DVADESET I PRVA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

26.08. 2018. DVADESET I PRVA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Melkisedek

06.30.h. – Maruševec + 1. Dalibor Ivko – daju rod.

 1. Marija i Ivan Možanić, ob. Možanić i Jambrešić te Marija i Mirko Brodar i Marija i Antun Pintarić – daje ob. Brodar
 2. Slavko, Vika i Juraj Tomašek – daje ob Tomašek
 3. Ob. Kralj i Miklin – daje Branko

27.08.

ponedjeljak

(Bi.)

Sv. Monika

07.00.h. – Vinica

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

28.08.

utorak

(Bi.)

Sv. Augustin

07.00.h. – Vinica

Župnika nema!

29.08.

srijeda

(Cr.)

Mučeništvo Sv. Ivana Krstitelja

07.00.h. – Vinica

18.00.h. – 18.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu

19.00.h. – Maruševec + Rod. Škrinjar, Andrija i Ema te Katarina i Tihomir, rod. Tomek, Dragica i Ivan te Terezija i Marko – daju Vlado i Mira

20.00.h. – Maruševec – Stari farof – susret svih pjevača župnih zborova i voditelja!

30.08.

Četvrtak

(Ze.)

Sv. Margarita

17.00.h. – 18.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

19.00.h. – Maruševec + Ivica Foder – daje obitelj

31.08.

Petak

(Ze.)

Sv. Rajmund

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

19.00.h. – Maruševec + Katarina i Ivan Korpar Japek – daje Jelena Vurušić

20.00.h. – Vinica – Ispovijed

01.09.

Subota

(Ze.)

Sv. Branimir

03.30.h. – HODOČAŠĆE NAŠE ŽUPE NA TRSAT

08.00. h. – Maruševec + Biserka Damjanić, Ema i Ivan Makovec, ob. Lazar, Katarina Peharda, Tomislav Hrgar te Stjepan, Slavko i Štefanija Kolenko – daje Dragutin

16.00.h. – Maruševec – krštenje

02.09.

Nedjelja

(Ze.)

DVADESET I DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Ingrid

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + 1. Juraj, Dragica i Slavko Šagi, Željko, Agata, Dragutin, Dora i Branko Martinčević – daje kći Marica

2. Agata i Dragutin, te Željko, Branko i Dora Martinčević, Stjepan i Zvonimir Kozina, Pavao Peharda te Ema i Vinko Makovec – daje ob. Dragane i Zvonka

11.00.h. – Maruševec + 1. Stjepan, Marija i rod. Hrgarek te Matija i Vika Antolić – daje ob. Hrgarek

 1. Tomo i Eva Ivančević, Mato Lončar i Pintarić Eva – daje obitelj
 2. Ob. Blažunaj Stjepana, Florijan i Anka, ob. Posavec, Vlado i Kata te Zdravko Martinčević – daje ob. Blažunaj
 • ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite u vrijeme rada župnog ureda te prije i poslije Sv. Misa. U slučaju bolesničkog pomazanja uvijek!
 • Hvala obitelji Martinčević kamenoklesarima iz Novaka koji su na župnom uredu popravili klupčice na prozorima!
 • HODOČAŠĆE MAJCI BOŽJOJ TRSATSKOJ – naše župe je u subotu 01.09.2018., Polazak autobusa je u 03.30.h! Idu tri autobusa, ima još slobodnih osam mjesta! Autobusi će krenuti iz tri smjera te vas prikupljati na autobusnim stanicama po selima! Prvi autobus ide iz smjera Cerje, Koškovec, Druškovec, Novaki, Brodarevec, Korenjak i crkva Maruševec. Drugi autobus ide iz smjera Greda, Jurketinec, Bikovec, Biljevec, Kapelec, crkva Maruševec. Treći autobus ide iz smjera, Ladanje semafor, društveni dom, Rudar – igralište, Čalinec – pri hubaru, crkva Maruševec! Nakon Trsata uputit ćemo se u Opatiju!

