DRUGA KORIZMENA NEDJELJA – OGLASI – MARUŠEVEC

25.02.2018. DRUGA KORIZMENA NEDJELJA NEDJELJA – Sv. Berislav

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec +

10.15.h. – Maruševec – pobožnost križnog puta

11.00.h. – Maruševec + Martin Mezak

26.02.

ponedjeljak

(Lju.)

Sv. Sandra

07.00.h. – Maruševec + Olga i Stanko Posavec, Slavica Frištić, Ivan Bahun, Ivan i Dragan – daje Viktorija Bahun

08.00.h – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

13.10.h. – Druškovec – vjeronauk za krizmanike

27.02.

utorak

(Lju.)

Sv. Donat

17.00.h – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu

18.00.h. – Maruševec + Branko, Juraj i Draga(ž) Korpar – daje ob. Korpar

28.02.

srijeda

(Lju.)

Sv. Roman

17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu

18.00.h. – Maruševec + Ljubica i Ivan Belšćak – daje kći Ema

01.03.

Četvrtak

(Lju.)

Sv. Zoran

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

11.30.h. – Druškovec – vjeronauk za prvopričesnike

02.03.

Petak

(Lju.)

Sv. Ines

15.00.h. – 15.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu

16.00.h – Maruševec – pobožnost križnog puta

16.30.h – Maruševec + Ob. Jakoba Gašparić, Andrija Matijašec, Antun Špoljar te Juraj i Marija Rajner, Ivan Kolarek i Ankica Radaković – daje ob. Gašparić

17.00.h. – Maruševec – vjeronauk za prvopričesnike

03.03.

Subota

(Lju.)

Sv. Marinko

08.00.h. – Maruševec – vjeronauk za krizmanike

17.00.h. – Maruševec – krštenje

18.00.h. – Maruševec + Ob. Rogina, Cesar i Milovec

04.03.

Nedjelja

(Lju.)

TREĆA KORIZMENA NEDJELJA

Sv. Natko

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + 1.Boris, Željko i Tomo Posavec – daje Kristijan Posavec

 1. Olga i Stanko Posavec
 2. Stjepan Canjuga, Viktorija(ž) i Slavko Horbec, Maksim Cerjan, Josip Dukarić
 3. Stjepan, Slavko, Ivan, Milka(ž), Antun Martinčević, Martin i Ljubica(ž) Breški, Slavko i Micika(ž) Eršegović, Damir i Vladimir Bunić, Anđela(ž) i Stjepan Posavec-Kovač
 4. Herceg-Rušec Nada(ž) i Slavko, Mihavec Konstantin, Dolenec Ivan, Ravenski Ivan, Maloić Antun, Verona(ž), Adam, Ivan, Ljudevit i Adam
 5. Verica Kušen

10.15.h. – Maruševec – pobožnost križnog puta

11.00.h. – Maruševec +1. Gustav, Marija i Ema Kolenko, Andrija, Anđela, Veronika i Štefica Mikac – daje ob. Mikac

 1. Ob. Bosak, Martinčević, Mikić, Hranić, Duraković, Forjan, Posavec-Kovač i Klepač-daje obitelj
 2. Štefica, Justina (ž), Slava, Stjepan i Dragutin Zrinski te Škarika Marija, Dragutin i Josip te Maruševec Milka i Tomo – daje Vladimir
 3. Marija i Ivan Rušec-Gjurin – daju djeca
 4. Štefanija Šimić, Slavica i Marko Štrlek – daje ob. Šimić
 5. Franjo, Josip i Jaga Hanžek, Stjepan i Eva Žlibar te Branko Mesec – daje Barbara Hanžek
 6. Slavica i Viktor Podbojec – daje sin
 • ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite!
 • SAKRAMENAT SV. ŽENIDBE žele sklopiti: Nikola Ivančević, sin Željka i Katice r. Rozman., rođ. 30.12.1994. u Varaždinu iz Brodarevca 14, župa Maruševec i Nikolina Matijašec, kći Zvonka i Vere r. Hrgar., rođ. 15.02.1996. u Varaždinu iz Gornjeg Ladanja, Opečka 6, župa Vinica. Sakramenat sv. ženidbe žele sklopiti 28.04.2018. u Vinici! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured1
 • SUSRET MLADIH sa vlč. Markom zadravec bit će u subotu 03.03. u Maruševcu – stari farof od 15.00-15.30.h!
 • DANAŠNJI MILODAR koji ste dali ide za katolike BIH te se nalazimo u tjednu solidarnosti!
 • IDUĆE NEDJELJE – tko želi na sv. Mise može donijeti po jedan prehrambeni artikal kojega ćemo prinijeti za vrijeme sv. Misa te na taj način pomoći bližnjima u nevolji!

