PRVA NEDJELJA DOŠAŠĆA – OGLASI – MARUŠEVEC

27.11. 2022. PRVA NEDJELJA DOŠAŠĆA – Sv. Valerija
Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec + Ob. Vincek, Canjuga, Šaško, Vajdić, Majksner, Letina, Kunić i Banec – daje ob. Vincek

11.00.h. – Maruševec + Tomislav Jezidžić te Vjekoslava(ž) i Vladimir Buden – daju ob. Jezidžić i Buden

ZA VRIJEME SV. MISA BIT ĆE BLAGOSLOV ADVENTSKIH VIJENACA TE TKO ŽELI MOŽE IH DONJETI DA IH BLAGOSLOVIMO NA POČETKU NAŠEG HODA KROZ DOŠAŠĆE!

28.11.

Ponedjeljak

(Lju.)

Sv. Jakov 06.00.h – Maruševec –ZORNICA – NA NAKANU

07.00. – 08.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

15.00. h.– 16.00. h.-  Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – Maruševec – vjeronauk u crkvi za sve krizmanike

29.11.

Utorak

(Lju.)

 

Sv. Saturnin

06.00.h – Maruševec –ZORNICA – NA NAKANU

07.00. – 08.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

30.11.

Srijeda

(Cr..)

Sv. Andrija, ap. 06.00.h – Maruševec –ZORNICA – NA NAKANU

07.00. – 08.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

15.00. h.– 16.00. h.-  Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – Maruševec – vjeronauk u crkvi za sve prvopričesnike

17.00.h. – Maruševec – susret biblijske grupe

01.12.

Četvrtak

(Lju.)

Sv. Klementina 06.00.h – Maruševec –ZORNICA – na jednu nakanu

07.00. – 08.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

15.00. h.– 16.00. h.-  Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

02.12.

Petak

(Lju.)

 

Sv. Mariangela

 

06.00.h – Maruševec –ZORNICA + Marija Kolenko – daju suprug i djeca

07.00. – 08.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

03.12.

Subota

(Ze.)

 

Sv. Frane

17.00.h. – Maruševec – KUMULATIVNA + 1. Tomek Stjepan, Andrija, Slava, Batista Luca i Jozo, te ob. Tomek i Batista – daje Janja Tomek

2. Barbara Lončar – daje obitelj

3.Andro, Eva i Marko Ivančević te Tomo i Anđela Punčec– daje Katica Ivančević

4. Vladimir i Kristina Kos-Harjač – daju djeca

5.Slavko Škarika, rod. Škarika, Vlatko(m) Posavec i ob. Posavec – daje Ema

6. Marija Korpar – daju suprug i djeca

7. Stjepan Breški – daje obitelj

8. Nada Geci – daje obitelj

9. Dragica i Augustin Šagi, pater Bono Šagi i ob. Šagi, Tomo, Izidor, Ema i Stjepan Kralj te Damir Teklić – daje Zdenka

10. Jagoda i Josip Deduš – daju djeca

11. Andrija i Kata Bosak, Slavko i Ema Možanić – daje Anka Možanić

12. Šimić Štefanija, Štrlek Slavica i Marko – daje ob. Šimić

13. Franjo, Stanka(ž) i rod. Štrlek, Ivan, Marija i rod. Hanžek – daje ob. Štrlek

14. Veronika, Vladimir i Dragutin Kolenko, ob. Kolenko, Matijašec, Čovran i Horvat – daje Slavica

15. Ema i Pavao, Marica, Josip Rudolf i Stanko Šagi, Slavica, Ivan i Marijan Lovrenčić te Franca(ž) i Rudolf Cmuk te Marija Bosak – daje Vikica

16. Kokotec Stjepan i rod., Cupar Marija i rod., ob. Cupar, Majhen Neda(ž), Breški Vladimir te Šagi Mirko, Štefica i Dragutin – daje Štefica

17. Juraj, Josip i Vikica Breški te Stjepan i rod. Cerjan – daje Štefanija Breški

04.12.

