NEDJELJA PRESVETOG TROJSTVA – MARUŠEVEC – OGLASI

27.05.2018. NEDJELJA PRESVETOG TROJSTVA – Sv. Bruno

Sv. Mise – 07.30.h. – Jurketinec – župna misa

09.30.h. – Maruševec + 1. Josip Štrlek – daje supruga

 1. Ema Peharda, Roza, Pavao, Mijo i Đurđica Tot te ob. Peharda, Bahun i Kapitarić – daju Marija i Josip Peharda
 2. Stjepan Letina – daju ob. Letina i Martan

11.00.h. – Jurketinec – 1. Anđela, Cvetko, Mirko i Klara Kumrić, Andrija Mihalić, Slavko i Marija Koščak te Jaga Buden – daje obit. Kumrić

Juraj Korpar i ob., Kata i Dragutin Kunić, Ivan Hrženjak, Ivan Kunić i ob.,Ivica Kolenko i ob. Borak, Vjekoslav i Ana Ivko te Ivan Kišić, Anica Bunić i Slavko Posavec, Mato i Dragica Kolarić, Juraj i Ivan Kračun, Marija i Ivan Makovec, Ob. Vincek i Kliček, Juraj i Marija Hruškar, Ivan i Eva Krklec, Franjo Kristina i Barica Gonzi, Nevenka Furjan, Josip Klepač Agata i Franjo Letina, Ob. Klepač i Kanić, Stjepan Špernjak, Ivica Fogec, Andrija i Dragica Maruševec, Franjo i Jelena Lipovec, Marija i Franjo Kišić, Mirko Rožman, Stjepan Josip i Pavla Cerjan, Ob. Gradiček

28.05.

ponedjeljak

(Bi.)

Sv. Vilim

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

29.05.

utorak

(Ze.)

Sv. Ervin

18.00.h. – 18.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu

19.00.h. – Maruševec + 1. Josip i Antun Boltek te ob. Boltek, Katarina, Andrija i Stjepan Strelec

 1. Štefanija, Jaga, Andrija i Katarina Hrgarek – daje Stjepan Peharda

19.30.h. – Maruševec – susret župnog Caritas-a

30.05.

srijeda

(Ze.)

Sv. Ferdinand

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

16.00.h. – Nogomet s djecom na Ločnjaku

31.05.

Četvrtak

(Bi.)

PRESVETO TIJELO I KRV KRISTOVA –

TIJELOVO

07.30.h. – Maruševec – župna misa

11.00.h. – Maruševec + 1. Slavko Habrka, Marko, Slavko i Ljuba Križnjak, te Vesna, Katarina i Josip Bukovec – daje ob. Križnjak

 1. Stjepan Bukovec i ob., Ema, Slavko i Marija Možanić, Ana i Franjo Šipek, Ivan i Verona Cmuk te Viktor i Slavica Kovač – daje Kata Bukovec
 2. Josip Štrlek, Ivan i Josipa(ž) Cmuk te Dražen Kelemenić – daje Marija
 3. Vikica i Slavko Horbec te Pepica i Vilko Breški – daje ob. Horbec
 4. Juraj i Slavko Marčec, ob. Križnjak, Peharda, Gregur, Kelemen i Marija Kušter – daje ob. Marčec
 5. Dragan, Verica, Mario i Ivan Marčec – daje ob. Marčec Dragice
 6. Mijo i Rajko i rod. Mihalina, Antun i Jelica Peharda, Dragutin, Slavko, Josip, Stjepan, Anka, Kata, Ana, Ruda, Štefica, Antonija, Mijo i Marijan Kolenko – daje Barica Mihalina

Za vrijeme Sv. Mise bit će Euharistijska procesija oko crkve sa četiri postaje kao i prošle godine!

01.06.

Petak

(Cr.)

Sv. Justin

17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu

18.00.h. – Maruševec + Kata i Dragutin Kunić – daje obitelj

02.06.

Subota

(Ze.)

Sv. Marcelin

11.00.h. – Maruševec – krštenje

13.30.h. – Maruševec – ispovijed

14.00.h. – Maruševec – Misa za sve bolesne i osobe sa posebnim potrebama

Za vrijeme Sv. Mise bit će i podjeljen i sakramenat Bolesničkog pomazanja!

