PETA VAZMENA NEDJELJA – OGLASI – MARUŠEVEC

29.04.2018. PETA VAZMENA NEDJELJA – Sv. Hugo

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + Ivan, Jagica(ž), Tomo i Katica(ž) Belcar, Ivan Grđan- Stanko, Jagica(ž) i Francika(ž) Hrka – obitelj Stjepana Dukarić

2. Štefanija Kovačić – daje kći Verica

11.00.h. + 1. Slavko, Matija i Cila Žiher, Josip i Stanka(ž) Buden, ob. Jambrešić, Pajtak, Plasajec i Đunđek – daje Marija Žiher

 1. Matijašec Ivan – daju supruga i djeca
 2. Ob. Ivko – daje ob. Ivko Stjepana
 3. Josipa(ž) i Dalibor Ivko – daje ob. Žmegač
 4. Ana Šagi i Tomislav Kihas – daje Stanko Šagi i obitelj
 5. Stjepan i Ivan Korpar te Katarina i Slavko Cupar, Ivan i Draga (ž) te rod. Cupar i Pintarić – daje Ljiljana
 6. Josip Kanjir, ob. Martina Kanjir, Kolenko Janko i Vera te Stanko i Katica Petrina – daje Marica Kanjir sa ob.
 7. Josip Tomek-Hudek i rod., Ema, Stanko i Mirko Hrgarek, Josip Korpar, Martin Basarić, Vlado Štibrić, Mladen Županić, ob. Valentak, Možanić, Cupar, Bahun i Horžić – daju Karlo i Valentina
 8. Verona Fatiga – daje obitelj

Zahvala Bogu za 50.g. Braka: Marko Bahun i Marica r. Breški!

30.04.

ponedjeljak

(Bi.)

Sv. Venancije

07.00.h. – Maruševec + 1. Katarina, Margareta, Mirko, Stjepan, Antun i Marija Peharda, Ema i Ivan Makovec te Biserka Damjanić – daje ob. Peharda

 1. Dario Gašparić – daje obitelj

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

01.05.

utorak

(Bi.)

Sv. Josip – radnik

17.00.h. – 18.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

18.00.h. – Maruševec – vjeronauk za krizmanike

19.00.h. – Maruševec + 1. Ivanka, Marija, Slavko i Viktorija Hrkač – daje ob. Hrkač-Petak

2. Danica Vrbanec – daje ob.

02.05.

srijeda

(Bi.)

Sv. Atanazije

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

18.00.h. – Maruševec – vjeronauk za prvopričesnike

03.05.

Četvrtak

(Cr.)

Sv. Filip i Jakov

18.00.h. – 18.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu

19.00.h. – Maruševec + Slavko Habrka – daje supruga Blanka

04.05.

Petak

(Bi)

Sv. Florijan

18.00.h. – Maruševec + Stanislav i Branko Plasajec, Franjo, Marija, Marko, Slava i Jela Kretić – daje ob. Tomislava Plasajec

2. Ankica i Josip Ivko te ob. Ivko – daje sin Vlado

19.20.h. – Maruševec – proba za krizmu sa kumovima i krizmanicima

20.00.h. – Maruševec – Ispovijed krizmanika, kumova i roditelja

05.05.

Subota

(Bi.)

Sv. Hilarije

10.00.h – Maruševec – za naše krizmanike

Podjela sv. Potvrde, koju podjeljuje preč. Mirko Horvatić

06.05.

Nedjelja

(Bi.)

