PRVA NEDJELJA DOŠAŠĆA – OGLASI – MARUŠEVEC

29.11.2020. PRVA NEDJELJA DOŠAŠĆA  – Sv. Iluminata
07.30.h. – Maruševec+ fra. Zvonimir Bono Šagi

09.30.h. – Druškovec + 1.Franjo Šincek – daje supruga Štefanija i sin Robert

2. Ivan i Jelena Inkret te rod., i braća

11.00.h. – Maruševec + 1. Zdravko Kumrić, ob. Banec i Ris te Ljubica Kundija – daje Marija Kumrić

2. Stjepan Bosak te Katarina i Stjepan Šipek – daje ob. Bosak

3. Katarina, Dragutin, Andrija i Marija Martinčević, Dragutin Justament, Jakšić Marica i Šimon

4. Štefanec Izidor i Jaga, Gajski Mirko, Fadiga Petar i Anđela te Ivan i Marija – daje ob. Štefanec

ZA VRIJEME SV. MISA BLAGOSLOVIT ĆE SE ADVENTSKI VIJENCI

30.11.

Ponedjeljak

(Cr.)

 

Sv. Andrija Ap.

06.00.h. – Maruševec – zahvala Sv. Roku za zdravlje ob. Posavec

07.30.h. – 08.30.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

15.30.h. – 16.00.h – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h – 16.30.h – Maruševec – prilika za Sv. Ispovijed – ispred „starog farofa“

01.12.

Utorak

(Lju.)

Sv. Klementina 06.00.h. – Maruševec – zahvala Sv. Roku za zdravlje ob. Posavec

07.30.h. – 08.30.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

15.30.h. – 16.00.h – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h – 16.30.h – Maruševec – prilika za Sv. Ispovijed – ispred „starog farofa“

02.12.

Srijeda

(Lju.)

Sv. Blanka 06.00.h. – Maruševec – zahvala Sv. Roku za zdravlje ob. Posavec

07.30.h. – 08.30.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

15.30.h. – 16.00.h – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h – 16.30.h – Maruševec – prilika za Sv. Ispovijed – ispred „starog farofa“

03.12.

Četvrtak

(Bi.)

  Sv. Franjo Ksaverski 06.00.h. – Maruševec – zahvala Sv. Roku za zdravlje ob. Posavec

07.30.h. – 08.30.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

15.30.h. – 16.00.h – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h – 16.30.h – Maruševec – prilika za Sv. Ispovijed – ispred „starog farofa“

04.12.

Petak

(Lju.)

Sv. Barbara 06.00.h. – Maruševec – na nakanu

07.30.h. – 08.30.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

15.30.h. – 16.00.h – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h – 16.30.h – Maruševec – prilika za Sv. Ispovijed – ispred „starog farofa“

05.12.

Subota

(Lju.)

Sv. Krispina 06.00.h. – Maruševec – zahvala Sv. Roku za zdravlje ob. Posavec

07.30.h. – 08.30.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

06.12.

Nedjelja

(Lju.)

DRUGA  NEDJELJA

DOŠAŠĆA

Sv. Nikola

07.30.h. – Maruševec – za sve žive i pokojne rudare

09.30.h. – Druškovec + 1. Bara i Stjepan Kokotec, Franjomi Magdalena Županić, Ignac, Sofija, Andrija i Anđela Martinčević, ob. Njegovec i Nogalj – daje ob. Kokotec

2. Marija, Slavko i Stjepan Martinčević – daje Zvonko Martinčević

3. Stanko, Zvonimir, Stjepan i Bara Dukarić, Marija Vrbec i ob. Vrbec Franje – daje brat Ivan

4. Andrija Martinčević – Diačec, Snježana Martinčević, Barica Vršić i Ivan Belcar – daje ob.

5. Snježana, Martin i Bara Martinčević – daje Darko i ob.

11.00.h. – Maruševec + 1. Slavko Žiher i Marko Jambrešić – daje Marija Žiher

2. Andro, Eva i Marko Ivančević te Tomo i Anđela Punčec – daje Katica Ivančević

3. Slavko Škarika, Vladimir Posavec, ob. Škarika i Posavec – daje Ema

4. Jagica Maruševec, Juraj i Zvonko Podbojec, Đurđica i Marijan Oreški, Slavko i Petar te Ana i Zlatko Kračun – daje Marica Podbojec

