ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

29.01. 2023. ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Valerije
Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec – na nakanu

11.00.h. – Maruševec  +  Stjepan i Dragica Gašparić – daje kći Anka

30.01.

Ponedjeljak (Ze.)

Sv. Tina 16.00.h – 17.00.h. – Župnik je u uredu na „Starom Farofu“
31.01.

Utorak(Bi.)

Sv. Ivan Bosco 07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h – 09.00.h. – Župnik je u uredu na „Starom Farofu“

01.02.

Srijeda (Ze.)

Sv. Brigita ŽUPNIKA NEMA
02.02.

Četvrtak

(Bi.)

PRIKAZANJE GOSPODINOVO – SVIJEĆNICA

Sv. Marija

08.00.h – 09.00.h. – Župnik je u uredu na „Starom Farofu“

16.00.h. – 16.50.h. –  Maruševec – prilika za Sv. Ispovijed

17.00.h. – Maruševec + KUMULATIVNA – 1. Vjekoslav Možanić – daju supruga i kćeri

2. Šimunec Blaž, Terezija, Slavko i Štefanija Gorić, Marija i Milan Varga, Nada i Stjepan Kuzmić te Josip Belšćak – daje Katica

3.Kata, Ivan, Vika i Franjo Šestanj te Slava i Ivan Štrlek – daje ob. Viktorije Štrlek

4. Mirko, Stanko i Ema Hrgarek, Josip Korpar, Miroslav, Josipa(ž) i Eva Gregur, Klapša Tomo, Josipa(ž) i Davor te Vjekoslava(ž) Vrbanec – daje ob. Hrgarek

5. Stanko i Katarina Žiher, Emica i Viktor Drvarić – daje Vlado Žiher

6. Dragutin, Vilko i Bara Hanžek, Stjepan i Štefa Novak, Anka Lipovec te Juraj i Agata Zgrebec – daje ob. Hanžek

7. Stjepan Tomašek-Lovrek – daje majka

8. Jaga Cmuk, ob. Cmuk, Novak, Mežnarek, Kelemen i Štrlek – daje Emilija

9. Danijel Nemec i Zdravko Rožmarić – daje Ivana Nemec

10. Dragutin Cmuk, Dragica Špoljar  i Ob. Borović – daje ob. Cmuk

Za vrijeme Sv. Mise bit će blagoslov svijeća, koje će te donijeti sa sobom, molim Vas stavite ih u folije ili drugačije zamotajte kako ne bismo kod paljenja istih uništili crkvu i njezin inventar!

03.02.

Petak

(Cr.)

 

Sv. Blaž

16.00. – 16.50.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.00.h. – Maruševec + Štrlek Silvestar, Terezija, ob. Mravak, Baksa i Gajser, Franjo Kolar, Buden Slavko te Blaž Štrlek – daje ob. Mravak

Za vrijeme Sv. Mise bit će blagoslov jabuka, koje ćete donijeti sa sobom. Nakon Sv. Mise bit će pojedinačni blagoslov grla!

04.02.

Subota

(Ze.)

Sv. Gilbert 17.00.h. – Maruševec – KUMULATIVNA + 1. Danijel, Marija i Đuro Nemec, Slavica, Matija, Vinko i Ob. Cerjan, Anka, Slavko, Stjepan i Ob. Husnjak, Ines Žganec te Vera Plantak – daje ob. Nemec

2. Ob. Peharda, Šimek, Marčec, Križnjak, Lazar i Ribić – daju Stjepan i Ana Peharda

05.02.

Nedjelja

(Ze.)

PETA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Agata

Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + Štefica, Verona, Marijan i Slavko Flis te Ivan i Marija Posavec – daje Stjepan Flis

11.00.h. – Maruševec  +  Ana i Stjepan Cerjan, Mirko i Andrija Rožman – daje ob. Rožman

 

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com  U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! ŽUPNI URED JE NA STAROM FAROFU!

·         UMJESTO VJERONAUKA, SUSRETA MINISTRANATA I DJEČJEG PJEVAČKOG ZBORA – krizmanike, prvopričesnike očekujem na svetim misama za blagdan Sviječnice i Sv. Blaža dakle u četvrtak i petak!

·         U CRKVI ISPOD TORNJA – možete kupiti svijeće, mali lampion sa otiskom presv. Srca Isusova sa crvenom lučicom, cijena je za oboje 1,-Euro!

·         IDUĆI TJEDAN OD 06.02-11-02., župnika nema te ako netko nešto treba iz Župnog ureda neka si riješi kroz ovaj tjedan!