ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

30.01. 2022.  ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Tina
Sv. Mise:07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec – na nakanu

11.00.h. – Maruševec + Katica Krasny – daje obitelj

31.01.

Ponedjeljak

(Bi.)

Don. Ivan Bosco 16.00.h. – 16.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.00.h. – Maruševec + Vika i Marko Danko te Veronika i Stjepan Žlibar – daje Dražen Danko

01.02.

Utorak

(Ze.)

Sv. Gita 16.00.h. – 16.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.00.h. – Maruševec + Vjekoslav Možanić – daju supruga i kćeri

02.02.

Srijeda

(Bi.)

 

PRIKAZANJE GOSPODNJE U HRAMU – SVIJEĆICA

16.00.h. – 16.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.00.h. – Maruševec – KOMULATIVNA + 1. Antonija, Josip, Tomo, Verona Prešovar, Jakob, Ana i ob. Gašparić – daje Juraj sa obitelji

2. Danijel Nemec i Zdravko Rožmarić – daje Ivana Nemec

3. Čiril Hrgarek i ob. Hrgarek – daje Marija Juranić

Za vrijeme Sv. Mise bit će blagoslov svijeća, koje će te donijeti sa sobom, molim Vas stavite ih u folije ili drugačije zamotajte kako ne bismo kod paljenja istih uništili crkvu i njezin inventar!

03.02.

Četvrtak

(Cr.)

Sv. Blaž 16.00.h. – 16.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.00.h. – Maruševec + Blaž, Terezija i Slavko Šimunec, Štefanija Gorić, Marija i Milan Varga, Nada i Stjepan Kuzmić te Belšćak Josip – daje Katica

Za vrijeme Sv. Mise bit će blagoslov jabuka, koje ćete donijeti sa sobom. Nakon Sv. Mise bit će pojedinačni blagoslov grla!

04.02.

Petak

(Ze.)

Sv. Diodor 16.00.h. – 16.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.00.h. – Maruševec + Ivan Hranić, Blažunaj Kata, Bosilj Draga(ž) i Vlatko – daje Slavica

05.02.

Subota

(Cr.)

Sv. Agata 11.00.h. – Maruševec – krštenje

17.00.h. – Maruševec – KOMULATIVNA MISA + 1. Tomo Peharda, Rok, Zora(ž), Juraj, Marko, Stjepan i Anđela Bahun, Stjepan Jakopec, Slavko i Draga(ž) Štrlek te Angelika Klaus i Andreja Geci – daje ob. Peharda

2. Katica i Jakob Mihelčić, Slavko Mavrek, Agata i Karlo Kliček te Vilko Mavrek – daje Verica Mavrek

3.Bara, Slavko i Čedomir Klepač – daje kći Vesna sa obitelji

4. Štrlek Marko, Galeković Ivanka, Lukaček Terezija i Janko, Štrlek Ivan, Rozalija i Slavko – daje Slavica Štrlek

5. Cupar Marica, Mirko, Emilija, Marija i Ivan, Hrgarek Gabrijel i Josipa(ž) – daje Dragica

06.02.

Nedjelja

(Ze.)

PETA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Doroteja

Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + Štefica, Verona, Marijan i Slavko Flis te Ivan Posavec – daje Stjepan

11.00.h. – Maruševec + Šimić Štefanija, Štrlek Slava i Marko – daje ob. Šimić

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com  U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED KOJI JE PONOVNO PREMJEŠTEN NA STARI FAROF POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE NOSE MASKE!

·         VJERONAUK JOŠ NEĆE ZAPOČETI – zbog stalnog povećanja broja oboljelih od virusa COVID – 19! Molim roditelje da prekontroliraju znanje prvopričesnika i krizmanika! Prvopričesnici napamet naučiti ispovijedati se, a krizmanici da pročitaju Sv. Pismo te ih možete ispitati po dječjim Biblijama koje su dobili!