TRIDESET I DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

06.11. 2022. TRIDESET I DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Melanija
Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + Josip, Metoda i Bara Prekupec – daje obitelj

11.00.h. – Maruševec + Alojz i Katarina Peharda te ob. Gašparić – daje obitelj

TE ZA SVE ŽIVE I POKOJNE LOVCE LOVAČKE UDRUGE FAZAN POVODOM NJIHOVA ZAŠTITNIKA SV. HUBERTA!

07.11.

Ponedjeljak

(Ze.)

Sv. Lazar 08.00. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – Maruševec – vjeronauk u crkvi za sve krizmanike

17.00.h. – Maruševec + Josip, Đurđica i Milan Maruševec, Stjepan, Marija i Ivan Hainž te Ana i Pavao Možanić – daje ob. Maruševec-Možanić

08.11.

Utorak

(Ze.)

 

Sv. Klaudije

16.00. – 16.50.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.00.h. – Maruševec + Juraj i Slavko Kretić, Josip, Milka i Juraj Peharda te Vlado Lacković – daje Katica Peharda

09.11.

Srijeda

(Bi.)

Posveta Lateranske bazilike – Sv. Vitomir 08.00. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – Maruševec – vjeronauk u crkvi za sve prvopričesnike

17.00.h. – Maruševec + Grgec Darko, Ignac i Marija, Korpar Dragutin te Jambrešić Marija i Juraj – daje Marija Grgec

17.30.h. – Maruševec – susret biblijske grupe

10.11.

Četvrtak

(Bi.)

Sv. Leon Veliki 07.00.h. – Maruševec + Rod. Slavko i Katarina Peharda – daju djeca

16.00.h. –  Maruševec – susret ministranata u crkvi

11.11.

Petak

(Bi.)

 

Sv. Martin

08.00. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. –  Maruševec – susret dječjeg pjevačkog zbora( djeca koja su se javila molim da dođu na prvu probu pjevanja da polako kroz susrete napredujemo i učimo)

17.00.h. – Maruševec + Josip i Ema te Juraj Herceg – daje obitelj

12.11.

Subota

(Cr.)

 

Sv. Jozafat

15.00.h. – Maruševec – krštenje

16.00.h. – Maruševec – krštenje

17.00.h. – Druškovec – KUMULATIVNA + 1. Ivan i Verona Posavec, Gabrijel i Patrik Vidaček, Vjekoslav i Ana Grđan te Damir Flis – daju Nikolina i Božidar

2. Andrija Martinčević, Ivan i Anka Belcar, Barica Vršić te Snježana Martinčević – daje Marija

3. Dragan i Mato Kelemen – daje ob. Kelemen

4. Anka i Stjepan Posavec-Kovač te ob. Posavec – Kovač – daje obitelj

5. Zvonko i Marino(M), Franjo, Josipa(ž) Martinčević, Ivan i Barica Šarko, Wolfgang Kramme te Marija, Franjo i Stjepan Belcar – daje obitelj

6. Ivan, Franjo i Anka Herceg – daje obitelj

7. Kristina, Stanko(M), Bara, Stjepan i ob. Belcar – daje obitelj

8. Martin, Josipa(ž), Josip, Vera, Andrija, Zita i ob. Martinčević, Ignac, Vera i Darko Belcar, Jan i Katica Krasny, Vera Martinić te Zlatko Čavlović – daje Barica

13.11.

Nedjelja

(Ze.)

TRIDESET  I TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Stanislav

Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec + Andrija i Veronika Klen, Andrija i Ivica Fogec, Maruševec Josip, Kristina i Krunoslav – daje obitelj Fogec

11.00.h. – Maruševec + Irena Posavec – daje suprug

 

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com  U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! ŽUPNI URED JE NA STAROM FAROFU! MASKE I DEZINFICIRANJE RUKU STAVLJA SE NA VLASTITI IZBOR! HVALA!

·         KALENDARI ZA 2023. GODINU – možete ih nabaviti vani na stoliću ispred crkvi, nakon završetka Sv. Misa! Cijena 12- listova je 11,-kn, a jednolisnih 2,-kn!