SEDAMNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

25.07.2021.  SEDAMNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Jakov
Sv. Misa: 11.00.h. Maruševec + Slavko i Draga(ž) Vrbanec, ob. Josipa Vrbanec, ob. Posavec, Hanžek te ob. Kolar – daje Josip Vrbanec
26.07.

Ponedjeljak

(Bi.)

Sv. Joakim i Ana 18.00.h. – Maruševec + Štefa Peharda, Mirko Jambrešić, Barbara Buden te Jela Kurečić – daje Dragica Jambrešić
27.07.

Utorak

(Ze.)

Sv. Klement 17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Slavko Klepač – daje ob. Šoštarić

28.07.

Srijeda

(Ze.)

 

Sv. Viktor

17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Vrbnjak Marin, Slavica i Mijo – daje Mirjana Mesec

29.07.

Četvrtak

(Ze.)

Sv. Marta 07.00.h. – Maruševec + Tin, Slavko i Nada Kretić – daju Vlado i Dragica

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

30.07.

Petak

(Ze.)

 

Sv. Julija

08.00.h. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Marija, Ema, Juraj i Josip Kralj, Stjepan, Veronika i Franjo Miklin te Josip, Terezija i Slavko Bahun – daje ob. Branka Kralj

31.07.

Subota

(Ze.)

Sv. Ignacije 12.00.h. – Maruševec – krštenje

13.00.h. – Maruševec – krštenje

15.00.h. – Maruševec – krštenje

16.00.h. – Maruševec – krštenje

18.00.h. – Maruševec – KOMULATIVNA + 1. Marko Krobot i ob. Harjač – daje obitelj

2. Ivan Možanić – daje obitelj

3. Ivka i Josip Korpar – daje obitelj Murić

4. Stjepan Pernar – daje obitelj

01.08.

Nedjelja

(Ze.)

OSAMNAESTA  NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Alfonz

Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + vlč. Martin Mezak, Relja Bašić, Štefica, Alojzija(Ž), Ivan, Dora i Gašpar Bunić, Katarina i Franjo Petriš, Branko Kokotec, Željko Martinčević, Anđela, Vjekoslav, Agata i Andrija Petak, Magdalena i Mato Dolenec te Vlado Posavec

11.00.h. Maruševec + Korpar Josip i Bara, Matišić Marijan, ob. Korpar, Papec, Kundija i Plasajec – daje Stjepan Korpar

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED KOJI JE PONOVNO PREMJEŠTEN NA STARI FAROF POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE NOSE MASKE!

 

PETNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI MARUŠEVEC

11.07.2021.  PETNAESTA  NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Budimir
Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec + Ivan Kunić

11.00.h. Maruševec + 1. Dragutin Ivančević, Ob. Benček i Bregović – daje obitelj

2. Josip Korpar, Ema, Stanko i Mirko Hrgarek, ob. Bahun, Josip Tomek-Hudek te Vladimir Štibrić – daje Anica

3. Ob. Rogina, Cesar i Milovec

12.07.

Ponedjeljak

(Ze.)

Sv. Proklo 18.00.h. – Maruševec + Breški Josip te Vladimir Mikačić – daje Ema Breški
13.07.

Utorak

(Ze.)

Sv. Henrik 18.00.h. – Maruševec + Josip Vurušić te Terezija i Kristijan Brezarić – daje ob. Vurušić
14.07.

Srijeda

(Ze.)

 

Sv. Kamilo

18.00.h. – Maruševec + Stjepan Kračun – daje supruga Ana
15.07.

Četvrtak

(Bi.)

Sv. Bonaventura 18.00.h. – Maruševec + Marija Letina Pavlić – daju kćeri sa obiteljima
16.07.

Petak

(Ze.)

 

Sv. Karmela

18.00.h. – Maruševec + Juraj Kralj, Vinko, Tomo, Rok, Anđela(ž) i Kata Kolenko, Ivan Krobot, Višnja, Ljuba i Tomo Peharda, Stjepan Lončar, Stanko i Anka Brgović, ob. Banec, Mihalić i Žlibar
17.07.

Subota

(Ze.)

Sv. Aleksije 18.00.h. – Maruševec – KOMULATIVNA + 1. Josipa(ž) Bahun i ob. Bahun, Marija i Valent Kolac te Slavko Popijač – daje kći Ljerka

2. Damir i Dragica Hrbud te Josipa(ž) Deduš, Belšćak Ljubica i Ivan – daje Ruža Hrbud

3. Vjekoslava(ž) Vrbanec, Mirjana Maltarski, Marija Možanić, Franjo, Tomica, Josipa(ž) i Davor Klapša – daje ob Slavice Vrbanec

4.Štefa, Mirko, Marko i Danijel Kolenko – daje obitelj

5. Alojz, Marijan i Ruža Pejić, Stjepan i Vjekoslava(ž) Gašparić, Stanko, Bara i Marija Kolenko – daje Anđela Pejić

18.07.

