ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

29.01. 2023. ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Valerije
Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec – na nakanu

11.00.h. – Maruševec  +  Stjepan i Dragica Gašparić – daje kći Anka

30.01.

Ponedjeljak (Ze.)

Sv. Tina 16.00.h – 17.00.h. – Župnik je u uredu na „Starom Farofu“
31.01.

Utorak(Bi.)

Sv. Ivan Bosco 07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h – 09.00.h. – Župnik je u uredu na „Starom Farofu“

01.02.

Srijeda (Ze.)

Sv. Brigita ŽUPNIKA NEMA
02.02.

Četvrtak

(Bi.)

PRIKAZANJE GOSPODINOVO – SVIJEĆNICA

Sv. Marija

08.00.h – 09.00.h. – Župnik je u uredu na „Starom Farofu“

16.00.h. – 16.50.h. –  Maruševec – prilika za Sv. Ispovijed

17.00.h. – Maruševec + KUMULATIVNA – 1. Vjekoslav Možanić – daju supruga i kćeri

2. Šimunec Blaž, Terezija, Slavko i Štefanija Gorić, Marija i Milan Varga, Nada i Stjepan Kuzmić te Josip Belšćak – daje Katica

3.Kata, Ivan, Vika i Franjo Šestanj te Slava i Ivan Štrlek – daje ob. Viktorije Štrlek

4. Mirko, Stanko i Ema Hrgarek, Josip Korpar, Miroslav, Josipa(ž) i Eva Gregur, Klapša Tomo, Josipa(ž) i Davor te Vjekoslava(ž) Vrbanec – daje ob. Hrgarek

5. Stanko i Katarina Žiher, Emica i Viktor Drvarić – daje Vlado Žiher

6. Dragutin, Vilko i Bara Hanžek, Stjepan i Štefa Novak, Anka Lipovec te Juraj i Agata Zgrebec – daje ob. Hanžek

7. Stjepan Tomašek-Lovrek – daje majka

8. Jaga Cmuk, ob. Cmuk, Novak, Mežnarek, Kelemen i Štrlek – daje Emilija

9. Danijel Nemec i Zdravko Rožmarić – daje Ivana Nemec

10. Dragutin Cmuk, Dragica Špoljar  i Ob. Borović – daje ob. Cmuk

Za vrijeme Sv. Mise bit će blagoslov svijeća, koje će te donijeti sa sobom, molim Vas stavite ih u folije ili drugačije zamotajte kako ne bismo kod paljenja istih uništili crkvu i njezin inventar!

03.02.

Petak

(Cr.)

 

Sv. Blaž

16.00. – 16.50.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.00.h. – Maruševec + Štrlek Silvestar, Terezija, ob. Mravak, Baksa i Gajser, Franjo Kolar, Buden Slavko te Blaž Štrlek – daje ob. Mravak

Za vrijeme Sv. Mise bit će blagoslov jabuka, koje ćete donijeti sa sobom. Nakon Sv. Mise bit će pojedinačni blagoslov grla!

04.02.

Subota

(Ze.)

Sv. Gilbert 17.00.h. – Maruševec – KUMULATIVNA + 1. Danijel, Marija i Đuro Nemec, Slavica, Matija, Vinko i Ob. Cerjan, Anka, Slavko, Stjepan i Ob. Husnjak, Ines Žganec te Vera Plantak – daje ob. Nemec

2. Ob. Peharda, Šimek, Marčec, Križnjak, Lazar i Ribić – daju Stjepan i Ana Peharda

05.02.

Nedjelja

(Ze.)

PETA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Agata

Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + Štefica, Verona, Marijan i Slavko Flis te Ivan i Marija Posavec – daje Stjepan Flis

11.00.h. – Maruševec  +  Ana i Stjepan Cerjan, Mirko i Andrija Rožman – daje ob. Rožman

 

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com  U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! ŽUPNI URED JE NA STAROM FAROFU!

·         UMJESTO VJERONAUKA, SUSRETA MINISTRANATA I DJEČJEG PJEVAČKOG ZBORA – krizmanike, prvopričesnike očekujem na svetim misama za blagdan Sviječnice i Sv. Blaža dakle u četvrtak i petak!