DVADESETA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

19.08. 2018. DVADESETA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Ivan

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + Marino, Josipa(ž) i Franjo Martinčević, Barica(ž) i Ivan Šarko, Franjo Belcar, Wolfgang Kramme

11.00.h. – Maruševec + 1. Štrlek Mirko i ob. Štrlek – daje supruga

 1. Ob. Možanić, Dragutin, Franjo, Marija i Vilko, ob Grahek Stjepan, Katarina, Stanko i Ljuba, te Zrinski Dragutin, Barbara i Mladen te Juraj Novak – daje Franciska Možanić
 2. Tomo Kraljić, Kušter Ferdo, Slava, Vilko i Ivan – daje Barbara Kraljić
 3. Milka i Ivan Novoselec – daje sin
 4. Josipa te ob. Pižeta i Peharda – daje obitelj
 5. Juraj i Draga Korpar, Ob. Korpar, Anka Posavec, Eva i Čiril, Ob. Mavrek, Marija i Stjepan Šafar, Gabrijela i Franjo Kučar, Dragica i Tomo Oreški – daje Jagica Mavrek
 6. Štefanija i Slavko Horbec, ob. Horbec, Kolarić, Cerjan i Novak te Marica Cafuk i Štefanija Posavec-Kovač – daje Vera Kolarić
 7. Štefanija Šimić, Marko i Slava Štrlek – daje ob. Šimić
 8. Franjo, Eva i Juraj Bosak – daje ob.
 9. Vera i Janko Kolenko, Ivan i Marija Kapljić, Josip Kanjir te ob. Izidora Cupar – daje ob.

20.08.

ponedjeljak

(Bi.)

Sv. Bernard

07.00.h. – Maruševec + Josipa(ž), Josip i Ivan te ob. Kralj – daje Andro Kolarić

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

21.08.

utorak

(Bi.)

Sv. Pio

07.00.h. – Maruševec + Josipa(ž), Josip i Ivan te ob. Kralj – daje Andro Kolarić

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

22.08.

srijeda

(Bi.)

Bl. Dj. Marija Kraljica

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

23.08.

Četvrtak

(Ze.)

Sv. Ružica

Župnika nema!

24.08.

Petak

(Cr.)

Sv. Bartol

17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu

18.00.h. – Maruševec – na nakanu

25.08.

Subota

(Ze.)

Sv. Ljudevit

10.00.h. – Novaki – blagoslov donjeg križa

16.00.h. – Maruševec – krštenja

26.08.

Nedjelja

(Ze.)

DVADESET I PRVA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Melkisedek

06.30.h. – Maruševec + 1. Dalibor Ivko – daju rod.

 1. Marija i Ivan Možanić, ob. Možanić i Jambrešić te Marija i Mirko Brodar i Marija i Antun Pintarić – daje ob. Brodar
 2. Slavko, Vika i Juraj Tomašek – daje ob Tomašek
 3. Ob. Kralj i Miklin – daje Branko
 • ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite u vrijeme rada župnog ureda te prije i poslije Sv. Misa. U slučaju bolesničkog pomazanja uvijek!
 • ŽENIDBENI NAVJEŠTAJ: 1. Sakramenat sv. ženidbe žele sklopiti: Alen Herceg, sin Josipa i Nevenke r. Solina., rođ. 27.08.1986., u Varaždinu iz Novaka 2, župa Maruševec i Paula Kocijan, kći Stjepana Kocijan i Danice r. Makšan., rođ. 31.01.1993., u Varaždinu iz Nedeljanca, Varaždinska 250, župa Vidovec. Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti 15.09.2018., u Vidovcu! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!
 • HODOČAŠĆE NA TRSAT NAŠE ŽUPE BIT ĆE 01.09.2018. – SUBOTA! Cijena karte je 110,-kn! Nakon Trsat-a u popodnevnim satima uputit ćemo se do Opatije! Zainteresirani se mogu prijaviti na župnom uredu u uredovno vrijeme te pritom uplatiti i tih 110,-kn! 2. Autobusa su puna i na trećem ima još 30 mjesta!

ROKOVO 2018.

13.08.

ponedjeljak

(Ze.)

Sv. Gertruda 19.00.h. – Druškovec – Sv. Misu nam predslavi i propovijeda vlč. Nikola Markušić žpk. iz Novog Virja! Nakon mise bit će koncert zbora mladih župe Sv. Jurja iz Maruševca!
14.08.

utorak

(Cr.)

