TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

22.01. 2023. TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Vinko
Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec – na nakanu

11.00.h. – Maruševec  + Barica, Čedomir i Slavko te Dragutin i Draga Klepač,  Josip i Terezija Međeral – daje Vesna

NAKON MISE SASTANAK EKONOMSKOG VIJEĆA!

23.01.

Ponedjeljak

(Ze.)

Sv. Ema 08.00.h – 09.00.h. – Župnik je u uredu na „Starom Farofu“

16.00.h. – Maruševec – vjeronauk u crkvi za sve krizmanike

17.00.h. – Maruševec + Anđela i Andrija Rožman – daje kći Adrijana

24.01.

Utorak

(Bi.)

 

Sv. Franjo Saleški

16.00.h – 16.50.h. – Župnik je u uredu na „Starom Farofu“

17.00.h – Maruševec – na nakanu

25.01.

Srijeda

(Bi.)

Obraćenje Sv. Pavla 08.00. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – Maruševec – vjeronauk u crkvi za sve prvopričesnike

17.00.h. – Maruševec  – na nakanu obraćenja jedne osobe

17.30.h. – Maruševec – susret biblijske grupe

26.01.

Četvrtak

(Bi.)

Sv. Timotej i Tito 08.00. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. –  Maruševec – susret ministranata u crkvi

17.00.h. – Maruševec + Ignac i Veronika Korpar, Branko Težak i Stjepan i Marija Cafuk – daju Ivan i Branka

27.01.

Petak

(Ze.)

 

Sv. Anđelka

08.00.h – 09.00.h. – Župnik je u uredu na „Starom Farofu“

16.00.h. –  Maruševec – susret dječjeg pjevačkog zbora

17.00.h. – Maruševec + Možanić Pavao, Ana, Julija te ob. Možanić – daje Robert sa obitelji

28.01.

Subota

(Bi.)

Sv. Toma Akvinski 17.00.h. – Jurketinec+ Ivica i Stjepan Cvrtila, ob. Cvrtila, Soldić, Punčec i Vajdić – daje Kata Cvrtila
29.01.

Nedjelja

(Ze.)

ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Valerije

Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec – na nakanu

11.00.h. – Maruševec  +  Stjepan i Dragica Gašparić – daje kći Anka

 

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com  U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! ŽUPNI URED JE NA STAROM FAROFU! MASKE I DEZINFICIRANJE RUKU STAVLJA SE NA VLASTITI IZBOR! HVALA!

·         SV. POTVRDA bit će u Maruševcu 06.05.2023., u 10.30.h., te Prva Pričest 14.05.2023., u 10.00.h!