OGLASI TRIDESETA NEDJELJA KROZ GODINU – MARUŠEVEC

 

29.10.2017. TRIDESETA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Darko

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec

11.00.h. – Maruševec + 1. Tomo, Danijel, Rozika i Josipa(ž) Bahun, Pavao, Elizabeta, Juraj, Josip i Jaga Popijač, Marija i Valent Kolac – daje Slavko

 1. Silvestar i Terezija Štrlek, Stjepan, Elizabeta, Dragutin i Suzana Baksa – daje ob. Štrlek
 2. Gustav Krklec
 3. Viktor, Tonka i Jasminka Korpar, Krpač Stjepan, ob. Jerec, ob. Jurja Glavica te Verica Plantić – daje Nada Glavica

Nakon Sv. Mise bit će kratak program povodom godišnjice smrti Gustava Krkleca!

30.10.

ponedjeljak

(Ze.)

Sv. Marcel

13.10.h. – Druškovec – vjeronauk za krizmanike

17.00.h. – Maruševec – Listopadske pobožnosti

17.30.h. – Maruševec – Klanjanje pred Presvetim

18.00.h. – Maruševec + Milan i Đurđica Maruševec, Ivan i Stjepan Hainž – daje obit. Maruševec

31.10.

utorak

(Ze.)

Sv. Kristofor

17.30.h. – Maruševec – Listopadske pobožnosti

18.00.h. – Maruševec + Ivan Pavlović, Slavko i Štefanija Šagi daje Barica Pavlović

01.11.

srijeda

(Bi.)

SVI SVETI

07.30.h. – Maruševec + 1. Marija, Gustav, Ema, Veronika i Štefica Kolenko te Andrija i Anđela Mikac – daje obit. Mikac

 1. Martin Mezak
 2. Vladimir Stolnik

10.00.h. – Groblje – prilika za Sv. Ispovijed

10.50.h. – Groblje – blagoslov obnovljenog križa

11.00.h. – Groblje – župna misa

Nakon Sv. Mise blagoslov grobova najmilijih koji žele!

02.11.

Četvrtak

(Lju.)

Dušni dan

07.00.h. – Maruševec + Dragica, Stjepan i ob. Gašparić, Vikica, Mirko i ob. Krobot, Marija, Ivica i Ivan Papec, Marija i Josip Kralj i ob. Kralj – daje Anica Krobot

09.30.h. – Druškovec – na nakanu

Nakon Sv. Mise blagoslov grobova najmilijih koji žele!

11.30.h. – Druškovec – vjeronauk za prvopričesnike

03.11.

Petak

(Ze.)

Sv. Silvija

17.00.h. – Maruševec – vjeronauk za prvopričesnike

18.00.h. – Maruševec + Mirko Bahun i obit., Barica Korpar., Pavao, Marija i Draga Posavec, obit. Klapša, Bukovec, Vincek i Hanžek – daje Pepica Bahun

04.11.

Subota

(Bi.)

Sv. Karlo

08.00.h. – Maruševec – vjeronauk za krizmanike

16.00.h. – Maruševec – kreativna radionica

18.00.h. – Maruševec + Andrija Kolenko, ob. Kolenko, Matijašec, Jug te Slavko Posavec-Kovač – daje ob. Kolenko

18.30.h. – Maruševec – susret mladih

05.11.

Nedjelja

(Ze.)

