TRIDESET I PRVA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

30.10. 2022. TRIDESET I PRVA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Marcijan
Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + Šincek Stjepan, Jaga, Marko, Ana, Juraj i Slavko, Belcar Andrija, Kata, Ignac i Verona – daju Veronika i obitelj

11.00.h. – Maruševec + Stjepan Škarika – daju roditelji

31.10.

Ponedjeljak

(Ze.)

Sv. Volfgang 07.00.h. – Maruševec – na nakanu

16.00.h. – Maruševec – vjeronauk u crkvi za sve krizmanike

17.00.h. – 18.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

01.11.

Utorak

(Bi.)

 

SVI SVETI

07.00.h. – Maruševec – prilika za Sv. Ispovijed

07.30.h. – Maruševec + 1. Gustav, Marija i Ema i Mira(ž) Kolenko, Andrija, Anđela (ž), Štefica, Veronika i Antun Mikac te ob. Peharda i Fadiga – daje ob. Mikac

2. Ob. Krobot, Harjač, Črepinko, Lončar i Geci – daje obitelj

10.00.h. – Maruševec – GROBLJE – PRILIKA ZA SV. ISPOVIJED

11.00.h. – Maruševec – GROBLJE – KOMULATIVNA + 1. Vlč. Vladimir Stolnik i Martin Mezak – daje ob. Stolnik

2. Dalibor Ivko – daju roditelji

3. Ob. Buden i Vrbanec – daje ob. Ivana Vrbanec

4. Anka Borogovac, Štefanija Ignac i Vladimir Kretić,Ivan Kralj i ob. Kralj – daje Miroslav Borogovac

5. Franjo i Vjekoslav Matijašec, ob. Matijašec, Peharda, Benčina, Blažunaj te Marija Makovac – daje ob Blažunaj

6. Rožman Vilko, Anđela i Alen, ob. Kundija, Podbojec, Cmuk,  Gregur Josip i Pavla(ž), Štrlek Josip i Marija, Korpar Vlado te Perić Rajko i Jelica – daje Mira

7. Draga(ž) i Josip Martinčević – daje obitelj

8. Vladimir i Ema Štrlek, ob. Štrlek, Peharda, Tot, Stolnik, Rojc, Podbojec i Špoljar – daje ob. Štrlek

9. Miroslav Cmuk – daje majka

NAKON MISE BLAGOSLOV GROBLJA KOD KRIŽA, A ONDA POJEDINAČNI BLAGOSLOV GROBOVA NA GROBLJU U MARUŠEVCU!

02.11.

Srijeda

(Lju.)

DUŠNI DAN 06.30.h.– Maruševec – prilika za Sv. Ispovijed

07.00.h. – Maruševec – Za Duše u Čistilištu

07.30.h. – Maruševec – Na nakanu Sv. Oca

09.00.h. – Druškovec  –  prilika za Sv. Ispovijed

09.30.h. – Druškovec + 1. Ob. Martinčević, Zvonko, Marija, Marko i Viktorija te Veseljak Slavka (ž) – daje ob. Martin

2. Martinčević Marija, Slavko, Stjepan, Ivan, Milka i Antun, Breški Martin i Ljubica, Rušec Stjepan i Josipa(ž), Bunić Marica, Vladimir i Damir, Eršegović Marija, Slavko i Darko, Makovec Marija, Pavao i Mladen te Bančić Vinko

NAKON MISE BLAGOSLOV GROBLJA KOD KRIŽA, A ONDA POJEDINAČNI BLAGOSLOV GROBOVA NA GROBLJU U MARUŠEVCU!

16.00.h. – Maruševec – vjeronauk u crkvi za sve prvopričesnike

17.00.h. – 18.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.30.h. – Maruševec – susret biblijske grupe

03.11.

Četvrtak

(Ze.)

Sv. Hubert 08.00. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. –  Maruševec – susret ministranata u crkvi ( djeca koja su se javila molim da dođu na ministrantski susret da polako kroz susrete napredujemo i učimo)

17.00.h. – Maruševec + Pavleković Pavao, Ljubica, Ivan i Josip te ob. Buden – daje Blanka

04.11.

Petak

(Bi.)

 

Sv. Karlo

08.00. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. –  Maruševec – susret dječjeg pjevačkog zbora( djeca koja su se javila molim da dođu na prvu probu pjevanja da polako kroz susrete napredujemo i učimo)

17.00.h. – Maruševec + Copak Stjepan, Korpar Juraj i Terezija – daje Spomenka Copak

05.11.

Subota

(Ze.)

 

Sv. Mirko

15.00.h. – Maruševec – krštenje

16.00.h. – Maruševec – krštenje

17.00.h. – Maruševec – KUMULATIVNA + 1. Blaž Čovran, Milka Koščak i Katarina Božić – daje ob. Vrbanec

2. Ema i Slavko Škarika – daje obitelj

3. Veronika Marčec – daje obitelj

4. Stanko i Ana Šagi – daje obitelj

5. Verica Butković, Vilko Cmuk, Damir i Dubravka Butković te Mirko Furjan – daje obitelj

6. Andreja Geci, Franjo, Juraj i Eva Bosak, Marko, Marija, Karlo i Bara Kralj – daje ob Bosak

06.11.

Nedjelja

(Ze.)

TRIDESET  I DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Melanija

Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + Josip, Metoda i Bara Prekupec – daje obitelj

11.00.h. – Maruševec + Alojz i Katarina Peharda te ob. Gašparić – daje obitelj

TE ZA SVE ŽIVE I POKOJNE LOVCE LOVAČKE UDRUGE FAZAN POVODOM NJIHOVA ZAŠTITNIKA SV. HUBERTA!

 

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com  U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! ŽUPNI URED JE NA STAROM FAROFU! MASKE I DEZINFICIRANJE RUKU STAVLJA SE NA VLASTITI IZBOR! HVALA!

·         BIBLIJSKA GRUPA – ako se još netko želi priključiti neka slobodno dođe u terminu navedenom na listiću

·         KALENDARI ZA 2023. GODINU – možete ih nabaviti na stoliću u glavnom ulazu, nakon završetka Sv. Misa! Cijena 12- listova je 11,-kn, a jednolisnih 2,-kn!

·         POČELO JE ZIMSKO RAČUNANJE VREMENA TE SU VEČERNJE SV. MISE U NAŠOJ ŽUPI U 17.00.H!

·         ŽENIDBENI NAVJEŠTAJ: Sakramenat Sv. Ženidbe žele sklopiti: Jasmin Medved, sin Stjepana i Barbare-Radojke r. Osonjački., rođ. 08.08.1985., u Varaždinu iz Antuna Vramca 2., Varaždin, Župa Sv. Fabijan i Sebastijan i Slađana Benkus, kći Vladimira i Zdenke r. Čretni., rođ. 09.07.1984., u Varaždinu iz Cerje Nebojse 63., Župa Maruševec! Sakramenat Sv. Ženidbe žele sklopiti 19.11.2022., u Maruševcu! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!

·         POTPUNI OPROST za duše koje su u čistilištu može postići: tko se na Svi Svete i Dušni Dan moli za pokojne te pohodi groblje, te na Sv. Misi uz sakramentalnu ispovijed i pričest izmoli Oče naš i Vjerovanje te moli na nakanu Sv. Oca

·         BLAGOSLOV grobova Vaših najmilijih bit će po završetku Sv. Mise. Pomolit ćemo se kod glavnog križa i blagosloviti groblje, a onda pojedinačno grobove. Prolazit ću po groblju pa me pozovite!