DVADESET I ŠESTA NEDJELJA KROZ GODINU – MARUŠEVEC – OGLASI

30.09. 2018. DVADESET I ŠESTA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Jeronim

07.00.h. – Maruševec – župna misa

09.00.h. – Maruševec + 1. Ivan i Marija Možanić – daje ob. Brodar

 1. Ana Šagi, Tomislav Kihas, Marijan, Jagica, Petar, Margareta, Ružica, Saša i Sanja Brežnjak – daje Stanko Šagi i ob.
 2. Marija i Janko Tomašek – daje ob. Kokotec
 3. Zahvala – za ozdravljenje jedne osobe
 4. Ivan Pavlović, Slavko i Štefanija Šagi te Ivan i Julijana Pavlović – daje Barica
 5. Mato, Stanka(ž) i Mirko Bahun te Petar i ob. Peharda – daje Slava

RODITELJSKI SASTANAK ZA PRVOPRIČESNIKE

11.00.h. – Donja Voća – mlada misa vlč. Miro Denac

01.10.

ponedjeljak

(Bi.)

Sv. Terezija od Djeteta Isusa

18.00.h. – 18.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu

18.30.h. – Maruševec – krunica

19.00.h. – Maruševec + Izidor Mesec – daje ob.

02.10.

utorak

(Bi.)

Sv. Anđeli Čuvari

06.30.h. – Maruševec – krunica

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

03.10.

srijeda

(Ze.)

Sv. Svjetlana

Župnika nema

18.30.h. – Maruševec – krunica

04.10.

Četvrtak

(Bi.)

Sv. Franjo Asiški

17.00.h – 18.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

18.30.h. – Maruševec – krunica

19.00.h. – Maruševec + Vladimir Hainž

Prije sv. Mise prilika za sv. Ispovijed, prvi dan trodnevnice uoči Gospe Čiselske

05.10.

Petak

(Ze.)

Sv. Miodrag

17.00.h – 18.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

18.00.h. – Maruševec – krunica

18.30.h. – Maruševec – klanjanje pred Presvetim

19.00.h. – Maruševec + Kata Jurić-Marjanović – daje ob

Prije sv. Mise prilika za sv. Ispovijed, drugi dan trodnevnice uoči Gospe Čiselske

06.10.

Subota

(Ze.)

Sv. Bruno

13.00.h. – Kotlovijada pripremanje kotlovine između udruga, druženje, program vodi legendarni Vid Balog, nakon programa živa muzika pod šatorom.

17.00.h – 18.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

18.30.h. – Maruševec – krunica

18.00.h. – 19.00.h. – Ispovijed bolesnih i nemoćnih

19.00.h. – Maruševec + Juraj Makovec i rod., ob, Kapljić, Andrija i Anđela Peharda te Stjepan i Ana Špoljar – daje Marija

Za vrijeme Sv. Mise bit će podjeljivanje sakramenta Bolesničkog pomazanja, treći dan trodnevnice uoči Gospe Čiselske

07.10.

Nedjelja

(Ze.)

DVADESET I SEDMA NEDJELJA KROZ GODINU

GOSPA ČISELSKA

07.30.h. – Maruševec – župna misa

08.30.h. – Budnica Kuburaške udruge Maruševec i početak “7.sajma v Maruševcu“

10.00. h. – Svečano otvorenje 7. Sajma v Maruševcu

11.00.h. – Maruševec – ZA SVE ŽIVE I POKOJNE KUBURAŠE OPĆINE MARUŠEVEC

 1. Čedomir, Dragutin, ob. Klepač, Međeral, Vučković te Vladimir Šac – daje ob. Međeral
 2. Antun Mislović – daju kčerke
 3. Siniša Zečević i Nevenka Jakupović – daje ob. Klepač i Jakupović
 4. Andrija i ob. Kolenko, ob. Jug i Matijašec te Slavko Posavec-Kovač – daje ob. Kolenko
 5. Anica i vlč. Jozo Tomić – daje ob. Tomić
 6. Josip Matijašec – daje ob. Matijašec
 7. Stjepan, Dragica(ž), č.s. Vjera Posavec, Josip Podbojec i ob., Štefica i Slavko Makovec, Josip Serini, ob. Šalomon i Vrbanec – daje Marija Podbojec
 8. Ob. Tomašek i Šimek te Ana Cmuk i ob. Kolar – daje ob. Tomašek
 9. Marija, Vladimir, Stjepan, Ivica i Vlado Posavec te Matija i Dragica(ž) Kolarić i Anđela(ž) Tkalčec – daje ob. Stjepana Kolarić
 10. Korpar Juraj – daje supruga

Koncelebrirano misno slavlje predslavi nam vlč. Nikola Markušić župnik iz Novog Virja dok nam pjevanje na misi predvodii župni zbor Sv. Josipa iz Novog Virja pod vodstvom gospođe Katice Ištvan!

