OGLASI TRIDESETA NEDJELJA KROZ GODINU – MARUŠEVEC

 

29.10.2017. TRIDESETA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Darko

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec

11.00.h. – Maruševec + 1. Tomo, Danijel, Rozika i Josipa(ž) Bahun, Pavao, Elizabeta, Juraj, Josip i Jaga Popijač, Marija i Valent Kolac – daje Slavko

 1. Silvestar i Terezija Štrlek, Stjepan, Elizabeta, Dragutin i Suzana Baksa – daje ob. Štrlek
 2. Gustav Krklec
 3. Viktor, Tonka i Jasminka Korpar, Krpač Stjepan, ob. Jerec, ob. Jurja Glavica te Verica Plantić – daje Nada Glavica

Nakon Sv. Mise bit će kratak program povodom godišnjice smrti Gustava Krkleca!

30.10.

ponedjeljak

(Ze.)

Sv. Marcel

13.10.h. – Druškovec – vjeronauk za krizmanike

17.00.h. – Maruševec – Listopadske pobožnosti

17.30.h. – Maruševec – Klanjanje pred Presvetim

18.00.h. – Maruševec + Milan i Đurđica Maruševec, Ivan i Stjepan Hainž – daje obit. Maruševec

31.10.

utorak

(Ze.)

Sv. Kristofor

17.30.h. – Maruševec – Listopadske pobožnosti

18.00.h. – Maruševec + Ivan Pavlović, Slavko i Štefanija Šagi daje Barica Pavlović

01.11.

srijeda

(Bi.)

SVI SVETI

07.30.h. – Maruševec + 1. Marija, Gustav, Ema, Veronika i Štefica Kolenko te Andrija i Anđela Mikac – daje obit. Mikac

 1. Martin Mezak
 2. Vladimir Stolnik

10.00.h. – Groblje – prilika za Sv. Ispovijed

10.50.h. – Groblje – blagoslov obnovljenog križa

11.00.h. – Groblje – župna misa

Nakon Sv. Mise blagoslov grobova najmilijih koji žele!

02.11.

Četvrtak

(Lju.)

Dušni dan

07.00.h. – Maruševec + Dragica, Stjepan i ob. Gašparić, Vikica, Mirko i ob. Krobot, Marija, Ivica i Ivan Papec, Marija i Josip Kralj i ob. Kralj – daje Anica Krobot

09.30.h. – Druškovec – na nakanu

Nakon Sv. Mise blagoslov grobova najmilijih koji žele!

11.30.h. – Druškovec – vjeronauk za prvopričesnike

03.11.

Petak

(Ze.)

Sv. Silvija

17.00.h. – Maruševec – vjeronauk za prvopričesnike

18.00.h. – Maruševec + Mirko Bahun i obit., Barica Korpar., Pavao, Marija i Draga Posavec, obit. Klapša, Bukovec, Vincek i Hanžek – daje Pepica Bahun

04.11.

Subota

(Bi.)

Sv. Karlo

08.00.h. – Maruševec – vjeronauk za krizmanike

16.00.h. – Maruševec – kreativna radionica

18.00.h. – Maruševec + Andrija Kolenko, ob. Kolenko, Matijašec, Jug te Slavko Posavec-Kovač – daje ob. Kolenko

18.30.h. – Maruševec – susret mladih

05.11.

Nedjelja

(Ze.)

TRIDESET I PRVA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Emerik

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec

11.00.h. – Maruševec + 1. Vladimir, Josip i Marija Stolnik

 1. Franjo, Slavko, Milka i Pepa(ž) Klen te Ema i Julijus Štefanec – daje Viktorija Klen
 2. Slavko, Stanko i Ema Kukec te Stanko i Milka Kretić – daje Draga Kukec
 3. Ivan i Marija Možanić – daje ob. Brodar
 • ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite!
 • U SRIJEDU našu župu i općinu pohodio je otac biskup Mons. Josip Mrzljak te je bio zadovoljan učinjenim! Ujedno zaključeno je kako se zemljište gdje je bio voćnjak pod određenim uvjetima može darovati Općini kako bi se mogao izgraditi multifunkcionalni društveni centar u Maruševcu!
 • ZAHVALJUJEM SVIMA VAMA koji ste se odazvali na akciju prikupljanju hrane za potrebe Caritasov-e pučke kuhinje u Varaždinu te smo napunili dva kombija koji su isti dan prevezeni u Varždin. Hvala volonterima caritasa naše župe koji su pripomogli oko organizacije i prikupljanja hrane. Hvala obiteljima Deduš Josipa te Kundija i Kunić koji su svojim kombijima prevezli hranu! Mogu reći kako je Župa Maruševec pokazala da ima veliko srce i pokazala svoju ljubav prema bližnjima! Hvala!
 • POTPUNI OPROST za duše koje su u čistilištu može postići: tko se ovih dana moli za pokojne te pohodi groblje, te na Sv. Misi uz sakramentalnu ispovijed i pričest izmoli Oče naš i Vjerovanje te moli na nakanu Sv. Oca
 • NA INICIJATIVU mještana Jurketinca u nedjelju na sastanku odlučeno je kako će se kapela u Jurketincu u svakom smislu pripojiti župi Maruševec! Procedura o pripojenju je pokrenuta te će se rješavati ovih dana. A stupiti na snagu sa 01.01.2018. godine!
 • OVA SVIJEĆA GORI DULJE – kupnjom ove svijeće pomažemo rad caritasove kuhinje u Varaždinu – cijena lampaša je 10,-kn
 • RODITELJI DJECE od 1.- 4. razreda koja bi željela sudjelovati u kreativnoj radionici mogu si nakon mise uzeti prijavnice te ih ispuniti i iduće subote u 16.00.h. Donijeti na radionicu!