·         U CRKVI ISPOD TORNJA – možete kupiti svijeće, mali lampion sa otiskom presv. Srca Isusova sa crvenom lučicom, cijena je za oboje 1,-Euro!

·         IDUĆI TJEDAN OD 06.02-11-02., župnika nema te ako netko nešto treba iz Župnog ureda neka si riješi kroz ovaj tjedan!

TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

22.01. 2023. TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Vinko
Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec – na nakanu

11.00.h. – Maruševec  + Barica, Čedomir i Slavko te Dragutin i Draga Klepač,  Josip i Terezija Međeral – daje Vesna

NAKON MISE SASTANAK EKONOMSKOG VIJEĆA!

23.01.

Ponedjeljak

(Ze.)

Sv. Ema 08.00.h – 09.00.h. – Župnik je u uredu na „Starom Farofu“

16.00.h. – Maruševec – vjeronauk u crkvi za sve krizmanike

17.00.h. – Maruševec + Anđela i Andrija Rožman – daje kći Adrijana

24.01.

Utorak

(Bi.)

 

Sv. Franjo Saleški

16.00.h – 16.50.h. – Župnik je u uredu na „Starom Farofu“

17.00.h – Maruševec – na nakanu

25.01.

Srijeda

(Bi.)

Obraćenje Sv. Pavla 08.00. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – Maruševec – vjeronauk u crkvi za sve prvopričesnike

17.00.h. – Maruševec  – na nakanu obraćenja jedne osobe

17.30.h. – Maruševec – susret biblijske grupe

26.01.

Četvrtak

(Bi.)

Sv. Timotej i Tito 08.00. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. –  Maruševec – susret ministranata u crkvi

17.00.h. – Maruševec + Ignac i Veronika Korpar, Branko Težak i Stjepan i Marija Cafuk – daju Ivan i Branka

27.01.

Petak

(Ze.)

 

Sv. Anđelka

08.00.h – 09.00.h. – Župnik je u uredu na „Starom Farofu“

16.00.h. –  Maruševec – susret dječjeg pjevačkog zbora

17.00.h. – Maruševec + Možanić Pavao, Ana, Julija te ob. Možanić – daje Robert sa obitelji

28.01.

Subota

(Bi.)

Sv. Toma Akvinski 17.00.h. – Jurketinec+ Ivica i Stjepan Cvrtila, ob. Cvrtila, Soldić, Punčec i Vajdić – daje Kata Cvrtila
29.01.

Nedjelja

(Ze.)

ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Valerije

Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec – na nakanu

11.00.h. – Maruševec  +  Stjepan i Dragica Gašparić – daje kći Anka

 

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com  U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! ŽUPNI URED JE NA STAROM FAROFU! MASKE I DEZINFICIRANJE RUKU STAVLJA SE NA VLASTITI IZBOR! HVALA!

·         SV. POTVRDA bit će u Maruševcu 06.05.2023., u 10.30.h., te Prva Pričest 14.05.2023., u 10.00.h!

 

DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

15.01. 2023. DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Anastazija
Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + Josip, Marija, Vlatko i Franjo Posavec-Hladin – daje obitelj

11.00.h. – Maruševec  + Ob. Vukelja – daje Mato Vukelja

15.05.h. – Varaždin LUMINI CENTAR – dječji pjevački zbor i ministranti predstava „Mačak u čizmama“ nađemo se na glavnom ulazu u 14.45.h!

16.01.

Ponedjeljak

(Ze.)

Sv. Marcel 16.00.h -17.00.h. – Župnik je u uredu na „Starom Farofu“
17.01.

Utorak

(Bi.)

 

Sv. Antun

08.00.h – 09.00.h. – Župnik je u uredu na „Starom Farofu“
18.01.

Srijeda

(Ze.)

Sv. Priska 07.00.h – Maruševec + Rod. Katarina i Slavko Peharda, Ana i Ivan Ivačić, Biserka Damjanić, te ob. Peharda, Makovec, Gregur i Stjepan Krobot – daje obitelj

08.00.h – 09.00.h. – Župnik je u uredu na „Starom Farofu“

19.01.

Četvrtak

(Ze.)

Sv. Mario 16.00.h -17.00.h. – Župnik je u uredu na „Starom Farofu“

17.00.h. – Maruševec + Kata i Ivan Krog – daje obitelj

20.01.

