ze.)

 

Sv. Timotej i Tit

16.00.h. – 16.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.00.h. – Maruševec + Vladimir i Mirjana Šagi – daju djeca

27.01.

Četvrtak

(Ze.)

Sv. Anđela 16.00.h. – 16.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.00.h. – Maruševec + Dragutin Cmuk, Dragica i Vladimir Borović te Dragica Špoljar –  daje obitelj

28.01.

Petak

(Bi.)

Sv. Toma Akvinski 07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

29.01.

Subota

(Ze.)

Sv. Akvilin 17.00.h. – Maruševec– KOMULATIVNA MISA + 1. Kata i Ivan Šestanj, Slava i Ivan Štrlek – daje ob. Štrlek

2. Stjepan Šagi – daje obitelj i supruga Anka

3. Tomo Peharda – daje supruga s obitelji

4. Stjepan Vincek – daju supruga i djeca

5. Pavao i Ana Možanić te ob. Možanić – daje sin Robert

6. Stanko, Anka i Katarina Žiher – daje Vlado

7. Gašparić Stjepan, Marija, Josip, Slavko i Milka – daje Rade Gašparić s obitelji

8. Ana i Stjepan Cerjan i Mirko Rožman – daje obitelj

30.01.

Nedjelja

(Ze.)

ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Tina

Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec

11.00.h. – Maruševec + Katica Krasny – daje obitelj

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com  U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED KOJI JE PONOVNO PREMJEŠTEN NA STARI FAROF POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE NOSE MASKE!

·         VJERONAUK JOŠ NEĆE ZAPOČETI – zbog stalnog povećanja broja oboljelih od virusa COVID – 19! Molim roditelje da prekontroliraju znanje prvopričesnika i krizmanika! Prvopričesnici napamet naučiti ispovijedati se, a krizmanici da pročitaju Sv. Pismo te ih možete ispitati po dječjim Biblijama koje su dobili!

DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

16.01. 2022.  DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Marcel
Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + Ivan i verona Posavec-Malok – daje sin Vjekoslav i unuk Božidar

11.00.h. – Maruševec – zahvala za 50.g. braka

17.01.

Ponedjeljak

(Bi.)

Sv. Antun Pustinjak 16.00.h. – 16.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.00.h. – Maruševec + Vladko, Slavica, Jelena i Mirko Posavec – daje obitelj

18.01.

Utorak

(Ze.)

Sv. Priska 07.00.h. – Maruševec – u zahvalu Sv. Josipu te za zdravlje obitelji

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

19.01.

Srijeda

(Ze.)

 

Sv. Ljiljana

16.00.h. – 16.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.00.h. – Maruševec + Slavko i ob. Buden, Silvestar i ob. Štrlek te Franjo Kolar – daje Vika

20.01.

Četvrtak

(Ze.)

Sv. Fabijan i Sebastijan 16.00.h. – 16.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.00.h. – Maruševec + Eva i Stjepan Žlibar, Marija, Gabrijel i Valent Baniček te Katarina i Branko Mesec – daje ob. Franje Žlibar

21.01.

Petak

(Ze.)

Sv. Agneza 07.00.h. – Maruševec + Katarina i Slavko Peharda, rod., i ob. Ivačić, Tomo Hrgar, Stjepan Kolenko, Biserka Damjanić te ob. Makovec i Peharda – daje ob. Peharda

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

22.01.

Subota

(Ze.)

Sv. Vinko 08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.00.h. – Jurketinec – KOMULATIVNA MISA + 1. Josip Canjuga, rod. Canjuga, ob. Šemiga, Vincek, Šaško, Vajdić, Majksner, Letina, Kunić i Banec – daje ob. Vincek

2. Dragica, Stjepan i Mario Vrbanec – daje ob. Vrbanec

3. Ivica i Stjepan Cvrtila, ob. Cvrtila, Dragutin i Dragica Vajdić te ob. Soldić i Punčec

4. Stjepan, Katarina i Ivan Gazdić – daje obitelj

5. Vajdić Ana i Andrija – daju sin i kći

23.01.