Sv. Maksimilijan Kolbe 19.00.h. – Druškovec – Sv. Misu nam predslavi vlč. Ivica Puškadija i propovijeda vlč.đakon Miro Denac iz Svetog Jurja na Bregu! Nakon mise bit će koncert ŽVS – župe Sv. Jurja iz Maruševca!
15.08.

srijeda

(Bi.)

 

UZNESENJE BL. DJ. MARIJE

VELIKA GOSPA

19.00.h. – Druškovec  – Sv. Misu nam predslavi i propovijeda fra. Mijo Šarčević iz župe Sv. Vida Varaždin! Nakon mise bit će koncert zbora odraslih župe Sv. Jurja iz Maruševca!
16.08.

Četvrtak

(Bi.)

Sv. Rok 08.00.h. – Druškovec – predslavi župnik Krunoslav Milovec

11.00.h. – Druškovec  – Koncelebrirano misno slavlje predslavi nam i propovijeda preč. mr. Ivan Rak, kancelar Varaždinske biskupije

DEVETNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

12.08. 2018. DEVETNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Franciska

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec + Andrija Vajdić i ob. Klen, Milan i Anđela – daje ob.

11.00.h. – Maruševec + 1. Slavko, Blaž, Justina Habrka, te Josip, Katarina, i Vesna Bukovec, Marko, Slavko i Ljuba Križnjak – daje Blanka

 1. Ob. Posavec i Prešovar – daje Zlata
 2. Ob. Kapustić, Korpar, Možanić, Bara Korpar, Marija Hojsak i Stjepan Pintarić – daje Viktorija Kapustić
 3. Franjo Kolar, ob. Kolar, Slavko Mavrek i ob., ob. Možanić i Štrlek te Ljubica i Jurica Herceg – daje ob. Nenada Kolar
 4. Slavko, Stanko, Ema i ob. Kukec, Stanko, Milka, Slavko, Nada, Tin i ob. Kretić, Andrija, Ema i Franjo Plasajec, Ljubica, Viktor i Boris Križnjak, Ob. Mendaš, Horbec, Markač i Korpar – daje Draga Kukec
 5. Andreja Geci, Karlo, Bara i Marko Kralj te Rok, Zora Juraj i Marko Bahun – daje Marija Kralj

13.08.

ponedjeljak

(Ze.)

Sv. Gertruda

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

19.00.h. – Druškovec + Franjo i Terezija Kokotec, Dragutin, Bara i Štefanija Kovačić, Jeronim i Julijana Vrbanić – daje Dario Vrbanić

Sv. Misu nam predslavi i propovijeda vlč. Nikola Markušić žpk. iz Novog Virja!

Nakon mise bit će koncert zbora mladih župe Sv. Jurja iz Maruševca!

14.08.

utorak

(Cr.)

Sv. Maksimilijan Kolbe

09.00.h. – 10.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

19.00.h. – Druškovec + Bojana, Štefanija, Bara i Dragutin Kovačić, Stanko, Stjepan i Verona Eršegović, Stanko i Ema Posavec te Franjo i Terezija Kokotec – daje Štefica

Sv. Misu nam predslavi vlč. Ivica Puškadija i propovijeda vlč.đakon Miro Denac iz Svetog Jurja na Bregu!

Nakon mise bit će koncert ŽVS – župe Sv. Jurja iz Maruševca!

15.08.

srijeda

(Bi.)

UZNESENJE BL. DJ. MARIJE

VELIKA GOSPA

09.00.h. – Maruševec + 1. Ob. Klapša, Grđan i Hajsok – daje ob. Klapša

 1. Jug Josip, Andrija Kolenko te ob. Matijašec i Jug – daje ob. Ščuric
 2. Vjera Marčec – daju Kristina i Monika
 3. Stjepan i rod. Božić, Martin i Ivka Premužić – daje Bara Božić
 4. Ob. Cmuk, Mežnarek i Štrlek – daje ob. Štrlek
 5. Miljenko, Marija i Krešimir Slogar – daje Slavica