TRIDESET I PRVA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Emerik

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec

11.00.h. – Maruševec + 1. Vladimir, Josip i Marija Stolnik

 1. Franjo, Slavko, Milka i Pepa(ž) Klen te Ema i Julijus Štefanec – daje Viktorija Klen
 2. Slavko, Stanko i Ema Kukec te Stanko i Milka Kretić – daje Draga Kukec
 3. Ivan i Marija Možanić – daje ob. Brodar
 • ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite!
 • U SRIJEDU našu župu i općinu pohodio je otac biskup Mons. Josip Mrzljak te je bio zadovoljan učinjenim! Ujedno zaključeno je kako se zemljište gdje je bio voćnjak pod određenim uvjetima može darovati Općini kako bi se mogao izgraditi multifunkcionalni društveni centar u Maruševcu!
 • ZAHVALJUJEM SVIMA VAMA koji ste se odazvali na akciju prikupljanju hrane za potrebe Caritasov-e pučke kuhinje u Varaždinu te smo napunili dva kombija koji su isti dan prevezeni u Varždin. Hvala volonterima caritasa naše župe koji su pripomogli oko organizacije i prikupljanja hrane. Hvala obiteljima Deduš Josipa te Kundija i Kunić koji su svojim kombijima prevezli hranu! Mogu reći kako je Župa Maruševec pokazala da ima veliko srce i pokazala svoju ljubav prema bližnjima! Hvala!
 • POTPUNI OPROST za duše koje su u čistilištu može postići: tko se ovih dana moli za pokojne te pohodi groblje, te na Sv. Misi uz sakramentalnu ispovijed i pričest izmoli Oče naš i Vjerovanje te moli na nakanu Sv. Oca
 • NA INICIJATIVU mještana Jurketinca u nedjelju na sastanku odlučeno je kako će se kapela u Jurketincu u svakom smislu pripojiti župi Maruševec! Procedura o pripojenju je pokrenuta te će se rješavati ovih dana. A stupiti na snagu sa 01.01.2018. godine!
 • OVA SVIJEĆA GORI DULJE – kupnjom ove svijeće pomažemo rad caritasove kuhinje u Varaždinu – cijena lampaša je 10,-kn
 • RODITELJI DJECE od 1.- 4. razreda koja bi željela sudjelovati u kreativnoj radionici mogu si nakon mise uzeti prijavnice te ih ispuniti i iduće subote u 16.00.h. Donijeti na radionicu!

OGLASI DVADESET I DEVETA NEDJELJA KROZ GODINU – MARUŠEVEC

 

22.10.2017. DVADESET I DEVETA NEDJELJA KROZ GODINU – MISIJSKA NEDJELJA – Sv. Filip

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + 1. Ivan Đurasek i ob. Đurasek i Hruškar – daje ob. Đurasek

11.00.h. – Maruševec + 1. Ivan Kralj, Imbro, Ljubica i Drago Šumiga, Lovorka Sokolić – daje obit. Šumiga

 1. Juraj i Draga (ž) i ob. Korpar, Anka Posavec, Eva i Čiril, Stjepan, Vika i Juraj Mavrek, Stjepan i Marija Šafar, Gabrijela i Franjo Kučar, te Dragica i Tomo Oreški – daje Jagica Mavrek
 2. Josip, Katarina i Vesna Bukovec, Blaž i Justina Habrka, Slavko, Marko i Ljuba Križnjak – daje Blanka
 3. Peharda Dragutin, Ana i Ivan, Lipovec Tomo – daje kći Nada

19.00.h. – Jurketinec – Društveni dom – sastanak sa mještanima o pripojenju blagajne i kapele Jurketinec prema župi Maruševec

23.10.

ponedjeljak

(Ze.)

Sv. Ivan Kapistran

06.30.h. – Maruševec – Listopadske pobožnosti

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

13.10.h. – Druškovec – vjeronauk za krizmanike

24.10.

utorak

(Ze.)

Sv. Jaroslav

17.00.h .- Maruševec – Listopadske pobožnosti

17.30.h. – Maruševec – klanjanje pred Presvetim

18.00.h. – Maruševec + Mirko i Jaga Banec, Josip Bašić i Pepica Kolenko – daje ob. Banec

25.10.

srijeda

(Ze.)

