NEDJELJA KRISTA KRALJA – OGLASI – MARUŠEVEC

  24.11.2019. NEDJELJA KRISTA KRALJA– Sv. Krizogon
07.00.h. – Maruševec + 1. Josip Prešovar i roditelji Prešovar – daje obitelj

2. Vladimir i Štefica Zrinski, Dragutin i Justina (Ž) Zrinski, Škarika Marija i Dragutin te Martinčević Tomo i Ana – daje ob. Martinčević

3. Lončar Jožek – daju kumovi Kolarić

4. Stjepan Antolić – daje obitelj

5. Kata i Andrija Kovač, ob. Kovač i Flegarić – daje Božica

08.00.h. – Jurketinec

10.00.h. – Katedrala Varaždin – biskupsko ređenje imenovanog varaždinskog biskupa mons. Bože Radoša – pozivaju se svi vjernici da dođu!!!

25.11.

ponedjeljak

(Cr.)

Sv. Katarina 16.00.h. – 17.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

17.00.h. – Maruševec + Kata Jurić-Marjanović

 

26.11.

utorak (Ze.)

Sv. Konrad 16.00.h. – 17.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

17.00.h. – Maruševec + 1. Juraj i rod. Breški, Stjepan, Ivan i Cirila(ž) Cerjan – daje Štefanija Breški

2. Tomislav Jezidžić – daju roditelji

27.11.

srijeda

(Ze.)

Sv. Maksim Župnika nema

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

28.11.

Četvrtak

(Ze.)

  Sv. Držislav Župnika nema

16.00.h. – Druškovec – vjeronauk za krizmanike

29.11.

Petak

(Ze.)

Sv. Svjetlana 08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

16.00.h. – Maruševec – vjeronauk za krizmanike

17.00.h. – Maruševec + 1.Štefica Šagi – daje obitelj

2. Mikačić Štefa(ž), i Stjepan te Slavko Leskovar – daje ob. Leskovar i Šagi

30.11.

Subota

(Cr.)

Sv. Andrija 08.00.h. – Maruševec – vjeronauk za prvopričesnike

16.00.h. – Maruševec – Misa zahvalnica za 50.god braka Možanić Branko i Katarina r. Matijašec

17.00.h. – Maruševec – vjenčanje i krštenje

18.00.h. – Maruševec – krštenje

 01.12.

Nedjelja

(Lju.)

 PRVA NEDJELJA DOŠAŠĆA

Sv. Klementina

07.30.h. – Maruševec – za sve žive i pokojne rudare – daje jedan rudar

09.30.h. – Druškovec +1. Željko, Branko i Dora Martinčević, Ljubica i Drago Debanić, Marija i Janko Skok te Sabina – daje ob. Martinčević

2. Ema Belcar i Franjo Martinčević – daje obitelj

3.Vladimir, Slavko, Ivka i ob. Martinčević – daje obitelj

4. Ob. Belcar, Slavica, ob. Biškup, Slunjski Natalija i ob. Šekutor – daje Marijan Belcar

5. Eršegović Stanko, Stjepan, Verona, Posavec Stanko i Ema, Bančić Stjepan, Dragutin i Dora – daje obitelj

6. Šincek Franjo – daje supruga Štefanija i sin Robert

7. Slavko i Bara(ž) Fodrek te Barica(ž) Vršić – daje Štefica

8. – Bara(ž) i Stjepan Belcar, Josip, Amalija(ž) i Stjepan Zagoršćak, Zdravko, Rozalija(ž) i Josip Milec te Željko Martinčević

11.00.h. – Maruševec + 1. Zdravko, Dragutin i Anđela Kumrić, Ljubica Kundija, Dragutin i Štefanija Banec te ob. Ris – daju Marija Kumrić i djeca

2. Dalibor Ivko – daju roditelji

3. Josip, Juraj i Anđela Varga, Ema i Slavko Šagi, Ljubica Mušica, Stjepan i Marija Črepinko, Jagica, Josip i Jadranka Vojnović te ob. Beli – daje ob. Varga

4.Kolar Juraj, Davor, Stjepan, Jelica, Danica, Jagetić Dragutin, Stanko, Dragutin i Matilda – daje Kolar Božena

5. Štefanija Šimić te Slavica i Marko Štrlek – daje ob. Šimić

6. Agata i Josip Bregović – daje ob. Bregović

7. Milka i Zvonko Hanžek – daje suprug Ivan

8. Juraj Rogina

·       ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite u uredovno vrijeme!

·       KALENDARI ZA 2020 GODINU – možete ih nabaviti u sakristiji! Cijena 12- listova je 10,-kn a jednolisnih 2,-kn!

·       KRIZMA U NAŠOJ ŽUPI –  bit će 02.05.2020., u 11.00.h!!!