Nedjelja

(Ze.)

ŠESNAESTA  NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Emilije

11.00.h. Maruševec + Franjo i Tereza Breški i Marijan Jerec – daje ob. Ivana Breški
19.07.

Ponedjeljak

(Ze.)

Sv. Makrina 18.00.h. – Maruševec + Mladen, Josip i Roza Slivar, Stjepan Rušec, Viktorija Šincek, Agata Bregović, Ivek Gajski, Antun Martinčević te Verona, Gabrijel i Andrija Šagi – daje ob. Slivar
20.07.

Utorak

(Ze.)

Sv. Ilija 18.00.h. – Maruševec + Jambrešić Jaga, Ivan te Pavao i Štefa – daje sin Josip
21.07.

Srijeda

(Ze.)

 

Sv. Lovro

18.00.h. – Maruševec + Ob. Štrlek, Cmuk i Mežnarek – daje ob. Štrlek
22.07.

Četvrtak

(Bi.)

Sv. Marija Magdalena
23.07.

Petak

(Bi.)

 

Sv. Brigita

24.07.

Subota

(Ze.)

Sv. Sarbelije
25.07.

Nedjelja

(Ze.)

SEDAMNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Jakov

11.00.h. Maruševec + Slavko i Draga(ž) Vrbanec, ob. Josipa Vrbanec, ob. Posavec, Hanžek te ob. Kolar – daje Josip Vrbanec
·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED KOJI JE PONOVNO PREMJEŠTEN NA STARI FAROF POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE NOSE MASKE! VANJSKI RAZGLAS ĆE BITI UKLJUČEN!

·         ŽUPNIK JE NA GODIŠNJEM ODMORU OD 11.07. – 26.07! URED U OVOM VREMENU NE RADI, KADA SE VRATIM SA GODIŠNJEG ODMORA RIJEŠIT ĆEMO SVE ŠTO JE POTREBNO! HVALA!

·         U SLUČAJU SPROVODA JAVITE SE GOSPODINU ZDRAVKU KUKEC U MARKOM, TE ĆE SE OBAVIJESTITI VLČ. BRANKO ŠVOGOR ŽPK IZ VIDOVCA KOJI ME MIJENJA! ISTO TAKO U TOM PERIODU BIT ĆE SAMO SPROVODI, DOK ĆEMO SPROVODNE MISE DOGOVORITI KADA ĆETE DOĆI UPISATI POKOJNIKE U MATICU! KADA SE VRATIM SA GODIŠNJEG ODMORA!

·         ŽENIDBENI NAVJEŠTAJ : Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti: 1. Damir Patrčević sin Stanka i Slave r. Stolnik., rođ. 10.04.1973., u Varaždinu iz Brodarevec 39, Župa Maruševec i Bojana Simić kći Đorđa Simić i Nade r. Jergović., rođ. 06.09.1983., u Sisku iz Brodarevec 39, Župa Maruševec! Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti 14.08.2021., u Maruševcu! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!

2. Danijel Ernečić sin Stjepana i Darinke r. Lukaček., rođ. 07.07.1991., u Varaždinu iz Slivarsko 12, Župa Donja Voća i Ivana Žmegać, kći Ivana i Sanje r. Kolenko., rođ. 22.01.1994., u Varaždinu iz L.D. L. rudara 11., Župa Maruševec.  Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti 31.07.2021., u Vinici! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!

3. Mario Možanić sin Miroslava Možanić i Zdenke r. Šagi., rođ. 22.06.1990., u Varaždinu iz Koretinec 83, Župa Maruševec i Tea Njegovec, kći Nenada i Veronike r. Brlek., rođ. 23.04.1995., u Varaždinu iz Krušljevec, Kalnička 3, Župa Beletinec! Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti 20.08.2021., u Beletincu! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!

4. Marin Mavrić, sin Marijana i Nevenke r. Plantak., rođ. 01.10.1993., u Varaždinu iz Podevčeva 186, Župa Remetinec i Helena Maloić, kći Damira i Marije r. Bosak., rođ. 11.05.1989., u Varaždinu iz Koškovec 16, Župa Maruševec! Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti 14.08.2021., u Maruševcu! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!

 

ČETRNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

04.07.2021.  ČETRNAESTA  NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Berta
Sv. Mise: 19.00.h. Maruševec –
05.07.

