ČETRNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – MARUŠEVEC – OGLASI

08.07. 2018. ČETRNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Adrian

09.00.h. – Maruševec + 1. Vladimir i Franjo Hainž, Josipa(ž) te Marija i Eugen Kušinec – daje obitelj

 1. Andrija Benkus i ob. Benkus, Miljenko Kuća, ob. Orsag i Kukec – daje ob. Benkus
 2. Dragica i Juraj Benkus i ob., te Stjepan Šagi i ob. – daje Josip Benkus
 3. Dragutin Ivančević te ob. Bregović i Benček – daje ob
 4. Đurđica Oreški – Podbojec, Juraj i Zvonko Podbojec, Slavko i Paula(ž) Herink, Jagica Maruševec i ob. Kračun – daje Marica Podbojec
 5. Kata Jurić – Marjanović

09.07.

ponedjeljak

(Ze.)

Sv. Leticija

10.07.

utorak

(Ze.)

Sv. Ljubica

19.00.h. – Maruševec + Josip, Mirko, Anka i Stanko Breški, Vladimir Mikačić, Josipa(ž) Možanić, Draga (ž) i Josip Martinčević – daje Ema Breški

11.07.

srijeda

(Bi.)

Sv. Benedikt

19.00.h – Maruševec + Ivan i Ljubica Belšćak – daje kći Ema

12.07.

Četvrtak

(Ze.)

Sv. Tanja

13.07.

Petak

(Ze)

Sv. Emanuel

14.07.

Subota

(Ze.)

Sv. Kamilo

16.00.h. – Maruševec – krštenje

19.00.h. – Maruševec + 1. Marija Korpar – daje suprug i djeca

2. Stjepan Maruševec – daje obitelj

15.07.

Nedjelja

(Ze.)

PETNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Vlatka

06.30.h. – Maruševec – župna misa

08.00.h. – Druškovec + Franjo Bunić – daje obitelj

09.30.h – Vinica

11.00.h. – Maruševec + 1. Josip Korpar i rod., Ema, Stanko i Mirko Hrgarek, Vladimir Štibrić, Tomek – Hudek Josip, Marko i Juraj Bahun – daje Anica

 1. Franjo i Terezija Breški te Marijan Jerec – daje ob. Breški
 2. Tomica Jambrešić i Stjepan Vincek – dje Anica Vincek
 3. Franjo Kolarić – daje ob. Stjepana Kolarić
 4. Tomo, Danijel, Rozika, Josipa(ž) Bahun, Valent i Marija Kolac, Pavao, Elizabeta, Juraj, Josip, Jagica i Stanka Popijač te ob. Franje Šincek – daje Slavko Popijač
 5. Ob. Kumrić Vika i Branko, ob. Korpar Stjepan i Ljubica, ob. Pintarić Ivan i Ana, Barica Gonzi, ob. Rogina i Orsag – daje ob. Kumrić
 • ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite u vrijeme rada župnog ureda te prije i poslije Sv. Misa. U slučaju bolesničkog pomazanja uvijek!
 • SAKRAMENAT SV. ŽENIDBE žele sklopiti: 1. Drago Lazni, sin Dragutina i Đurđice r. Šincek., rođ. 01.12.1987., u Varaždinu iz Novaka 88, župa Maruševec i Maša Stojiljković, kći Saše i Gordane r. Petrović., rođ. 20.01.1987., u Varaždinu iz Leopolda Ebnera 6, – VŽ, župa Sv. Fabijana i Sebastijana. Sakramenat Sv. Ženidbe žele sklopiti 25.08.2018 u župi Sv. Fabijana i Sebastijana – VŽ! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!2. Marin Mudri, sin Ivice i Đurđe r. Štefanko., rođ. 10.01.1994., u Varaždinu iz Prigorca 112, župa Ivanec i Manuela Prašnički, kći Martina i Viktorije r. Dukarić., rođ. 19.12.1993., u Ostfildren iz Selnik 61, župa Maruševec. Sakramenat Sv. Ženidbe žele sklopiti 11.08.2018., u Maruševcu! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!

TRINAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

01.07. 2018. TRINAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Estera

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + 1. Marija, Slavko i Stjepan Vrbec – daje Zvonko Vrbec

 1. Branko, Stjepan, Ivan i ob. Kokotec., Vilko, Marija i ob. Bančić., Katica Posavec, Stanko, Treza i ob. Petriš., Slavica, Ivan i ob. Bunić., Silvestar Martinčević i Marica Ribić – daje Barica Kokotec
 2. Stjepan Herceg – daje supruga Ema

11.00.h. – Maruševec + 1. Alojz i Katarina Peharda, Ob. Gašparić., Marija i ob. Cupar – daje Lidija

 1. Josip i Josipa(ž) te Ivo Kralj – daje kći
 2. Rod. Slava i Andrija Tomek te ob. Tomek – daje ob.
 3. Mirko, Marija i Ivan Cupar, Gabrijel Hrgarek, Jakop i Kata Peharda te ob. Osterman – daje Marica
 4. Peharda Josip, Milka i Juraj te Lacković Vlado – daje ob. Katice Peharda
 5. Štrlek, Milan, Kata i Božica, te Milka, Anđelko i Pavao – daje Ana Štrlek

02.07.

ponedjeljak

(Ze.)

Sv. Višnja

19.00.h. – Maruševec + Mladen, Jakob i Ljuba te Stjepan Kretić i Marija Bogojević – daje obitelj

03.07.

utorak

(Cr.)

Sv. Tomislav

08.00.h. – Maruševec – Na čast Sv. Leopoldu Mandiću – daju Marko i Marta Tomić

04.07.

srijeda

(Ze.)

Sv. Elizabeta

18.00.h – Maruševec + Tomo, Verona i Marija Jakopec te Stanko, Ema i Mirko Hrgarek – daje ob. Jakopec

05.07.

Četvrtak

(Bi.)

Sv. Ćiril i Metod

18.00.h. – Maruševec + Slavica i Dragutin Borak – daju Josip i Štefanija Cmuk

06.07.

Petak

(Cr.)

Sv. Agata

07.07.

Subota

(Ze.)

Sv. Goran

18.00.h. – Maruševec + Katica Matijašec, Martinčević Šimun i Jaga – daje Josip

08.07.

Nedjelja

(Ze.)

ČETRNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Adrian

09.00.h. – Maruševec + 1. Vladimir i Franjo Hainž, Josipa(ž) te Marija i Eugen Kušinec – daje obitelj

 1. Andrija i Kata Benkus i ob. Benkus, Miljenko Kuća, ob. Orsag i Kukec – daje ob. Benkus
 2. Dragica i Juraj Benkus i ob., te Stjepan Šagi i ob. – daje Josip Benkus
 3. Dragutin Ivančević te ob. Bregović i Benček – daje ob
 4. Đurđica Oreški – Podbojec, Juraj i Zvonko Podbojec, Slavko i Paula(ž) Herink, Jagica Maruševec i ob. Kračun – daje Marica Podbojec
 5. Kata Jurić – Marjanović
 • OD danas je župnik na godišnjem odmoru i mijenja me preč. Valent Posavec župnik iz Vinice!
 • SAKRAMENAT SV. ŽENIDBE žele sklopiti: Denis Šimek, sin Ivana i Dragice r. Matučec., rođ. 12.01.1985., u Varaždinu iz Stažnjevca 7, župa Margečan i Valentina Kovačić, kći Vladimira Kovačić i Marice r. Prekupec., rođ. 10.06.1994., u Varaždinu iz Druškovca 31, župa Maruševec. Sakramenat Sv. Ženidbe žele sklopiti 20.07.2018., u Maruševcu! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!
 • SAKRAMENAT SV. ŽENIDBE žele sklopiti: Marko Liber, sin Miljenka i Jasminke r. Prepelić., rođ. 07.11.1992., u Varaždinu iz Varaždinska 235, župa Sračinec i Petra Vrbanec, kći Pera i Branke r. Burek., rođ. 27.06.1993., u Zagrebu iz Biljevec 36, župa Maruševec. Sakramenat Sv. Ženidbe žele sklopiti 21.07.2018., u Sračincu! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!
 • MLADA MISA U IVANCU VLČ. NIKICE POSAVI je 08.07.2018., u 11.00.h u Ivancu. Mladoj misi prethodit će trodnevna duhovna priprava s početkom u 18.30.h! Plakati su na oglasnoj ploči!
 • PREČ. DEKAN VALENT POSAVEC iduće nedjelje 08.07.2018., sv. Misom u 11.00.h. u Vinici zahvaljuje Bogu na 30. godina župničke službe! Čestitamo!

DVANAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – ROĐENJE IVANA KRSTITELJA – MARUŠEVEC – OGLASI

24.06. 2018. DVANAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Ivan

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec +

11.00.h. – Maruševec + 1. Stjepan i Slavica Gašparić, Stanko i Bara Kolenko, Alojz Pejić, Ivan Kunić, Stjepan Cerjan te ob. Borak i Stolnik – daje ob. Kolenko

 1. Slavko Šimunec – daje supruga
 2. Ivan i Ema Makovac, Ivan, Josipa(ž), Ljuba i Cvetko Kukec, Katarina Peharda, Biserka Domjanić te Marko Klapša – daje ob. Stjepana Makovac
 3. Izidor i Barbara Možanić te Ivan i Barbara Matijašec – daje Branko Možanić
 4. Barbara Buden i ob., ob. Jambrešić, Katica i Ivan Makovec, i Stjepan Pižeta – daje ob. Jambrešić
 5. Ob. Izidora(m) Špoljar te Marko i Draga (ž) Kolenko – daje Vika
 6. Marija Lončar – daje sin s ob.
 7. Vladimir Kolenko i rod. Kolenko – daje obitelj
 8. Franjo i Slavica Možanić i ob., Juraj i Marija Farc i ob., te Nadica Mrazović – daje Stjepan Farc

25.06.

ponedjeljak

(Ze.)

DAN DRŽAVNOSTI

Sv. Adalbert

07.30.h. – Maruševec – Za sve žive, poginule i preminule Hrvatske branitelje

26.06.

utorak

(Ze.)

Sv. Zoran

07.00.h. – Maruševec + vlč. Jozo i Anica Tomić – daje Marko Tomić

09.00.h. – 10.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

27.06.

srijeda

(Ze.)

Sv. Kristofor

18.00.h – 18.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu

19.00.h – Maruševec + Marija i Ivan Hainž-Brgles te Stjepan Hainž – daje obitelj

28.06.

Četvrtak

(Cr.)

Sv. Irenej

Župnika nema!

29.06.

Petak

(Cr.)

Sv. Petar i Pavao

18.00.h – 18.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu

19.00.h. – Maruševec + 1. Marija i Josip Pintarić, Barbara i Vid Fošnar te Jana i Cvetko Breški i Slavko i Marija Posavec – daje ob.

 1. Hanžek Petar i Vika – daje sin Josip
 2. Ivan, Pavao i Ljuba (ž) Pavleković – daje ob. Jakopec
 3. Stjepan i Slavko Martinčević, Makovec Pavao i Mladen te Breški Mladen i Ljubica – daje Dragica Martinčević

30.06.

Subota

(Ze.)

Sv. Bazilid

07.00.h. – Maruševec + vlč. Jozo i Anica Tomić – daje Marko Tomić

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

11.00.h. – Maruševec – krštenje

17.00.h. – Maruševec – krštenje

01.07.

Nedjelja

(Ze.)

TRINAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Estera

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + 1. Marija, Slavko i Stjepan Vrbec – daje Zvonko Vrbec

 1. Branko, Stjepan, Ivan i ob. Kokotec., Vilko, Marija i ob. Bančić., Katica Posavec, Stanko, Treza i ob. Petriš., Slavica, Ivan i ob. Bunić., Silvestar Martinčević i Marica Ribić – daje Barica Kokotec
 2. Stjepan Herceg – daje supruga Ema

11.00.h. – Maruševec + 1. Alojz i Katarina Peharda, Ob. Gašparić., Marija i ob. Cupar – daje Lidija

 1. Josip i Josipa(ž) te Ivo Kralj – daje kći
 2. Rod. Slava i Andrija Tomek te ob. Tomek – daje ob.
 3. Mirko, Marija i Ivan Cupar, Gabrijel Hrgarek, Jakop i Kata Peharda te ob. Osterman – daje Marica
 4. Peharda Josip, Milka i Juraj te Lacković Vlado – daje ob. Katice Peharda
 • ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite u vrijeme rada župnog ureda te prije i poslije Sv. Misa. U slučaju bolesničkog pomazanja uvijek!
 • OD idućeg tjedna župnik je na godišnjem odmoru kroz dva tjedna, pa molim sve one koji trebaju nekakav dokument da se jave kroz ovaj tjedan!

JEDANAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – MARUŠEVEC – OGLASI

17.06. 2018. JEDANAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Nevenka

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + 1. vlč. Martin Mezak, Štefica, Alojzija(ž), Ivan, Gašpar i Dora(ž) Bunić, Katarina(ž) i Franjo Petriš, Branko Kokotec, Anđela(ž), Vjekoslav, Andrija i Agata(ž) Petak, Magdalena(ž) i Mato Dolenec, Ana i Marko Plahtarić

2. Martinčević Slavko,Slavica(ž),Veronika(ž), Stjepan,Barbara,Josip i Danijel, Herceg Slavko,Štefanija(ž),Dragutin i Anka(ž), Antun Herceg i Toni, Ružica(ž) Boban i Mario, Veronika(ž) Wokale, rođena Martinčević

3. Stjepan Petrinjak i roditelji,Slavko i Draga(ž) Herceg – daje Vikica.

4. Stjepan Rušec i roditelji, Antun Martinčević, Ivan Gajski, Mladen Slivar, Vladimir Martinčević, Gabro, Verona(ž) i Andrija Šagi, Stjepan i Slavko Martinčević

11.00.h. – Maruševec + 1. Čedo, Drago, Marko i ob. Klepač i Stolnik, Siniša Zečević i Nevenka Jakupović – daje ob. Klepač

 1. Rožman Mirko, Andrija te Cerjan Stjepan – daje ob. Rožman Marka
 2. Mirko, Vilko, Cirila (ž), Andrija te Vladimir Lovrenčić te Ana i Stjepan Sambolec – daje Barbara
 3. Josipa (ž) i Franjo Pintarić te Vika i Vilko Eršegović – daje ob. Kveštek
 4. Dragutin, Ivka i Cvetko Štefanec te Štefanija Šincek – daje Josipa Štefanec
 5. Stjepan i Kata Vrbanec i ob. Lončarić – daje Andrija
 6. Korpar Dragutin i ob. Korpar – daje sin Josip

18.06.

ponedjeljak

(Ze.)

Sv. Elizabeta

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

19.06.

utorak

(Ze.)

Sv. Bogdan

18.00.h. – 18.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu

19.00.h. – Maruševec + Lovro i Pepica Makovec – daje ob. Makovec

20.06.

srijeda

(Ze.)

Sv. Florencija

Župnika nema

21.06.

Četvrtak

(Bi.)

Sv. Alojzije Gonzaga

18.00.h – 18.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu

19.00.h – Maruševec + Dragica i Slavko Matijašec, Ob. Matijašec i Šalomon – daju djeca

22.06.

Petak

(Ze.)

Sv. Paulin

09.00.h. – Sv. Misa u Novakima i blagoslov Križa

23.06.

Subota

(Ze.)

Sv. Zdenka

17.00.h. – Maruševec – vjenčanje i krštenje

19.00.h. – Maruševec + Maxim Cerjan

24.06.

Nedjelja

(Bi.)