TRIDESET I TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

  17.11.2019. TRIDESET I TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Elizabeta
07.30.h. – Maruševec + Josip, Marko, Terezija, Juraj, Slavko i Slava Bosak te Ivan i Ana Premuž – daje Ružica

09.30.h. – Druškovec + 1. Anđela i Slavko Brlek – daje kći i zet Zlatko

2. Ivan i Jelica(ž) Inkret, roditelji i braća

3. Marino, Franjo i Josipa(ž) Martinčević, Franjo Belcar i ob., Barica(ž) i Ivan Šarko, Wolfgang Kramme

4. Herceg-Rušec Slavko i Nada(ž), Ravenski Ivica i Slavica(ž), Ivan Dolenec

5. Marko, Josip, Jura, Tereza(ž), Milka(ž) i Vlado Bosak, Šimunić Tereza(ž), Petriš Davor, Maloić Dragutin i Vinko, Ivančević Vera i Stanko

11.00.h. – Maruševec + 1. Marija i Ivan Kapljić, Vera i Janko Kolenko, Josip Kanjir te ob. Izidora Cupar – daje ob.

2. Ob. Novak, Antonia(ž), Josip, Dragutin, Eva i Juraj – daje obitelj

3. Dragica i Augustin Šagi te ob. Šagi i Kralj – daje Zdenka

4. Anton Grandić, Trani Đina, Ob. Grandić, Nadja i Nikola te ob. Vitasović-Grandić Boris i Mirjana – daje Vesna Rajšić

5. Peharda, Pavao i Elizabeta, Vinko i Anka te Klepač Andrija, Marica i Ivan te Verica Kihas i sin Marijan – daje ob. Vladimira Peharda

6. Ivan Banfić te ob. Banfić i Klepač – daje supruga Anđela

7. Na nakanu ozdravljenja

8. Saša Možanić – daju roditelji

17.00.h. – Maruševec – za sve poginule i preminule Hrvatske Branitelje

Nakon misnog slavlja bit će polaganje lampaša u spomen stradanja grada heroja – Vukovara!

18.11.

ponedjeljak

(Ze.)

Sv. Roman 16.00.h. – 17.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

17.00.h. – Maruševec – susret volontera Caritasa naše župe

18.11.h. – Maruševec, Druškovec, Jurketinec – zvona svake crkve u Hrvatskoj zazvone u znak sjećanja na žrtvu Vukovara, pozivajući na molitvu kako za žrtve zlodjela tako i za one koji su ih počinili.

19.11.

utorak (Ze.)

Sv. Matilda 16.00.h. – 17.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

17.00.h. – Maruševec + Rozalija Harjač, ob. Harjač i Krobot – daje obitelj

20.11.

srijeda

(Ze.)

Sv. Zlatko 16.00.h. – 17.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

17.00.h. – Maruševec + 1. Pavleković Josip, Ivan, Pavao i Ljubica i ob. Buden – daje Blanka

2. Josip Veseljko – daje supruga i djeca

21.11.

Četvrtak

(Bi.)

  Prikazanje B.D. Marije Župnika nema

16.30.h. – Maruševec – krunica

17.00.h.- Maruševec – za našeg novog biskupa mons. Bože Radoša

22.11.

Petak

(Cr.)

Sv. Cecilija 16.00.h. – Maruševec – vjeronauk za krizmanike

16.30.h. – Maruševec – vjenčanje i krštenje

18.30.h. – Maruševec – krunica

19.00.h – Maruševec – za našeg novog biskupa mons. Bože Radoša

Proslava blagdana Sv. Cecilije zaštitnice pjevača!!

23.11.

Subota

(Ze.)

Sv. Klement 08.00.h. – Maruševec – vjeronauk za prvopričesnike

16.00.h. – Maruševec – krštenje

17.00.h. – Maruševec – krštenje

17.30.h. – Maruševec – krunica

18.00.h. – Maruševec – za našeg novog biskupa mons. Bože Radoša

Sv. Misa za osobe s posebnim potrebama, stare, bolesne, nemoćne! Sv. Misu će nam predslaviti vlč. Leonardo Šardi! Ujedno za vrijeme mise bit će prilike za primiti sakramenat Bolesničkog pomazanja!

 24.11.

Nedjelja

(Bi.)

 NEDJELJA KRISTA KRALJA

Sv. Krizogon

07.00.h. – Maruševec + 1. Josip Prešovar i roditelji Prešovar – daje obitelj

2. Vladimir i Štefica Zrinski, Dragutin i Justina (Ž) Zrinski, Škarika Marija i Dragutin te Martinčević Tomo i Ana – daje ob. Martinčević

3. Lončar Jožek – daju kumovi Kolarić

4. Stjepan Antolić – daje obitelj

5. Kata i Andrija Kovač, ob. Kovač i Flegarić – daje Božica

08.00.h. – Jurketinec

10.00.h. – Katedrala Varaždin – biskupsko ređenje imenovanog varaždinskog biskupa mons. Bože Radoša – pozivaju se svi vjernici da dođu!!!