5. Slava, Slavko, Stjepan i Ob. Cmuk – daje ob. Josipa Cmuk

6. Marija Korpar – daju suprug i djeca

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED KOJI JE PONOVNO PREMJEŠTEN NA STARI FAROF POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE NOSE MASKE! PONOVNO SU MJESTA U CRKVI RAZMJERENA NA DVA METRA! U CRKVI U MARUŠEVCU MOŽE BITI PRISUTNO NAJVIŠE 25 VJERNIKA A U KAPELAMA U JURKETINCU I DRUŠKOVCU 20 VJERNIKA! NA SAKRAMENTIMA SE MOŽE OKUPITI 15 VJERNIKA PREMA PREPORUKAMA CIVILNOG STOŽERA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

VANJSKI RAZGLAS ĆE BITI UKLJUČEN!

·         UGOVOR O DIOBI I DAROVANJU – Župa Maruševec potpisala je sa g. Ivanom Krobot i gđom. Ankom Krobot, za izgradnju kapele u Ladanju Donjem, zemljište je veličine 961m2! Ovim putem zahvaljujem obitelji Krobot u ime Župe Maruševec i u ime Varaždinske biskupije!

·         RAČUNALO I PISAČ –kao što vidite za projiciranje pjesama u župnoj crkvi kupljeno je novo prijenosno računalo u iznosu od 2.388,89-kn jer se staro računalo pokvarilo, te za župni ured pisač u iznosu od 1260,00-kn!

·         SRUŠENA su stabla oko kapele u Druškovcu te će se zasaditi nova kada dođe vrijeme!

·         MISE ZORNICE svaki jutro u 06.00.h. Pripremamo se za Božić! Prije i poslije zornica mogućnost je za Sv. Ispovijed, vani oko crkve kao i svaki dan vani na parkiralištu od 16.00.h! Isto tako koji se planirate vjenčati ili krstiti dijete možete upisati termine te će se sakramenti održavati ukoliko to epidemiološka situacija dozvoli! Mise će se zapisivati kroz cijelu godinu tako da nema potrebe za navalom iza misa zornica!

·         HVALA Božici Kišić koja nam je izradila adventski vijenac za župnu crkvu!

·         VJERONAUK – ZA PRVOPRIČESNIKE I KRIZMANIKE ZBOG SITUACIJE U KOJOJ SE NALAZIMO, ODGAĐA SE DO DALJNJEGA

·         KALENDARI ZA 2021 GODINU –  možete ih nabaviti na stoliću u glavnom ulazu! Cijena 12- listova je 10,-kn a jednolisnih 2,-kn!

·         GLAS KONCILA završio je kroz mjesec dana akciju sa ponudom besplatnog tjednika „Glasa Koncila“! Imali ste priliku vidjeti i upoznati katoličke novine. Tko želi može se pretplatiti nakon misnih slavlja djelit ću pretplatnice koje doma popunite pa onda vratite. Cijena godišnje pretplate Glas Koncila je 500,-kn, a MAK-a 110,-kn

NEDJELJA KRISTA KRALJA – TRIDESET I ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

22.11.2020. NEDJELJA KRISTA KRALJA -TRIDESET I ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU  – Sv. Cecilija
07.30.h. – Maruševec – za sve žive i preminule pjevače naše župe

09.30.h. – Jurketinec +

11.00.h. – Maruševec + 1. Habrka Slavko, Blaž, Justina(ž), Bukovec Josip, Katarina i Vesna, Križnjak Slavko, Marko i Ljuba – daje Blanka

2. Josip, Marko, Terezija, Juraj, Slava i Slavko Bosak te Ana i Ivan Premuž – daje Ružica Bosak

3. Vladimir Kos-Harjač – daju supruga, djeca i ob. Kovaček

4. Ob. Dundović, Jurinjak i Cesar

23.11.

