ŠESTA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

12.02. 2023. ŠESTA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Zvonimir
Sv. Mise:07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec + Mirko i ob. Vajdić te Marko i ob. Makovec

11.00.h. – Maruševec  +  Štefanec Izidor i Jaga, Gajski Mirko, Fadiga Petar i Anđela te Ivan i Marija – daje ob. Štefanec

Pjevanje na misi u 11.00.h. predvodi dječji zbor!

DANAŠNJI MILODAR KOJI SE PRIKUPI IDE ZA STRADALE U POTRESU U TURSKOJ I SIRIJI

13.02.

Ponedjeljak

(Ze.)

Sv. Kristina 08.00.h – 09.00.h. – Župnik je u uredu na „Starom Farofu“

16.00.h. – Maruševec – vjeronauk u crkvi za sve krizmanike

17.00.h. – Maruševec + Slivar Martin, Patrčević Tomo, Andrija i Ema – daje ob. Patrčević

14.02.

Utorak

(Ze.)

 

Sv. Valentin

07.00.h – Maruševec – na nakanu

16.00.h – 17.00.h. – Župnik je u uredu na „Starom Farofu“

15.02.

Srijeda

(Ze.)

Sv. Faust 07.00.h. – Maruševec  – na nakanu

08.00. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – Maruševec – vjeronauk u crkvi za sve prvopričesnike

17.30.h. – Maruševec – susret biblijske grupe

16.02.

Četvrtak

(Ze.)

Sv. Onezim 07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. –  Maruševec – susret ministranata u crkvi

17.02.

Petak

(Ze.)

 

Sv. Flavije

08.00.h – 09.00.h. – Župnik je u uredu na „Starom Farofu“

16.00.h. –  Maruševec – susret dječjeg pjevačkog zbora

17.00.h. – Maruševec + Pavao Žlibar, Slavko Šalamun te Miroslav Matijašec – daje Branko Žlibar

18.02.

Subota

(Ze.)

Sv. Šimun 16.00.h. – Maruševec – krštenje

17.00.h. – Maruševec + Posavec Stjepan, Slavko i Terezija, Latin Vinko, Katarina i Dragutin

2. Štefanija Šimić te Slavica i Marko Štrlek – daje ob. Šimić

3. Nedjeljka(ž) i Vladimir Vrbanec te Vikica i Ivan Lončar – daje obitelj

19.02.

Nedjelja

(Ze.)

SEDMA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Konrad

Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec – na nakanu

11.00.h. – Maruševec  +  Stjepan, Ivan i Marija Hainž te Bara i Tomo Benkus – daje ob. Hainž