Nedjelja

(Lju.)

 DRUGA NEDJELJA DOŠAŠĆA

Sv. Barbara

Sv. Mise: 07.00.h. – Maruševec – župna misa

08.00.h. – Druškovec + Stjepan, Marija, Franjo i Pavao Belcar te Anka i Vladimir Šagi  – daju supruga s obitelji

09.00.h. – Maruševec + Barica i Tomo Šipek

PROŠTENJE JE U NADKRIŽOVLJANU I ISPOVIJED U POLA 11, TE SU POMAKNUTI TERMINI SV. MISA!  MOLIM VAS DA OBAVIJESTITE JEDNI DRUGE!

 

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com  U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! ŽUPNI URED JE NA STAROM FAROFU! MASKE I DEZINFICIRANJE RUKU STAVLJA SE NA VLASTITI IZBOR! HVALA!

·         KALENDARI ZA 2023. GODINU – možete ih nabaviti vani na stoliću ispred crkvi, nakon završetka Sv. Misa! Cijena 12- listova je 11,-kn, a jednolisnih 2,-kn!

·         MISE ZORNICE svako jutro u 06.00.h., osim subote i nedjelje! Pripremamo se za Božić! Prije zornica mogućnost je za Sv. Ispovijed! Isto tako koji se planirate vjenčati ili krstiti dijete možete upisati termine za iduću godinu! Sv. Mise će se zapisivati od ponedjeljka kroz cijelu godinu tako da nema potrebe za navalom iza misa zornica!

·         ISPOVIJED BOLESNIH I NEMOĆNIH PO KUĆAMA – bit će idući tjedan, zato Vas molim da mi prijavite kroz ovaj tjedan koga treba obići da bih idući tjedan sve mogao organizirati! Prijaviti možete telefonski u uredovno vrijeme! Ili kod zvonara!

·         IDUĆE SUBOTE I NEDJELJE PRIKUPLJAMO NAMIRNICE ZA ŽUPNI CARITAS – tko želi na sv. Misu može donijeti po jedan ili više prehrambenih artikala kojega će kod dolaska u crkvu staviti ispred oltara!  Na taj način pomoći ćemo bližnjima u nevolji, te ćemo te artikle staviti u pakete obiteljima iz naše Župe da radosnije mogu proslaviti blagdan Božića

·         HVALA obiteljima Štefanec i Gajski koji su nam darovali svijeće za adventski vijenac po tradiciji, te gospođi Božici Kišić koja nam je kao i svake godine izradila adventski vijenac!

·         DUHOVNA OBNOVA ZA MLADE: 03.12.2022., u 17.00.h., Varaždin, crkva Sv. Josipa – Banfica predvodi vlč. Matija Filipović!

NEDJELJA KRISTA KRALJA – TRIDESET I ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

20.11. 2022. NEDJELJA KRISTA KRALJA – TRIDESET I ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU   – Sv. Oktavije
Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + Božica, Dragutin i Agata Martinčević te Zvonimir Kozina – daje Dragana s obitelji

11.00.h. – Maruševec + Zdravko Kumrić – daju supruga i djeca

21.11.

Ponedjeljak

(Bi.)

Gospa od Zdravlja 08.00. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – Maruševec – vjeronauk u crkvi za sve krizmanike

17.00.h. – Maruševec + Marija i Josip, Gašpar i Rozalija Smodek, Barbara i Stjepan Vindiš, Terezija i Ćiril Rušec te Katica Madjer – daje ob. Vindiš

17.30.h. – Maruševec“Stari Farof“ – sastanak ekonomskog vijeća Župe

22.11.

Utorak

(Cr.)

 

Sv. Cecilija

17.00.h. – Maruševec – za sve žive i pokojne pjevače
23.11.

Srijeda

(Ze.)

Sv. Klement 08.00. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – Maruševec – vjeronauk u crkvi za sve prvopričesnike

17.00.h. – Maruševec + Marko i ob. Jambrešić, Buden i Makovec te Slavko Žiher – daje ob.