03.06.

Nedjelja

(Ze.)

DEVETA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Olivija

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + 1. Franjo Bunić – daje obitelj

 1. Ema Belcar, ob. Dukarić, te ob. Pavla i Izidora Belcar, Franjo Martinčević i ob. Martinčević – daje Vera Martinčević
 2. Dražen i Mato Petriš te Mato Čorković – daje obitelj
 3. Vika Ivančević – daje obitelj
 4. Stjepan, Brankica(ž) ,Jagica(ž), Franjo, Margareta(ž) i Vinko Martinčević –daje obitelj Martinčević Zorana

11.00.h. – Maruševec + 1. Andrija i Anđela Peharda i rod., ob. Špiranec, Juraj Makovec i rod., te Stjepan i Anka Špoljar – daje ob. Peharda

 1. Ob. Ivana Peharda, Danko, Varga i Mihalina – daje ob. Peharda
 2. Barica i Vladimir Posavec te ob. Posavec i Korpar – daje Slavko
 3. Dragica, Petar, Katica i Stjepan Vrbanec, Vilko Kundija, Stjepan Borak, Terezija i Slavko Hanžek, ob. Hanžek te Barica i Adam Podbojec – daje ob. Vrbanec
 4. Čehok Draga(ž) – daje ob.
 5. Toni, Juraj i Terezija Matijašec – daje ob. Matijašec
 • ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite
 • SVIBANJSKE POBOŽNOSTI – pola sata prije Sv. Misa moli se krunica i litanije!
 • SAKRAMENAT Sv. Ženidbe žele sklopiti: 1. Matija Županić, sin Marijana i Đurđice r. Žunec., rođ. 23.06.1994., u Varaždinu iz Sv. Lovre 60, Veliki Lovrečan, župa Križovljan i Valerija Rožman, kći Miljenka i Štefice r. Fogec., rođ. 15.11.1987.,u Varaždinu iz Jurketinec 49, župa Maruševec. Sakramenat Sv. Ženidbe žele sklopiti 23.06.2018., u Maruševcu! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!

  2. Ivan Šaško, sin Miroslava i Anđele r. Vincek., rođ. 20.06.1989. ,u Varaždinu iz Jurketinca 44 A, župa Maruševec i Verica Vrhovski, kći Mije i Barice r. Grabar., rođ. 06.04.1991., u Varaždinu iz Osonjak 40, župa Vrbno.Sakramenat Sv. Ženidbe žele sklopiti 01.09.2018., u Bednji! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!

HODOČAŠĆE M.B.BISTRIČKOJ – ŽUPA MARUŠEVEC

HODOČAŠĆE MAJCI BOŽJOJ BISTRIČKOJ ŽUPE MARUŠEVEC 20.05.2018.

06.30.h. Polazak autobusa iz Maruševca

Po dolasku na Mariju Bistricu Zajednička ulazna procesija!

Nakon ulazne procesije prilika za Sv. Ispovijed

09.00.h. Zajednički križni put na bistričkoj Kalvariji

11.00.h. Koncelebrirana Sv. Misa koju predvodi mons. Juraj Jezerinac

14.00.h. Euharistijsko klanjanje u crkvi M.B.B. (tko želi)

14.30.h. Nademo se ispred ulaza u crkvu te slijedi oproštajna procesija

15.00.h. Nalazimo se kod autobusa, te krećemo put Maruševca

Autobus nas čeka tamo gdje nas je i ostavio!!!

Ukoliko se netko izgubi neka se javi župniku na 098446602

NEDJELJA PEDESETNICE -DUHOVI – OGLASI – MARUŠEVEC

20.05.2018. NEDJELJA PEDESETNICE – DUHOVI – Sv. Lidija

Sv. Misa – 19.00.h. – Maruševec + Slavica Posavec i i Draga Hanžek

21.05.

ponedjeljak

(Ze.)

Duhovski ponedjeljak

07.00.h. – Maruševec + Mirko i Ljudmila Lukaček, Anica Miholić, Katica Guzovski, ob. Tome Prešovar – daje Katarina Prešovar

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

22.05.

utorak

(Ze.)

