OGLASI PRVA KORIZMENA NEDJELJA – MARUŠEVEC – OGLASI

26.02. 2023. PRVA KORIZMENA NEDJELJA – Sv. Teofil
Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec + Anđela i Cvetko Kumrić, Marica i Slavko Koščak, Verona i Tomo Gradiček, Štefica, Luka i Stijepan Brkljačić, Slava, Ivan, Kruno i Maja Strelar te Jaga Buden – daju Josip Kumrić i obitelj

10.15.h. – Maruševec – križni put – predvode vjernici

11.00.h. – Maruševec  + Ljubek Ljerka i Stanko, Ferenčina Josip i Terezija te Čehok Izidor i Slavica – daje Natalija Ferenčina

27.02.

Ponedjeljak

(Lju.)

Sv. Grgur 08.00.h – 09.00.h. – Župnik je u uredu na „Starom Farofu“

16.00.h. – Maruševec – vjeronauk u crkvi za sve krizmanike

17.00.h. – Maruševec + Srečko Kolenko te rod. Anđela i Vinko Kolenko – daje obitelj

28.02.

Utorak

(Lju.)

 

Sv. Silvana

 

16.00.h. – 17.00.h. – Maruševec – Župnik je u uredu na „Starom Farofu“

17.00.h. – Maruševec + Vjekoslav Gradiček – daje obitelj

01.03.

Srijeda

(Lju.)

Sv. Zoran  08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – Maruševec – vjeronauk u crkvi za sve prvopričesnike

17.00.h. – Maruševec + Marko, Vikica i Rudolf  Peharda-Božić, Danijel Cmuk te Ivica Perković – daje ob. Pehard–Božić i Cmuk

17.30.h. – Maruševec – susret biblijske grupe

02.03.

Četvrtak

(Lju.)

Sv. Iskra 08.00. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. –  Maruševec – susret ministranata u crkvi

17.00.h. – Maruševec – za duše u Čistilištu

03.03.

Petak

(Ze.)

 

Sv. Marinko

08.00.h – 09.00.h. – Župnik je u uredu na „Starom Farofu“

16.00.h. –  Maruševec – križni put

16.30.h. – Maruševec + Štefica Fogec i ob. Fogec, Stjepan, Vika i Ana Putarek, Ivan Gregur i Andrija Ivančević – daje Josip Fogec

17.00.h. – Jurketinec – križni put

04.03.

Subota

(Lju.)

Sv. Kazimir 17.00.h. – Maruševec + 1. Marčec Zvonimir, Vjera, Tomo, Ivanić Andrija i Margaret – daju Kristina i Monika

2. Dragutin i Ana Peharda – daje ob. Peharda

3. Čehok Slavko, Draga(ž), Josip i Viktorija, Kraljić Marija i Radić Slavko – daje Nenad Čehok

4. Ob. Šumiga, Boris, Veronika i Ivan, ob. Pižeta, Josip, Marija i Josip – daje ob. Šumiga

5. Tomislav i Bara Hrgar i rod. Hrgar te Katarina Presečki i rod. Presečki – daje ob. Hrgar

6. Ivan, Blaž i Sabina Peharda, Valent, Kata, Ivan, Nada, Anica i Franjo Lopatni – daje ob. Peharda

7.Terezija i Josip Đurkas – daje unuk

8. Minka, Josip i Bernarda Ciglar – daje kći

9. Slavica i Draga(ž) Vrbanec, ob. Josipa Vrbanec, ob. Stjepana Posavec i ob. Rozalije Hanžek – daje ob. Josipa Vrbanec

10. Josip, Vilko i Zlatica Horbec te ob. Bregović – daje ob. Horbec

11. Josipa(ž), Stjepan, Dragutin i Viktor Milec, Pepa i Josip Plasajec – daje Biserka i ob

12. Mikačić Vladimir i Slavko, Martinčević Slavko, Slava, Veronika, Stjepan i Barbara, Šagi Pavao i Ema – daje ob. Mikačić

13. Zlata Plasajec – daje ob. Plasajec i Starešinić

NAKON MISE RODITELJSKI SASTANAK ZA RODITELJE PRVOPRIČESNIKA I PRVOPRIČESNIKE

05.03.

