TRIDESETA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

23.10. 2022. TRIDESETA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Ivan Kapistran – MISIJSKA NEDJELJA
Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec – na nakanu

11.00.h. – Maruševec + Ob. Posavec, Punčec, Inkret, Benkus i Hanžek – daje ob Inkret

24.10.

Ponedjeljak

(Ze.)

Sv. Proklo 08.00 – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – Maruševec – vjeronauk u crkvi za sve krizmanike

18.00.h. – Maruševec + Miroslav Cmuk – daju roditelji

25.10.

Utorak

(Ze.)

 

Sv. Darija

17.00.h – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Slavko Popijač, ob. Popijač, Bahun i Kolac – daje supruga

26.10.

Srijeda

(Ze.)

Sv. Dimitrije 08.00 – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – Maruševec – vjeronauk u crkvi za sve prvopričesnike

18.00.h. – Maruševec + Slavica, Mirko i Josip Vrbanec, Marija i Rudolf Leskovar – daje Vera

18.30.h. – Maruševec – susret biblijske grupe

27.10.

Četvrtak

(Ze.)

Sv. Sabina 17.00. – 17.50.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec – Zahvala dragom Bogu na primljenim milostima i darovima

28.10.

Petak

(Cr.)

 

Sv. Šimun i Juda Tadej

17.00.h – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Tomislav Šagi te Goran i Milan Kramar – daje Slavica

29.10.

Subota

(Ze.)

 

Sv. Narcis

16.30.h. – Maruševec – krštenje

18.00.h. – Maruševec – KUMULATIVNA + 1. Patrčević Andro, Ema, Tomo, Zvonko i Stanko – daje ob. Patrčević

2. Josip i Eva Kolar te Sajko Josip – daje Đurđica

30.10.

Nedjelja

(Ze.)

TRIDESET  I PRVA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Marcijan

Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + Šincek Stjepan, Jaga, Marko, Ana, Juraj i Slavko, Belcar Andrija, Kata, Ignac i Verona – daju Veronika i obitelj

11.00.h. – Maruševec + Stjepan Škarika – daju roditelji

 

·        LISTOPADSKE POBOŽNOSTI – POLA SATA PRIJE SV. MISA U MJESECU LISTOPADU MOLI SE KRUNICA I LITANIJE!

·        BIBLIJSKA GRUPA – ako se još netko želi priključiti neka slobodno dođe u terminu navedenom na listiću

·        OVA SVIJEĆA GORI DULJE – kupnjom ove svijeće pomažemo rad caritasove kuhinje u Varaždinu – cijena lampaša je 15,-kn