Sv. Darija

06.30.h .- Maruševec – Listopadske pobožnosti

07.00.h. – Maruševec – na nakanu te u čast Sv. Leopoldu Bogdanu Mandić

12.00. – 16.00.h. – Maruševec – parkiralište – prikupljanje hrane za Caritas

14.00. – 16.00.h. – Druškovec – parkiralište vjeronaučna dvorana– prikupljanje hrane za Caritas

14.00. – 16.00.h. – Jurketinec – ispred kapele– prikupljanje hrane za Caritas

14.00. – 16.00.h. – Ladanje Donje – ispred društvenog doma– prikupljanje hrane za Caritas

19.00. – Maruševec – zgrada općine – glazbeno-poetska večer – obilježavanje 40.g. od smrti Gustava Krkleca

26.10.

Četvrtak

(Ze.)

Sv. Lucijan

06.30.h. – Maruševec – Listopadske pobožnosti

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

11.30.h. – Druškovec – vjeronauk za prvopričesnike

27.10.

Petak

(Ze.)

Sv. Bartol

17.00.h. – Maruševec – vjeronauk za prvopričesnike

17.30.h .- Maruševec – Listopadske pobožnosti

18.00.h. – Maruševec + Ivan i Bara Matijašec, Ana i Ivan Kukec te Franjo i Ana Boltek – daje sin

28.10.

Subota

(Cr.)

Sv. Šimun i Juda Tadej

06.30.h . – Maruševec – Listopadske pobožnosti

07.00.h. – Maruševec + Vera Posavec, Verona Posavec – Malok – daje Branka Kračun

08.00.h. – Maruševec – vjeronauk za krizmanike

17.00.h. – Maruševec – krštenje

18.30.h. – Maruševec – susret mladih

29.10.

Nedjelja

(Ze.)

TRIDESETA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Darko

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec

11.00.h. – Maruševec + 1. Tomo, Danijel, Rozika i Josipa(ž) Bahun, Pavao, Elizabeta, Juraj, Josip i Jaga Popijač, Marija i Valent Kolac – daje Slavko

 1. Silvestar i Terezija Štrlek, Stjepan, Elizabeta, Dragutin i Suzana Baksa – daje ob. Štrlek
 2. Gustav Krklec
 3. Viktor, Tonka i Jasminka Korpar, Krpač Stjepan, ob. Jerec, ob. Jurja Glavica te Verica Plantić – daje Nada Glavica

Nakon Sv. Mise bit će kratak program povodom godišnjice smrti Gustava Krkleca!

 • ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite!
 • SAKRAMENAT SV. ŽENIDBE žele sklopiti: Darko Kelemen, sin Mate i Dragice r. Turčin, rođ. 15.07.1982., u Varaždinu iz Cerja Nebojse 87, župa Maruševec i Valentina Mišak, kći Stanka i Božene r. Križanić, rođ. 15.05.1990., u Varaždinu iz Dravska 83. C., župa Trnovec. Sakramenat Sv. Ženidbe žele sklopiti 11.11.2017. u Trnovcu. Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!
 • POZIVAM DJECU 1,2,4,5,6 i 7. razreda da dođu barem jedan dan kroz ovaj tjedan na listopadske pobožnosti!
 • SKUPLJANJE HRANE za potrebite i Caritasovu kuhinju bit će u srijedu 25.10.2017., te će se prikupljati u Ladanju Donjem, Jurketincu, Druškovcu i Maruševcu u vremenu koje je naznačeno u listiću! Sakuplja se samo hrana!
 • MOLIM one koji su se uključili u rad Caritasa da mi jeve u kojem vremenu mogu dežurati na mjestima koje smo naznačili!
 • NA INICIJATIVU mještana Jurketinca koji se ne slažu sa podjelom blagajne i statusom Jurketinca unutar župe Maruševec, danas u 19.00. sastat ćemo se u društvenom domu te utvrditi kakav je stav većine mještana po tom pitanju, pa ako bude većina mještana za pripojenje jednoj jedinstvenoj blagajni kao i jednakosti unutar ustrojstva župe, pristupit će se pripajanju!
 • OVA SVIJEĆA GORI DULJE – kupnjom ove svijeće pomažemo rad caritasove kuhinje u Varaždinu – cijena lampaša je 10,-kn
 • ZAHVALJUJEM TVRTKI MARKOM – koja nam je ovaj tjedna pomogla urediti okoliš oko župnog ureda!
 • ZAHVALJUJEM OPĆINI MARUŠEVEC – na čelu sa načelnikom g. Damirom Šprem koja je isfinancirala na župnoj grobnici upisivanje imena + župnika Martina Mezak