·       ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite u uredovno vrijeme!

·       KALENDARI ZA 2020 GODINU – možete ih nabaviti u sakristiji! Cijena 12- listova je 10,-kn a jednolisnih 2,-kn!

·       KRIZMA U NAŠOJ ŽUPI –  bit će 02.05.2020., u 11.00.h!!!

TRIDESET I DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

  10.11.2019. TRIDESET I DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Demetrije
07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec +1. Tomo, Antun I Julika Vincek – daje kći s obitelji

11.00.h. – Maruševec + 1. Alojz i Katarina Peharda, ob. Gašparić, Danko i Slava Janiček – daje ob. Flis

2. Juraj Eršegović, Kristijan Kolar, Ema Čehok, Ob. Valenta Kolar, Ob. Marka Kolar, Ob. Čirila Klepač – daje Barbara Eršegović

3. Marija, Vladimir, Stjepan, Vlado i Ivica Posavec, Dragica i Matija Kolarić, te Anđela Tkalčec – daje ob. Stjepana Kolarić

4. Dr. Mirjana Vitasović – Grandić, Kata, Jura, Darko i Barica Gašparić – daje Marija Peharda

5. Lončar Vika i Juraj te Horbec Julijana i Janko – daje kći Jasenka Gložinić

11.11.

ponedjeljak (Bi.)

Sv. Martin 07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

 

12.11.

utorak (Cr.)

Sv. Jozafat Župnika nema!
13.11.

srijeda (Ze.)

Sv. Brcko 16.00.h. – 17.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

17.00.h. – Maruševec  – na nakanu

14.11.

Četvrtak

(Cr.)

  Sv. Nikola Tavelić 08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

16.00.h. – Druškovec – vjeronauk za krizmanike

17.00.h. – Maruševec + Josip, Vikica i Juraj Breški – daje ob. Dragutina Breški

15.11.

Petak

(Ze.)

Sv. Paulin 07.00.h. – Maruševec + Katarina Peharda, ob. Makovec i Peharda te Biserka Damjanić – daje Anđela

08.00.h. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu

11.30.h. – Druškovec – vjeronauk za prvopričesnike

16.00.h. – Maruševec vjeronauk za krizmanike

16.11.

Subota

(Ze.)

Sv. Agneta 07.00.h. – Maruševec + Ivan i Ema Klepač, ob. Klepač, Juraj i Stanka(ž), Izidor i Anka Krklec – daje Slavko Klepač

08.00.h. – Maruševec – vjeronauk za prvopričesnike

16.00.h. – Maruševec – krštenja

 17.11.

Nedjelja

(Ze.)

TRIDESET I TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Elizabeta

07.30.h. – Maruševec + Josip, Marko, Terezija, Juraj, Slavko i Slava Bosak te Ivan i Ana Premuž – daje Ružica

09.30.h. – Druškovec + 1. Anđela i Slavko Brlek – daje kći i zet Zlatko

2. Ivan i Jelica(ž) Inkret, roditelji i braća

3. Marino, Franjo i Josipa(ž) Martinčević, Franjo Belcar i ob., Barica(ž) i Ivan Šarko, Wolfgang Kramme

4. Herceg-Rušec Slavko i Nada(ž), Ravenski Ivica i Slavica(ž), Ivan Dolenec

5. Marko, Josip, Jura, Tereza(ž), Milka(ž) i Vlado Bosak, Šimunić Tereza(ž), Petriš Davor, Maloić Dragutin i Vinko, Ivančević Vera i Stanko

11.00.h. – Maruševec + 1. Marija i Ivan Kapljić, Vera i Janko Kolenko, Josip Kanjir te ob. Izidora Cupar – daje ob.

2. Ob. Novak, Antonia(ž), Josip, Dragutin, Eva i Juraj – daje obitelj

3. Dragica i Augustin Šagi te ob. Šagi i Kralj – daje Zdenka

4. Anton Grandić, Trani Đina, Ob. Grandić, Nadja i Nikola te ob. Vitasović-Grandić Boris i Mirjana – daje Vesna Rajšić

5. Peharda, Pavao i Elizabeta, Vinko i Anka te Klepač Andrija, Marica i Ivan te Verica Kihas i sin Marijan – daje ob. Vladimira Peharda

6. Ivan Banfić te ob. Banfić i Klepač – daje supruga Anđela

7. Na nakanu ozdravljenja

8. Saša Možanić – daju roditelji

17.00.h. – Maruševec – za sve poginule i preminule Hrvatske Branitelje

Nakon misnog slavlja bit će polaganje lampaša u spomen stradanja grada heroja – Vukovara!

