TRIDESET I DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

  10.11.2019. TRIDESET I DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Demetrije
07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec +1. Tomo, Antun I Julika Vincek – daje kći s obitelji

11.00.h. – Maruševec + 1. Alojz i Katarina Peharda, ob. Gašparić, Danko i Slava Janiček – daje ob. Flis

2. Juraj Eršegović, Kristijan Kolar, Ema Čehok, Ob. Valenta Kolar, Ob. Marka Kolar, Ob. Čirila Klepač – daje Barbara Eršegović

3. Marija, Vladimir, Stjepan, Vlado i Ivica Posavec, Dragica i Matija Kolarić, te Anđela Tkalčec – daje ob. Stjepana Kolarić

4. Dr. Mirjana Vitasović – Grandić, Kata, Jura, Darko i Barica Gašparić – daje Marija Peharda

5. Lončar Vika i Juraj te Horbec Julijana i Janko – daje kći Jasenka Gložinić

11.11.

ponedjeljak (Bi.)

Sv. Martin 07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

 

12.11.

utorak (Cr.)

Sv. Jozafat Župnika nema!
13.11.

srijeda (Ze.)

Sv. Brcko 16.00.h. – 17.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

17.00.h. – Maruševec  – na nakanu

14.11.

Četvrtak

(Cr.)

  Sv. Nikola Tavelić 08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

16.00.h. – Druškovec – vjeronauk za krizmanike

17.00.h. – Maruševec + Josip, Vikica i Juraj Breški – daje ob. Dragutina Breški

15.11.

Petak

(Ze.)

Sv. Paulin 07.00.h. – Maruševec + Katarina Peharda, ob. Makovec i Peharda te Biserka Damjanić – daje Anđela

08.00.h. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu

11.30.h. – Druškovec – vjeronauk za prvopričesnike

16.00.h. – Maruševec vjeronauk za krizmanike

16.11.

Subota

(Ze.)

Sv. Agneta 07.00.h. – Maruševec + Ivan i Ema Klepač, ob. Klepač, Juraj i Stanka(ž), Izidor i Anka Krklec – daje Slavko Klepač

08.00.h. – Maruševec – vjeronauk za prvopričesnike

16.00.h. – Maruševec – krštenja

 17.11.

Nedjelja

(Ze.)

TRIDESET I TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Elizabeta

07.30.h. – Maruševec + Josip, Marko, Terezija, Juraj, Slavko i Slava Bosak te Ivan i Ana Premuž – daje Ružica

09.30.h. – Druškovec + 1. Anđela i Slavko Brlek – daje kći i zet Zlatko

2. Ivan i Jelica(ž) Inkret, roditelji i braća

3. Marino, Franjo i Josipa(ž) Martinčević, Franjo Belcar i ob., Barica(ž) i Ivan Šarko, Wolfgang Kramme

4. Herceg-Rušec Slavko i Nada(ž), Ravenski Ivica i Slavica(ž), Ivan Dolenec

5. Marko, Josip, Jura, Tereza(ž), Milka(ž) i Vlado Bosak, Šimunić Tereza(ž), Petriš Davor, Maloić Dragutin i Vinko, Ivančević Vera i Stanko

11.00.h. – Maruševec + 1. Marija i Ivan Kapljić, Vera i Janko Kolenko, Josip Kanjir te ob. Izidora Cupar – daje ob.

2. Ob. Novak, Antonia(ž), Josip, Dragutin, Eva i Juraj – daje obitelj

3. Dragica i Augustin Šagi te ob. Šagi i Kralj – daje Zdenka

4. Anton Grandić, Trani Đina, Ob. Grandić, Nadja i Nikola te ob. Vitasović-Grandić Boris i Mirjana – daje Vesna Rajšić

5. Peharda, Pavao i Elizabeta, Vinko i Anka te Klepač Andrija, Marica i Ivan te Verica Kihas i sin Marijan – daje ob. Vladimira Peharda

6. Ivan Banfić te ob. Banfić i Klepač – daje supruga Anđela

7. Na nakanu ozdravljenja

8. Saša Možanić – daju roditelji

17.00.h. – Maruševec – za sve poginule i preminule Hrvatske Branitelje

Nakon misnog slavlja bit će polaganje lampaša u spomen stradanja grada heroja – Vukovara!

·       ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite u uredovno vrijeme!

·       BISKUPSKO REĐENJE – mons. Bože Radoša novog Varaždinskog biskupa bit će u nedjelju 24.11.2019., u varaždinskoj katedrali u 10.00.h.

·       SAKRAMENAT SV. ŽENIDBE – žele sklopiti: Dalibor Makovec – Diak, sin Josipa Makovec – Diak i Marije r. Hanžek., rođ. 08.02.1988. u Varaždinu iz Jurketinec 54, Župa Maruševec i Marija Posavec, kći Slavka Posavec i Božene r. Tomašinjak., rođ. 25.10.1993. u Varaždinu iz Jurketinec 54, Župa Maruševec. Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti 30.11.2019. u Maruševcu! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!

·       U SUBOTU 23.11.2019., u 18.00.h., zadnji dan trodnevnice uoči ređenja mons. Bože Radoša, bit će Sv. Misa za osobe s posebnim potrebama, stare, bolesne, nemoćne! Sv. Misu će nam predslaviti vlč. Leonardo Šardi! Ujedno za vrijeme mise bit će prilike za primiti sakramenat Bolesničkog pomazanja!