Ponedjeljak

(Bi.)

Sv. Ćiril i Metod 17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Ob. Orsag, Petar i Marija, Ob. Bregović, Josip i Jaga te Breški Luka i Draga(ž) i Zlatko Cafuk – daje ob. Ivana Orsag

06.07.

Utorak

(Ze.)

Sv. Agata 07.00.h. – Maruševec + Katarina i Ivan Korpar – Japek – daje Jelena Vurušić

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

07.07.

Srijeda

(Ze.)

 

Sv. Vilko

17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Mirko i Jaga Banec, Josip Bašić, Pepa Kolenko i Mirko Kekec – daje ob. Banec

08.07.

Četvrtak

(Ze.)

Sv. Akvila 17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Juraj, Marko, Anđela(ž), Stjepan, Rok i Zora Bahun, Franjo, Slavica i Dragutin Breški, Josip Korpar, rod. Izidor i Ema Štrlek te Ema i Stanko Hrgarek – daje obitelj

09.07.

Petak

(Ze.)

 

Sv. Veronika

08.00.h. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Marijan, Nadica i Matija Evačić, Božena Sanković, Dragan i Josip Kukec, Vladimir Kolačko, Marta i Antun Dregarić – daje obitelj Slavica Evačić

10.07.

Subota

(Ze.)

Sv. Amalija 11.00.h. – Maruševec – krštenje

15.00.h. – Maruševec – krštenje

16.00.h. – Maruševec – krštenje

17.00.h. – Maruševec – krštenje

18.00.h. – Druškovec – KOMULATIVNA + 1. Josip Rušec – Gjurin, Franjo i Marija Rušec – daje ob. Rušec

2. Mirko, Vjekoslav, Julijus i Agata Bančić, Posavec Marija, Tomo, Željko i Boris – daje ob. Bančić

3. Đurđica Lazni, Šincek Rok, Slavica i Anđelika, Lazni Agata i Dragutin – daje suprug s djecom

4. Eršegović Stanko i Bančić Stjepan – daje ob Eršegović

5. Nada Vlahović, Karlo i Agata Kliček – daje ob. Vlahović

6. Ivančević Ljubica i Marko, Merz Ivanka, Martinčević Vlado i Rok – daje Ana Martinčević

7. Makovac Juraj – daje supruga s djecom

8. Ob. Marčec, Josip, Vika, Marko, Marija, Jasna i Mirko, Lovrenčić Andrija i Nada te Copak Izidor i Barbara – daje ob. Copak

11.07.

Nedjelja

(Ze.)

PETNAESTA  NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. BUDIMIR

Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec + Ivan Kunić

11.00.h. Maruševec + 1. Dragutin Ivančević, Ob. Benček i Bregović – daje obitelj

2. Josip Korpar, Ema, Stanko i Mirko Hrgarek, ob. Bahun, Josip Tomek-Hudek te Vladimir Štibrić – daje Anica

3. Ob. Rogina, Cesar i Milovec

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED KOJI JE PONOVNO PREMJEŠTEN NA STARI FAROF POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE NOSE MASKE! VANJSKI RAZGLAS ĆE BITI UKLJUČEN!

·         ŽUPNIK JE NA GODIŠNJEM ODMORU OD 11.07. – 26.07! KOJI TREBATE NEŠTO IZ ŽUPNOG UREDA JAVITE SE KROZ OVAJ TJEDAN, DA VAM SE IZDAJU POTVRDE I DOKUMENTI, JER U TOME PERIODU ŽUPNI URED NEĆE RADITI!

HODOČAŠĆE MAJCI BOŽJOJ BISTRIČKOJ ŽUPE MARUŠEVEC 04.07.2021

 

Polazak autobusa bit će u 06.00.h. te će Vas skupljati po autobusnim stanicama: Ladanje Donje – kod semafora, Ladanje Donje kod društvenog doma, Ladanje Donje kod Mege, pri Hubaru, Crkva Maruševec te Crkva Jurketinec!

06.00.h. Polazak iz Maruševca

08.00.h. Po dolasku na Mariju Bistricu zajednička ulazna procesija!

Nakon ulazne procesije prilika za Sv. Ispovijed

09.00.h. Zajednički križni put na bistričkoj Kalvariji

11.00.h. Koncelebrirana Sv. Misa koju predvodi varaždinski biskup msgr. Bože Radoš

15.00.h. Nađemo se ispred ulaza u crkvu te slijedi oproštajna procesija

15.45.h. Nalazimo se kod autobusa, te krećemo put Maruševca

Autobus nas čeka tamo gdje nas je i ostavio!!!

Ukoliko se netko izgubi neka se javi župniku na 098446602