Nedjelja

(Lju.)

DRUGA KORIZMENA  NEDJELJA

Sv. Vedran

Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + Belcar Andrija, Martinčević – Mikić Ružica i Andrija, Martinić Vera i Andrija Martinčević te Šincek Stjepan i Jaga – daje obitelj

10.15.h. – Maruševec – križni put – predvode vjernici

11.00.h. – Maruševec  + 1. Gustav, Marija, Ema i Mira Kolenko, Andrija, Anđela, Štefica, Veronika i Antun Mikac te ob. Fadiga i Peharda – daje ob. Mikac

2.vlč. Martin Mezak

Misno slavlje nam predslavi i propovijed mons. Josip Mrzljak, varaždinski biskup u miru

NAKON MISE RODITELJSKI SASTANAK ZA RODITELJE KRIZMANIKA I KRIZMANIKE

 

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com  U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! ŽUPNI URED JE NA STAROM FAROFU! MASKE I DEZINFICIRANJE RUKU STAVLJA SE NA VLASTITI IZBOR! HVALA!

·         KRIŽNI PUT u vremenu korizme, naša stara pobožnost koja nas približava Isusu kroz razmatranje Njegove nepravedne osude, Njegove muke, smrti i Uskrsnuća za svakoga od nas ljudi! Dođimo na pobožnost da poput Isusa lakše nosimo sa Njime naše životne križeve!

 

 

SEDMA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

19.02. 2023. ŠEDMA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Konrad
Sv. Mise:07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec – na nakanu

11.00.h. – Maruševec  +  Stjepan, Ivan i Marija Hainž te Bara i Tomo Benkus – daje ob. Hainž

20.02.

Ponedjeljak

(Ze.)

Sv. Leon 16.00.h – 17.00.h. – Župnik je u uredu na „Starom Farofu“
21.02.

Utorak

(Bi.)

 

Sv. Natalija

ŽUPNO KLANJANJE

07.00.h. – Maruševec – prilika za sv. Ispovijed

07.30.h. – Maruševec – župna misa – nakon mise bit će izlaganje Presvetog te započinjemo župno klanjanje

10.30.h. – Maruševec  – prilika za sv. Ispovijed

11.00.h. – Maruševec + Augustin i Marija Jambrešić

Misno slavlje nam predslavi vlč. Tito Šmintić župnik iz Margečana!

16.00.h. –  Maruševec – prilika za sv. Ispovijed

17.00.h. – Maruševec – na nakanu

NA MISU U 17.00.H. DOĆI PRVOPRIČESNICI I KRIZMANICI!

22.02.

Srijeda

(Lju.)

Sv. Hadrijan  08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – Maruševec – prilika za sv. Ispovijed

17.00.h. – Maruševec + Marica, Ivan, Tomica, Vika(ž) i Dragutin Jambrešić – daje Anica

Pepelnicom započinjemo vrijeme korizme, te nas obvezuje post i nemrs! Za vrijeme sv. Mise bit će blagoslov pepela te obred pepeljenja odnosno posipanja glave pepelom u znak pokajanja za naše grijehe, a da u ovom korizmenom vremenu budemo bolji!

NA MISU U 17.00.H. DOĆI PRVOPRIČESNICI I KRIZMANICI!

23.02.

Četvrtak

(Lju.)

Sv. Polikarp 07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. –  Maruševec – susret ministranata u crkvi

16.40.h. – Maruševec – proba pjevanja dječjeg pjevačkog zbora

24.02.

Petak

(Ze.)

 

Sv. Flavije

08.00.h – 09.00.h. – Župnik je u uredu na „Starom Farofu“

16.00.h. –  Maruševec – križni put

16.30.h. – Maruševec + Andreja Geci – daju roditelji

17.00.h. – Jurketinec – križni put

25.02.