OGLASI DVADESET I OSMA NEDJELJA KROZ GODINU – MARUŠEVEC

 

15.10.2017. DVADESET I OSMA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Tekla

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + 1. Vera Kušen – daje suprug

 1. Stanislav i Slavko Kovačić, Ivan i Bara Dukarić, Dragutin i Anka Danko
 2. Eršegović Micika i Slavko, Posavec – Kovač Anđela i Stjepan, Martinčević, Stjepan, Slavko i rod., Breški Martin i Ljubica

11.00.h. – Maruševec + 1. Juraj Čehok i rod., ob. Kelemen i Perić

 1. Mirko i Viktorija Krobot, Ob. Bahun, Peharda, Cmuk Blaž i Ružica te Katica Liber – daje ob. Cmuk
 2. Dražen Čehok, ob. Peharda, Blaž i Sabina – daju rod.

16.10.

ponedjeljak

(Ze.)

Sv. Hedviga

06.30.h. – Maruševec – Listopadske pobožnosti

07.00.h. – Maruševec + Obit. Krobot i Harjač

13.10.h. – Druškovec – vjeronauk za krizmanike

17.10.

utorak

(Cr.)

Sv. Ignacije Antiohijski

06.30.h .- Maruševec – Listopadske pobožnosti

07.00.h. – Maruševec + Špoljar Valentino i obit. Špoljar – daju supruga i djeca

18.10.

srijeda

(Cr.)

Sv. Luka

17.00.h .- Maruševec – Listopadske pobožnosti

17.30.h. – Maruševec – klanjanje

18.00.h. – Maruševec + Dario Gašparić, Marija i Stjepan Martinčević, Elizabeta Šipek i Đurđica Zrinjski

19.00.h – Maruševec – proba zbora odraslih

19.30.h – Maruševec – proba zbora mladih

19.10.

Četvrtak

(Ze.)

Sv. Izak

11.30.h. – Druškovec – vjeronauk za prvopričesnike

17.30.h. – Maruševec – Listopadske pobožnosti

18.00.h. – Maruševec + Tihomir Božić, Jura, Tonka i Stjepan, Jelena i Slavko Križanac, Josip Rožić i Juraj Drvarić – daje ob. Božić

20.10.

Petak

(Ze.)

Sv. Adelina

16.00.h. – Maruševec – vjeronauk za prvopričesnike

17.00.h. – Maruševec – vjenčanje i krštenje

18.00.h. – Maruševec + 1. Stanko i Ema štrok – daje sin Ivica

2. Dalibor Ivko – daju roditelji

18.30.h. – Maruševec – Listopadske pobožnosti

19.00.h. – Maruševec – proba zbora odraslih

21.10.

Subota

(Ze.)

Sv. Uršula

06.30.h . – Maruševec – Listopadske pobožnosti

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – Maruševec – vjeronauk za krizmanike

17.00.h. – Maruševec – krštenja

18.00.h. – Maruševec – vjenčanje

18.30.h. – Maruševec – susret mladih

22.10.

Nedjelja

(Ze.)