17.30.h. – Maruševec – susret biblijske grupe

24.11.

Četvrtak

(Cr.)

Sv. Krševan 08.00. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. –  Maruševec – susret ministranata u crkvi

17.00.h. – Maruševec + Petar i Marija Osterman, Franjo i Stanka(ž) Štrlek, Ivan, Rozalija i Vinko Kveštek, Blaž, Slava, Josip, Vlado i Denis Peharda – daje ob. Ivana Osterman

25.11.

Petak

(Ze.)

 

Sv. Katarina

 

16.00.h. –  Maruševec – susret dječjeg pjevačkog zbora

17.00.h. – Maruševec + Kretić Kata, Mladen, Ljuba, Jakov i Stjepan, Leskovar Rok, Paula(ž) i Marija te Hohnjec Judita – daje ob. Kretić Slavka

26.11.

Subota

(Ze.)

 

Sv. Konrad

17.00.h. – Jurketinec – KUMULATIVNA + 1. Emica Merunko, Branka(ž) Pjević, Franjo, Viktorija, Dragutin i Stjepan Sekačić, Maruševec Stjepan i ob. Maruševec, Franjo, Zorica i Slavko Mavrek, ob. Gradiček, Stjepan, Ankica i Jasna Đurinić, Marija i Josip Grahovac, Ob Hanžek i Franjo

2. Veronika, Slavko i Viktorija Žlibar, Ana i Zlatko Kračun – daju Ljiljana i Zdravko

3. Marija i Juraj Novak, Ivan i Anđela(ž) Zgrebec, Ana, Barica, Mladen i Dragutin Zrinski – daje ob. Novak Ivana

4. Dragica, Stjepan i Mario Vrbanec – daje ob. Vrbanec

5. Ivan i Dragutin Vincek, Katarina i Marko Korpar, ob. Korpar, Vincek, Posavec-Kovač i Vlaški – daje Marija Korpar

6. Josip Lončar, Stjepan Bosak, ob. Fiškuš, Lovro, Ana, Joža, Ana, Anastazija, Ivanka, Vjekoslava(ž) te Božica – daje ob. Lončar

ZA VRIJEME SV. MISE BIT ĆE BLAGOSLOV ADVENTSKIH VIJENACA TE TKO ŽELI MOŽE IH DONJETI DA IH BLAGOSLOVIMO NA POČETKU NAŠEG HODA KROZ DOŠAŠĆE!

27.11.

Nedjelja

(Lju.)

 PRVA NEDJELJA DOŠAŠĆA

Sv. Valerija

Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec + Ob. Vincek, Canjuga, Šaško, Vajdić, Majksner, Letina, Kunić i Banec – daje ob. Vincek

11.00.h. – Maruševec + Tomislav Jezidžić te Vjekoslava(ž) i Vladimir Buden – daju ob. Jezidžić i Buden

ZA VRIJEME SV. MISA BIT ĆE BLAGOSLOV ADVENTSKIH VIJENACA TE TKO ŽELI MOŽE IH DONJETI DA IH BLAGOSLOVIMO NA POČETKU NAŠEG HODA KROZ DOŠAŠĆE!

 

·        ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com  U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! ŽUPNI URED JE NA STAROM FAROFU! MASKE I DEZINFICIRANJE RUKU STAVLJA SE NA VLASTITI IZBOR! HVALA!

·        KALENDARI ZA 2023. GODINU – možete ih nabaviti vani na stoliću ispred crkvi, nakon završetka Sv. Misa! Cijena 12- listova je 11,-kn, a jednolisnih 2,-kn!

·        MISE ZORNICE BIT ĆE KAO I SVAKE GODINE U VREMENU DOŠAŠĆA U 06.00.H. MISNE NAKANE KROZ ZORNICE  NISU POPUNJENE TE AKO NETKO ŽELI MOŽE SE JAVITI DA UPIŠEMO!

