OGLASI DVADESET I DEVETA NEDJELJA KROZ GODINU – MARUŠEVEC

 

22.10.2017. DVADESET I DEVETA NEDJELJA KROZ GODINU – MISIJSKA NEDJELJA – Sv. Filip

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + 1. Ivan Đurasek i ob. Đurasek i Hruškar – daje ob. Đurasek

11.00.h. – Maruševec + 1. Ivan Kralj, Imbro, Ljubica i Drago Šumiga, Lovorka Sokolić – daje obit. Šumiga

 1. Juraj i Draga (ž) i ob. Korpar, Anka Posavec, Eva i Čiril, Stjepan, Vika i Juraj Mavrek, Stjepan i Marija Šafar, Gabrijela i Franjo Kučar, te Dragica i Tomo Oreški – daje Jagica Mavrek
 2. Josip, Katarina i Vesna Bukovec, Blaž i Justina Habrka, Slavko, Marko i Ljuba Križnjak – daje Blanka
 3. Peharda Dragutin, Ana i Ivan, Lipovec Tomo – daje kći Nada

19.00.h. – Jurketinec – Društveni dom – sastanak sa mještanima o pripojenju blagajne i kapele Jurketinec prema župi Maruševec

23.10.

ponedjeljak

(Ze.)

Sv. Ivan Kapistran

06.30.h. – Maruševec – Listopadske pobožnosti

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

13.10.h. – Druškovec – vjeronauk za krizmanike

24.10.

utorak

(Ze.)

Sv. Jaroslav

17.00.h .- Maruševec – Listopadske pobožnosti

17.30.h. – Maruševec – klanjanje pred Presvetim

18.00.h. – Maruševec + Mirko i Jaga Banec, Josip Bašić i Pepica Kolenko – daje ob. Banec

25.10.

srijeda

(Ze.)

Sv. Darija

06.30.h .- Maruševec – Listopadske pobožnosti

07.00.h. – Maruševec – na nakanu te u čast Sv. Leopoldu Bogdanu Mandić

12.00. – 16.00.h. – Maruševec – parkiralište – prikupljanje hrane za Caritas

14.00. – 16.00.h. – Druškovec – parkiralište vjeronaučna dvorana– prikupljanje hrane za Caritas

14.00. – 16.00.h. – Jurketinec – ispred kapele– prikupljanje hrane za Caritas

14.00. – 16.00.h. – Ladanje Donje – ispred društvenog doma– prikupljanje hrane za Caritas

19.00. – Maruševec – zgrada općine – glazbeno-poetska večer – obilježavanje 40.g. od smrti Gustava Krkleca

26.10.

Četvrtak

(Ze.)

Sv. Lucijan

06.30.h. – Maruševec – Listopadske pobožnosti

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

11.30.h. – Druškovec – vjeronauk za prvopričesnike

27.10.

Petak

(Ze.)

Sv. Bartol

17.00.h. – Maruševec – vjeronauk za prvopričesnike

17.30.h .- Maruševec – Listopadske pobožnosti

18.00.h. – Maruševec + Ivan i Bara Matijašec, Ana i Ivan Kukec te Franjo i Ana Boltek – daje sin

28.10.

Subota

(Cr.)

Sv. Šimun i Juda Tadej

06.30.h . – Maruševec – Listopadske pobožnosti

07.00.h. – Maruševec + Vera Posavec, Verona Posavec – Malok – daje Branka Kračun

08.00.h. – Maruševec – vjeronauk za krizmanike

17.00.h. – Maruševec – krštenje

18.30.h. – Maruševec – susret mladih

29.10.

Nedjelja

(Ze.)

TRIDESETA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Darko

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec

11.00.h. – Maruševec + 1. Tomo, Danijel, Rozika i Josipa(ž) Bahun, Pavao, Elizabeta, Juraj, Josip i Jaga Popijač, Marija i Valent Kolac – daje Slavko

 1. Silvestar i Terezija Štrlek, Stjepan, Elizabeta, Dragutin i Suzana Baksa – daje ob. Štrlek
 2. Gustav Krklec
 3. Viktor, Tonka i Jasminka Korpar, Krpač Stjepan, ob. Jerec, ob. Jurja Glavica te Verica Plantić – daje Nada Glavica

Nakon Sv. Mise bit će kratak program povodom godišnjice smrti Gustava Krkleca!

 • ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite!
 • SAKRAMENAT SV. ŽENIDBE žele sklopiti: Darko Kelemen, sin Mate i Dragice r. Turčin, rođ. 15.07.1982., u Varaždinu iz Cerja Nebojse 87, župa Maruševec i Valentina Mišak, kći Stanka i Božene r. Križanić, rođ. 15.05.1990., u Varaždinu iz Dravska 83. C., župa Trnovec. Sakramenat Sv. Ženidbe žele sklopiti 11.11.2017. u Trnovcu. Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!
 • POZIVAM DJECU 1,2,4,5,6 i 7. razreda da dođu barem jedan dan kroz ovaj tjedan na listopadske pobožnosti!
 • SKUPLJANJE HRANE za potrebite i Caritasovu kuhinju bit će u srijedu 25.10.2017., te će se prikupljati u Ladanju Donjem, Jurketincu, Druškovcu i Maruševcu u vremenu koje je naznačeno u listiću! Sakuplja se samo hrana!
 • MOLIM one koji su se uključili u rad Caritasa da mi jeve u kojem vremenu mogu dežurati na mjestima koje smo naznačili!
 • NA INICIJATIVU mještana Jurketinca koji se ne slažu sa podjelom blagajne i statusom Jurketinca unutar župe Maruševec, danas u 19.00. sastat ćemo se u društvenom domu te utvrditi kakav je stav većine mještana po tom pitanju, pa ako bude većina mještana za pripojenje jednoj jedinstvenoj blagajni kao i jednakosti unutar ustrojstva župe, pristupit će se pripajanju!
 • OVA SVIJEĆA GORI DULJE – kupnjom ove svijeće pomažemo rad caritasove kuhinje u Varaždinu – cijena lampaša je 10,-kn
 • ZAHVALJUJEM TVRTKI MARKOM – koja nam je ovaj tjedna pomogla urediti okoliš oko župnog ureda!
 • ZAHVALJUJEM OPĆINI MARUŠEVEC – na čelu sa načelnikom g. Damirom Šprem koja je isfinancirala na župnoj grobnici upisivanje imena + župnika Martina Mezak