Petak

(Ze.)

 

Sv. Fabijan

08.00.h – 09.00.h. – Župnik je u uredu na „Starom Farofu“
21.01.

Subota

(Cr.)

Sv. Agneza 17.00.h. – Maruševec + Draga(ž) i Mirko Možanić, Emilija, Mirko i Marija Cupar te Stjepan Korpar – daje Vjekoslav Hrgarek
22.01.

Nedjelja

(Ze.)

TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Vinko

Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec – na nakanu

11.00.h. – Maruševec  + Barica, Čedomir i Slavko te Dragutin i Draga Klepač,  Josip i Terezija Međeral – daje Vesna

NAKON MISE SASTANAK EKONOMSKOG VIJEĆA!

 

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com  U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! ŽUPNI URED JE NA STAROM FAROFU! MASKE I DEZINFICIRANJE RUKU STAVLJA SE NA VLASTITI IZBOR! HVALA!

·         SV. POTVRDA bit će u Maruševcu 06.05.2023., u 10.30.h., te Prva Pričest 14.05.2023., u 10.00.h!

·         Završio je blagoslov obitelji te smo ove godine obišli 1453 obitelji i 58 drugih objekata! Zahvaljujem svima Vama draga braćo i sestre na svakom Vašem toplom dočeku, lijepoj riječi i zajedničkoj molitvi! Hvala na svakom Vašem daru, te se prikupilo za našu Župu 167.169,00-kn, ili 22.188,-eura! Novcem koji smo prikupili vratili smo pozajmicu prema Varaždinskoj biskupiji u iznosu od 100.000,00-kn ili 13.272,29-eura, a ostatak ćemo ulagati u daljnje radove koji su pred nama!

·         Isto tako naša domovina promijenila je ovih dana valutu, i sredstvo plaćanja su euri! Slijedom toga plaćanje službenika koji ima Sv. Misu iznosi po novom 7,-eura, sprovod 50,-eura, vjenčanje 50,-eura a godišnji obiteljski dar 30,-Eura! Znamo i sami da u Župi od kad sam ovdje nismo ništa povisivali, a sad smo evo zaokružili iznos u dogovoru sa ekonomskim vijećem naše Župe! Hvala Vam na svakom Vašem daru da i dalje možemo raditi kako na duhovnom tako i na materijalnom području za našu Župu Maruševec!

·         SASTANAK EKONOMSKOG VIJEĆA bit će iduće nedjelje nakon mise u 11.00.h!

NEDJELJA KRŠTENJA GOSPODNJEG – OGLASI – MARUŠEVEC

08.01. 2023. NEDJELJA KRŠTENJA GOSPODNJEG – Sv. Teofil
Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec + Tomo i Agata Presečki i Vladimir i Agata Gazdić

11.00.h. – Maruševec  + Slavko i Ob. Buden, Silvestar, Terezija i Ema Štrlek te Franjo Kolar – daje Vika

09.01.

Ponedjeljak

(Bi.)

Sv. Hadrijan 16.00.h -17.00.h. – Župnik je u uredu na „Starom Farofu“
10.01.

Utorak

(Ze.)

 

Sv. Miltiad

08.00.h – 09.00.h. – Župnik je u uredu na „Starom Farofu“

17.00.h. + Radoslav, Vjekoslav i Nada Fiškuš, Josip, Agata i Franjo Hanžek te Damir Bačani – daje ob. Fiškuš

11.01.

Srijeda

(Ze.)

Sv. Teodozije 16.00.h -17.00.h. – Župnik je u uredu na „Starom Farofu“

17.00.h. + Ivan Canjuga – daje sin sa obitelji

12.01.

Četvrtak

(Ze.)

Sv. Ernest 08.00.h – 09.00.h. – Župnik je u uredu na „Starom Farofu“

17.00.h. + Ivan, Tomo i Bara Peharda, ob. Bahun, Slavko i Draga(ž) Štrlek, Stjepan Jakopec, Angelika Klaus i Andreja Geci – daje obitelj

13.01.

Petak

(Ze.)

 

Sv. Hilarije

08.00.h – 09.00.h. – Župnik je u uredu na „Starom Farofu“
14.01.

Subota

(Ze.)