19.00.h. – Druškovec + 1. Dalibor Ivko – daje ob. Lončar

 1. Mirko Grahek i rod. Grahek, Stjepan Herceg te Pahić Stjepan i rod., – daje Micika Grahek
 2. Kokotec-Lovrek Josipa (ž), Ivan i Agata te Martinčević Smodek Štefanija, Tomo, Slava i Franjo
 3. Šincek Stjepan, Jaga(ž), Marko, Ana, Slavko i Jura, Belcar Kata(ž), Andrija, Ignac i Verona(ž), Martinić Vera(ž), Martinčević-Mikić Andrija, Hudoletnjak Ivan
 4. Ob. Martinčević Stanko, Ivica, Slavko, Andrija i Josipa(ž), ob.Kokotec, Alojz, Milka(ž) i Dragan, Bara(ž) Belcar, Stanka i Stjepana
 5. Verica(ž) Njegač, Verona(ž) i Metod ŠvelecSv. Misu nam predslavi i propovijeda fra. Mijo Šarčević iz župe Sv. Vida Varaždin!

  Nakon mise bit će koncert zbora odraslih župe Sv. Jurja iz Maruševca!

16.08.

Četvrtak

(Bi.)

Sv. Rok

08.00.h. – Druškovec + Franjo Petriš

11.00.h. – Druškovec + 1. Herceg Josip te Posavec – Lončarić Ivan – daje Ružica Punčec

 1. Vinko Martinčević i ob. – daje ob.
 2. Marija, Ivanka, Slavko i Viktorija, ob. Hrkač, Sraga, Kozina, Marčec i Oršulin te Štefanija Kappel – daje Ivan Hrkač
 3. Marija i Marino Vidović – daje kći Bojana
 4. Stjepan i Ana Belcar – daje brat Zvonko i šogorica Božica
 5. Rok Leljak – daje ob. Leljak
 6. Josip, Dragutin, Barbara, Slavko, Marija, Stjepan i Terezija Cmuk, ob. Bednjanić, Brodar, Hrgarek i Kovačić, Marija i Josip Domnjan te Vočanec Mirko i Lovrenčić Mirko – daje Katarina
 7. Posavec Kata(ž) i Ćiril, Josip Pintarić, vlč. Martin Mezak
 8. Frano Belcar, Andrija, Kata(ž), Slavko i Draga(ž) Belcar, Ema(ž) i Rok Martinčević, Marija(ž) i Mirko Šipek, Ivan i Jelica(ž) Škrinjar, Miroslav i Pavao Šipek
 9. Herceg-Rušec Nada(ž) i Slavko
 10. Rok, Slavica(ž) i Anđela(ž) Šincek, Dragutin, Jaga i Stjepan Lazni
 11. Martin, Josipa(ž) i Josip Martinčević-Gregurin i obitelj, Ignac,Verona(ž) i Darko Belcar, Andrija, Zita(ž), Ivica i Zvonko Martinčević, Vera Martinić, Rok, Ivan i obitelj Belcar
 12. Belcar Ignac i Verona(ž), Prekupec Srećko i Ivka(ž), Galić Ivan i Marija(ž), Vuglovečki Andrija i Marija(ž), Kralj Đurđa(ž) – daje obitelj Prekupec

Koncelebrirano misno slavlje predslavi nam i propovijeda preč. mr. Ivan Rak, kancelar Varaždinske biskupije

17.08.

Petak

(Ze.)

Sv. Natalija

07.00.h. – Maruševec + Josipa(ž), Josip i Ivan te ob. Kralj – daje Andro Kolarić

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

17.00.h. – Maruševec – vjenčanje

18.08.

Subota

(Ze.)

Sv. Helena

16.00.h. – Maruševec – krštenje

17.00.h. – Maruševec – krštenje

19.00.h. – Maruševec +Vrabec Danica te Klepač Katica i Tomo – daju kčeri i unuke

19.08.

Nedjelja

(Ze.)

