DVANAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – ROĐENJE IVANA KRSTITELJA – MARUŠEVEC – OGLASI

24.06. 2018. DVANAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Ivan

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec +

11.00.h. – Maruševec + 1. Stjepan i Slavica Gašparić, Stanko i Bara Kolenko, Alojz Pejić, Ivan Kunić, Stjepan Cerjan te ob. Borak i Stolnik – daje ob. Kolenko

 1. Slavko Šimunec – daje supruga
 2. Ivan i Ema Makovac, Ivan, Josipa(ž), Ljuba i Cvetko Kukec, Katarina Peharda, Biserka Domjanić te Marko Klapša – daje ob. Stjepana Makovac
 3. Izidor i Barbara Možanić te Ivan i Barbara Matijašec – daje Branko Možanić
 4. Barbara Buden i ob., ob. Jambrešić, Katica i Ivan Makovec, i Stjepan Pižeta – daje ob. Jambrešić
 5. Ob. Izidora(m) Špoljar te Marko i Draga (ž) Kolenko – daje Vika
 6. Marija Lončar – daje sin s ob.
 7. Vladimir Kolenko i rod. Kolenko – daje obitelj
 8. Franjo i Slavica Možanić i ob., Juraj i Marija Farc i ob., te Nadica Mrazović – daje Stjepan Farc

25.06.

ponedjeljak

(Ze.)

DAN DRŽAVNOSTI

Sv. Adalbert

07.30.h. – Maruševec – Za sve žive, poginule i preminule Hrvatske branitelje

26.06.

utorak

(Ze.)

Sv. Zoran

07.00.h. – Maruševec + vlč. Jozo i Anica Tomić – daje Marko Tomić

09.00.h. – 10.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

27.06.

srijeda

(Ze.)

Sv. Kristofor

18.00.h – 18.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu

19.00.h – Maruševec + Marija i Ivan Hainž-Brgles te Stjepan Hainž – daje obitelj

28.06.

Četvrtak

(Cr.)

Sv. Irenej

Župnika nema!

29.06.

Petak

(Cr.)

Sv. Petar i Pavao

18.00.h – 18.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu

19.00.h. – Maruševec + 1. Marija i Josip Pintarić, Barbara i Vid Fošnar te Jana i Cvetko Breški i Slavko i Marija Posavec – daje ob.

 1. Hanžek Petar i Vika – daje sin Josip
 2. Ivan, Pavao i Ljuba (ž) Pavleković – daje ob. Jakopec
 3. Stjepan i Slavko Martinčević, Makovec Pavao i Mladen te Breški Mladen i Ljubica – daje Dragica Martinčević

30.06.

Subota

(Ze.)

Sv. Bazilid

07.00.h. – Maruševec + vlč. Jozo i Anica Tomić – daje Marko Tomić

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

11.00.h. – Maruševec – krštenje

17.00.h. – Maruševec – krštenje

01.07.

Nedjelja

(Ze.)

TRINAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Estera

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + 1. Marija, Slavko i Stjepan Vrbec – daje Zvonko Vrbec

 1. Branko, Stjepan, Ivan i ob. Kokotec., Vilko, Marija i ob. Bančić., Katica Posavec, Stanko, Treza i ob. Petriš., Slavica, Ivan i ob. Bunić., Silvestar Martinčević i Marica Ribić – daje Barica Kokotec
 2. Stjepan Herceg – daje supruga Ema

11.00.h. – Maruševec + 1. Alojz i Katarina Peharda, Ob. Gašparić., Marija i ob. Cupar – daje Lidija

 1. Josip i Josipa(ž) te Ivo Kralj – daje kći
 2. Rod. Slava i Andrija Tomek te ob. Tomek – daje ob.
 3. Mirko, Marija i Ivan Cupar, Gabrijel Hrgarek, Jakop i Kata Peharda te ob. Osterman – daje Marica
 4. Peharda Josip, Milka i Juraj te Lacković Vlado – daje ob. Katice Peharda
 • ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite u vrijeme rada župnog ureda te prije i poslije Sv. Misa. U slučaju bolesničkog pomazanja uvijek!
 • OD idućeg tjedna župnik je na godišnjem odmoru kroz dva tjedna, pa molim sve one koji trebaju nekakav dokument da se jave kroz ovaj tjedan!