Sv. Dazio 17.00.h. – Druškovec + Herceg – Rušec Slavko i Nada
15.01.

Nedjelja

(Ze.)

DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Anastazija

Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + Josip, Marija, Vlatko i Franjo Posavec-Hladin – daje obitelj

11.00.h. – Maruševec  + Ob. Vukelja – daje Mato Vukelja

 

·        ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com  U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! ŽUPNI URED JE NA STAROM FAROFU! MASKE I DEZINFICIRANJE RUKU STAVLJA SE NA VLASTITI IZBOR! HVALA!

·        AKO NETKO NIJE BIO KOD KUĆE A ŽELI BLAGOSLOV OBITELJI NEKA MI SE JAVI KROZ OVAJ TJEDAN U UREDOVNO VRIJEME! HVALA

·        SV. POTVRDA bit će u Maruševcu 06.05.2023., u 10.30.h., te Prva Pričest 14.05.2023., u 10.00.h!

 

NEDJELJA SV. MARIJE BOGORODICE – NOVA GODINA- OGLASI – MARUŠEVEC

01.01. 2023. SV. MARIJA BOGORODICA – NOVA GODINA – Sv. Marija
Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec – na nakanu

11.00.h. – Maruševec  + Juraj, Ivan i Kata Brlenić – daje ob. Stjepana Brlenić

02.01.

Ponedjeljak

(Bi.)

Sv. Bazilije 07.00.h – Maruševec + ob. Korošec – daje obitelj
03.01.

Utorak

(Bi.)

 

Sv. Danijel

07.00.h – Maruševec + Šimunić Luca – daje suprug Drago
04.01.

Srijeda

(Bi.)

Sv. Anđela
05.01.

Četvrtak

(Bi.)

Sv. Emilijana
06.01.

Petak

(Bi.)

 

TRI KRALJA

Sv. Gašpar

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec + Andrija i Ana Vajdić – daju djeca i obitelj

11.00.h. – Maruševec  + 1. Vilko Mavrek – daje supruga

2. Dragutin, Štefica, Viktor, Ivan i Josip Štrlek, Franjo Kretić, Miroslav i Štefanija Plasajec – daje Nada s obitelji

3. Stjepan Ožinger – daju supruga i djeca

4. Anđela, Drgutin, Martin i Đurđica Šimek – daje Katica

5. Franjo, Stjepan i Josipa Ivko – daje obitelj

6. Banfić Marko, Barica, Stjepan i Marko te ob Banfić i Barica Milec – daje ob. Štumerger

7. Vlahović Štefica, Kolarić Ankica te Slavko Martinčević – daje Božica

18.00.h. – Maruševec – vjenčanje

07.01.

Subota

(Bi.)

Sv. Rajmund 15.00.h – Maruševec  –  krštenje

17.00.h. – Maruševec – KUMULATIVNA – 1. Štefica i Slavko Kolenko, ob. Kolenko i Obadić – daje Božidar

2. Stjepan i Kata Vusić te Rozalija i Dragutin Hranić – daje Josipa

3. Josip, Juraj i Anđela Varga , ob. Šagi, Beli, Črepinko, Vojnović i Ljubica Mušica – daje ob. Varga

08.01.

Nedjelja

(Bi.)

NEDJELJA KRŠTENJA GOSPODNJEG

Sv. Teofil

Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec + Tomo i Agata Presečki i Vladimir i Agata Gazdić

11.00.h. – Maruševec  + Slavko i Ob. Buden, Silvestar, Terezija i Ema Štrlek te Franjo Kolar – daje Vika

 

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com  U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! ŽUPNI URED JE NA STAROM FAROFU! MASKE I DEZINFICIRANJE RUKU STAVLJA SE NA VLASTITI IZBOR! HVALA!

·         KOJI se planirate vjenčati ili krstiti dijete možete upisati termine za iduću godinu! Sv. Mise se zapisuju kroz cijelu godinu!

·         PREMA MATICAMA ŽUPE PROTEKLA 2022 GODINA IZGLEDALA JE OVAKO:

MATICA VJENČANIH – 16 PARI, KNJIGA POTVRĐENIKA – 65 OSOBA, KNJIGA

PRVOPRIČESNIKA – 61 OSOBA

MATICA KRŠTENIH: UKUPNO 52, MUŠKIH 26, ŽENSKIH 26, OSOBA

MATICA UMRLIH : UKUPNO 100, MUŠKIH 51, ŽENSKIH 49, OSOBA

DAKLE GODINU 2022, ZAVRŠAVAMO SA MINUSOM OD 48, OSOBA

 

01.01.