·         NA SASTANKU U VARAŽDINSKOJ BISKUPIJI – Odlučeno je da se odgodi izgradnja kapele Sv. Josipa u Ladanju do rujna 2023., građevinska dozvola je u tijeku izdavanja, a isto tako treba prvo završiti sanaciju župne crkve Sv. Jurja u Maruševcu!

·        OD 28.11.2022., NAKON MISA ZORNICA POČINJE UPISIVANJE MISNIH NAKANA ZA IDUĆU GODINU!

·        DUHOVNA OBNOVA ZA CARITASOVE VOLONTERE: 26.11.2022., u Varaždinskoj katedrali u 09.00.h., sv. Misa a kasnije predavanje i ručak! Nakon današnjih misa neka mi se volonteri caritasa jave u sakristiju!

TRIDESET I TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

13.11. 2022. TRIDESET I TREĆA  NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Stanislav
Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec + Andrija i Veronika Klen, Andrija i Ivica Fogec, Maruševec Josip, Kristina i Krunoslav – daje obitelj Fogec

11.00.h. – Maruševec + Irena Posavec – daje suprug

14.11.

Ponedjeljak

(Cr.)

Sv. Nikola Tavelić 08.00. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – Maruševec – vjeronauk u crkvi za sve krizmanike

17.00.h. – Maruševec + Ob. Bosak, Mihalina i Požgaj – daje ob. Bosak

15.11.

Utorak

(Ze.)

 

Sv. Albert

07.00.h. – Maruševec + Rod. Katarina i Slavko Peharda, ob. Peharda, Makovec, Biserka Damjanić, ob. Hrgar, Stjepan Kolenko i ob. Ivačić – daje obitelj

07.30. – 08.30.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.11.

Srijeda

(Ze.)

Sv. Gertruda 08.00. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – Maruševec – vjeronauk u crkvi za sve prvopričesnike

17.00.h. – Maruševec + Josip, Katarina, Tihomir, Ema i Andrija Škrinjar te Dragica i Ivan Tomek – daje Nadica

17.30.h. – Maruševec – susret biblijske grupe

17.11.

Četvrtak

(Bi.)

Sv. Elizabeta 08.00. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. –  Maruševec – susret ministranata u crkvi

17.00.h. – Maruševec + Deduš Ivan – daje supruga Faketa

17.00.h. – Maruševec – polaganje lampiona po stepenicama prema križu do crkve

18.11.

Petak

(Ze.)

 

Sv. Roman

Dan sjećana na žrtve Domovinskog rata te dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje

08.00.h. – Maruševec + za sve poginule i preminule Hrvatske branitelje

NAKON MISE U PROSTORIJAMA OPĆINE – BIT ĆE PREDAVANJE TE PRIKAZIVANJE FILMA PLAVI KAPUTIĆ

16.00.h. –  Maruševec – susret dječjeg pjevačkog zbora

19.11.

Subota

(Ze.)

 

Sv. Janja

15.30.h. – Maruševec – vjenčanje

17.00.h. – Maruševec – KUMULATIVNA + 1. Josip, Kristijan, Marko i Barabara Kolar – daje Vladimir

2. Korpar Mirko i Štefanija, Hren Stjepan i Ivanka – daje ob.

3. Slavko i Štefa(ž) Korpar, Izidor, Magda i Stjepan Škarika – daje Marko

20.11.

Nedjelja

(Bi.)

 NEDJELJA KRISTA KRALJA

Sv. Stanislav

Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec +

11.00.h. – Maruševec + Zdravko Kumrić – daju supruga i djeca

 

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com  U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! ŽUPNI URED JE NA STAROM FAROFU! MASKE I DEZINFICIRANJE RUKU STAVLJA SE NA VLASTITI IZBOR! HVALA!

·         KALENDARI ZA 2023. GODINU – možete ih nabaviti vani na stoliću ispred crkvi, nakon završetka Sv. Misa! Cijena 12- listova je 11,-kn, a jednolisnih 2,-kn!