·       ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite u uredovno vrijeme!

·       BISKUPSKO REĐENJE – mons. Bože Radoša novog Varaždinskog biskupa bit će u nedjelju 24.11.2019., u varaždinskoj katedrali u 10.00.h.

·       SAKRAMENAT SV. ŽENIDBE – žele sklopiti: Dalibor Makovec – Diak, sin Josipa Makovec – Diak i Marije r. Hanžek., rođ. 08.02.1988. u Varaždinu iz Jurketinec 54, Župa Maruševec i Marija Posavec, kći Slavka Posavec i Božene r. Tomašinjak., rođ. 25.10.1993. u Varaždinu iz Jurketinec 54, Župa Maruševec. Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti 30.11.2019. u Maruševcu! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!

·       U SUBOTU 23.11.2019., u 18.00.h., zadnji dan trodnevnice uoči ređenja mons. Bože Radoša, bit će Sv. Misa za osobe s posebnim potrebama, stare, bolesne, nemoćne! Sv. Misu će nam predslaviti vlč. Leonardo Šardi! Ujedno za vrijeme mise bit će prilike za primiti sakramenat Bolesničkog pomazanja!

TRIDESET I PRVA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

  03.11.2019. TRIDESET I PRVA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Silvija
07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + Vlado Lončar te Verica Njegač – daje obitelj

2. Nada, Ivan, Ljubica i Jurica Herceg – daju djeca

3. Ribić Vinko i Marija – daju kćeri

4. Martin, Josipa i Josip Martinčević-Gregurin i obitelj
5. Stanko, Stjepan, Bara i obitelj Belcar, obitelj Premužić, Kovačić i Malović

11.00.h. – Maruševec + 1. Josip, Đurđica i Milan Maruševec, Stjepan, Marija i Ivan Hainž – daje ob. Maruševec i Možanić

2. Slavko, Stanko i Ema Kukec, Stanko, Milka i Ob. Kretić, Viktor, Ljubica i Boris Križnjak te Franjo, Andrija i Ema Plasajec te ob. Mendaš i Horbec – daje Draga Kukec

3. Dragutin, Ivka i Cvjetko Štefanec te Štefanija Šincek – daje Josipa(ž) Štefanec

4. Vusić Ana, Jagarinec Ivan i Marija Koren – daje Đurđica

5. Ob. Dundović, Jurinjak, Cesar – daje ob. Jurinjak

04.11.

ponedjeljak

(Bi.)

Sv. Drago 16.00.h. – 17.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

17.00.h. – Maruševec + Zdravko Kumrić, Ljubica Kundija, Ob. Lončar-Petrinjak, Kundija, Kumrić, Banec i Ris – daju djeca i unuci

05.11.

utorak

(Ze.)

Sv. Mirko 07.00.h. – Maruševec + Ob. Tomić i Knežević – daje Marko Tomić

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

06.11.

srijeda

(Ze.)

Sv. Vedran Župnika nema!
07.11.

Četvrtak

(Ze.)

  Sv. Anđelko 08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

16.00.h. – Druškovec – vjeronauk za krizmanike

17.00.h. – Maruševec + Danijel Nemec – daje Ivana

08.11.

Petak

(Ze.)

Sv. Klaudije 07.00.h. – Maruševec + Grgec Darko i Ignac, Korpar Dragutin, Jambrešić Juraj i Marija – daje Marija Grgec

08.00.h. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu

11.30.h. – Druškovec – vjeronauk za prvopričesnike

16.00.h. – Maruševec vjeronauk za krizmanike

09.11.

Subota

(Bi.)

GODIŠNJICA POSVETE LATERANSKE BAZILIKE 07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – Maruševec – vjeronauk za prvopričesnike

16.00.h. – Maruševec – krštenje

 10.11.

Nedjelja

(Ze.)

TRIDESET I DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Demetrije

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec +1. Tomo, Antun I Julika Vincek – daje kći s obitelji

11.00.h. – Maruševec + 1. Alojz i Katarina Peharda, ob. Gašparić, Danko i Slava Janiček – daje ob. Flis

2. Juraj Eršegović, Kristijan Kolar, Ema Čehok, Ob. Valenta Kolar, Ob. Marka Kolar, Ob. Čirila Klepač – daje Barbara Eršegović

3. Marija, Vladimir, Stjepan, Vlado i Ivica Posavec, Dragica i Matija Kolarić, te Anđela Tkalčec – daje ob. Stjepana Kolarić

·       ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite u uredovno vrijeme!

·       BISKUPSKO REĐENJE – mons. Bože Radoša bit će u nedjelju 24.11.2019., u varaždinskoj katedrali u 10.00.h. U našoj župi uoči ređenja pripremat ćemo se trodnevnom duhovnom pripremom!