PRVA KORIZMENA NEDJELJA – OGLASI – MARUŠEVEC

18.02.2018. PRVA KORIZMENA NEDJELJA NEDJELJA – Sv. Gizela

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + 1. Veronika i Slavko Filipek – daje obitelj

2. Štefica (ž), Verona (ž), Marijan i Slavko Flis

3. Sudec Franjo, Veronika(ž) i ob.,te Posavec Josip i ob.

10.15.h. – Maruševec – pobožnost križnog puta

11.00.h. – Maruševec + 1. Slavko Kolenko – daje obitelj

 1. Posavec Stjepan, Slavko i Terezija te Vinko Latin
 2. Katica Makovec – daje Slavica
 3. Kata Špoljar, ob. Špoljar – daje Renato Bahun
 4. Franjo Bahun – daje supruga i obitelj
 5. Ana Savković – daje ob. Grabas

19.02.

ponedjeljak

(Lju.)

Sv. Rajko

13.10.h. – Druškovec – vjeronauk za krizmanike

17.00.h – 18.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

18.00.h. – Maruševec +Štefanija, Ignac, Zora, Petar i Vladimir Kretić, Verona, Stjepan i Ivan Kralj te Katica i Juraj Petriš – daje Verica Kretić

19.00.h. – Maruševec – susret ekonomskog vijeća

20.02.

utorak

(Lju.)

Sv. Jacinta

07.00.h. – Maruševec + Josip Bosak – daje supruga Zlata

08.00.h – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

21.02.

srijeda

(Bi)

ŽUPNO KLANJANJE

Sv. Eleonora

08.00.h. – Maruševec – bit že izloženo Presveto u župnoj crkvi – dođimo i poklonimo se!!

11.00.h. – Maruševec + Augustin i Marija Jambrešić – daje kći

Koncelebrirano misno slavlje nam predslavi preč. Mladen Gorupić župnik u Kalinovcu i upravitelj župe Budrovec te dekan Đurđevečkog dekanata!

Nakon mise bit će također izloženo Presveto do mise u 18.00.h

18.00.h. – Maruševec +Tomo, Slavica i Jakob Buhin, Dragica i Josip Gradiček te Bara i Janko Danko – daje Marija Buhin

Molim djecu da dođu na večernju sv. Misu!

22.02.

Četvrtak

(Bi.)

Katedra Sv. Petra Apostola

11.30.h. – Druškovec – vjeronauk za prvopričesnike

17.00.h – 18.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

18.00.h. – Maruševec + Draga(ž) Krobot te ob. Krobot i Žlibar – daje ob. Mikulan

19.00.h. – Maruševec – stari farof – susret župnog Caritas-a!

23.02.

Petak

(Lju.)

Sv. Polikarp

16.00.h – Maruševec – pobožnost križnog puta

16.30.h – Maruševec + Izidor, Magda i Stjepan Škarika te Slavko i Štefanija Korpar – daje Marko

17.00.h. – Maruševec – vjeronauk za prvopričesnike

18.00.h. – 19.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

24.02.

Subota

(Lju.)