Subota

(Lju.)

Sv. Donat 17.00.h. – Jurketinec + 1. Andrija i Veronika Klen te Andrija i Ivica Fogec

2. Josip Bahun – daje obitelj

26.02.

Nedjelja

(Lju.)

PRVA KORIZMENA  NEDJELJA

Sv. Teofil

Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec + Anđela i Cvetko Kumrić, Marica i Slavko Koščak, Verona i Tomo Gradiček, Štefica, Luka i Stijepan Brkljačić, Slava, Ivan, Kruno i Maja Strelar te Jaga Buden – daju Josip Kumrić i obitelj

10.15.h. – Maruševec – križni put – predvode vjernici

11.00.h. – Maruševec  + Ljubek Ljerka i Stanko, Ferenčina Josip i Terezija te Čehok Izidor i Slavica – daje Natalija Ferenčina

 

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com  U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! ŽUPNI URED JE NA STAROM FAROFU! MASKE I DEZINFICIRANJE RUKU STAVLJA SE NA VLASTITI IZBOR! HVALA!

·         ŽUPNO KLANJANJE  je u utorak., 21.02.2022., dođimo i pohodimo Isusa prisutnog u našoj župnoj crkvi u Presvetom oltarskom sakramentu! Presveto će biti izloženo cijeli dan, a crkva otvorena!

·         ŽUPA je kupila i postavila novi bežični „epsonov“ projektor koji smo platili 700,-eura sa Pdv-om! Možemo ga vidjeti u crkvi te će se nadalje moći projicirati pjesme kod sv. Misa!

·         GRAĐEVINSKA DOZVOLA za kapelu Sv. Josipa u Ladanju Donjem izdana je sa 30.12.2022., te vrijedi 3.godine., unutar kojih se treba krenuti sa radovima! Trenutno se radi na prijenosu kupljenog priključka električne energije na Župu kao vlasnika, ujedno je prema uputama Varaždinske biskupije arhitektu Igoru Gojnik te arhitektici Zorani Sokol – Gojnik poslan arhitektonski snimak kako bi posložili unutarnje uređenje kapele prema liturgijskim uredbama! Zahvaljujem Općini Maruševec na pomoći i podršci kod izrade dokumentacije!

·         ZAHVALJUJEM „ Turističkoj zajednici Sjever Zagorja“ kao i Općini Maruševec koji su nam ovih dana postavili informativno interpretacijsku ploču ispred crkve u Maruševcu sa nekoliko kratkih informacija o povijesti naše Župe Maruševec!

·         HVALA gospodinu Stjepanu Martinčević, koji nam je besplatno popravio peć maju na „starom farofu“ tako da možemo grijati dvoranu za vjeronauk!

ŠESTA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

12.02. 2023. ŠESTA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Zvonimir
Sv. Mise:07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec + Mirko i ob. Vajdić te Marko i ob. Makovec

11.00.h. – Maruševec  +  Štefanec Izidor i Jaga, Gajski Mirko, Fadiga Petar i Anđela te Ivan i Marija – daje ob. Štefanec

Pjevanje na misi u 11.00.h. predvodi dječji zbor!

DANAŠNJI MILODAR KOJI SE PRIKUPI IDE ZA STRADALE U POTRESU U TURSKOJ I SIRIJI

13.02.

Ponedjeljak

(Ze.)

Sv. Kristina 08.00.h – 09.00.h. – Župnik je u uredu na „Starom Farofu“

16.00.h. – Maruševec – vjeronauk u crkvi za sve krizmanike

17.00.h. – Maruševec + Slivar Martin, Patrčević Tomo, Andrija i Ema – daje ob. Patrčević

14.02.

Utorak

(Ze.)

 

Sv. Valentin

07.00.h – Maruševec – na nakanu

16.00.h – 17.00.h. – Župnik je u uredu na „Starom Farofu“

15.02.

Srijeda

(Ze.)