DVADESET I DEVETA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Filip

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + 1. Ivan Đurasek i ob. Đurasek i Hruškar – daje ob. Đurasek

11.00.h. – Maruševec + 1. Ivan Kralj, Imbro, Ljubica i Drago Šumiga, Lovorka Sabolić – daje obit. Šumiga

 1. Juraj i Draga (ž) i ob. Korpar, Anka Posavec, Eva i Čiril, Stjepan, Vika i Juraj Mavrek, Stjepan i Marija Šafar, Gabrijela i Franjo Kučar, te Dragica i Tomo Oreški – daje Jagica Mavrek
 2. Josip, Katarina i Vesna Bukovec, Blaž i Justina Habrka, Slavko, Marko i Ljuba Križnjak – daje Blanka
 • ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite!
 • POZIVAM DJECU 1,2,4,5,6 i 7. razreda da dođu barem jedan dan kroz ovaj tjedan na listopadske pobožnosti!
 • SKUPLJANJE HRANE za potrebite i Caritasovu kuhinju bit će 25.10.2017., te će se prikupljati u Ladanju Donjem, Jurketincu, Druškovcu i Maruševcu!
 • HVALA svima onima koji su došli i uključili se u rad Caritas-a naše župe, a oni koji žele mogu se još priključiti!
 • ODBOR KAPELE u Jurketincu na sastanku koji se održao prošli tjedan preuzeo je novac koji se čuvao unutar župne blagajne budući da imaju svoju blagajnu!
 • OVA SVIJEĆA GORI DULJE – kupnjom ove svijeće pomažemo rad caritasove kuhinje u Varaždinu – cijena lampaša je 10,-kn

OGLASI DVADESET I SEDMA NEDJELJA KROZ GODINU – MARUŠEVEC

 

08.10.2017. DVADESET I SEDMA NEDJELJA KROZ GODINU – ZAHVALA ZA BOŽJA DOBROČINSTVA – DAN NEZAVISNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE – Sv. Demetrije

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + Dragutin Herceg i Andrija, Herceg-Rušec Slavko i Nada, Terezija Horvat, Jelena Jurgec, Petar Strunje, Stjepan Kušter, Stjepan Ivančević i Marija te Mihael Herceg i Cecilija

11.00.h. – Maruševec + 1. Ivan i obit. Kralj, Jaga i Stanko Herceg te Đuro i Slava Ljubičić – daje Bara Kralj

2. Bara i Tomo Benkus – daje obit.

3. Vikica i Slavko Horbec, Josipa(ž) i Vilko Breški – daje ob. Horbec

09.10.

ponedjeljak

(Ze.)

Sv. Dionizije

13.10.h. – Druškovec – vjeronauk za krizmanike

17.30.h. – Maruševec – susret ekonomskog vijeća i voditelja blagajne iz Jurketinca

18.30.h. – Maruševec – Listopadske pobožnosti

19.00.h. – Maruševec + 1. Juraj, Bara i Tomo Brežki – daje kći

2. Draga( ž) i Josip Martinčević – daju sinovi i snaha

10.10.

utorak

(Ze.)

Sv. Danijel

17.30.h. – Maruševec – susret svih onih koji žele sudjelovati u radu caritasa župe

18.30.h .- Maruševec – Listopadske pobožnosti

19.00.h. – Maruševec + Rok i Barbara Lončar

11.10.

srijeda

(Ze.)

Sv. Mainard

17.00.h .- Maruševec – Listopadske pobožnosti

17.30.h. – Maruševec – klanjanje

18.00.h. – Maruševec + Stjepan Ožinger, Slavko i Marija Gazdić te Dragutin i Dragica Ožinger – daje Viktorija

19.30.h – Maruševec – proba zbora mladih

12.10.

Četvrtak

(Ze.)

Sv. Maksimilijan

06.30.h. – Maruševec – Listopadske pobožnosti

07.00.h. – Maruševec + Juraj, Darko i obit. Gašparić te obit. Martinčević – daje Barica

11.30.h. – Druškovec – vjeronauk za prvopričesnike

13.10.