DVADESETA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Ivan

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + Marino, Josipa(ž) i Franjo Martinčević, Barica(ž) i Ivan Šarko, Franjo Belcar, Wolfgang Kramme

11.00.h. – Maruševec + 1. Štrlek Mirko i ob. Štrlek – daje supruga

 1. Ob. Možanić, Dragutin, Franjo, Marija i Vilko, ob Grahek Stjepan, Katarina, Stanko i Ljuba, te Zrinski Dragutin, Barbara i Mladen te Juraj Novak – daje Franciska Možanić
 2. Tomo Kraljić, Kušter Ferdo, Slava, Vilko i Ivan – daje Barbara Kraljić
 3. Milka i Ivan Novoselec – daje sin
 4. Josipa te ob. Pižeta i Peharda – daje obitelj
 5. Juraj i Draga Korpar, Ob. Korpar, Anka Posavec, Eva i Čiril, Ob. Mavrek, Marija i Stjepan Šafar, Gabrijela i Franjo Kučar, Dragica i Tomo Oreški – daje Jagica Mavrek
 6. Štefanija i Slavko Horbec, ob. Horbec, Kolarić, Cerjan i Novak te Marica Cafuk i Štefanija Posavec-Kovač – daje Vera Kolarić
 7. Štefanija Šimić, Marko i Slava Štrlek – daje ob. Šimić
 8. Franjo, Eva i Juraj Bosak – daje ob.
 9. Vera i Janko Kolenko, Ivan i Marija Kapljić, Josip Kanjir te ob. Izidora Cupar – daje ob.
 • ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite u vrijeme rada župnog ureda te prije i poslije Sv. Misa. U slučaju bolesničkog pomazanja uvijek!
 • ŽENIDBENI NAVJEŠTAJ: 1. Sakramenat sv. ženidbe žele sklopiti: Denis Mavrek, sin Stjepana i Verice r. Mihelčić., rođ. 24.06.1987.,, u Varaždinu iz Greda 42, župa Maruševec i Ana – Marija Bregović, kći Dragutina i Anđele r. Haberlin., rođ. 21.03.1990., u Varaždinu iz D. Vratna, Lj. Gaja 18, župa Vinica. Sakramenat sv. ženidbe žele sklopiti 17.08.2018. u Maruševcu! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!2. Sakramenat sv. ženidbe žele sklopiti: Silvio Crni, sin Josipa i Verice r. Međeral., rođ. 15.06.1985., u Varaždinu iz Krč 142, župa Novi Marof i Maja Korpar Japek, kći Josipa i Anice r. Bogović., rođ. 05.02.1987., u Varaždinu iz Kapelec 25, župa Maruševec. Sakramenat sv. ženidbe žele sklopiti 15.09.2018. u Maruševcu! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!

  3. ROKOVO – Sakramenat sv. ženidbe žele sklopiti: Hrvoje Kolarek, sin Draga i Štefice r. Pintarić., rođ. 17.08.1990., u Varaždinu iz Gornja Višnjica 54, župa Višnjica i Marija Dukarić, kći Zvonka i Ankice r. Svetec., rođ. 15.08.1990., u Varaždinu iz Druškovec 64, župa Maruševec. Sakramenat sv. ženidbe žele sklopiti 08.09.2018. u Maruševcu! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!

 • SLIKE I DVD SA MISNOG SLAVLJA kojega nam je predvodio Uzoriti g. Kardinal Cupich mozete naručiti kod Foto Ivice u Varaždinu!
 • HODOČAŠĆE NA TRSAT NAŠE ŽUPE BIT ĆE 01.09.2018. – SUBOTA! Cijena karte je 110,-kn! Nakon Trsat-a u popodnevnim satima uputit ćemo se do Opatije! Zainteresirani se mogu prijaviti na župnom uredu u uredovno vrijeme te pritom uplatiti i tih 110,-kn! 1. Autobus je pun, u drugome ima još 10 mjesta!

OSAMNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

05.08. 2018. OSAMNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Snježana

07.30.h. – Maruševec – za sve preminule i poginule i žive Hrvatske branitelje

Nakon mise bit će polaganje vijenaca, izložba ratnih fotografija ispred općine, prezentacija i kratak osvrt o Domovinskom ratu i akciji Oluja, te druženje i domjenak!