ŠESTA VAZMENA NEDJELJA

Sv. Lucije

07.30.h. – Maruševec + 1. Šimunec Blaž, Terezija, Slavko, Gorić Štefanija, Kuzmić Nada i Stjepan te Josip Belšćak – daje Katica

 1. Mirko i Draga (ž) Možanić i ob., Stjepan Korpar te Marija i Mirko Cupar – daje ob. Marice Korpar

09.30.h. – Druškovec + 1. Katarina i Stjepan Hrkač – daje unuka Kristina

 1. Franjo Bunić – daje ob.
 2. Dragica i Slavko Šagi – daju djeca
 3. Herceg-Žutki Slavko, Bara, Martin i Robert, Marković Terezija(ž), Varga Marija(ž) i Josip
 4. Filip i Tereza(ž) Ivanić te Dragutin Maloić

11.00.h. – Maruševec – za sve žive i pokojne vatrogasce

 • ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite
 • SVIBANJSKE POBOŽNOSTI – pola sata prije Sv. Misa moli se krunica i litanije!
 • HODOČAŠĆE naše župe M.B.B. – kao i svake godine bit će na blagdan Duhova, te se možete prijavljivati na župnom uredu koji želite hodočastiti autobusom!
 • HODOČAŠĆE naše župe M.B.B. – PJEŠICE bit će u subotu dan prije “Duhova” također molim Vas da mi se javite ovaj tjedan, koji planirate ići da znamo sve rasporediti, ići će se putem kojim se išlo i prošle godine!

ČETVRTA VAZMENA NEDJELJA – OGLASI – MARUŠEVEC

22.04.2018. ČETVRTA VAZMENA NEDJELJA – NEDJELJA DOBROG PASTIRA – Sv. Teodor

07.30.h.- Maruševec – župna misa

11.00.h. + 1. Marko, Štefanija i Vlado Hrgarek, Matija, Vika i rod. Antolić i Bregović te Josipa (ž) Herink – daje ob.

 1. Mato, Mijo, Anđela, Marko i Barbara Lončar, Tomo i Agata Šimek, Tomo Ivančević te Mladen i Eva Pintarić – daje Jelica Lončar
 2. Žunar Mirko, ob. Žunar i Korpar – daje Jagica Žunar
 3. Đurđica i Mijo Tot, Ema, Roza i Pavao Peharda te ob. Tot, Peharda, Kočet i Bahun – daje kći Marija
 4. Juraj i Ana Čiček – Lepoglavec te Lovro Vidaček – daje unuka

6. Za sve žive i pokojne stanovnike Općine Maruševec

Nakon Mise izaći ćemo ispred crkve kao i svake godine te slijedi blagoslov “Jure zelenog”

23.04.

ponedjeljak

(Cr.)

Sv. Juraj

10.30.h. – Maruševec – polaganje vijenaca na spomen obilježju kod crkve

11.00.h. – Maruševec + 1. Čedomir Klepač – daju roditelji

 1. Juraj Herceg – daju supruga i djeca
 2. Pavao i Jakob Žlibar, Juraj, Antun, Slavko, Cirila(ž), Bara i Jaga Šalamun, Matija Putarek, Zvonko Slunjski i ob. Vidaček – daje Katarina Žlibar
 3. Josip Korpar i ob. Korpar, Papec, Kundija i Plasajec – daje Stjepan Korpar
 4. Đurđica Oreški – Podbojec, Juraj, Zvonko, Marko i Slava Podbojec, Marko, Terezija, Juraj, Josip, Slavko i Petar Kračun te Jagica Maruševec – daje Marica Podbojec
 5. Juraj Korpar i ob. Korpar – daje ob.
 6. Za Općinu Maruševec

Koncelebrirano misno slavlje nam predslavi mons. Josip Mrzljak – varaždinski biskup

17.00.h. – župna misa

24.04.

utorak

(Bi.)

Sv. Fidel

07.00.h. – Maruševec + ob. Krobot, Harjač i Geci

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

18.00.h. – Maruševec – vjeronauk za prvopričesnike

19.00.h. – Maruševec – vjeronauk za krizmanike

25.04.

srijeda

(Cr.)