Ponedjeljak

(Ze.)

 

Sv. Klement

07.30.h. – 08.30.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“
24.11.

Utorak

(Cr.)

Sv. Andrija Dung-Lac 07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h – 09.00.h.- Maruševec –  župnik je u uredu na „starom farofu“

25.11.

Srijeda

(Cr.)

Sv. Katarina 15.30.h. – 16.30.h. – Maruševec – župnik je u uredu

16.30.h. – Maruševec – prilika za Sv. Ispovijed – ispred crkve

17.00.h. – Maruševec + 1. Stjepan Copak, Juraj i Terezija Korpar – daje ob. Copak

2. Kata Jurić – Marjanović i ob. – daje suprug

26.11.

Četvrtak

(Ze.)

  Sv. Delfina 15.30.h. – 16.30.h. – Maruševec – župnik je u uredu

16.30.h. – Maruševec – prilika za Sv. Ispovijed – ispred crkve

17.00.h. – Maruševec + Šprem Milovan, Makovec Roza i Martin, Šobak Andrija, Tomo, Ljubica i Košir Stjepan – daje ob. Šprem

27.11.

Petak

(Ze.)

Sv. Valerija 15.30.h. – 16.30.h. – Maruševec – župnik je u uredu

16.30.h. – Maruševec – prilika za Sv. Ispovijed – ispred crkve

17.00.h. – Maruševec + Dalibor Ivko – daju roditelji

28.11.

Subota

(Ze.)

Sv. Držislav 07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h-09.00.h.- Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

11.00.h. – Maruševec – krštenje

29.11.

Nedjelja

(Lju.)

PRVA NEDJELJA

DOŠAŠĆA

Sv. Iluminata

07.30.h. – Maruševec+ fra. Zvonimir Bono Šagi

09.30.h. – Druškovec + 1.Franjo Šincek – daje supruga Štefanija i sin Robert

2. Ivan i Jelena Inkret te rod., i braća

11.00.h. – Maruševec + 1. Zdravko Kumrić, ob. Banec i Ris te Ljubica Kundija – daje Marija Kumrić

2. Stjepan Bosak te Katarina i Stjepan Šipek – daje ob. Bosak

3. Katarina, Dragutin, Andrija i Marija Martinčević, Dragutin Justament, Jakšić Marica i Šimon

4. Štefanec Izidor i Jaga, Gajski Mirko, Fadiga Petar i Anđela te Ivan i Marija – daje ob. Štefanec

ZA VRIJEME SV. MISA BLAGOSLOVIT ĆE SE ADVENTSKI VIJENCI

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED KOJI JE PONOVNO PREMJEŠTEN NA STARI FAROF POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE NOSE MASKE! PONOVNO SU MJESTA U CRKVI RAZMJERENA NA DVA METRA! U CRKVI U MARUŠEVCU MOŽE BITI PRISUTNO NAJVIŠE 50 VJERNIKA A U KAPELAMA U JURKETINCU I DRUŠKOVCU 20 VJERNIKA! NA SAKRAMENTIMA SE MOŽE OKUPITI 15 VJERNIKA PREMA PREPORUKAMA CIVILNOG STOŽERA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

VANJSKI RAZGLAS ĆE BITI UKLJUČEN!

·         KNJIGA ŽALOSTI ZA FRA. BONU – bit će vani na stoliću ispred župne crkve gdje se možete napisati svoje dojmove o fra. Boni i na taj način zahvaliti Bogu da smo ga imali! Ali to nam je i način da zahvalimo fra. Boni na svakoj toploj riječi, svakoj poruci, svakom osmjehu kojeg nam je pružio za ovozemaljskog života te nas po primjeru svojega života približio Bogu!