12.15.h. – Zajednički nastup kuburaških udruga

12.30.h. – Nastup KUD-a „Klaruš“

13.00.h. – Početak kuburaškog natjecanja (po završetku natjecanja proglašenje pobjednika i zajedničko druženje)

 • ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite u vrijeme rada župnog ureda te prije i poslije Sv. Misa. U slučaju bolesničkog pomazanja uvijek!
 • ČESTITAMO našim KUM-ovima, dvanaest godina od njihovog osnutke i zahvaljujemo na suradnji kao i na tradiciji ovoga kraja koju pronose!
 • SAKRAMENAT SV. ŽENIDBE: žele sklopiti: 1. Vlado Cmuk, sin Slavka i Marije r. Đunđek., rođ. 09.09.1984., u Varaždinu iz Maruševec 69, župa Maruševec i Martina Erendić, kći Milana i Barice r. Šnevajs., rođ. 16.11.1984., u Zagrebu iz B. Radića 5, Gojanec, župa Vidovec! Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti 20.10.2018., u Maruševcu! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!2. Filip Premužić, sin Zlatka i Mirjane r. Kveštek, rođ. 24.09.1992., u Varaždinu iz Bikovec 2 , župa Maruševec i Marija Slaviček, kći Dragutina i Zdenke r. Dolenec, rođ. 22.04.1993., u Čakovcu iz Kneza Domagoja 32, Prelog, župa Prelog. Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti 06.10.2018., u župi Sv. Nikola – Varaždin! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!
 • LISTOPADSKE POBOŽNOSTI – pola sata prije sv. Mise moli se krunica osim ako je rasporedom drugačije određeno!

DVADESET I PETA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

23.09. 2018. DVADESET I PETA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Lino

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec

11.00.h. – Maruševec + 1. Barbara Buden, Katica i Ivan Makovec te ob. Pižeta – daje Božena Korpar

 1. Ivan Đurasek i ob., Barica i Julio Hruškar i ob.
 2. Ivan i Ema Breški, Josip, Vika i Vladimir Križnjak te Cvetko, Franca(ž), Tomo i Ivica Varga – daje ob. Varga
 3. Petar i Marica Osterman, Franjo i Stanka (ž) Štrlek te Ivan, Rozalija i Vinko Kveštek – daje ob. Osterman Ivana
 4. Slavica i Milomir Jovanović, Jagica i Josip Popijač i ob. Jovanović i Popijač – daje Popijač Stjepan

RODITELJSKI SASTANAK ZA KRIZMANIKE

24.09.

ponedjeljak

(Ze.)

Sv. Anatolij

19.00.h. – Maruševec + Mirjana Grandić – Vitasović

25.09.

utorak

(Ze.)

Sv. Zlata

26.09.

srijeda

(Ze.)

Sv. Damir

27.09.

Četvrtak

(Bi.)

Sv. Vinko Paulski

18.00.h. – Maruševec + Ivan, Jaga, Štefanija i Dragutin Cmuk te Ivan i Marija Mežnarek – daje ob. Ivana Kelemen

28.09.

Petak

(Ze.)

Sv. Vjenceslav

29.09.

Subota

(Bi.)

Sv. Mihael, Gabrijel i Rafael

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

12.00.h. – Maruševec – vjenčanje

16.30.h. – Donja Voća – svećenićko ređenje vlč. đakona Miro Denac

17.00.h. – Maruševec – krštenje

18.00.h. – Maruševec – vjenčanje i krštenje

19.00.h. – Dom kulture Čalinec – dramska večer u sklopu proslave “Čiselske nedele” koju organiziraju KUM-ovi iz Maruševca – nastupaju amaterske dramske skupine: 1. Udruga žena Vidovec., 2. Sekcija KUD-a Jesenje iz Jesenja, 3. PAS iz Preloga

30.09.

