DVADESET I PETA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

23.09. 2018. DVADESET I PETA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Lino

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec

11.00.h. – Maruševec + 1. Barbara Buden, Katica i Ivan Makovec te ob. Pižeta – daje Božena Korpar

 1. Ivan Đurasek i ob., Barica i Julio Hruškar i ob.
 2. Ivan i Ema Breški, Josip, Vika i Vladimir Križnjak te Cvetko, Franca(ž), Tomo i Ivica Varga – daje ob. Varga
 3. Petar i Marica Osterman, Franjo i Stanka (ž) Štrlek te Ivan, Rozalija i Vinko Kveštek – daje ob. Osterman Ivana
 4. Slavica i Milomir Jovanović, Jagica i Josip Popijač i ob. Jovanović i Popijač – daje Popijač Stjepan

RODITELJSKI SASTANAK ZA KRIZMANIKE

24.09.

ponedjeljak

(Ze.)

Sv. Anatolij

19.00.h. – Maruševec + Mirjana Grandić – Vitasović

25.09.

utorak

(Ze.)

Sv. Zlata

26.09.

srijeda

(Ze.)

Sv. Damir

27.09.

Četvrtak

(Bi.)

Sv. Vinko Paulski

18.00.h. – Maruševec + Ivan, Jaga, Štefanija i Dragutin Cmuk te Ivan i Marija Mežnarek – daje ob. Ivana Kelemen

28.09.

Petak

(Ze.)

Sv. Vjenceslav

29.09.

Subota

(Bi.)

Sv. Mihael, Gabrijel i Rafael

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

12.00.h. – Maruševec – vjenčanje

16.30.h. – Donja Voća – svećenićko ređenje vlč. đakona Miro Denac

17.00.h. – Maruševec – krštenje

18.00.h. – Maruševec – vjenčanje i krštenje

19.00.h. – Dom kulture Čalinec – dramska večer u sklopu proslave “Čiselske nedele” koju organiziraju KUM-ovi iz Maruševca – nastupaju amaterske dramske skupine: 1. Udruga žena Vidovec., 2. Sekcija KUD-a Jesenje iz Jesenja, 3. PAS iz Preloga

30.09.

Nedjelja

(Ze.)

DVADESET I ŠESTA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Jeronim

07.00.h. – Maruševec – župna misa

09.00.h. – Maruševec + 1. Ivan i Marija Možanić – daje ob. Brodar

 1. Ana Šagi, Tomislav Kihas, Marijan, Jagica, Petar, Margareta, Ružica, Saša i Sanja Brežnjak – daje Stanko Šagi i ob.
 2. Marija i Janko Tomašek – daje ob. Kokotec
 3. Zahvala – za ozdravljenje jedne osobe
 4. Ivan Pavlović, Slavko i Štefanija Šagi te Ivan i Julijana Pavlović – daje Barica

RODITELJSKI SASTANAK ZA PRVOPRIČESNIKE

11.00.h. – Donja Voća – mlada misa vlč. Miro Denac

 • ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite u vrijeme rada župnog ureda te prije i poslije Sv. Misa. U slučaju bolesničkog pomazanja uvijek!
 • POČELI su ovih dana radovi na sanaciji temelja i drenaže “starog farofa” koje izvodi tvrtka “MIPCRO” sa podizvođačima! Zahvaljujem našoj Općini Maruševec na čelu sa načelnikom g. Damir Šprem na inicijativi i vođenju ovog projekta zajedno sa župom! Vrijednost radova je 149.950,00-kn, od toga Ministarstvo kulture Republike Hrvatske sudjeluje sa 100.000,00- kn a naša Općina Maruševec sa 49.950,00-kn!
 • ŽUPNIKA NEMA OD DANAS DO PETKA – mijenja me preč. Valent Posavec župnik iz Vinice!