SEDAMNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

25.07.2021.  SEDAMNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Jakov
Sv. Misa: 11.00.h. Maruševec + Slavko i Draga(ž) Vrbanec, ob. Josipa Vrbanec, ob. Posavec, Hanžek te ob. Kolar – daje Josip Vrbanec
26.07.

Ponedjeljak

(Bi.)

Sv. Joakim i Ana 18.00.h. – Maruševec + Štefa Peharda, Mirko Jambrešić, Barbara Buden te Jela Kurečić – daje Dragica Jambrešić
27.07.

Utorak

(Ze.)

Sv. Klement 17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Slavko Klepač – daje ob. Šoštarić

28.07.

Srijeda

(Ze.)

 

Sv. Viktor

17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Vrbnjak Marin, Slavica i Mijo – daje Mirjana Mesec

29.07.

Četvrtak

(Ze.)

Sv. Marta 07.00.h. – Maruševec + Tin, Slavko i Nada Kretić – daju Vlado i Dragica

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

30.07.

Petak

(Ze.)

 

Sv. Julija

08.00.h. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Marija, Ema, Juraj i Josip Kralj, Stjepan, Veronika i Franjo Miklin te Josip, Terezija i Slavko Bahun – daje ob. Branka Kralj

31.07.

Subota

(Ze.)

Sv. Ignacije 12.00.h. – Maruševec – krštenje

13.00.h. – Maruševec – krštenje

15.00.h. – Maruševec – krštenje

16.00.h. – Maruševec – krštenje

18.00.h. – Maruševec – KOMULATIVNA + 1. Marko Krobot i ob. Harjač – daje obitelj

2. Ivan Možanić – daje obitelj

3. Ivka i Josip Korpar – daje obitelj Murić

4. Stjepan Pernar – daje obitelj

01.08.

Nedjelja

(Ze.)

OSAMNAESTA  NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Alfonz

Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + vlč. Martin Mezak, Relja Bašić, Štefica, Alojzija(Ž), Ivan, Dora i Gašpar Bunić, Katarina i Franjo Petriš, Branko Kokotec, Željko Martinčević, Anđela, Vjekoslav, Agata i Andrija Petak, Magdalena i Mato Dolenec te Vlado Posavec

11.00.h. Maruševec + Korpar Josip i Bara, Matišić Marijan, ob. Korpar, Papec, Kundija i Plasajec – daje Stjepan Korpar

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED KOJI JE PONOVNO PREMJEŠTEN NA STARI FAROF POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE NOSE MASKE!