Nedjelja

(Ze.)

TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Emercijana

Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec + Stanko, Marija i Martina(ž) Košić te Slavko i Bara Klen – daje ob. Klen

11.00.h. – Maruševec + Kristina Varga te Vladimir Pintarić – daje Barbara

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com  U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED KOJI JE PONOVNO PREMJEŠTEN NA STARI FAROF POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE NOSE MASKE!

·         ŽENIDBENI NAVJEŠTAJ: Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti: Leon Jurič, sin Mirka i Anice r. Florjanović, rođ. 14.05.1994., u Varaždinu iz Ulica V. Nazora 48.A., Župa Vinica i Danijela Bahun, kći Zorana i Anice r. Pajtak, rođ. 27.09.1995., u Varaždinu iz Koretinec 106.A., Župa Maruševec! Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti 26.02.2022., u Maruševcu! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!

NEDJELJA KRŠTENJA GOSPODNJEG – OGLASI – MARUŠEVEC

09.01. 2022.  NEDJELJA KRŠTENJA GOSPODNJEG – Sv. Hadrijan
Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec + Juraj, Štefanija i Slavko Korpar te Slava i Franjo Šimunić – daje Viktorija

11.00.h. – Maruševec + Vilko Mavrek – daje supruga

10.01.

Ponedjeljak

(Ze.)

Sv. Agaton 16.00.h. – 16.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.00.h. – Maruševec + Fiškuš Radoslav, Vjekoslav i Nada, Bačani Damir, Hanžek Josip, Agata i Franjo – daje ob. Fiškuš

11.01.

Utorak

(Ze.)

Sv. Teodozije 08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.00.h. – Maruševec + Barbara Žlibar – daje obitelj

12.01.

Srijeda

(Ze.)

 

Sv. Ernest

16.00.h. – 16.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.00.h. – Maruševec + Dragica, Stjepan i Anka Špoljar i Dragutin Cmuk – daje obitelj

13.01.

Četvrtak

(Ze.)

Sv. Hilarije 08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.00.h. – Maruševec + Veronika i Stjepan Žlibar te Marko Danko – daje ob. Žlibar

14.01.

Petak

(Ze.)

Sv. Rajko 16.00.h. – 16.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.00.h. – Maruševec + Marinko Martinčević, ob. Virth i Martinčević – daje ob. Martinčević

15.01.

Subota

(Ze.)

Sv. Mavro 08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.00.h. – Maruševec – KOMULATIVNA MISA + 1. Draga i Stjepan Bosak – daje sin Davor

2. Draga i Mirko Možanić, Emilija, Mirko i Marija Cupar te Stjepan Korpar – daje Vjekoslav Hrgarek

3. Josip, Juraj i Anđela Varga, ob. Šagi, Beli, Črepinko i Mušica – daje ob. Varga

4. Kata i Stjepan Vusić, Dragutin, Roza i Nevenka Hranić, ob. Majer i Boltižar – daje Josipa

5. Veronika, Vladimir i Dragutin Kolenko te Štefanija Obadić – daje Slavica

6. Dombaj Josip, Tomašek Stjepan, ob. Tomašek i Dombaj – daje Zlata Tomašek

7. Šagi Ana – daje suprug s obitelji

8. Štefanija i Slavko Kolenko, ob. Kolenko te Štefanija Obadić – daje Božidar Kolenko

9. Štefica, Viktor, Josip i Ivan Štrlek te Franjo Kretić – daje ob. Štrlek

10. Zahvala za ozdravljenje jedne osobe

16.01.

Nedjelja

(LJu.)

DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Marcel

Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + Ivan i verona Posavec-Malok – daje sin Vjekoslav i unuk Božidar

11.00.h. – Maruševec – zahvala za 50.g. braka

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com  U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED KOJI JE PONOVNO PREMJEŠTEN NA STARI FAROF POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE NOSE MASKE!

