PETNAESTA I ŠESNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

14. 07. 2024. PETNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU– Sv. Kamilo
Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa
09.30.h. – Jurketinec + Marija i Franjo Kišić, Stjepan, Ana, Josip i Paula Cerjan, Marija Kolenko, Mirko Rožman te ob. Gradiček – daje ob. Kišić
11.00.h. – Maruševec + Marija Korpar i Josip Komes – daje Ivan Korpar
15.07. Ponedjeljak (Bi.)Sv. Bonaventura16.00.h. – Maruševec – krštenje
18.00.h. – Maruševec – na nakanu ozdravljenja bolesnih osoba
16.07. Utorak (Ze.)Sv. KarmelaNema Sv. Mise
17.07. Srijeda (Ze)Sv. Rufina18.00.h. – Maruševec + Anka Ciglar, Ivan i Josipa(ž), ob. Glavica, Irena Posavec, ob. Podgorelec i Kokot – daje ob. Belužić
18.07. Četvrtak (Ze.)Sv. Emilija18.00.h. – Maruševec + Slivar Mladen, Rozalija, Josip, ob. Šagi, Rušec, Martinčević Ivan, Toni, Viktorija i Agata – daje Vera Nakon misnog slavlja bit će Euharistijsko klanjanje!
19.07. Petak (Ze.)  Sv. Makrina18.00.h. – Maruševec + Leskovar Katica – daje Marijan Novoselec
20.07. Subota (Ze.)Sv. Ilija16.00.h. – Maruševec – krštenje
18.00.h. – Maruševec – KUMULATIVNA+ 1. Dragutin Štrlek – daje obitelj
2. Juraj Kralj, Vinko, Anđela(ž), Rok i Kata Kolenko, Ivan Krobot, Josip, Višnja, Ljuba i Tomo Peharda, Stjepan Lončar, Anka i Stanko Bregović, ob. Banec, Mihalić i Žlibar – daje obitelj
3. Damir Hrbud, Ivanka Premužić, Marija Martan i Novoselec Vera – daje obitelj
4. Ob. Kolar, Viktorija i Josip, ob. Kovač, ob. Husnjak, Mirko, Slavica, Dragutin, Barbara, Ivan i Luka, Peharda Ivka, ob. Marije Cerjan, ob. Ivana Kolar te ob. Sigl – daje Dragutin Kolar
21.07. Nedjelja (Ze.)ŠESNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU Sv. DanicaSv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa
09.30.h. – Druškovec + Ivan Surko – daje obitelj
11.00.h. – Maruševec + Juraj Krobot – daje obitelj
22.07. Ponedjeljak (Bi.)Sv. Marija MagdalenaNema Sv. Mise
23.07. Utorak (Ze.)Sv. BrigitaNema Sv. Mise
24.07. Srijeda (Ze)Sv. Boris18.00.h. – Maruševec + Josip Cerjan
25.07. Četvrtak (Cr..)Sv. Jakov18.00.h. – Maruševec + Andrija i Jana(ž) Kolenko, Gašpar i Cirila(ž) Bahun, Stjepan i Margareta Ptiček – daje ob. Ivana Kolenko
Nakon misnog slavlja bit će Euharistijsko klanjanje!
26.07. Petak (Bi.)  Sv. Joakim i Ana07.00.h. – Maruševec + Terezija, Dragutin i Božena Kolačko, Nikola, Franciska, Franjo i Vera Posavec, Marija i Andrija Zagorec – daje ob. Kračun
27.07. Subota (Ze.)Sv. Klement16.00.h. – Maruševec – krštenje
18.00.h. – Jurketinec – KUMULATIVNA+ 1. Ana Kramaci – daje obitelj
2. Kata i Tomo Gazdić – daje ob. Deduš
28.07. Nedjelja (Ze.)SEDAMNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU Sv. NikanorSv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa
09.30.h. – Jurketinec  – na nakanu 11.00.h. – Maruševec + Marin, Slavica i Mijo Vrbnjak – daje Mirjana Mesec
KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA BROJ MOB: 098/44 66 02 U UREDOVNO VRIJEME! ŽUPNIK JE OD 14.07. – 28.07., NA GODIŠNJEM ODMORU – mijenja me vlč. Josip Biškup mladomisnik raspored s događajima imate na listiću, a u slučaju smrti člana obitelji javite se na „Markom“ g. Zdravku Kukec!
Župni ured neće raditi do 29.07.2024! Hvala!
ŽENIDBENI NAVJEŠTAJ: Sakramenat sv. ženidbe žele sklopiti:
1. Patrik Kolačko, sin Ivice i Tatjane r. Hanžek, rođ., 22.07.2000., u Varaždinu iz Druškovca 112, Župa Maruševec i Dijana Golub, kći Stjepana i Ankice r. Draksler, rođ., 14.05.2001., u Varaždinu iz Jerovec 104, Župa Kamenica. Sakramenat sv Ženidbe žele sklopiti 03.08.2024., u Maruševcu! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!
2. Ivan Vincek, sin Stjepana i Drage r. Cmuk, rođ., 18.12.1992., u Varaždinu iz Jurketinec 60, Župa Maruševec i Samanta Kretić, kći Marijana i Veronike r. Peharda, rođ., 17.08.1994., u Varaždinu iz L.D. Gustava Krkleca 30, Župa Maruševec.  Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti 31.08.2024., u Maruševcu! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!
3. Ivan Josipović, sin Stipe i Ruže r. Pretković, rođ. 27.11.1995., u Varaždinu iz Ulice Adama i Katarine Patačić 5, Župa Lepoglava i Dijana Glavica, kći Juraja i Ksenije r. Flajšman, rođ. 23.05.1995., iz Biljevec 69, Župa Maruševec.  Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti 14.09.2024., u Maruševcu! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!
ZLATNA MISA u Vinici 28.07.2024., u 11.00.h prečasnog Valenta Posavca župnika u Vinici i dekana Ivanečkog dekanata – dođimo i zahvalimo Bogu na 50., godina služenja i svećeničkog života!

ČETRNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

07. 07. 2024. ČETRNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU– Sv. Vilibald
Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec + Horbec Ema – daju kčeri
08.00.h. – Druškovec + Tomo i Paula Bunić te Gašpar i Mara Hruškar – daje obitelj (Molim Vas da obavijestite jedni druge o promijenjenom rasporedu Sv. Misa) 10.00.h. – VARAŽDIN – CRKVA SV. VIDA – MLADA MISA VLČ. JOSIPA BIŠKUP
08.07. Ponedjeljak (Ze.)Sv. Akvila19.00.h. – VARAŽDIN – CRKVA SV. VIDA – MISA ZAHVALNICA VLČ. JOSIPA BIŠKUP  
09.07. Utorak (Ze.)Sv. Marija Petković17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“
18.00.h. – Maruševec + Furjan Ivan i Mihin Josipa(ž) – daje obitelj Za vrijeme mise moli se časoslov!
10.07. Srijeda (Ze)Sv. Amalija07.00.h. – Maruševec + Josip Breški te Vladimir i Slavko Mikačić – daje Ema Breški
08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“
11.07. Četvrtak (Bi..)Sv. Benedikt17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“
18.00.h. – Maruševec + Jambrešić Marija, Vika i Ivan te Juraj i Agata Zgrebec – daje ob. Zgrebec Nakon misnog slavlja bit će Euharistijsko klanjanje!
12.07. Petak (Ze.)  Sv. Proklo17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“
18.00.h. – Maruševec + Makovac Juraj, rod. Makovac, Cmrečak i braća te Miroslav Cmuk i Đuro Marić – daje Bernarda
13.07. Subota (Ze.)Sv. Margareta18.00.h. – Druškovec – KUMULATIVNA+ 1. Đurđica Lazni, Šincek Rok i Anđela – daje obitelj
2. Ob. Bančić, Posavec i Kozina – daje ob. Bančić
3. Stjepan Viderščak, Ivan Vidaček, Robert Vrabec, Đuro i Marija Pandurić, ob. Andrije Smodeka, Štefanija Kušter, Silvestar i Anđela Posavec te Dragutin i Rozalija Šostar – daje ob. Josipa Smodek
4. Nada Vlahović, Karlo i Agata Kliček, Katica i Jakov Mihelčić, Vilko Mavrek i Božica Kliček – daje Božica Vlahović
5. Herceg Rok – daje obitelj
14.07. Nedjelja (Ze.)PETNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU Sv. KamiloSv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa 09.30.h. – Jurketinec + Marija i Franjo Kišić, Stjepan, Ana, Josip i Paula Cerjan, Marija Kolenko, Mirko Rožman te ob. Gradiček – daje ob. Kišić
11.00.h. – Maruševec + Marija Korpar i Josip Komes – daje Ivan Korpar
KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA BROJ MOB: 098/44 66 02 U UREDOVNO VRIJEME! ŽUPNIK OD 14.07. – 28.07. IDE NA GODIŠNJI ODMOR – te Vas molim da koji trebate nešto iz župnog ureda potvrde ili upisati mise da si to riješite kroz ovaj tjedan dok sam kod kuće! Hvala!