TRIDESET I DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

08.11.2020. TRIDESET I DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv.Klaudije
07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec + Bara i Slavko Klen – daje obitelj

11.00.h. – Maruševec + Ob. Inkret, Benkus, Posavec i Hanžek – daje ob. Inkret

09.11.

Ponedjeljak

(Bi.)

 

GODIŠNJICA POSVETE LATERANSKE BAZILIKE

Sv. Vito

15.30.h. – 16.30.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.30.h. – Maruševec – prilika za Sv. Ispovijed – ispred crkve

17.00.h. – Maruševec + 1. Slavko, Jeronim, Ljubica i Ivan Hanžek, Marija i Stjepan i Ivan Kliček, Novak Franjo i Marija, Štefica Đurkas, Ob. Posavec, Jaga, Andrija i Davor

2. Danijel Nemec – daje Ivana Nemec

10.11.

Utorak

(Bi.)

Sv. Leon ŽUPNIKA NEMA
11.11.

Srijeda

(Bi.)

Sv. Martin 15.30.h. – 16.30.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.30.h. – Maruševec – prilika za Sv. Ispovijed – ispred crkve

17.00.h. – Maruševec + 1. Grgec Darko i Ignac, Korpar Dragutin te Jambrešić Marija i Juraj – daje Marija Grgec

2. Branko, Bara i Štefica Šagi te Podbojec Ivan i Treza – daju djeca

12.11.

Četvrtak

(Cr.)

  Sv. Jozafat 15.30.h. – 16.30.h. – Maruševec – župnik je u uredu

16.30.h. – Maruševec – prilika za Sv. Ispovijed – ispred crkve

17.00.h. – Maruševec + Antun, Vjekoslava(ž) i Zdravko Kolenko

13.11.

Petak

(Ze.)

Sv. Stanko 07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h – 09.00.h.- Maruševec –  župnik je u uredu na „starom farofu“

14.11.

Subota

(Cr.)

Sv. Nikola Tavelić 07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h-09.00.h.- Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.00.h. – Maruševec – krštenje

15.11.

Nedjelja

(Ze.)

TRIDESET I TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Albert

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + 1. Barica, Dragutin i Andrija Herceg, Helena i Dragutin Blaži, Stjepan Kušter, Terezija Horvat, Jelena Jurgec, Petar Strunje, Slavko, Nada, Mijo i Cecilija Herceg te Stjepan Stanko i Marija Ivančević – daje Darko

2. Martin Slivar – daje supruga

3. Martin, Josipa (ž) i Josip Martinčević-Gregurin i ob. Martinčević-Gregurin

11.00.h. – Maruševec + 1. Augustin i Dragica Šagi, ob Šagi te Tomo, Stjepan, Izidor i Ema Kralj – daje Zdenka

2. Hrgarek Mirko, Stanko, Ema Gregur Mirko, Josipa(ž) i Eva, Podbojec Stjepan, Korpar Josip te Vladimir Štibrić – daje ob. Hrgarek

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED KOJI JE PONOVNO PREMJEŠTEN NA STARI FAROF POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE NOSE MASKE! PONOVNO SU MJESTA U CRKVI RAZMJERENA NA DVA METRA! U CRKVI U MARUŠEVCU MOŽE BITI PRISUTNO NAJVIŠE 50 VJERNIKA A U KAPELAMA U JURKETINCU I DRUŠKOVCU 20 VJERNIKA! NA SAKRAMENTIMA SE MOŽE OKUPITI 50 VJERNIKA PREMA PREPORUKAMA CIVILNOG STOŽERA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

VANJSKI RAZGLAS ĆE BITI UKLJUČEN!

·         VJERONAUK – ZA PRVOPRIČESNIKE I KRIZMANIKE ZBOG SITUACIJE U KOJOJ SE NALAZIMO, ODGAĐA SE DO DALJNJEGA

·         KALENDARI ZA 2021 GODINU –  možete ih nabaviti na stoliću u glavnom ulazu! Cijena 12- listova je 10,-kn a jednolisnih 2,-kn!