·         Završio je blagoslov obitelji te smo ove godine obišli 1419 obitelji! Zahvaljujem na svakom Vašem daru te se prikupilo za našu Župu 143.900,00-kn i 135,-Eura, te ćemo taj novac uložiti da saniramo oštećenja izazvana potresom kao i na ona uređenja koja su potrebna u našoj župnoj crkvi kao i kapelama!

·         AKO se netko želi u ovoj godini pred nama pretplatiti za Glas Koncila -600,-kn ili za MAK -150,-kn neka mi se javi kroz ovaj tjedan ili ako želi otkazati pretplatu a dosad je bio pretplaćen!

·         PROŠLI tjedan zvao me jedan svećenik iz Međimurja te traži stan za jednu osobu, naravno uz plaćanje pa ukoliko ima netko da bi primio osobu na stan uz plaćanje neka mi se javi kroz ovaj tjedan! Da ima kuhinju za korištenje, kupaonu …

DRUGA NEDJELJA PO BOŽIĆU – OGLASI – MARUŠEVEC

02.01. 2022.  DRUGA NEDJELJA PO BOŽIĆU – Sv. Bazilije
Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + Kristina, Stanko, Stjepan i Barbara Belcar, ob. Belcar i Premužić – daje kći Verica

11.00.h. – Maruševec + Josip i Jagoda, Pavo i Ema te Stjepan Deduš, Štefanija Buden, Rotar Mihael i Marija i Branimir Bajde – daje ob. Deduš

03.01.

Ponedjeljak

(Bi.)

Sv. Danijel 07.00.h. – Maruševec + Ivan, Ema, Petar i Andrija Gregur – daje sin Petar
04.01.

Utorak

(Bi.)

Sv. Anđela 07.00.h. – Maruševec + Pile i Kata Marušić i Drago Kulić – daje obitelj
05.01.

Srijeda

(Bi.)

 

Sv. Emilijana

07.00.h. – Maruševec – na nakanu ozdravljenja
06.01.

Četvrtak

(Bi)

TRI KRALJA

Sv. Gašpar

07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec +

11.00.h. – Maruševec + Stjepan Ožinger – daje supruga Viktorija

Za vrijeme mise bit će blagoslov vode!

07.01.

Petak

(Bi.)

Sv. Rajmund ŽUPNIKA NEMA
08.01.

Subota

(Bi.)

Sv. Severin 08.00.h. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu

17.00.h. – Druškovec – KOMULATIVNA + 1.Terezija Novoselec, Nadica Dubravec i ob. Pintarić – daju Siniša i Ivana Dubravec

2. Stjepan, Marija, Franjo i Pavao Belcar, Anka i Vladimir Šagi – daje aupruga s obitelji

3. Stjepan, Vinko i Verona Brlenić, Stjepan, Ivan, Bara, Florijan i Julika Filipek te Damir Flis – daje ob. Brlenić

4. Pepa i Stjepan Bančić, Božica Ražnjević te Stanko Eršegović – daje Đurđica Bančić

09.01.

Nedjelja

(Bi.)

NEDJELJA KRŠTENJA GOSPODINOVA

Sv. Hadrijan

Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec + Juraj, Štefanija i Slavko Korpar te Slava i Franjo Šimunić – daje Viktorija

11.00.h. – Maruševec + Vilko Mavrek – daje supruga

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com  U UREDOVNO VRIJEME! ŽUPNI URED NE RADI DOK TRAJE BLAGOSLOV OBITELJI, AKO JE NEŠTO HITNO KONTAKTIRAJTE ME NA MOBITEL!KOD ULASKA U ŽUPNI URED KOJI JE PONOVNO PREMJEŠTEN NA STARI FAROF POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·         PREMA MATICAMA ŽUPE 2020. GODINA IZGLEDALA JE OVAKO