ROĐENJE SV. IVANA KRSTITELJA

Sv. Ivan

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec +

11.00.h. – Maruševec + 1. Stjepan i Slavica Gašparić, Stanko i Bara Kolenko, Alojz Pejić, Ivan Kunić, Stjepan Cerjan te ob. Borak i Stolnik – daje ob. Kolenko

 1. Slavko Šimunec – daje supruga
 2. Ivan i Ema Makovac, Ivan, Josipa(ž), Ljuba i Cvetko Kukec, Katarina Peharda, Biserka Domjanić te Marko Klapša – daje ob. Stjepana Makovac
 3. Izidor i Barbara Možanić te Ivan i Barbara Matijašec – daje Branko Možanić
 4. Barbara Buden i ob., ob. Jambrešić, Katica i Ivan Makovec, i Stjepan Pižeta – daje ob. Jambrešić
 5. Ob. Izidora(m) Špoljar te Marko i Draga (ž) Kolenko – daje Vika
 6. Marija Lončar – daje sin s ob.
 7. Vladimir Kolenko i rod. Kolenko – daje obitelj
 • ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite u vrijeme rada župnog ureda te prije i poslije Sv. Misa. U slučaju bolesničkog pomazanja uvijek!
 • ZAHVALJUJEM SVIMA koji su se uključili oko ove slike “MILOSRDNOG ISUSA” koja krasi našu župnu crkvu! Gospodinu Petru Glavaš koji ju je donirao, gospođi Jadranki Slobođanac koja je posredovala oko donacije, gospodinu Draženu Posavec koji nam je donirao okvir slike, gospodinu Josipu Deduš koji je sliku dovezao, te gospodi Marijanu Fatiga i Božu Lipovec koji su je postavili!
 • Hvala udruzi “Gmajna” koja je organizirala biciklijadu, te se sjetila našeg župnog Caritas-a i prikupljen novac preko gospodina Mira Možanić donirala i uplatila u Caritas u iznosu od 2600,00-kn!
 • OVIH dana potpisan je ugovor sa tvrtkom “POSLEK GRADNJA I PRIJEVOZ d.o.o.” za sanaciju krovišta župne crkve u Maruševcu! Strop crkve će se očistiti te postaviti na njega kamena vuna debljine 5cm., i preko toga položiti parapropusna folija, nadalje svi elementi limarije koji su uredu skinut će se i ponovno vratiti na crkvu, dotrajali zamijeniti a oni koji nedostaju postavit će se novi, na rogovo će se također postaviti parapropusna folija, nove letve te novi pokrov Creaton crijepom sa krovnim elementima, između ostalog snjegobranima kao i gromobranskom instalacijom! Cijena ugovorenih radova iznosi: 332.211,25-kn i započet će 23.07.2018! Ugovor je potpisan po sistemu ključ u ruke, budući da je gospodin Poslek ponudio najjeftiniju cijenu materijala!

DEVETA NEDJELJA KROZ GODINU – MARUŠEVEC – OGLASI

03.06. 2018. DEVETA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Olivija

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + 1. Franjo Bunić – daje obitelj

 1. Ema Belcar, ob. Dukarić, te ob. Pavla i Izidora Belcar, Franjo Martinčević i ob. Martinčević – daje Vera Martinčević
 2. Dražen i Mato Petriš te Mato Čorković – daje obitelj
 3. Vika Ivančević – daje obitelj
 4. Stjepan, Brankica(ž) ,Jagica(ž), Franjo, Margareta(ž) i Vinko Martinčević –daje obitelj Martinčević Zorana

11.00.h. – Maruševec + 1. Andrija i Anđela Peharda i rod., ob. Špiranec, Juraj Makovec i rod., te Stjepan i Anka Špoljar – daje ob. Peharda

 1. Ob. Ivana Peharda, Danko, Varga i Mihalina – daje ob. Peharda
 2. Barica i Vladimir Posavec te ob. Posavec i Korpar – daje Slavko
 3. Dragica, Petar, Katica i Stjepan Vrbanec, Vilko Kundija, Stjepan Borak, Terezija i Slavko Hanžek, ob. Hanžek te Barica i Adam Podbojec – daje ob. Vrbanec
 4. Čehok Draga(ž) – daje ob.
 5. Toni, Juraj i Terezija Matijašec – daje ob. Matijašec

04.06.

ponedjeljak

(Cr.)