Sv. Jagoda

07.00.h. – Maruševec – Majci Božjoj Bistričkoj na nakanu ob. Miletić

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

23.05.

srijeda

(Ze.)

Sv. Želimir

17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu

18.00.h. – Maruševec + Rok, Ema, Josip, Kata i Eva Hrgarek – daje ob. Hrgarek

24.05.

Četvrtak

(Ze.)

Sv. Suzana

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

19.00.h. – Jurketinec + Viktor Horbec, Anđela, Slavko i Vladimir Bregović te Ljuba Mavrek – daje obitelj

Misu predslavi propovijeda vlč. Leon Lozančić župnik iz Hlebina i Sigeca!

25.05.

Petak

(Ze)

Sv. Urban

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

19.00.h. – Jurketinec – na nakanu

Misu predslavi propovijeda vlč. Ivan Munđar župnik iz Donjih Mosti!

26.05.

Subota

(Ze.)

Sv. Filip

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

19.00.h. – Jurketinec – na nakanu

Misu predslavi propovijeda vlč. Žarko Pavlović župnik iz Miholjanca!

27.05.

Nedjelja

(Bi.)

NEDJELJA PRESVETOG TROJSTVA

Sv. Bruno

07.30.h. – Jurketinec – župna misa

09.30.h. – Maruševec + 1. Josip Štrlek – daje supruga

 1. Ema Peharda, Roza, Pavao, Mijo i Đurđica Tot te ob. Peharda, Bahun i Kapitarić – daju Marija i Josip Peharda
 2. Stjepan Letina – daju ob. Letina i Martan

11.00.h. – Jurketinec – 1. Anđela, Cvetko, Mirko i Klara Kumrić, Andrija Mihalić, Slavko i Marija Koščak te Jaga Buden – daje obit. Kumrić

Juraj Korpar i ob., Kata i Dragutin Kunić, Ivan Hrženjak, Ivan Kunić i ob.,Ivica Kolenko i ob. Borak, Vjekoslav i Ana Ivko te Ivan Kišić, Anica Bunić i Slavko Posavec, Mato i Dragica Kolarić, Juraj i Ivan Kračun, Marija i Ivan Makovec, Ob. Vincek i Kliček, Juraj i Marija Hruškar, Ivan i Eva Krklec, Franjo Kristina i Barica Gonzi, Nevenka Furjan, Josip Klepač Agata i Franjo Letina, Ob. Klepač i Kanić, Stjepan Špernjak, Ivica Fogec, Andrija i Dragica Maruševec, Franjo i Jelena Lipovec, Marija i Franjo Kišić, Mirko Rožman, Stjepan Josip i Pavla Cerjan, Ob. Gradiček

 • ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite
 • SVIBANJSKE POBOŽNOSTI – pola sata prije Sv. Misa moli se krunica i litanije!
 • HVALA “DVD-u MARUŠEVEC – koji nam je u četvrtak posudio vatrogasni kombi i šofera, te smo knjige vratili sa dezinsekcije u Zagreb-u!
 • PROŠTENJE u Jurketincu – slavimo blagdan Presvetog Trojstva! Trodnevna je duhovna priprema te se odazovimo i pripremimo za blagdan Presvetog Trojstva!

SEDMA VAZMENA NEDJELJA – OGLASI – MARUŠEVEC

13.05.2018. SEDMA VAZMENA NEDJELJA – Sv. Janja

07.30.h. – Maruševec + 1. Dragica(ž) Možanić, Branko i Anđela Štrlek – daje ob. Josipa Možanić

 1. Ob. Deduš Pavao, Ema, Stjepan te ob. Kozina, Hudinčec, Buden, Bajde, Rotar te Kozlevčar – daje ob.
 2. Ivica Hrgar, Martin i Magda Denac, te Aubelj Marija i Franjo – daje Ana Hrgar
 3. Ivan i Verona Peharda, Dragutin i Vera Vincek te ob. Marije Blažunaj – daje Zdenka
 4. Hrgar Antun i Ana – daju Zdenko i Zlatko
 5. Stjepan Lončar, ob. Peharda i Martinjak – daje Anica Martinjak

10.00.h. – Maruševec – za sve prvopričesnike

PRVA PRIČEST JE U NAŠOJ ŽUPI!

