DEVETNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

12.08. 2018. DEVETNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Franciska

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec + Andrija Vajdić i ob. Klen, Milan i Anđela – daje ob.

11.00.h. – Maruševec + 1. Slavko, Blaž, Justina Habrka, te Josip, Katarina, i Vesna Bukovec, Marko, Slavko i Ljuba Križnjak – daje Blanka

 1. Ob. Posavec i Prešovar – daje Zlata
 2. Ob. Kapustić, Korpar, Možanić, Bara Korpar, Marija Hojsak i Stjepan Pintarić – daje Viktorija Kapustić
 3. Franjo Kolar, ob. Kolar, Slavko Mavrek i ob., ob. Možanić i Štrlek te Ljubica i Jurica Herceg – daje ob. Nenada Kolar
 4. Slavko, Stanko, Ema i ob. Kukec, Stanko, Milka, Slavko, Nada, Tin i ob. Kretić, Andrija, Ema i Franjo Plasajec, Ljubica, Viktor i Boris Križnjak, Ob. Mendaš, Horbec, Markač i Korpar – daje Draga Kukec
 5. Andreja Geci, Karlo, Bara i Marko Kralj te Rok, Zora Juraj i Marko Bahun – daje Marija Kralj

13.08.

ponedjeljak

(Ze.)

Sv. Gertruda

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

19.00.h. – Druškovec + Franjo i Terezija Kokotec, Dragutin, Bara i Štefanija Kovačić, Jeronim i Julijana Vrbanić – daje Dario Vrbanić

Sv. Misu nam predslavi i propovijeda vlč. Nikola Markušić žpk. iz Novog Virja!

Nakon mise bit će koncert zbora mladih župe Sv. Jurja iz Maruševca!

14.08.

utorak

(Cr.)

Sv. Maksimilijan Kolbe

09.00.h. – 10.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

19.00.h. – Druškovec + Bojana, Štefanija, Bara i Dragutin Kovačić, Stanko, Stjepan i Verona Eršegović, Stanko i Ema Posavec te Franjo i Terezija Kokotec – daje Štefica

Sv. Misu nam predslavi vlč. Ivica Puškadija i propovijeda vlč.đakon Miro Denac iz Svetog Jurja na Bregu!

Nakon mise bit će koncert ŽVS – župe Sv. Jurja iz Maruševca!

15.08.

srijeda

(Bi.)

UZNESENJE BL. DJ. MARIJE

VELIKA GOSPA

09.00.h. – Maruševec + 1. Ob. Klapša, Grđan i Hajsok – daje ob. Klapša

 1. Jug Josip, Andrija Kolenko te ob. Matijašec i Jug – daje ob. Ščuric
 2. Vjera Marčec – daju Kristina i Monika
 3. Stjepan i rod. Božić, Martin i Ivka Premužić – daje Bara Božić
 4. Ob. Cmuk, Mežnarek i Štrlek – daje ob. Štrlek
 5. Miljenko, Marija i Krešimir Slogar – daje Slavica

19.00.h. – Druškovec + 1. Dalibor Ivko – daje ob. Lončar

 1. Mirko Grahek i rod. Grahek, Stjepan Herceg te Pahić Stjepan i rod., – daje Micika Grahek
 2. Kokotec-Lovrek Josipa (ž), Ivan i Agata te Martinčević Smodek Štefanija, Tomo, Slava i Franjo
 3. Šincek Stjepan, Jaga(ž), Marko, Ana, Slavko i Jura, Belcar Kata(ž), Andrija, Ignac i Verona(ž), Martinić Vera(ž), Martinčević-Mikić Andrija, Hudoletnjak Ivan
 4. Ob. Martinčević Stanko, Ivica, Slavko, Andrija i Josipa(ž), ob.Kokotec, Alojz, Milka(ž) i Dragan, Bara(ž) Belcar, Stanka i Stjepana
 5. Verica(ž) Njegač, Verona(ž) i Metod ŠvelecSv. Misu nam predslavi i propovijeda fra. Mijo Šarčević iz župe Sv. Vida Varaždin!

  Nakon mise bit će koncert zbora odraslih župe Sv. Jurja iz Maruševca!

16.08.

Četvrtak

(Bi.)

Sv. Rok

08.00.h. – Druškovec + Franjo Petriš

11.00.h. – Druškovec + 1. Herceg Josip te Posavec – Lončarić Ivan – daje Ružica Punčec

 1. Vinko Martinčević i ob. – daje ob.
 2. Marija, Ivanka, Slavko i Viktorija, ob. Hrkač, Sraga, Kozina, Marčec i Oršulin te Štefanija Kappel – daje Ivan Hrkač
 3. Marija i Marino Vidović – daje kći Bojana
 4. Stjepan i Ana Belcar – daje brat Zvonko i šogorica Božica
 5. Rok Leljak – daje ob. Leljak
 6. Josip, Dragutin, Barbara, Slavko, Marija, Stjepan i Terezija Cmuk, ob. Bednjanić, Brodar, Hrgarek i Kovačić, Marija i Josip Domnjan te Vočanec Mirko i Lovrenčić Mirko – daje Katarina
 7. Posavec Kata(ž) i Ćiril, Josip Pintarić, vlč. Martin Mezak
 8. Frano Belcar, Andrija, Kata(ž), Slavko i Draga(ž) Belcar, Ema(ž) i Rok Martinčević, Marija(ž) i Mirko Šipek, Ivan i Jelica(ž) Škrinjar, Miroslav i Pavao Šipek
 9. Herceg-Rušec Nada(ž) i Slavko
 10. Rok, Slavica(ž) i Anđela(ž) Šincek, Dragutin, Jaga i Stjepan Lazni
 11. Martin, Josipa(ž) i Josip Martinčević-Gregurin i obitelj, Ignac,Verona(ž) i Darko Belcar, Andrija, Zita(ž), Ivica i Zvonko Martinčević, Vera Martinić, Rok, Ivan i obitelj Belcar
 12. Belcar Ignac i Verona(ž), Prekupec Srećko i Ivka(ž), Galić Ivan i Marija(ž), Vuglovečki Andrija i Marija(ž), Kralj Đurđa(ž) – daje obitelj Prekupec