KVATRE

Sv. Modest

08.00.h. – Maruševec – vjeronauk za krizmanike

17.00.h. – Maruševec – na nakanu ozdravljenja

18.00.h. – Maruševec – krštenje

25.02.

Nedjelja

(Lju.)

DRUGA KORIZMENA NEDJELJA

Sv. Berislav

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec +

10.15.h. – Maruševec – pobožnost križnog puta

11.00.h. – Maruševec + Martin Mezak

 • ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite!
 • ŽUPNO KLANJANJE – milosni je dan za našu župu, koji je ujedno i zapovijedani blagdan! To je dan povjerenja prema našoj župi Maruševec kada molimo za našu Župu, Varaždinsku Biskupiju, Katoličku Crkvu. Na dan klanjanja Isus je u župnoj crkvi prisutan u pokaznici na vidljiv način prisutan pod prilikom kruha! Crkva nam je otvorena od 08.00.h pa do 18.00.h. Isus nas čeka da dođemo da mu zahvalimo na onome što nam daje kroz ovozemaljski život, čeka nas da prijateljski porazgovaramo sa njime, jer ono što se bojimo bilo kome reći On će čuti On će razumjeti! Isus za svakoga od nas ima vremena zato nemojmo ga u srijedu u crkvi ostaviti samoga, nego odvojimo koji trenutak i za Njega na povratku iz škole, posla, dućana, pošte….

ŠESTA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

11.02.2018. ŠESTA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Mirjana

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec

11.00.h. – Maruševec + 1. Stjepan Hainž, ob. Hainž te Antun Pocedulić – daje ob.

 1. Josip Štrlek, Ivan i Josipa(ž), Cmuk te Dražen Kelemenić – daje Marija
 2. Josip Ivko i ob. Ivko – daje ob. Ivko
 3. Ana Šagi – daju suprug i ob.
 4. Vjekoslav i Anđela(ž) Mihalina – daje sin
 5. Štrlek Ivan, Marko, Slavko i Rozalija, Breški Zlata i Pavao, Pintarić Mladen i Eva te Mato Lončar – daje Ana Breški

12.02.

ponedjeljak

(Ze.)

Sv. Zvonimir

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

13.10.h. – Druškovec – vjeronauk za krizmanike

13.02.

utorak

(Ze.)

Sv. Kastor

07.00.h. – Maruševec + Štefanija i Miroslav Plasajec – daje obitelj

08.00.h – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

14.02.

srijeda

(Lju.)

PEPELNICA – ČISTA SRIJEDA

Sv. Valentin

07.30.h. – Maruševec – prilika za sv. ispovijed

08.00.h. – Maruševec – na nakanu

17.00.h. – Maruševec – prilika za sv. ispovijed

18.00.h. – Maruševec – na nakanu

OBAVEZAN NEMERS KOJI OBVEZUJE OD 14. GODINE, TE POST KOJI OBVEZUJE OD 18. – 60. GODINE ŽIVOTA

Za vrijeme sv. Misa bit će obred pepeljenja, pa molim svu djecu da dođu na sv. Misu!

15.02.

Četvrtak

(Lju.)

Sv. Vitomir

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

11.30.h. – Druškovec – vjeronauk za prvopričesnike

17.00.h – 18.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

16.02.

Petak

(Lju.)

Sv. Julijana

16.00.h – Maruševec – pobožnost križnog puta

16.30.h – Maruševec + Andreja Geci – daje obitelj

17.00.h. – Maruševec – vjeronauk za prvopričesnike

18.00.h. – 19.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

17.02.

Subota

(Lju.)

Sv. Benedikt

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – Maruševec – vjeronauk za krizmanike

09.00.h – 10.00.h – Maruševec – župnik je u uredu

18.02.

Nedjelja

(Lju.)