Petak

(Ze.)

Sv. Bogoljub

06.30.h . – Maruševec – Listopadske pobožnosti

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

17.00.h. – Maruševec – vjeronauk za prvopričesnike

19.30.h. – Maruševec – proba zbora mladih

14.10.

Subota

(Ze.)

Sv. Kalist

06.30.h . – Maruševec – Listopadske pobožnosti

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – Maruševec – vjeronauk za krizmanike

15.00.h. – Maruševec – krštenja

16.00.h. – Maruševec – krštenje

17.00.h. – Maruševec – vjenčanje i krštenje

18.30.h. – Maruševec – susret mladih

15.10.

Nedjelja

(Ze.)

DVADESET I OSMA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Tekla

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + 1. Vera Kušen – daje suprug

 1. Stanislav i Slavko Kovačić, Ivan i Bara Dukarić, Dragutin i Anka Danko
 2. Eršegović Micika i Slavko, Posavec – Kovač Anđela i Stjepan, Martinčević, Stjepan, Slavko i rod., Breški Martin i Ljubica

11.00.h. – Maruševec + 1. Juraj Čehok i rod., ob. Kelemen i Perić

 1. Mirko i Viktorija Krobot, Ob. Bahun, Peharda, Cmuk Blaž i Ružica te Katica Liber – daje ob. Cmuk
 2. Dražen Čehok, ob. Peharda, Blaž i Sabina – daju rod.
 • ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite.
 • Prva Pričest u našoj župi bit će 13.05.2018., a Krizma 05.05.2018!
 • POZIVAM DJECU 1,2,4,5,6 i 7. razreda da dođu barem jedan dan kroz ovaj tjedan na listopadske pobožnosti!
 • SAKRAMENAT SV. ŽENIDBE ŽELE SKLOPITI: 1. Mario Kramaci, sin Darka i Ankice r. Hižar, rođ. 13.06.1991., u Varaždinu, iz Jurketinca 42, župa Maruševec, i Natalija Punčec, kći Josipa i Vesne r. Posavec, rođ. 23.11.1987., u Varaždinu, iz Bikovca 67, župa Maruševec. Sakramenat Sv. Ženidbe žele sklopiti 20.10.2017., u Maruševcu. Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!2. Danijel Ivanović, sin Karla i Dese r. Bilopavlović, rođ. 28.07.1979., u Pakracu, iz Prekopakre, Dalibora Duhaća 1, župa Uznesenja Bl. Dj. Marije – Pakrac i Martina Bunić, kći Vladimira i Ljubice r. Brlenić, rođ. 21.10.1985., u Varaždinu, iz Cerja Nebojse 132, župa Maruševec. Sakramenat Sv. Ženidbe žele sklopiti 21.10.2017., u Maruševcu. Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!
 • OVA SVIJEĆA GORI DULJE – kupnjom ove svijeće pomažemo rad caritasove kuhinje u Varaždinu – cijena lampaša je 10,-kn

OGLASI DVADESET I ŠESTA NEDJELJA KROZ GODINU – MARUŠEVEC

 

01.10.2017. DVADESET I ŠESTA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Terezija

Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa – predvodi zbor mladih pod vodstvom Leona Krog

11.00.h. – Maruševec – za naše kuburaše

1. Antun Mislović

 1. Stjepan Božić i rod., Martin i Ivka Premužić – daje Bara Božić
 2. Tomek – Hudek Josip, Bahun Marko i Juraj, Ob. Breški, Cupar Mirko i Marija, ob. Vrbanec i Možanić, Ljerka Ljubek – daje ob. Valentak
 3. Stjepan Kveštek i ob., Vilko i Vika Eršegović, Josipa(ž), Franjo Pintarić – daje ob. Kveštek
 4. Nevenka Somerščak – daje ob. Pujić

Koncelebrirano Misno slavlje predslavi i propovijeda preč. Koren mr. Damjan – kanonik Zbornog Kaptola, predstojnik Katehetskog ureda i ravnatelj Duhovnog centra na Veternici, dok nam pjevanje predvodi župni zbor iz Novog Virja pod vodstvom Katice Ištvan!