14.05.

ponedjeljak

(Cr.)

Sv. Matija

18.00.h. – 18.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu

19.00.h. – Maruševec + 1. Gašparić Darko, Juraj i ob. Gašparić – daje ob.

2. Slavko Kukec – daju supruga i djeca

15.05.

utorak

(Bi.)

Sv. Sonja

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

19.00.h. – Maruševec + Mirko i Jaga Banec, Josip Božić te Pepa Kolenko – daje ob. Banec

16.05.

srijeda

(Bi.)

Sv. Nenad

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

19.00.h. – Maruševec + rod. Slavko i Draga(ž), te Stjepan, Marija i Juraj Kundija – daje Dragutin Kundija

17.05.

Četvrtak

(Bi.)

Sv. Paško

18.00.h. – 18.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu

19.00.h. – Maruševec + Peharda – Božić Josip i Marija – daju Monika i Kristina

18.05.

Petak

(Bi)

Sv. Erik

17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu

18.00.h. – Maruševec + Ivan Vincek – daje supruga

19.05.

Subota

(Bi.)

Sv. Rajko

00.00.h. – Maruševec – Polazak hodočasnika M.B.Bistričkoj – Pješice

20.05.

Nedjelja

(Bi.)

NEDJELJA PEDESETNICE – DUHOVI

Sv. Lidija

19.00.h. – Maruševec – na nakanu
 • ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite
 • SVIBANJSKE POBOŽNOSTI – pola sata prije Sv. Misa moli se krunica i litanije!
 • HODOČAŠĆE naše župe M.B.B. – kao i svake godine bit će na blagdan Duhova, nedjelja 20.05.2018, cijena karte je 40,-kn, te se možete prijavljivati još samo danas na župnom uredu, koji želite hodočastiti autobusom! Polazak autobusa je u nedjelju u 06.30.h na autobusnim stanicama kako ste se upisivali! Detalje hodočašća dobit ćete na autobusima!
 • HODOČAŠĆE naše župe M.B.B. – PJEŠICE bit će u subotu dan prije “Duhova” također molim Vas da mi se javite još danas, koji planirate ići! Polazak je u noći s petka na subotu u 00.00.h., ispred župne crkve! Ako netko želi može donijeti stvari u uredovno vrijeme Ž.U., koje će se ostaviti na starom farofu, te će nam na Bistricu autom prevesti mama Daria Vrbanić!
 • HVALA “DVD-u MARUŠEVEC – koji nam je u ponedjeljak posudio vatrogasni kombi i šofera, te smo knjige prevezli na dezinsekciju u Zagreb!
 • TROŠKOVNICI za sanaciju krovišta župne crkve i kapele u Druškovcu mogu se kroz ovaj tjedan preuzeti u župnom uredu! Izvođači radova koji su zainteresirani, a surađuju sa “Konzervatorskim odjelom u Varaždinu ” i “Ministarstvom kulture”, odnosno posjeduju licencu, mogu se javiti kroz ovaj tjedan u uredovno vrijeme župnog ureda, te preuzeti troškovnike koje će popuniti!

ŠESTA VAZMENA NEDJELJA – OGLASI – MARUŠEVEC

06.05.2018. ŠESTA VAZMENA NEDJELJA – Sv. Lucije

07.30.h. – Maruševec + 1. Šimunec Blaž, Terezija, Slavko, Gorić Štefanija, Kuzmić Nada i Stjepan te Josip Belšćak – daje Katica

 1. Mirko i Draga (ž) Možanić i ob., Stjepan Korpar te Marija i Mirko Cupar – daje ob. Marice Korpar

09.30.h. – Druškovec + 1. Katarina i Stjepan Hrkač – daje unuka Kristina

 1. Franjo Bunić – daje ob.
 2. Dragica i Slavko Šagi – daju djeca
 3. Herceg-Žutki Slavko, Bara, Martin i Robert, Marković Terezija(ž), Varga Marija(ž) i Josip
 4. Filip i Tereza(ž) Ivanić te Dragutin Maloić

11.00.h. – Maruševec – za sve žive i pokojne vatrogasce

07.05.

ponedjeljak

(Bi.)