Sv. Kvirin

05.06.

utorak

(Cr.)

Sv. Bonifacije

18.00.h. – 18.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu

19.00.h. – Maruševec + Stjepan i rod., i ob. Borak te Dragica (ž) i Petar Vrbanec., ob. Vrbanec, Agata i Ivan Košutar, te Marijan Vrbančić – daje ob. Marije i Dražena Borak

06.06.

srijeda

(Ze.)

Sv. Aleksandra

08.00.h – Maruševec – na nakanu

09.00.h – 10.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

07.06.

Četvrtak

(Ze.

Sv. Radoslav

07.00.h. – Maruševec + Pero i Ana Knežević, Ivo, Anela i Pero Knežević – daje Marta Tomić

09.00.h – 10.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

20.00.h. – Maruševec – sastanak ekonomskog vijeća

08.06.

Petak

(Bi.)

PRESVETO SRCE ISUSOVO

17.00.h. – 18.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

19.00.h. – Maruševec + 1. Ivan i Katica Štrlek, Zora i Valent Blažunaj, Mijo, Ana , Slavek i Ivan Bosak te Franjo i Irma Plasajec, Franjo Matijašec, Marija Medović i Pepica Martinčević – daju Mirko i Julika

 1. Danijel Anka i Ivan Cmuk te Dragica i Andrija Maruševec – daje ob. Cmuk
 2. Ob. Jug, Matijašec i Bahun – daje Jug Franjo

09.06.

Subota

(Bi.)

Presveto Srce Marijino

07.00.h. – Maruševec + 1. Stjepan Kolenko i rod., obit. Makovec i Fošnjar, Katarina Peharda i Biserka Domjanić te Vinko i Anđela Kolenko – daje ob. Kolenko

2. Štefica Fogec – daje obitelj

15.00.h. – Maruševec – krštenje

18.00.h. – Maruševec – krštenje

10.06.

Nedjelja

(Ze.)

DESETA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Biserka

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec +

11.00.h. – Maruševec + 1. Marija, Mirko, Ivan, Krešimir i Andrija Cupar – daje obitelj

 1. Andrija, Antun, Stanka (ž) Mihalić, Magdalena i Dragan Deduš, Josip Novoselec, Jura Kralj i ob. Kumrić, Kolenko i Cerjan – daje Štefica
 2. Franjo Kontrec, rod., i braća Kontrec – daje ob. Kontrec
 3. Bara i Juraj Čiček i slavko Dukarić – daje ob. Čiček

Za vrijeme mise bit će blagoslov slike milosrdnog Isus-a koju je naša župa dobila na dar od gospodina Petar Glavaš!

 • ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite
 • SAKRAMENAT Sv. Ženidbe žele sklopiti: 1. Igor Kranjec, sin Zdravka i Maje r. Herjavec., rođ. 13.12.1988., u Varaždinu iz M. Krleže 1.A. Varaždin., župa Sv. Vida – kapucini i Tanja Blažunaj, kći Vladimira i Štefice r. Kolačko., rođ. 19.09.1988., u Varaždinu iz Selnik 35., župa Maruševec. Sakramenat Sv. Ženidbe žele sklopiti 08.06.2018., u župi Sv. Nikole – biskupa., Varaždini! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!

  2. Drago Cuković, sin Stjepana i Darinke r. Paska., rođ. 13.10.1993., u Varaždinu iz Horvatsko 6., župa Klenovnik i Mateja Vrbec, kći Željka i Karmen r. Veselić., rođ. 21.04.1989., u Varaždinu iz Vuglovec 1.B., župa Ivanec. Sakramenat Sv. Ženidbe žele sklopiti 16.06.2018., u župi Ivanec! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!