09.30.h. – Vinica

11.00.h. – Druškovec + 1. Andrija Posavec – daje supruga

 1. Damir te Slavko i Ema Flis te Slavko i Veronika Filipek – daje obitelj
 2. Stanko Eršegović te Verona i Stjepan i Ema i Stanko Posavec – Malok – daje obitelj
 3. Slavko i Paula(ž) Dukarić, Josip i Vera(ž) Črepinko i Ivan Pavlović Martinčević Josip i Flis Damir, Josip Varga i Blaž Vuglovečki
 4. Martinčević Željko – daju djeca i supruga

06.08.

ponedjeljak

(Bi.)

Preobraženje Gospodnje

07.00.h. – Vinica

18.00.h. – 18.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu

19.00.h. – Maruševec + Marija i Ivan Marčec te Katarina Šipek – daje ob. Šipek

07.08.

utorak

(Ze.)

Sv. Kajetan

07.00.h. – Vinica

08.00.h. – Maruševec + Tomo i Katarina Fatiga, Veronika i Karlo Hering, Marija, Tomo i Dragutin Novak, Nevenka Hranić te Anka i Stjepan Posavec-Kovač – daje Veronika Fatiga

09.00.h. – 10.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

08.08.

srijeda

(Bi.)

Sv. Dominik

07.00.h. – Vinica

08.00.h. – Maruševec + Josipa, Josip, Ivan i ob. Kralj – daje Andro Kolarić

09.00.h. – 10.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

Župnika nema!

09.08.

Četvrtak

(Cr.)

Sv. Terezija Benedikta od Križa

07.00.h. – Vinica

18.00.h. – 18.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu

19.00.h. – Maruševec + Ob. Štrlek, Podbojec, Cingesar i Špoljar – daju Josip i Terezija Štrlek

10.08.

Petak

(Cr.)

Sv. Lovro

07.00.h. – Vinica

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

11.08.

Subota

(Bi.)

Sv. Klara

07.00.h. – Vinica

17.00.h. – Maruševec – vjenčanje

19.00.h. – Maruševec + Franjo Herceg – daje obitelj

12.08.

Nedjelja

(Ze.)

DEVETNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Franciska

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec + Andrija Vajdić i ob. Klen, Milan i Anđela – daje ob.

11.00.h. – Maruševec + 1. Slavko, Blaž, Justina Habrka, te Josip, Katarina, i Vesna Bukovec, Marko, Slavko i Ljuba Križnjak – daje Blanka

 1. Ob. Posavec i Prešovar – daje Zlata
 2. Ob. Kapustić, Korpar, Možanić, Bara Korpar, Marija Hojsak i Stjepan Pintarić – daje Viktorija Kapustić
 3. Franjo Kolar, ob. Kolar, Slavko Mavrek i ob., ob. Možanić i Štrlek te Ljubica i Jurica Herceg – daje ob. Nenada Kolar
 4. Slavko, Stanko, Ema i ob. Kukec, Stanko, Slavko, Nada, Tin i ob. Kretić, Andrija, Ema i Franjo Plasajec, Ljubica, Viktor i Boris Križnjak, Ob. Mendaš, Horbec, Markač i Korpar – daje Draga Kukec
 5. Andreja Geci, Karlo, Bara i Marko Kralj te Rok, Zora Juraj i Marko Bahun – daje Marija Kralj
 • ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite u vrijeme rada župnog ureda te prije i poslije Sv. Misa. U slučaju bolesničkog pomazanja uvijek!
 • SLIKE I DVD SA MISNOG SLAVLJA kojega nam je predvodio Uzoriti g. Kardinal Cupich mozete naručiti kod Foto Ivice u Varaždinu!
 • GLAS KONCILA – cijena je 7,-kn – imate članak o pohodu Kardinala Cupicha župi Maruševec! Možete ga kupiti u sakristiji!
 • HODOČAŠĆE NA TRSAT NAŠE ŽUPE BIT ĆE 01.09.2018. – SUBOTA! Cijena karte je 110,-kn! Nakon Trsat-a u popodnevnim satima uputit ćemo se do Opatije! Zainteresirani se mogu prijaviti na župnom uredu u uredovno vrijeme te pritom uplatiti i tih 110,-kn!