Nedjelja

Sv. Marija Bogorodica NEMA BLAGOSLOVA OBITELJI
02.01.

Ponedjeljak

Sv. Bazilije 08.00. h. – LADANJE DONJE – ULICA VLADIMIRA NAZORA OD SEMAFORA PREMA DOLJE PO DESNOJ STRANI TE PO DRUGOJ STRANI GORE – NAKON TOGA BILJEVEC KAO I PROŠLE GODINE
03.01.

Utorak

 

Sv. Danijel

SELNIK I BIKOVEC  – PRVO GORNJI DIO SELNIKA  PREMA BIKOVCU, PA BIKOVEC GORNJI DIO, NAKON TOGA BIKOVEC PO GLAVNOJ CESTI TE SELNIK PO GLAVNOJ CESTI
04.01.

Srijeda

Sv.  Anđela 08.00.h. –  DRUŠKOVEC I BRODAREVEC – KAO I PROŠLI BLAGOSLOV
05.01.

Četvrtak

Sv.  Emilijana 08.00.h –  NOVAKI – KAO I PROŠLI BLAGOSLOV
06.01.

Petak

 

TRI KRALJA

Sv. Gašpar

13.00.h. –  KOŠKOVEC – OD BARLAFE – GLAVNA CESTA – TE PO SELU KAO I PROŠLI BLAGOSLOV
Blagoslov Vaših obitelji započet ćemo 26.12.2022., prema rasporedu koji je na listiću!Također kao i kod prošlog blagoslova, molim Vas da nas netko ispred kuće pričeka jer ne bi smo željeli nekome doći nepozvani ili da nas netko ne želi primiti! Blagoslov obitelji nije obvezan te tko nas ne želi primiti iz srca i iz njemu znanih razloga bolje da nas ne prima nego da to čini na silu, vrata crkve kao i vrata župnog ureda su mu uvijek otvorena a kao župnik nastojat ću svakom pomoći! Vi sami odlučite gdje će te nas primiti hoćete li u dvorištu, hodniku, na ulazu u kuću to ovisi o Vama! Molimo Vas da zatvorite pse,da nekoga ne ugrizu ili uprljaju! Ako netko želi primiti blagoslov, a ne može pričekati vani, zbog starosti ili nekog drugog razloga neka nas preko susjeda obavijesti da nas želi primiti! Ako je neka obitelj u izolaciji ili samoizolaciji ili Vas nema kod kuće, a želite primiti blagoslov obitelji nazovite me te ću vas naknadno po dogovoru obići! Ako nekoga preskočimo jer nije bio vani u tom trenutku vratit ćemo se te ga obići kada nam se javi! Kao što sam napomenuo sa mnom će ići zvonari i orguljaši te je prilika da ih nagradite kako je to uobičajeno za njihov trud tokom čitave godine te smo Vam zahvalni na svakom daru, novac nije uvjet blagoslova, a kao što i svake godine napominjem novac koji dajete, dajete za crkvu, a ne meni osobno kako bi smo i u 2023., godini nastavili sa započetim radovima te sam Vam zahvalan na svakom daru! Svejedno je dali je dar u eurima ili kunama, do 15.01.2023., stigne se promijeniti!  Nemojte nas tokom blagoslova nuditi hranom i pićem, jer nastojat ćemo obići puno obitelji kao što je predviđeno! Ono što ne mogu predvidjeti jesu sprovodi, te ukoliko budu sprovodi molim Vas da imate razumijevanja  jer nastojat ćemo obići mjesta koja su predviđena i taj dan kada je sprovod ići ćemo najkasnije do 19.00.h. Ukoliko je nekome prekasno može me nazvati te ću tu obitelj obići naknadno po dogovoru! Ukoliko negdje ne bi smo uspjeli ostvariti plan zbog sprovoda  kao što smo predvidjeli, nastavit ćemo drugi dan gdje smo stali! Hvala Vam na svemu i radujem se susretima!