18.00.h. – Varaždin katedrala – svečano misno slavlje povodom 20 godina od osnutka Varaždinske biskupije!

02.10.

ponedjeljak

(Bi.)

Sv. Anđeli Čuvari

06.30.h. – Maruševec – Listopadske pobožnosti

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

Našoj župi u posjeti su svećenici Đurđevačkog dekanata!

03.10.

utorak

(Ze.)

Sv. Svjetlana

17.30.h .- Maruševec – Listopadske pobožnosti

18.00.h. – Maruševec + Rozalija Vincek, Dragica i Mato Kolarić – daje ob. Kolarić

04.10.

srijeda

(Bi.)

Sv. Franjo Asiški

17.30.h .- Maruševec – Listopadske pobožnosti

18.00.h. – Maruševec + Vladimir Hainž

19.00.h. – Maruševec – proba zbora odraslih

05.10.

Četvrtak

(Ze.)

Sv. Mauro

17.30.h. – Maruševec – Listopadske pobožnosti

18.00.h. – Maruševec + Franjo i Terezija Kokotec, Dragutin, Bara i Štefanija Kovačić – Popek te Jeronim i Julijana Vrbanić – daje Dario Vrbanić

06.10.

Petak

(Ze.)

Sv. Bruno

06.30.h . – Maruševec – Listopadske pobožnosti

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

19.30.h. – Maruševec – proba zbora mladih

07.10.

Subota

(Bi.)

Sv. Jeronim

Susret ministranata u Varaždinu

17.00.h. – Maruševec – krštenja

17.30.h. – Maruševec – Listopadske pobožnosti

18.00.h. – Maruševec + Juraj Makovec i rod., ob. Kapljić, Anđelka i Andrija Peharda, Stjepan i Anka Špoljar – daje Marija

18.30.h. – Maruševec – susret mladih

19.00.h. – Maruševec – proba zbora odraslih

08.10.

Nedjelja

(Ze.)

DVADESET I SEDMA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Demetrije

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + Dragutin Herceg i Andrija, Herceg-Rušec Slavko i Nada, Terezija Horvat, Jelena Jurgec, Petar Strunje, Stjepan Kušter, Stjepan Ivančević i Marija te Mihael Herceg i Cecilija

11.00.h. – Maruševec + 1. Ivan i obit. Kralj, Jaga i Stanko Herceg te Đuro i Slava Ljubičić – daje Bara Kralj

 1. Bara i Tomo Benkus – daje obit.
 2. Vikica i Slavko Horbec, Josipa(ž) i Vilko Breški – daje ob. Horbec
 • ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite.
 • SAKRAMENAT SV. ŽENIDBE ŽELE SKLOPITI: 1. Saša Sabolić, sin Miloša i Anice r. Posavec, rođ. 04.09.1988., u Varaždinu, iz Jurketinca 38, župa Maruševec, i Marina Pavlović, kći Vjekoslava i Ane r. Furjan, rođ. 27.01.1990., u Varaždin, iz Donjeg Vratna, Lj. Gaja 38, župa Vinica. Sakramenat Sv. Ženidbe žele sklopiti 14.10.2017., u Maruševcu. Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!2. Mario Koštroman, sin Petra i Jadranke – Štefanije r. Papec, rođ. 17.05.1985., u Varaždinu, iz Vidovečke 29, Domitrovec, župa Vidovec i Aneta Latin, kći Marijana i Blanke r. Klen, rođ. 28.10.1992., u Varaždinu, iz Selnika 12, župa Maruševec. Sakramenat Sv. Ženidbe žele sklopiti 14.10.2017., u Vidovcu. Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!