Nedjelja

(Ze.)

DVADESET I ŠESTA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Jeronim

07.00.h. – Maruševec – župna misa

09.00.h. – Maruševec + 1. Ivan i Marija Možanić – daje ob. Brodar

 1. Ana Šagi, Tomislav Kihas, Marijan, Jagica, Petar, Margareta, Ružica, Saša i Sanja Brežnjak – daje Stanko Šagi i ob.
 2. Marija i Janko Tomašek – daje ob. Kokotec
 3. Zahvala – za ozdravljenje jedne osobe
 4. Ivan Pavlović, Slavko i Štefanija Šagi te Ivan i Julijana Pavlović – daje Barica

RODITELJSKI SASTANAK ZA PRVOPRIČESNIKE

11.00.h. – Donja Voća – mlada misa vlč. Miro Denac

 • ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite u vrijeme rada župnog ureda te prije i poslije Sv. Misa. U slučaju bolesničkog pomazanja uvijek!
 • POČELI su ovih dana radovi na sanaciji temelja i drenaže “starog farofa” koje izvodi tvrtka “MIPCRO” sa podizvođačima! Zahvaljujem našoj Općini Maruševec na čelu sa načelnikom g. Damir Šprem na inicijativi i vođenju ovog projekta zajedno sa župom! Vrijednost radova je 149.950,00-kn, od toga Ministarstvo kulture Republike Hrvatske sudjeluje sa 100.000,00- kn a naša Općina Maruševec sa 49.950,00-kn!
 • ŽUPNIKA NEMA OD DANAS DO PETKA – mijenja me preč. Valent Posavec župnik iz Vinice!

DVADESET I ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

16.09. 2018. DVADESET I ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Ljudmila

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + 1. Ana Prekupec – daje obitelj

2. Anđela i Josip Martinčević, Sofija i Ignac Martinčević – Mikić – daje obitelj

11.00.h. – Maruševec + 1. Marija, Mirko i Ivan Cupar, ob. Cupar, Mirko i Draga(ž), ob. Možanić, Hrgarek, Peharda te Stjepan i Josip Korpar – daje ob. Cupar

 1. Lončar Matej, Vinko, Helena, Tomo, Ivan i Darko Kundija te Franjo i Ana Turnšek – daje ob. Lončar
 2. Stjepan Martinčević, Marija Marčec, Franjo i Mirko Hainž te Stjepan, Marko, Cirila(ž) Čehok – daje ob. Martinčević
 3. Slavica i Izidor Čehok, ob. Čehok, Ljerka i Stanko Ljubek, Josip Korpar te ob. Kolar – daje Josipa Vrbanec
 4. Katarina, Ivan, Stjepan i rod. Špiranec te Josip Kralj i rod., te Andrija i Anđela Peharda – daje Zdenka

Misa je zaziva Duha Svetog za sve naše školarce!

17.09.

ponedjeljak

(Ze.)

Sv. Lambert

18.00.h. – 19.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

19.00.h. – Maruševec + Štefa, Andrija i Ivan Možanić te Marija Novačić – daje ob.

18.09.

utorak

(Ze.)

Sv. Sonja

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

19.09.

srijeda

(Ze.)

Sv. Emilija

07.00.h. – Maruševec + Marko, Rok, Zora(ž) i Juraj Bahun, Štrlek Izidor i Ema, Bregović Josipa(ž) te Kata Cmuk – daje Stjepan

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

20.09.

Četvrtak

(Cr.)

Sv. Andrija Kim

Župnika nema

21.09.

Petak

(Cr.)

Sv. Matej

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

18.00.h. – Maruševec – krštenje

22.09.

Subota

(Ze.)

Sv. Silvan

KVATRE

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

16.00.h. – Maruševec – krštenje

23.09.

Nedjelja

(Ze.)