·         VJERONAUK – ZA PRVOPRIČESNIKE I KRIZMANIKE ZBOG SITUACIJE U KOJOJ SE NALAZIMO, ODGAĐA SE DO DALJNJEGA

·         KALENDARI ZA 2021 GODINU –  možete ih nabaviti na stoliću u glavnom ulazu! Cijena 12- listova je 10,-kn a jednolisnih 2,-kn!

·         GLAS KONCILA završio je kroz mjesec dana akciju sa ponudom besplatnog tjednika „Glasa Koncila“! Imali ste priliku vidjeti i upoznati katoličke novine. Tko želi može se pretplatiti nakon misnih slavlja djelit ću pretplatnice koje doma popunite pa onda vratite. Cijena godišnje pretplate Glas Koncila je 500,-kn, a MAK-a 110,-kn!

·         ZAHVALJUJEM na svijećama za adventski vijenac obitelji Štefanec-Gajski

PREMINUO FRA. BONO ZVONIMIR ŠAGI

Preminuo o. Bono Zvonimir Šagi

VARAŽDIN (IKA)

Član Hrvatske kapucinske provincije sv. Leopolda Bogdana Mandića o. Bono Zvonimir Šagi preminuo je 17. studenoga u Varaždinskoj bolnici.

Nakon što se 8. studenoga vratio iz bolnice u Varaždinu, gdje je bio 21 dan liječeći se od COVIDA-19, i koliko-toliko oporavio, u ponedjeljak 16. studenoga hitno je odvezen u bolnicu gdje je danas preminuo od embolije pluća, izvijestio je provincijal fra Jure Šarčević.

O. Bono Z. Šagi rođen je 11. prosinca 1932. u Brodarevcu (Varaždin).

O sprovodu o. Bone bit će naknadno izvješteno.

TRIDESET I TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

15.11.2020. TRIDESET I TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Albert
07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + 1. Barica, Dragutin i Andrija Herceg, Helena i Dragutin Blaži, Stjepan Kušter, Terezija Horvat, Jelena Jurgec, Petar Strunje, Slavko, Nada, Mijo i Cecilija Herceg te Stjepan Stanko i Marija Ivančević – daje Darko

2. Martin Slivar – daje supruga

3. Martin, Josipa (ž) i Josip Martinčević-Gregurin i ob. Martinčević-Gregurin

11.00.h. – Maruševec + 1. Augustin i Dragica Šagi, ob Šagi te Tomo, Stjepan, Izidor i Ema Kralj – daje Zdenka

2. Hrgarek Mirko, Stanko, Ema Gregur Mirko, Josipa(ž) i Eva, Podbojec Stjepan, Korpar Josip te Vladimir Štibrić – daje ob. Hrgarek

3. Peharda Katarina i Slavko – daje kći Anđela

16.11.

Ponedjeljak

(Ze.)

 

Sv. Agneta

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h – 09.00.h.- Maruševec –  župnik je u uredu na „starom farofu“

 

17.11.

Utorak

(Bi.)

Sv. Elizabeta 15.30.h. – 16.30.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.30.h. – Maruševec – prilika za Sv. Ispovijed – ispred crkve

17.00.h. – Maruševec + Vika i Andrija Kolar te Jurica i Stjepan Masten

18.11.

Srijeda

(Ze.)

Sv. Martin 08.00.h – 09.00.h.- Maruševec –  župnik je u uredu na „starom farofu“

10.00.h. – Maruševec + za preminule i poginule Hrvatske branitelje te sve stradalnike Domovinskog rata posebice žitelja Vukovara

Nakon mise uputit ćemo se u mimohodu do spomenika te položiti lampaše i izmoliti molitvu za sve žrtve Domovinskog rata

19.11.

Četvrtak

(Ze.)

  Sv. Jozafat 15.30.h. – 16.30.h. – Maruševec – župnik je u uredu

16.30.h. – Maruševec – prilika za Sv. Ispovijed – ispred crkve

17.00.h. – Maruševec + Vika i Stjepan Martinčević te Milan i Štefanija Pintarić – daje ob. Martinčević

20.11.

Petak

(Ze.)