Sv. Boris

18.00.h. – 18.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu

19.00.h. – Maruševec + 1. Kunić Dragutin – daje ob.

2. Marija i Mirko Hanžek te Vjekoslava Ivko – daje ob Ivko

08.05.

utorak

(Bi.)

Sv. Ida

18.00.h. – 18.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu

19.00.h. – Maruševec + Mladen Čaberica, Marijan i Marija Peharda, Bara i Štefa Bahun te Dragica i Drago Breški, Ivica i ob. Ljubić

09.05.

srijeda

(Bi.)

Sv. Blaženko

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

19.00.h. – Maruševec + Ivan i Josip Martinčević, Dragica i Tomo Kunić – daje supruga

10.05.

Četvrtak

(Bi.)

Uzašašće Gospodnje – Spasovo

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

16.30.h. – Maruševec – vjeronauk za prvopričesnike

18.00.h. – Maruševec + Franjo Kretić., rod. Kretić, Ljuba i Viktor Lončarić, Miroslav i Štefanija Plasajec te Marko Kolenko – daje Ankica Kretić

11.05.

Petak

(Bi)

Sv. Mamerto

18.00.h. – 18.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu

19.00.h. – Maruševec + Dragutin i Dražen Čehok – daje ob.

12.05.

Subota

(Bi.)

Sv. Leopold Mandić

07.00.h – Maruševec + Biserka Damjanić – daje ob.

19.20.h. – Maruševec – proba prvopričesnika

20.00.h. – Maruševec – Ispovijed prvopričesnika i roditelja

13.05.

Nedjelja

(Bi.)

SEDMA VAZMENA NEDJELJA

Sv. Janja

07.30.h. – Maruševec + 1. Dragica(ž) Možanić, Branko i Anđela Štrlek – daje ob. Josipa Možanić

 1. Ob. Deduš Pavao, Ema, Stjepan te ob. Kozina, Hudinčec, Buden, Bajde, Rotar te Kozlevčar – daje ob.
 2. Ivica Hrgar, Martin i Magda Denac, te Aubelj Marija i Franjo – daje Ana Hrgar
 3. Ivan i Verona Peharda, Dragutin i Vera Vincek te ob. Marije Blažunaj – daje Zdenka
 4. Hrgar Antun i Ana – daju Zdenko i Zlatko
 5. Stjepan Lončar, ob. Peharda i Martinjak – daje Anica Martinjak

10.00.h. – Maruševec – za sve prvopričesnike

PRVA PRIČEST JE U NAŠOJ ŽUPI!

 • ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite
 • SVIBANJSKE POBOŽNOSTI – pola sata prije Sv. Misa moli se krunica i litanije!
 • HODOČAŠĆE naše župe M.B.B. – kao i svake godine bit će na blagdan Duhova, nedjelja 20.05.2018, cijena karte je 40,-kn, te se možete prijavljivati na župnom uredu, još kroz ovaj tjedan koji želite hodočastiti autobusom!
 • HODOČAŠĆE naše župe M.B.B. – PJEŠICE bit će u subotu dan prije “Duhova” također molim Vas da mi se javite još kroz ovaj tjedan, koji planirate ići da znamo sve rasporediti, ići će se putem kojim se išlo i prošle godine!
 • SAKRAMENAT Sv. Ženidbe žele sklopiti: Dominik Flajšman, sin Miljenka i Lidije r. Flis., rođ. 02.05.1993. u Varaždinu iz Koretinca 4, župa Maruševec i Monika Ivančić, kći Dražena i Marjane r. Furijan., rođ. 26.02.1996. u Varaždinu iz Gornjeg Vratna, Varaždinska 1, župa Križovljan. Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti 02.06.2018., u Križovljanu! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!
 • HVALA “MARKOM – U” : koji nam je u srijedu besplatno srušio dotrajalu župnu klijet na Barbari te smo na taj način uklonili opasnost da se na nekoga uruši, te su nam ujedno isplanirali i poravnali teren!