DVADESET I PETA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Lino

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec

11.00.h. – Maruševec + 1. Barbara Buden, Katica i Ivan Makovec te ob. Pižeta – daje Božena Korpar

 1. Ivan Đurasek i ob., Barica i Julio Hruškar i ob.
 2. Ivan i Ema Breški, Josip, Vika i Vladimir Križnjak te Cvetko, Franca(ž), Tomo i Ivica Varga – daje ob. Varga
 3. Petar i Marica Osterman, Franjo i Stanka (ž) Štrlek te Ivan, Rozalija i Vinko Kveštek – daje ob. Osterman Ivana

RODITELJSKI SASTANAK ZA KRIZMANIKE

 • ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite u vrijeme rada župnog ureda te prije i poslije Sv. Misa. U slučaju bolesničkog pomazanja uvijek!
 • SAKRAMENAT SV. ŽENIDBE žele sklopiti: 1. Marinko Mikac, sin Milana i Božice r. Hosni., rođ. 08.01.1990., u Varaždinu iz Poljska 27, Nedeljanec, župa Vidovec i Ivana Kruhoberec, kći Tihomira i Marijane r. Dukarić., rođ. 08.12.1991., u Varaždinu iz Druškovca 69, župa Maruševec. Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti 20.10.2018., u Maruševcu! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!2. Josip Kračun-Horbec, sin Ivana i Katarine r. Posavec., rođ. 10.03.1982., u Varaždinu iz Grede 131, župa Maruševec i Agata r. Sraga, kći Stjepana i Štefanije r. Dijanešić., rođ. 16.08.1988., u Varaždinu iz Grede 131, župa Maruševec. Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti 29.09.2018., u Maruševcu! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!

DVADESET I TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

09.09. 2018. DVADESET I TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Strahimir

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec

11.00.h. – Maruševec + 1. Petar, Ema, Draga(ž) i Mirko Možanić – daje Josip Možanić

 1. Mirko i Anka Matijašec i rod. te ob. Mihalina, Nišević i Mira Slokan – daje obitelj
 2. Slavko, Anđela(ž), i Vladimir Bregović te Zlatica, Vilko i Josip Horbec – daje Barica
 3. Stanko Habulan – daje Verica Šimunec

10.09.

ponedjeljak

(Ze.)

Sv. Grgur

18.00.h. – 19.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

19.00.h. – Maruševec + Anka i Stanko, ob. Žiher, Ivan i Katarina Prešovar, obit. Tomašek i Maruševec – daje ob. Žiher

11.09.

utorak

(Ze.)

Sv. Gašpar

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

12.09.

srijeda

(Ze.)

Sv. Mirjam

Župnika nema

13.09.

Četvrtak

(Bi.)

Sv. Ivan Zlatousti

18.00.h. – 19.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

19.00.h. – Maruševec + Ivica i Marija Pofuk te Dragutin Novoselec – daje ob. Stjepana i Marjana Pofuk

14.09.

Petak

(Cr.)

Uzvišenje Svetog Križa

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

15.09.

Subota

(Bi.)

Bl. Dj. Marija Žalosna

17.00.h. – Maruševec – vjenčanje

18.00.h. – Maruševec + Ivan i Jaga te Štefanija i Dragutin Cmuk – daje ob. Kelemen Ivana

16.09.

Nedjelja

(Ze.)

DVADESET I ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Ljudmila

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + 1. Ana Prekupec – daje obitelj

2. Anđela i Josip Martinčević, Sofija i Ignac Martinčević – Mikić – daje obitelj

11.00.h. – Maruševec + 1. Marija, Mirko i Ivan Cupar, ob. Cupar, Mirko i Draga(ž), ob. Možanić, Hrgarek, Peharda te Stjepan i Josip Korpar – daje ob. Cupar

 1. Lončar Matej, Vinko, Helena, Tomo, Ivan i Darko Kundija te Franjo i ana Turnšek – daje ob. Lončar
 2. Stjepan Martinčević, Marija Marčec, Franjo i Mirko Hainž te Stjepan, Marko, Cirila(ž) Čehok – daje ob. Martinčević
 3. Slavica i Izidor Čehok, ob. Čehok, Ljerka i Stanko Ljubek, Josip Korpar te ob. Kolar – daje Josipa Vrbanec
 4. Katarina, Ivan, Stjepan i rod. Špiranec te Josip Kralj i rod., te Andrija i Anđela Peharda – daje Zdenka

Misa je zaziva Duha Svetog za sve naše školarce!

 • ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite u vrijeme rada župnog ureda te prije i poslije Sv. Misa. U slučaju bolesničkog pomazanja uvijek!
 • KROZ prošli tjedan ispovijedilo se 134 djece od 4. – 8. razreda!