Sv. Faust 07.00.h. – Maruševec  – na nakanu

08.00. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – Maruševec – vjeronauk u crkvi za sve prvopričesnike

17.30.h. – Maruševec – susret biblijske grupe

16.02.

Četvrtak

(Ze.)

Sv. Onezim 07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. –  Maruševec – susret ministranata u crkvi

17.02.

Petak

(Ze.)

 

Sv. Flavije

08.00.h – 09.00.h. – Župnik je u uredu na „Starom Farofu“

16.00.h. –  Maruševec – susret dječjeg pjevačkog zbora

17.00.h. – Maruševec + Pavao Žlibar, Slavko Šalamun te Miroslav Matijašec – daje Branko Žlibar

18.02.

Subota

(Ze.)

Sv. Šimun 16.00.h. – Maruševec – krštenje

17.00.h. – Maruševec + Posavec Stjepan, Slavko i Terezija, Latin Vinko, Katarina i Dragutin

2. Štefanija Šimić te Slavica i Marko Štrlek – daje ob. Šimić

3. Nedjeljka(ž) i Vladimir Vrbanec te Vikica i Ivan Lončar – daje obitelj

19.02.

Nedjelja

(Ze.)

SEDMA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Konrad

Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec – na nakanu

11.00.h. – Maruševec  +  Stjepan, Ivan i Marija Hainž te Bara i Tomo Benkus – daje ob. Hainž

PETA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

05.02. 2023. PETA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Agata
Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + Štefica, Verona, Marijan i Slavko Flis te Ivan i Marija Posavec – daje Stjepan Flis

11.00.h. – Maruševec  +  Ana i Stjepan Cerjan, Mirko i Andrija Rožman – daje ob. Rožman

06.02.

Ponedjeljak (Cr.)

Sv. Pavao Miki i drugovi 17.00.h. – Maruševec + Stjepan, Renata, Rozalija i Marko Možanić – daje obitelj
07.02.

Utorak

(Ze.)

Sv. Rikard
08.02.

Srijeda

(Ze.)

Sv. Jeronim
09.02.

Četvrtak

(Bi.)

Sv. Skolastika
10.02.

Petak

(Cr.)

 

BLAŽENI ALOJZIJE STEPINAC

07.00.h. – Maruševec + Miroslav i Štefanija Plasajec – daje ob. Tomislava Plasajec
11.02.

Subota

(Ze.)

Sv. Gilbert 09.00.h. – Maruševec – proba pjevanja dječjeg zbora

17.00.h. – Druškovec – KUMULATIVNA + 1. Emanuel Hleb, Ob. Petriš i Šambar – daje obitelj

2. Dolenec Ivan, Ravenski Ivica  te ob. Ravenski – daje Herceg Rušec Gordana

12.02.

Nedjelja

(Ze.)

ŠESTA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Zvonimir

Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec + Mirko i ob. Vajdić te Marko i ob. Makovec

11.00.h. – Maruševec  +  Štefanec Izidor i Jaga, Gajski Mirko, Fadiga Petar i Anđela te Ivan i Marija – daje ob. Štefanec

Pjevanje na misi u 11.00.h. predvodi dječji zbor!

 

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com  U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! ŽUPNI URED JE NA STAROM FAROFU!

·         KROZ OVAJ TJEDAN OD 06.02-11-02., župnika nema te me mijenja vlč. Branko Švogor župnik iz Vidovca, u slučaju nečije smrti, i dogovora oko sprovoda javite se na „Markom“ g. Zdravku Kukec te će dogovoriti sprovod sa vlč. Brankom!

·         Susret u ciklusu okruglih stolova održat će se u ponedjeljak, 6. veljače 2023. s početkom u 19,30h u Centru za mlade s temom Katolički laici prije 100 godina i danas. O temi će progovoriti Anđelko Košćak, biskupski vikar i župnik Župe sv. Petra i Pavla u Mačkovcu te angažirani vjernici laici Ana Kraljić, mag. rehab. educ. i Edi Vugrinec, mag. mus.