Sv. Marko

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

18.00.h. – Maruševec – koncert u župnoj crkvi

Nastupaju: Dječji zbor ” Gabrijel” – Visoko, Mješoviti zbor župe Sračinec, VIS Adventističkog učilišta u Maruševcu, “KUD Klaruš”, Zbor odraslih župe Maruševec, Zbor mladih župe Maruševec, ŽVS župe Sv. Jurja – Maruševec!

26.04.

Četvrtak

(Bi.)

Sv. Kleto

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

18.00.h. – Maruševec + Andrija, Anđela(ž), Hilda i Terezija Glavica, Stjepan, Stanko i Ana Prešovar, Ivan i Terezija Butija te Mirko i Marija Sraga – daje Karmen Butija

Misu predslavi preč. Mirko Horvatić a za vrijeme misnog slavlja bit će i ispit krizmanika!

27.04.

Petak

(Bi)

Sv. Ozana

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

17.00.h. – Maruševec – krštenje

18.00.h. – Maruševec + Matija, Kata i Rok Podbojec, Marija i Vinko Vrbanec, Josip Pižeta te Antun i Toni Grobenski – daje Verica Podbojec

28.04.

Subota

(Bi.)

Sv. Ljudevit

07.00.h – Maruševec – na nakanu

10.00.h. – Maruševec – krštenje

15.00.h. – Maruševec – krštenja

 

29.04.

Nedjelja

(Bi.)

PETA VAZMENA NEDJELJA

Sv. Hugo

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + Ivan, Jagica(ž), Tomo i Katica(ž) Belcar, Ivan Grđan- Stanko, Jagica(ž) i Francika(ž) Hrka – obitelj Stjepana Dukarić

11.00.h. + 1. Slavko, Matija i Cila Žiher, Josip i Stanka(ž) Buden, ob. Jambrešić, Pajtak, Plasajec i Đunđek – daje Marija Žiher

 1. Matijašec Ivan – daju supruga i djeca
 2. Ob. Ivko – daje ob. Ivko Stjepana
 3. Josipa(ž) i Dalibor Ivko – daje ob. Žmegač
 4. Ana Šagi i Tomislav Kihas – daje Stanko Šagi i obitelj
 5. Stjepan i Ivan Korpar te Katarina i Slavko Cupar, Ivan i Draga (ž) te rod. Cupar i Pintarić – daje Ljiljana
 6. Josip Kanjir, ob. Martina Kanjir, Kolenko Janko i Vera te Stanko i Katica Petrina – daje Marica Kanjir sa ob.

Zahvala Bogu za 50.g. Braka: Marko Bahun i Marica r. Breški!

 • ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite!
 • DRAGA braćo i sestre svima Vam i vašim obiteljima želim čestitati naš župni blagdan, neka nas sve prati zagovor Sv. Jurja, koji neka nas štiti i čuva da po primjeru njegova života kroz ovozemaljski život napredujemo iz dana u dan u ljubavi prema Bogu i našim bližnjima!

TREĆA VAZMENA NEDJELJA – OGLASI – MARUŠEVEC

15.04.2018. TREĆA VAZMENA NEDJELJA – Sv. Krescencije

07.30.h.- Maruševec + 1. Ob. Ivančević, Prekupec, Posavec, Lovrenović, Martinčević, Patrčević, Kolar, Šagi, Varga te Marčec – daje Vesna Ivančević

 1. Janiček Slava i Jakob, Danko Mirko i Bernarda te Žuna Viktor, Draga(ž) i Mladen – daje ob. Janiček
 2. Ivan, Marko, Rozalija i Slavko Štrlek, Janica i Matija Hanžek – daje Josip Štrlek
 3. Korpar Slava i Zvonimir – daje sin Andrija s obitelji

5. Stjepan Martinčević i Marija Marčec – daje ob. Martinčević

09.30.h. – Druškovec + 1. Ob. Belcar: Stjepan,Bara(ž),Mijo i Terezija(ž), Ob. Milec: Josip i Rozalija(ž), Ob. Zagoršak: Stjepan i Amalija(ž), Martinčević Željko – daje obitelj Milec

2. Juraj i Slava Martinčević, Bara i Stjepan Galić

11.00.h. – Maruševec – za sve žive i pokojne članove Kuburaške udruge Maruševec

NAKON MISE BIT ĆE RODITELJSKI SASTANAK ZA PRVOPRIČESNIKE!!