MATICA VJENČANIH – 12 PARI, KNJIGA POTVRĐENIKA – 67 OSOBA, KNJIGA PRVOPRIČESNIKA

– 52 OSOBE

MATICA KRŠTENIH: UKUPNO 57, MUŠKIH 27, ŽENSKIH 30, OSOBA

MATICA UMRLIH : UKUPNO 93, MUŠKIH 52, ŽENSKIH 41, OSOBA

DAKLE GODINU 2020, ZAVRŠILI SMO SA MINUSOM OD 36, OSOBA

·         PREMA MATICAMA ŽUPE PROTEKLA 2021.  GODINA IZGLEDALA JE OVAKO

MATICA VJENČANIH – 16 PARI, KNJIGA POTVRĐENIKA – 61.  OSOBA, KNJIGA

PRVOPRIČESNIKA –  58. OSOBA

MATICA KRŠTENIH: UKUPNO 56, MUŠKIH 28, ŽENSKIH 28, OSOBA

MATICA UMRLIH : UKUPNO 118, MUŠKIH 55, ŽENSKIH 63, OSOBA

DAKLE GODINU 2021, ZAVRŠILI SMO SA MINUSOM OD 62, OSOBA

·         BLAGOSLOV OBITELJI odlukom varaždinskog biskupa mons. Bože Radoš-a, ove godine počet će na blagdan sv. Obitelji dakle 26.12.2021., u našoj Župi  počet ćemo sa selom Koškovec! Također odlukom biskupa župnik te pratnja zvonari i orguljaši trebaju biti cijepljeni a ukoliko nisu potrebno je testirati se svaki drugi dan! Kao i kod prošlog blagoslova obitelji imat ćemo rukavice i maske kako bi

smo zaštitili Vas, te ćemo ostaviti naljepnicu a blagoslovljenu vodu nosimo sa sobom. Također kao i kod prošlog blagoslova, molim Vas da nas netko ispred kuće pričeka jer ne bi smo željeli nekome doći nepozvani! Vi sami odlučite gdje će te nas primiti hoćete li u dvorištu, hodniku, na ulazu u kuću to ovisi o Vama! Ako netko želi primiti blagoslov, a ne može pričekati vani, zbog starosti ili nekog drugog razloga neka nas preko susjeda obavijesti da nas želi primiti! Ako je neka obitelj u izolaciji ili samoizolaciji ili Vas nema kod kuće, a želite primiti blagoslov obitelji nazovite me te ću vas naknadno po dogovoru obići! Kao što sam napomenuo sa mnom će ići zvonari i orguljaši te je prilika da ih nagradite kako je to uobičajeno za njihov trud tokom čitave godine te smo Vam zahvalni na svakom daru! Nemojte nas tokom blagoslova nuditi hranom i pićem, budući da je situacija takva kakva je, sigurno da će biti prilike u nekim boljim vremenima! Ukoliko negdje ne bi smo stigli zbog sprovoda uspjeti obići kao što smo predvidjeli, nastavit ćemo drugi dan gdje smo stali!

02.01.

Nedjelja

Sv. Bazilije 13.00.h. – SELNIK – PRVO GORNJI DIO PREMA BIKOVCU A ONDA SELNIK PO GLVNOJ CESTI – KAO I PROŠLI BLAGOSLOV
03.01.

Ponedjeljak

 

Sv. Flavijan

08.00. h. -1. LADANJE DONJE – ULICA VLADIMIRA NAZORA, NAKON TOGA 2. KORENJAK I 3. BIKOVEC – KAO I PROŠLI BLAGOSLOV
04.01.

Utorak

Sv. Anđela 08.00.h. – 1. CERJE NEBOJSE I 2. BILJEVEC POČETAK KAO I PROŠLE BLAGOSLOV
05.01.

Srijeda

Sv. Emilijana 08.00.h – GREDA – KAO I PROŠLI BLAGOSLOV
06.01.

četvrtak

TRI KRALJA 13.00.h. – JURKETINEC – KAO I PROŠLI BLAGOSLOV