DVADESET I DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI- MARUŠEVEC

02.09. 2018. DVADESET I DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Ingrid

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + 1. Juraj, Dragica i Slavko Šagi, Željko, Agata, Dragutin, Dora i Branko Martinčević – daje kći Marica

2. Agata i Dragutin, te Željko, Branko i Dora Martinčević, Stjepan i Zvonimir Kozina, Pavao Peharda te Ema i Vinko Makovec – daje ob. Dragane i Zvonka

11.00.h. – Maruševec + 1. Stjepan, Marija i rod. Hrgarek te Matija i Vika Antolić – daje ob. Hrgarek

 1. Tomo i Eva Ivančević, Mato Lončar i Pintarić Eva – daje obitelj
 2. Ob. Blažunaj Stjepana, Florijan i Anka, ob. Posavec, Vlado i Kata te Zdravko Martinčević – daje ob. Blažunaj

03.09.

ponedjeljak

(Bi.)

Sv. Grgur

17.00.h. – 18.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

18.00.h. – Maruševec – ispovijed za djecu 4. razreda

19.00.h. – Maruševec + Mirjana Grandić-Vitasović – sprovodna

04.09.

utorak

(Ze.)

Sv. Dunja

17.00.h. – 18.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

18.00.h. – Maruševec – ispovijed za djecu 5. razreda

19.00.h. – Maruševec +1. Franjo i Rozalija Vincek, Dragica i Mato Kolarić – daju Marija i Franjo Kolarić

2. Kata Jurić – Marjanović – daje obitelj

05.09.

srijeda

(Ze.)

Sv. Teodor

07.00.h. – Maruševec + iz ob. Marka i Marte Tomić – daje Marko Tomić

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

18.00.h. – Maruševec – ispovijed za djecu 6. i 7. razreda

06.09.

Četvrtak

(Ze.)

Sv. Davor

16.00.h. – 17.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

18.00.h. – Maruševec – ispovijed djece iz 8. razreda

19.00.h. – Maruševec + Katarina i Milan te Ivan i Tomislav Cerjan i Mišo Grđan – daje obitelj

07.09.

Petak

(Cr.)

Sv. Marko Križevčanin

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

16.00.h. – Maruševec – krštenje

08.09.

Subota

(Bi.)

Rođenje Bl. Dj. Marije

MALA GOSPA

10.00.h. – Maruševec – krštenje

16.00.h. – Maruševec – krštenje

17.00.h. – Maruševec – vjenčanje

18.00.h. – Maruševec – vjenčanje

19.00.h. – Maruševec + 1. Ivan, Martin, Ema i Draga(ž) Posavec te Filip i Štefa (ž) Antolić – daje ob. Kate Posavec

2. Franjo i Stanka(ž) te rod. Štrlek te Ivan, Marija, Josip i rod. Hanžek – daje ob. Štrlek

09.09.

Nedjelja

(Ze.)

DVADESET I TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Strahimir

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec

11.00.h. – Maruševec + 1. Petar, Ema, Draga(ž) i Mirko Možanić – daje Josip Možanić

 1. Mirko i Anka Matijašec i rod. te ob. Mihalina, Nišević i Mira Slokan – daje obitelj
 2. Slavko, Anđela(ž), i Vladimir Bregović te Zlatica, Vilko i Josip Horbec – daje Barica
 • ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite u vrijeme rada župnog ureda te prije i poslije Sv. Misa. U slučaju bolesničkog pomazanja uvijek!
 • Ženidbeni navještaj: Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti: 1. Dalibor Cafuk, sin Dragutina Cafuk i Verice r. Kovačić., rođ. 19.12.1986., u Varaždinu iz Druškovca 33 A, župa Maruševec i Dajana Bregović, kći Roberta i Klaudije r. Šincek., rođ. 04.01.1993., u Varaždinu iz Druškovca 33 A, župa Maruševec. Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti 08.09.2018. u Maruševcu! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!2. Marko Mihin, sin Josipa i Slave r. Majer., rođ. 23.04.1979., u Ptuju iz Čalinca 91, župa Maruševec i Ema Možanić, kći Josipa i Drage r. Bahun., rođ. 13.04.1983., u Varaždinu iz Čalinca 91, župa Maruševec. Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti 29.09.2018. u Maruševcu! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!