Sv. Srećko 15.30.h. – 16.30.h. – Maruševec – župnik je u uredu

16.30.h. – Maruševec – prilika za Sv. Ispovijed – ispred crkve

17.00.h. – Maruševec + Juraj i rod. Breški te ob. Cerjan – daje Štefanija Breški

21.11.

Subota

(Bi.)

Prikazanje B.D.M 07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h-09.00.h.- Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

11.00.h. – Maruševec – krštenje

22.11.

Nedjelja

(Bi.)

NEDJELJA KRISTA KRALJA

TRIDESET I ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Cecilija

07.30.h. – Maruševec – za sve žive i preminule pjevače naše župe

09.30.h. – Jurketinec +

11.00.h. – Maruševec + 1. Habrka Slavko, Blaž, Justina(ž), Bukovec Josip, Katarina i Vesna, Križnjak Slavko, Marko i Ljuba – daje Blanka

2. Josip, Marko, Terezija, Juraj, Slava i Slavko Bosak te Ana i Ivan Premuž – daje Ružica Bosak

3. Vladimir Kos-Harjač – daju supruga, djeca i ob. Kovaček

·        ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED KOJI JE PONOVNO PREMJEŠTEN NA STARI FAROF POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·        NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE NOSE MASKE! PONOVNO SU MJESTA U CRKVI RAZMJERENA NA DVA METRA! U CRKVI U MARUŠEVCU MOŽE BITI PRISUTNO NAJVIŠE 50 VJERNIKA A U KAPELAMA U JURKETINCU I DRUŠKOVCU 20 VJERNIKA! NA SAKRAMENTIMA SE MOŽE OKUPITI 50 VJERNIKA PREMA PREPORUKAMA CIVILNOG STOŽERA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

VANJSKI RAZGLAS ĆE BITI UKLJUČEN!

·        VJERONAUK – ZA PRVOPRIČESNIKE I KRIZMANIKE ZBOG SITUACIJE U KOJOJ SE NALAZIMO, ODGAĐA SE DO DALJNJEGA

·        KALENDARI ZA 2021 GODINU –  možete ih nabaviti na stoliću u glavnom ulazu! Cijena 12- listova je 10,-kn a jednolisnih 2,-kn!

·        OBNOVA KRIŽA NA LOČNJAKU je u tijeku pa molim za razumijevanje dok radovi traju. Zahvaljujem Općini Maruševec na volji da uredujemo križeve u našoj župi, a i molimo zaštitu dragoga Boga da nas na našim koracima štiti i prati!

·        OKO KAPELE U DRUŠKOVCU – srušit će se preostala stabla uz dozvolu Konzervatorskog odjela u Varaždinu, te će se kasnije zasaditi nova stabla i urediti okoliš!

·        ZAVRŠENA JE RESTAURACIJA – dviju knjiga iz zaštićenog kulturnog dobra Župe Maruševec iz 17. I 18. st., radove je izvodio u Zagrebu g. Velimira Mikac. Obnovljene su knjige Diez Felipe, ….. Suma preadicantium… I i II volumen, 1596.god. te Engelgrave H., Lux evangelica sub … Pars I. i pars II., 1659.god. Ugovor potpisan u bruto iznosu iznosio je 46.466,48-kn, a nakon plaćanja poreza i ostalih tražbina 48.034,72-kn! Ovim putem zahvaljujem Općini Maruševec koja je sudjelovala sa 15.000,00-kn, Ministarstvu kulture RH sa tokođer 15.000,00-kn, dok smo iz župne blagajne uplatili ostatak  u iznosu od 18.034,72-kn!

·        GLAS KONCILA završio je kroz mjesec dana akciju sa ponudom besplatnog tjednika „Glasa Koncila“! Imali ste priliku vidjeti i upoznati katoličke novine. Tko želi može se pretplatiti nakon misnih slavlja djelit ću pretplatnice koje doma popunite pa onda vratite. Cijena godišnje pretplate Glas Koncila je 500,-kn, a MAK-a 110,-kn!