16.04.

ponedjeljak

(Bi.)

Sv. Leonida

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

17.04.

utorak

(Bi.)

Sv. Rudolf

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

18.04.

srijeda

(Bi.)

Sv. Roman

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

18.00.h. – Maruševec – vjeronauk za prvopričesnike

19.00.h. – Maruševec – vjeronauk za krizmanike

19.04.

Četvrtak

(Bi.)

Sv. Marta

18.00.h. – 18.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu

19.00.h. – Maruševec + Stjepan, Pavao i Slava Rušec, Josip Strelec te Cirila(ž) i Tomo Herceg – daje supruga Katica

20.04.

Petak

(Bi)

Sv. Agneta

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

15.00.h. – Maruševec – na nakanu

Sv. misno slavlje nam predslavi i propovijeda, vlč. Leonardo Šardi župni vikar iz Sračinca

21.04.

Subota

(Bi.)

Sv. Anzelmo

16.00.h. – Maruševec – krštenje

17.00.h. – Maruševec – vjenčanje i krštenje

18.00.h. – Maruševec + Ivan , Stjepan i Marija Vrbanec – daje brat Josip

Sv. misno slavlje nam predslavi i propovijeda, vlč. Mario Filipović župnik iz Natkrižovljana!

22.04.

Nedjelja

(Bi.)

ČETVRTA VAZMENA NEDJELJA

Sv. Teodor

07.30.h.- Maruševec – župna misa

11.00.h. + 1. Marko, Štefanija i Vlado Hrgarek, Matija, Vika i rod. Antolić i Bregović te Josipa (ž) Herink – daje ob.

 1. Mato, Mijo, Anđela, Marko i Barbara Lončar, Tomo i Agata Šimek, Tomo Ivančević te Mladen i Eva Pintarić – daje Jelica Lončar
 2. Žunar Mirko, ob. Žunar i Korpar – daje Jagica Žunar
 3. Đurđica i Mijo Tot, Ema, Roza i Pavao Peharda te ob. Tot, Peharda, Kočet i Bahun – daje kći Marija
 4. Juraj i Ana Čiček – Lepoglavec te Lovro Vidaček – daje unuka
 5.  Za sve žive i pokojne stanovnike Općine Maruševec

Nakon Mise izaći ćemo ispred crkve kao i svake godine te slijedi blagoslov “Jure zelenog”

 • ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite!
 • DRAGA braćo i sestre svima Vam i vašim obiteljima želim čestitati naš župni blagdan, neka nas sve prati zagovor Sv. Jurja, koji neka nas štiti i čuva da po primjeru njegova života kroz ovozemaljski život napredujemo iz dana u dan u ljubavi prema Bogu i našim bližnjima!
 • SAKRAMENAT Sv. Ženidbe žele sklopiti: Ivan Dvekar, sin Željka i Lucije r. Prstec, rođ. 11.12.1987., u Varaždinu., iz Hrastovec Toplički 8A, župa Varaždinske Toplice i Natalija Božić, kći Ivana i Katice r. Doljevec, rođ. 11.10.1984., u Varaždinu., iz Koretinca 33, župa Maruševec. Sakramenat sv. ženidbe žele sklopiti 16.06.2018., u Maruševcu! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!