 

TRIDESET I DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

06.11. 2022. TRIDESET I DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Melanija
Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + Josip, Metoda i Bara Prekupec – daje obitelj

11.00.h. – Maruševec + Alojz i Katarina Peharda te ob. Gašparić – daje obitelj

TE ZA SVE ŽIVE I POKOJNE LOVCE LOVAČKE UDRUGE FAZAN POVODOM NJIHOVA ZAŠTITNIKA SV. HUBERTA!

07.11.

Ponedjeljak

(Ze.)

Sv. Lazar 08.00. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – Maruševec – vjeronauk u crkvi za sve krizmanike

17.00.h. – Maruševec + Josip, Đurđica i Milan Maruševec, Stjepan, Marija i Ivan Hainž te Ana i Pavao Možanić – daje ob. Maruševec-Možanić

08.11.

Utorak

(Ze.)

 

Sv. Klaudije

16.00. – 16.50.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.00.h. – Maruševec + Juraj i Slavko Kretić, Josip, Milka i Juraj Peharda te Vlado Lacković – daje Katica Peharda

09.11.

Srijeda

(Bi.)

Posveta Lateranske bazilike – Sv. Vitomir 08.00. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – Maruševec – vjeronauk u crkvi za sve prvopričesnike

17.00.h. – Maruševec + Grgec Darko, Ignac i Marija, Korpar Dragutin te Jambrešić Marija i Juraj – daje Marija Grgec

17.30.h. – Maruševec – susret biblijske grupe

10.11.

Četvrtak

(Bi.)

Sv. Leon Veliki 07.00.h. – Maruševec + Rod. Slavko i Katarina Peharda – daju djeca

16.00.h. –  Maruševec – susret ministranata u crkvi

11.11.

Petak

(Bi.)

 

Sv. Martin

08.00. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. –  Maruševec – susret dječjeg pjevačkog zbora( djeca koja su se javila molim da dođu na prvu probu pjevanja da polako kroz susrete napredujemo i učimo)

17.00.h. – Maruševec + Josip i Ema te Juraj Herceg – daje obitelj

12.11.

Subota

(Cr.)

 

Sv. Jozafat

15.00.h. – Maruševec – krštenje

16.00.h. – Maruševec – krštenje

17.00.h. – Druškovec – KUMULATIVNA + 1. Ivan i Verona Posavec, Gabrijel i Patrik Vidaček, Vjekoslav i Ana Grđan te Damir Flis – daju Nikolina i Božidar

2. Andrija Martinčević, Ivan i Anka Belcar, Barica Vršić te Snježana Martinčević – daje Marija

3. Dragan i Mato Kelemen – daje ob. Kelemen

4. Anka i Stjepan Posavec-Kovač te ob. Posavec – Kovač – daje obitelj

5. Zvonko i Marino(M), Franjo, Josipa(ž) Martinčević, Ivan i Barica Šarko, Wolfgang Kramme te Marija, Franjo i Stjepan Belcar – daje obitelj

6. Ivan, Franjo i Anka Herceg – daje obitelj

7. Kristina, Stanko(M), Bara, Stjepan i ob. Belcar – daje obitelj

8. Martin, Josipa(ž), Josip, Vera, Andrija, Zita i ob. Martinčević, Ignac, Vera i Darko Belcar, Jan i Katica Krasny, Vera Martinić te Zlatko Čavlović – daje Barica

13.11.

Nedjelja

(Ze.)

TRIDESET  I TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Stanislav

Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec + Andrija i Veronika Klen, Andrija i Ivica Fogec, Maruševec Josip, Kristina i Krunoslav – daje obitelj Fogec

11.00.h. – Maruševec + Irena Posavec – daje suprug

 

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com  U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! ŽUPNI URED JE NA STAROM FAROFU! MASKE I DEZINFICIRANJE RUKU STAVLJA SE NA VLASTITI IZBOR! HVALA!

·         KALENDARI ZA 2023. GODINU – možete ih nabaviti vani na stoliću ispred crkvi, nakon završetka Sv. Misa! Cijena 12- listova je 11,-kn, a jednolisnih 2,-kn!