PRVA KORIZMENA NEDJELJA

Sv. Gizela

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + 1. Veronika i Slavko Filipek – daje obitelj

2. Štefica (ž), Verona (ž), Marijan i Slavko Flis

3. Sudec Franjo, Veronika(ž) i ob.,te Posavec Josip i ob.

10.15.h. – Maruševec – pobožnost križnog puta

11.00.h. – Maruševec + 1. Slavko Kolenko – daje obitelj

 1. Posavec Stjepan, Slavko i Terezija te Vinko Latin
 2. Katica Makovec – daje Slavica
 3. Kata Špoljar, ob. Špoljar – daje Renato Bahun
 4. Franjo Bahun – daje supruga i obitelj
 • ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite!
 • U ČETVRTAK su servisirana zvona župne crkve, te kapele u Druškovcu i Jurketincu. Ima nekih nedostataka te čekamo ponude od “Elektro-Bosilja” da se modernizira elektronika!

PETA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

04.02.2018. PETA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Andrija Corsini

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + 1. Dragica, Mirko i Andrija Filipek – daje obitelj

 1. Šincek Franjo – daje kći Ljiljana s ob.
 2. Verica Njegač, Brlek Izidor te ob. Vinka Bančić
 3. Ivančević Marko, Merz Ivanka (ž) , Martinčević Rok i Vlado
 4. Martinčević Josip, Draga (ž) i Valent

11.00.h. – Maruševec + 1. Tomo, Verona i Marija Jakopec te Stanko, Ema i Mirko Hrgarek – daje ob. Jakopec

 1. Alojz, Marijan i Ruža Pejić te Stanko i Bara Kolenko – daje Anđela Pejić
 2. Stjepan i Marija Martinčević – daje ob. Gašparić
 3. Josip Matijašec – daje obitelj

05.02.

ponedjeljak

(Cr.)

Sv. Agata

07.00.h. – Maruševec + Čehok Emica, Antun i Ljuba, Denac Mario i ob. Blažunaj Juraja – daje Josip

08.00.h – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

13.10.h. – Druškovec – vjeronauk za krizmanike

06.02.

utorak

(Cr.)

Sv. Pavao Miki

17.00.h – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu

18.00.h. – Maruševec – Jaga Cmuk – daje Ivan

07.02.

srijeda

(Ze.)

Sv. Držislav

17.00.h – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu

18.00.h. – Maruševec + Danijel Nemec i Zdravko Rožmarić – daje Ivana Nemec

08.02.

Četvrtak

(Ze.)

Sv. Jeronim

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

07.00.h – 08.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

11.30.h. – Druškovec – vjeronauk za prvopričesnike

09.02.

Petak

(Bi.)

Sv. Skolastika

16.00.h – 17.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

17.00.h. – Maruševec – vjeronauk za prvopričesnike

18.00.h. – Maruševec + Ob. Priher, Jambres, Levanić i Marta Kudeljnjak – daje ob. Makovec

10.02.

Subota

(Cr.)

Bl. Alojzije Stepinac

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – Maruševec – vjeronauk za krizmanike

17.00.h. – Maruševec – krštenje

11.02.

Nedjelja

(Ze.)

ŠESTA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Mirjana

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec

11.00.h. – Maruševec + 1. Stjepan Hainž, ob. Hainž te Antun Pocedulić – daje ob.

 1. Josip Štrlek, Ivan i Josipa(ž), Cmuk te Dražen Kelemenić – daje Marija
 2. Josip Ivko i ob. Ivko – daje ob. Ivko
 3. Ana Šagi – daju suprug i ob.
 4. Vjekoslav i Anđela(ž) Mihalina – daje sin
 5. Štrlek Ivan, Marko, Slavko i Rozalija, Breški Zlata i Pavao, Pintarić Mladen i Eva te Mato Lončar – daje Ana Breški
 • ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite!
 • ŽUPA SV. VIDA – KAPUCINI – iduće nedjelje 11.02. slave blagdan ukazanja Bl. Dj. Marije u Lurdu, u 12.00.h. svečana je sv. misa koju predvodi mons. Josip Mrzljak varaždinski biskup. Detalje imate na oglasnoj ploči!