Koncelebrirano misno slavlje predslavi nam i propovijeda preč. mr. Ivan Rak, kancelar Varaždinske biskupije

17.08.

Petak

(Ze.)

Sv. Natalija

07.00.h. – Maruševec + Josipa(ž), Josip i Ivan te ob. Kralj – daje Andro Kolarić

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

17.00.h. – Maruševec – vjenčanje

18.08.

Subota

(Ze.)

Sv. Helena

16.00.h. – Maruševec – krštenje

17.00.h. – Maruševec – krštenje

19.00.h. – Maruševec +Vrabec Danica te Klepač Katica i Tomo – daju kčeri i unuke

19.08.

Nedjelja

(Ze.)

DVADESETA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Ivan

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + Marino, Josipa(ž) i Franjo Martinčević, Barica(ž) i Ivan Šarko, Franjo Belcar, Wolfgang Kramme

11.00.h. – Maruševec + 1. Štrlek Mirko i ob. Štrlek – daje supruga

 1. Ob. Možanić, Dragutin, Franjo, Marija i Vilko, ob Grahek Stjepan, Katarina, Stanko i Ljuba, te Zrinski Dragutin, Barbara i Mladen te Juraj Novak – daje Franciska Možanić
 2. Tomo Kraljić, Kušter Ferdo, Slava, Vilko i Ivan – daje Barbara Kraljić
 3. Milka i Ivan Novoselec – daje sin
 4. Josipa te ob. Pižeta i Peharda – daje obitelj
 5. Juraj i Draga Korpar, Ob. Korpar, Anka Posavec, Eva i Čiril, Ob. Mavrek, Marija i Stjepan Šafar, Gabrijela i Franjo Kučar, Dragica i Tomo Oreški – daje Jagica Mavrek
 6. Štefanija i Slavko Horbec, ob. Horbec, Kolarić, Cerjan i Novak te Marica Cafuk i Štefanija Posavec-Kovač – daje Vera Kolarić
 7. Štefanija Šimić, Marko i Slava Štrlek – daje ob. Šimić
 8. Franjo, Eva i Juraj Bosak – daje ob.
 9. Vera i Janko Kolenko, Ivan i Marija Kapljić, Josip Kanjir te ob. Izidora Cupar – daje ob.
 • ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite u vrijeme rada župnog ureda te prije i poslije Sv. Misa. U slučaju bolesničkog pomazanja uvijek!
 • ŽENIDBENI NAVJEŠTAJ: 1. Sakramenat sv. ženidbe žele sklopiti: Denis Mavrek, sin Stjepana i Verice r. Mihelčić., rođ. 24.06.1987.,, u Varaždinu iz Greda 42, župa Maruševec i Ana – Marija Bregović, kći Dragutina i Anđele r. Haberlin., rođ. 21.03.1990., u Varaždinu iz D. Vratna, Lj. Gaja 18, župa Vinica. Sakramenat sv. ženidbe žele sklopiti 17.08.2018. u Maruševcu! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!2. Sakramenat sv. ženidbe žele sklopiti: Silvio Crni, sin Josipa i Verice r. Međeral., rođ. 15.06.1985., u Varaždinu iz Krč 142, župa Novi Marof i Maja Korpar Japek, kći Josipa i Anice r. Bogović., rođ. 05.02.1987., u Varaždinu iz Kapelec 25, župa Maruševec. Sakramenat sv. ženidbe žele sklopiti 15.09.2018. u Maruševcu! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!

  3. ROKOVO – Sakramenat sv. ženidbe žele sklopiti: Hrvoje Kolarek, sin Draga i Štefice r. Pintarić., rođ. 17.08.1990., u Varaždinu iz Gornja Višnjica 54, župa Višnjica i Marija Dukarić, kći Zvonka i Ankice r. Svetec., rođ. 15.08.1990., u Varaždinu iz Druškovec 64, župa Maruševec. Sakramenat sv. ženidbe žele sklopiti 08.09.2018. u Maruševcu! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!

 • SLIKE I DVD SA MISNOG SLAVLJA kojega nam je predvodio Uzoriti g. Kardinal Cupich mozete naručiti kod Foto Ivice u Varaždinu!
 • HODOČAŠĆE NA TRSAT NAŠE ŽUPE BIT ĆE 01.09.2018. – SUBOTA! Cijena karte je 110,-kn! Nakon Trsat-a u popodnevnim satima uputit ćemo se do Opatije! Zainteresirani se mogu prijaviti na župnom uredu u uredovno vrijeme te pritom uplatiti i tih 110,-kn! 1. Autobus je pun, u drugome ima još 10 mjesta!