TRIDESET I DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

08.11.2020. TRIDESET I DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv.Klaudije
07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec + Bara i Slavko Klen – daje obitelj

11.00.h. – Maruševec + Ob. Inkret, Benkus, Posavec i Hanžek – daje ob. Inkret

09.11.

Ponedjeljak

(Bi.)

 

GODIŠNJICA POSVETE LATERANSKE BAZILIKE

Sv. Vito

15.30.h. – 16.30.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.30.h. – Maruševec – prilika za Sv. Ispovijed – ispred crkve

17.00.h. – Maruševec + 1. Slavko, Jeronim, Ljubica i Ivan Hanžek, Marija i Stjepan i Ivan Kliček, Novak Franjo i Marija, Štefica Đurkas, Ob. Posavec, Jaga, Andrija i Davor

2. Danijel Nemec – daje Ivana Nemec

10.11.

Utorak

(Bi.)

Sv. Leon ŽUPNIKA NEMA
11.11.

Srijeda

(Bi.)

Sv. Martin 15.30.h. – 16.30.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.30.h. – Maruševec – prilika za Sv. Ispovijed – ispred crkve

17.00.h. – Maruševec + 1. Grgec Darko i Ignac, Korpar Dragutin te Jambrešić Marija i Juraj – daje Marija Grgec

2. Branko, Bara i Štefica Šagi te Podbojec Ivan i Treza – daju djeca

12.11.

Četvrtak

(Cr.)

  Sv. Jozafat 15.30.h. – 16.30.h. – Maruševec – župnik je u uredu

16.30.h. – Maruševec – prilika za Sv. Ispovijed – ispred crkve

17.00.h. – Maruševec + Antun, Vjekoslava(ž) i Zdravko Kolenko

13.11.

Petak

(Ze.)

Sv. Stanko 07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h – 09.00.h.- Maruševec –  župnik je u uredu na „starom farofu“

14.11.

Subota

(Cr.)

Sv. Nikola Tavelić 07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h-09.00.h.- Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.00.h. – Maruševec – krštenje

15.11.

Nedjelja

(Ze.)

TRIDESET I TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Albert

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + 1. Barica, Dragutin i Andrija Herceg, Helena i Dragutin Blaži, Stjepan Kušter, Terezija Horvat, Jelena Jurgec, Petar Strunje, Slavko, Nada, Mijo i Cecilija Herceg te Stjepan Stanko i Marija Ivančević – daje Darko

2. Martin Slivar – daje supruga

3. Martin, Josipa (ž) i Josip Martinčević-Gregurin i ob. Martinčević-Gregurin

11.00.h. – Maruševec + 1. Augustin i Dragica Šagi, ob Šagi te Tomo, Stjepan, Izidor i Ema Kralj – daje Zdenka

2. Hrgarek Mirko, Stanko, Ema Gregur Mirko, Josipa(ž) i Eva, Podbojec Stjepan, Korpar Josip te Vladimir Štibrić – daje ob. Hrgarek

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED KOJI JE PONOVNO PREMJEŠTEN NA STARI FAROF POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE NOSE MASKE! PONOVNO SU MJESTA U CRKVI RAZMJERENA NA DVA METRA! U CRKVI U MARUŠEVCU MOŽE BITI PRISUTNO NAJVIŠE 50 VJERNIKA A U KAPELAMA U JURKETINCU I DRUŠKOVCU 20 VJERNIKA! NA SAKRAMENTIMA SE MOŽE OKUPITI 50 VJERNIKA PREMA PREPORUKAMA CIVILNOG STOŽERA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

VANJSKI RAZGLAS ĆE BITI UKLJUČEN!

·         VJERONAUK – ZA PRVOPRIČESNIKE I KRIZMANIKE ZBOG SITUACIJE U KOJOJ SE NALAZIMO, ODGAĐA SE DO DALJNJEGA

·         KALENDARI ZA 2021 GODINU –  možete ih nabaviti na stoliću u glavnom ulazu! Cijena 12- listova je 10,-kn a jednolisnih 2,-kn!