DRUGA VAZMENA NEDJELJA – OGLASI – MARUŠEVEC

08.04.2018. DRUGA VAZMENA NEDJELJA – Sv. Klement

07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. Jurketinec

11.00.h. – Maruševec + 1. Bara, Gregur i Marko te ob. Vrbanec., Ana, Vinko, Slavko, Mario(m) te ob. Novoselec, Terezija i Franjo te ob. Remar te Branko Šagi – daje Barica Remar

 1. Ivan Kralj i ob., te Stanko i Jaga Herceg – daje Bara Kralj
 2. Imbro, Ljubica i Drago Šumiga te Lovorka Sokolić – daje ob. Šumiga
 3. Đuro i Slava Ljubičić te rod. Ljubičić – daje ob. Ljubičić
 4. Boris, Veronika i Ivan Šumiga – daje ob. Šumiga
 5. Zita i Slavko Peharda, Kata, Josip i ob. Pižeta, Katica Svetec – te na nakanu – daje ob. Pižeta
 6. Vladimir, Alojz i Terezija Korpar, Josip i Paula(ž) Gregur , te ob Rožman – daje Korpar Ivan i ob.

NAKON MISE BIT ĆE RODITELJSKI SASTANAK ZA KRIZMANIKE!!

09.04.

ponedjeljak

(Bi.)

BLAGOVIJEST – NAVJEŠTENJE GOSPODINOVO

Sv. Demetrije

17.30.h. – 18.30.h. – Maruševec – župnik je u uredu

19.00.h. – Maruševec – na nakanu

10.04.

utorak

(Bi.)

Sv. Mihovil

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

18.00.h. – Maruševec – vjeronauk za krizmanike

11.04.

srijeda

(Cr.)

Sv. Stanislav

17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu

18.00.h. – Maruševec + Juraj Korpar – daje ob. Korpar

12.04.

Četvrtak

(Bi.)

Sv. Davorka

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

11.30.h. – Druškovec – vjeronauk za prvopričesnike

13.04.

Petak

(Bi)

Sv. Ida

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

16.00.h. – Maruševec – vjeronauk za prvopričesnike

19.00.h. – Maruševec + Ignac i Veronika Korpar, Branko Težak te Stjepan i Marija Cafuk – daju Ivan i Branka

14.04.

Subota

(Bi.)

Sv. Zdravko

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

15.04.

Nedjelja

(Bi.)

TREĆA VAZMENA NEDJELJA

Sv. KRESCENCIJE

07.30.h.- Maruševec + 1. Ob. Ivančević, Prekupec, Posavec, Lovrenović, Martinčević, Patrčević, Kolar, Šagi, Varga te Marčec – daje Vesna Ivančević

 1. Janiček Slava i Jakob, Danko Mirko i Bernarda te Žuna Viktor, Draga(ž) i Mladen – daje ob. Janiček
 2. Ivan, Marko, Rozalija i Slavko Štrlek, Janica i Matija Hanžek – daje Josip Štrlek
 3. Korpar Slava i Zvonimir – daje sin Andrija s obitelji

5. Stjepan Martinčević i Marija Marčec – daje ob. Martinčevićžupna misa

09.30.h. – Druškovec + 1. Ob. Belcar: Stjepan,Bara(ž),Mijo i Terezija(ž), Ob. Milec: Josip i Rozalija(ž), Ob. Zagoršak:Stjepan i Amalija(ž), Martinčević Željko – daje obitelj Milec

2. Juraj i Slava Martinčević, Bara i Stjepan Galić

11.00.h. – Maruševec – za sve žive i pokojne članove Kuburaške udruge Maruševec

NAKON MISE BIT ĆE RODITELJSKI SASTANAK ZA PRVOPRIČESNIKE!!

 • ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite!
 • HVALA OBITELJI PEHARDA – Vlasnicima “Hortikulture Peharda” koji su nam besplatno uredili okoliš oko župne crkve i dvora!
 • TERAPIJSKA ZAJEDNICA “MOJI DANI” iz Đurmanca nakon Sv. Misa ponudit će Vam svoje proizvode pa ako želite možete ih nabaviti!